Search result for

tal

(191 entries)
(0.0291 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tal-, *tal*
English-Thai: Longdo Dictionary
dental caries(n) โรคฟันผุ, S. tooth decay,
dental cavities(n) ท่อกลวงในฟันที่เกิดจากโรคฟันผุ, dental caries
liquid capital(n) สังหาริมทรัพย์, ทรัพย์สินที่พร้อมจะเปลี่ยนรูปได้ทันที เช่น เงิน เป็นต้น, S. fluid capital, movable property, A. fixed capital,
installment(n) เงินผ่อน
share capital(n) ทุนเรือนหุ้น
crystal fertilizer(n) ปุ๋ยเกล็ด
nostalgic(adj) ซึ่งรำลึกถึงความหลัง เช่น You will feel nostalgic because this screensaver shows your images in a way similar to how many documentaries and biographies show still images from a history or a person's past.
incidental(n) ค่าใช้จ่ายจิปาถะ เช่น This document gives you an explanation of all the incidental fees that appear on your tuition statement.
vital signs(n) สัญญาณชีพ หมายถึง อุณหภูมิ ชีพจร การหายใจ และความดันโลหิต, S. V/S,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
talc[N] แป้งโรยตัวและทาหน้า, Syn. talcum
tale[N] เรื่องเล่า, See also: เรื่องเล่าลือ, คำเล่าลือ, Syn. report
tale[N] นิทาน, See also: นิยาย, Syn. story
tale[N] เรื่องโกหก
talk[VT] พูดคุย, See also: สนทนา, เจรจา, กล่าวคำ, Syn. discuss, speak, chat
talk[VI] พูดคุย, See also: สนทนา, เจรจา, กล่าวคำ, Syn. discuss, speak, chat
talk[VT] อภิปรายกันในเรื่อง, See also: พิจารณากันในเรื่อง, ถกเรื่อง, พูดถึงเรื่อง, Syn. discuss
talk[VI] แสดงปาฐกถา, See also: บรรยาย
talk[VI] นินทา, Syn. gossip
talk[N] การสนทนา, See also: การพูดคุย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
talc(แทลคฺ,แทล'คัม) แป้งแร่ลื่นและนิ่ม
talcum(แทลคฺ,แทล'คัม) แป้งแร่ลื่นและนิ่ม
tale(เทล) n. นิทาน,นิยาย,คำเล่าลือ,เรื่องโกหก,คำนินทา,จำนวนทั้งหมด
talebearern. ผู้นินทา,ผู้กลบเกลื่อนความจริง,ผู้ทำนายโชคชะตา., See also: talebearing n., Syn. rumourmonger
talent(แทล'เลินทฺ) n. พรสวรรค์,ความสามารถพิเศษ,บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ,กลุ่มคนที่มีความสามารถ, Syn. capacity,power
talented(แทล'ลันทิด) adj. มีพรสวรรค์,มีความสามารถพิเศษ -S.gifted
talisman(แทล'ลิสเมิน) n. เครื่องลาง,ผ้ายันต์,ยันต์., See also: talismanicadj. talismanical adj. pl. talismans, Syn. amulet,charm,fetish
talk(ทอล์ค) vi.,vt.,n. (การ) พูด,สนทนา,เจรจา,ปราศรัย,โจษจัน,เรื่องสนทนา, See also: talkability n. talkable adj. talker n. -Phr. (talk big คุยโต คุยโว), Syn. converse,utter,speech
talkative(ทอลคฺ'คะทิฟว) adj. ขี้คุย,ช่างคุย,ชอบเจรจา,พูดมาก., See also: talkativeness n., Syn. taciturn
talky(ทอค'คี) adj. พูดมาก,ช่างคุย,มีคำสนทนามาก., Syn. talkative

English-Thai: Nontri Dictionary
talc(n) แป้งทาตัว,แป้งโรยตัว
talcum(n) แป้งทาตัว,แป้งโรยตัว
tale(n) การนับ,เรื่องราว,นิทาน,เรื่องเล่า
talent(n) ปัญญา,ความสามารถพิเศษ
talented(adj) มีปัญญา,มีความสามารถ
talisman(n) เครื่องราง,ยันต์,ของขลัง
talk(n) การพูด,การสนทนา,การเจรจา,ปาฐกถา
talk(vi) พูด,สนทนา,เจรจา,คุย
talkative(adj) ช่างพูด,ช่างจำนรรจา,ช่างคุย
talker(n) ผู้พูด,นักพูด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
talalgiaอาการปวดส้นเท้าหรือข้อเท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
talantropia; ataxia, ocular; nystagmus; nystaxisอาการตากระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
talcทัลก์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
taleนิทาน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
taleนับเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
talesmanลูกขุนที่เรียกเข้าเสริม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
taley; tally๑. ติ้ว, รอยคะแนน๒. การนับรอยคะแนน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
taliped๑. -เท้าปุก [มีความหมายเหมือนกับ clubfooted; talipedic]๒. คนเท้าปุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
talipedic; clubfooted-เท้าปุก [มีความหมายเหมือนกับ taliped ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
talipes calcaneovalgusเท้าปุกลงส้นบิดเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Talc ทัลก์ หรือ หินสบู่
แหล่ง - พบอยู่ในหินแปรพวกชีสต์ทั่ว ๆ ไป ประโยชน์ - ทำสวิตซ์ไฟ เครื่องสุขภัณฑ์ ทำโต๊ะในห้องทดลอง ส่วนมากทัลก์และหินสบู่ป่นเป็นผงใช้ทำสี เครื่องปั้นดินเผา ยาง ยาฆ่าแมลง กระเบื้องมุงหลังคา กระดาษ แป้งฝุ่นทาหน้า ฯลฯ แผ่นหินสบู่หรือทัลก์นี้ใช้ทำ Table-top ทำดินสอสำหรับขีดเสื้อผ้าและโลหะ [สิ่งแวดล้อม]
talcทัลก์, แร่ชนิดหนึ่ง เป็นผลึกของสารประกอบแมกนีเซียมซิลิเกต  สูตรเคมีคือ Mg3Si4O10(OH)2 มีสีเขียว สีเทา สีขาว หรือสีเงิน ความแข็ง 1 ใช้ทำแป้งผัดหน้าแป้งโรยตัว และใช้เป็นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมกระเบื้องเคลือบ อุตสาหกรรมกระดาษ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Talented studentsนักศึกษาปัญญาเลิศ [TU Subject Heading]
Talesนิทาน [TU Subject Heading]
Talismansของขลัง [TU Subject Heading]
Talking birdsนกพูดได้ [TU Subject Heading]
Talking bookหนังสือแถบเสียง [TU Subject Heading]
Tall buildingsอาคารสูง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
talaing (n) คำที่ใช้เรียกตัวเองของ"มอญ" แต่พม่าเรียก"มอญ"ว่า ตะเลง (Talaings) ซึ่งเพี้ยนมาจากคำว่า Talingana อันเป็นแคว้นหนึ่ง ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอินเดีย
See also: S. Mon,
tallyบันทึก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Serena, can we talk?เซรีนา , พวกเราต้องคุยกัน The Serena Also Rises (2008)
Without her hard work and talent, the show literally would not have gone on.ถ้าไม่มีงานและพรสวรรค์ของเธอ โขว์นี้คงดำเนินต่อไม่ได้ The Serena Also Rises (2008)
It's a classic tale of disillusionment.มันคงจะเป็นเรื่องราวความผิดหวังที่คลาสสิกมากเลยละ The Serena Also Rises (2008)
Eeleanor, Andreleon Talley is raving about the finale dress.เอลานอร์คะ Andreleon Talley กรี๊ดชุดฟินาเล่ของคุรมากเลยค่ะ The Serena Also Rises (2008)
Good talking to you, too.ดีใจที่ได้คุยกับพ่อ... เหมือนกัน The Serena Also Rises (2008)
Is it unimaginable for a son to just want to sit and talk with his father?มันจะเป็นไปไม่ได้เลยหรอที่ลูกอย่างผม แค่อยากจะนั่งคุยอะไรกับพ่อบ้าง? The Serena Also Rises (2008)
You know, that was so intense, how you talked to those hookers.คุณรู้ มันอึดอัดขนาดไหน The Serena Also Rises (2008)
- All this thanks to little Jenny Humphrey. - Ah, the girl is quite a talent.ต้องขอบคุณเจนนี่ ฮัมฟรีย์จริงๆ // เธอมีพรสวรรค์มากๆเลยละ The Serena Also Rises (2008)
Nate, it's Vanessa again. Call me as soon as you get this. - We need to talk.เนท นี่วาเนสซ่านะ ได้รับข้อความแล้วช่วยโทรกลับด้วย The Ex-Files (2008)
Vanessa talked to the duke?วาเนสซ่าไปคุยกับดยุค The Ex-Files (2008)
Let's talk about your exit strategy.มาพูดถึงทางออกเรื่องนี้ดีกว่า The Ex-Files (2008)
She kept talking about how amazing harry dean stanton was.แม่เอาแต่พูดว่าแฮร์รี่ ดีน สแตนสัน เยี่ยมแค่ไหน The Ex-Files (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
talThe children were enthralled by the fairy tale.
talI'm afraid my greatest talent is for eating.
talNever lose your cool when you talk to him.
talLet's not talk about it any more.
talTalk of the devil and he is sure to appear.
talUnlike her mother, she is tall.
talLast night we enjoyed talking over our high school days.
talHe talks as if he were a teacher.
talWe need less talk and more action.
talPeople are likely to be deceived by a smooth talker.
talWe didn't hit it off too well at the beginning, but as we got to talking, we found we got along quite well.
talThe foreign minister attended the talks.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาสน์[N] speaking, See also: talking, saying, speech, Syn. การพูด, การกล่าว, การบอก, Notes: (บาลี)
ร่ายยาว[N] talk long in details, See also: thoroughly explain, Example: การแต่งร่ายยาวจะแต่งให้ยาวเท่าไรก็ได ้เป็นแต่ต้องเรียงคำให้คล้องจองกันตามข้อบังคับเท่านั้น, Thai definition: ชื่อคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองแบบหนึ่ง
พร่ำพูด[V] be garrulous, See also: talk unceasingly, Syn. พูดพร่ำ, พร่ำ, Ant. เงียบ, ปิดปากเงียบ, Example: ผู้เฒ่าปล่อยให้ชายฉกรรจ์พร่ำพูดอยู่คนเดียวจนเหนื่อยหมดแรง, Thai definition: พูดเหมือนกันและติดๆ กัน
ทอล์คโชว์[N] talk show, See also: talk-show, chat show, Syn. รายการทอล์คโชว์, Example: เขาเป็นพิธีกรคนเดียวในเมืองไทยที่เหมาะกับทอล์คโชว์มาก, Thai definition: การพูดคุยกับแขกรับเชิญที่เชิญมาออกรายการโทรทัศน์หรือรายการวิทยุเป็นต้น, Notes: (อังกฤษ)
สนทนา[V] talk, See also: converse, speak, Syn. เล่า, บอก, พูด, เจรจา
เทียนไข[N] candle, See also: tallow candle, Example: การใช้เทียนไขเผาไหม้ลงไปหมายบอกเวลา มีใช้กันมาเป็นเวลานานแล้ว, Count unit: เล่ม, Thai definition: เครื่องตามไฟที่ทำด้วยไขสัตว์
ละเมอ[V] talk in one's sleep, See also: have a nightmare, Example: บางคนละเมอลุกขึ้นเดินขณะหลับตาและเดินเรื่อยเปื่อยโดยไม่มีจุดหมายปลายทาง, Thai definition: พูด ทำ หรือแสดงในเวลาหลับ
สโมสร[V] meet, See also: talk, associate, join together, congregate, Syn. สังสรรค์, Example: ตั้งแต่ย้ายมาทำงานที่นี่ เขาไม่มีเวลาสโมสรกับเพื่อนฝูงเลย, Thai definition: ร่วมชุมนุมกัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เรื่องราว[N] story, See also: tale, account, narrative, yarn, Example: ไม่นานเกินรอ คุณๆ ก็จะได้อ่านเรื่องราวของ จอมทรหด รายนี้แน่นอน, Count unit: เรื่อง
สอดคล้อง[V] conform to, See also: tally with, be in line, be consistent, accord with, harmonize with, Syn. พ้อง, ประสาน, Ant. แตกแยก, แตกต่าง, ขัดแย้ง, Example: ครูจำเป็นจะต้องจัดทำบทเรียนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของนักเรียน, Thai definition: เข้ากันได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food   FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
อักษรตัวใหญ่[n. exp.] (aksøn tūa yai) EN: capital letter   FR: lettre capitale [f] ; lettre majuscule [f] ; capitale [f]
อโลหะ[n.] (alōha) EN: non-metal   FR: non-métal [m]
อมตะ[adj.] (ammata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting   FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อำนาจจิต[n. exp.] (amnāt jit) EN: will power ; mental power   
อมร[adj.] (amøn) EN: deathles ; immortal   FR: éternel ; immortel
อำเภอชายแดน[n. exp.] (amphoē chāidaēn) FR: ville frontalière [f]
อำเภอเมือง[n. exp.] (amphoē meūang) EN: capital district ; provincial capital   FR: chef-lieu de province [m] ; préfecture [f]
อาน[adv.] (ān) EN: violently ; brutally ; badly ; black and blue   FR: violemment ; brutalement
อัญเชิญ[v.] (anchoēn) EN: install   

CMU English Pronouncing Dictionary
TAL    T AA1 L
TALK    T AO1 K
TALC    T AE1 L K
TALL    T AO1 L
TALE    T EY1 L
TALTY    T AO1 L T IY0
TALCS    T AE1 L K S
TALAL    T AH0 L AA1 L
TALKS    T AO1 K S
TALKY    T AO1 K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
talc    (n) (t a1 l k)
tale    (n) (t ei1 l)
talk    (v) (t oo1 k)
tall    (j) (t oo1 l)
tales    (n) (t ei1 l z)
talks    (v) (t oo1 k s)
tally    (v) (t a1 l ii)
talon    (n) (t a1 l @ n)
talus    (n) (t ei1 l @ s)
Talmud    (n) (t a1 l m u d)

German-Thai: Longdo Dictionary
Talar(n) |der, pl. Talare| เสื้อคลุมยาวที่ใช้ในพิธี, เสื้อคลุย, See also: S. Gewand,
Talent(n) |das, pl. Talente| พรสวรรค์, ความสามารถพิเศษ, See also: S. Begabung,
Italien(uniq) ประเทศอิตาลี, See also: Related: italienisch
Stall(n) |der, Ställe| คอกสัตว์ (วัว, แพะ, แกะ, หมู)
Edelmetall(n) |das, pl. Edelmetalle| โลหะมีค่าที่ทนต่อการผุกร่อนและทนปฏิกริยาอ็อกซิเดชัน ส่วนใหญ่เป็นโลหะที่หายาก เช่น ทองคำ เงิน แทนทาลัม และแพลตินัม เป็นต้น
Anstalt(n) |die, pl. Anstalten| สถาบัน, หน่วยงาน เช่น Zum Beispiel könnten fünf bis zehn Prozent des gesamten Gebührenaufkommens gleichmäßig auf alle ARD-Anstalten verteilt werden. , See also: S. das Institut
Wegwerfmentalität(n) |die| ทัศนคติหรือความคิดของมนุษ์ในการทิ้งของหรือวัตถุที่ยังสามารถใช้การได้ เช่น Mehrere Schweizer Städte und Gemeinden wollen der zunehmenden Wegwerfmentalität entgegenwirken.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tal {n} | Täler {pl}valley; vale | valleys; vales [Add to Longdo]
Tal {n} | Täler {pl}dale [Br.] | dales [Add to Longdo]
Talar {m}gown [Add to Longdo]
Talfahrt {f}skid [Add to Longdo]
Talent {n}; Anlage {f}; Begabung {f} | Talente {pl}; Anlagen {pl}; Begabungen {pl} | bei deinem Talent; mit deinem Talenttalent | talents | with your talent [Add to Longdo]
Talent {n}; Riecher {m} [ugs.] | Geschäftstalentflair | flair for business [Add to Longdo]
Talentsuche {f}search for talent [Add to Longdo]
Talentsucher {m} | Talentsucher {pl}talent scout | talent scouts [Add to Longdo]
Taler {m} [hist.]thaler [Add to Longdo]
Talg {m}; Speisefett {n} | Talge {pl}suet | suets [Add to Longdo]
Talg {m}tallow [Add to Longdo]
Talg {m}; Hauttalg {m}sebum [Add to Longdo]
Talg...sebaceous [Add to Longdo]
Talgdrüse {f}sebaceous gland [Add to Longdo]
Talglicht {n} | Talglichter {pl}tallow candle | tallow candles [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Italie|f| ประเทศอิตาลี, See also: Related: italien
italien(adj) |-ienne| ที่เกี่ยวกับประเทศอิตาลี
pantalon en cuir(n) กางเกงหนัง

Japanese-English: EDICT Dictionary
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
鈹(oK)[かわ, kawa] (n) (uk) matte (metallurgical) [Add to Longdo]
[はばき, habaki] (n) metal collar mounted between a sword blade and the hand guard [Add to Longdo]
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail [Add to Longdo]
8進数;八進数[はちしんすう, hachishinsuu] (n) {comp} octal; base 8 [Add to Longdo]
ADSL[エーディーエスエル, e-dei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) asymmetric digital subscriber line; ADSL [Add to Longdo]
DAT[ダット;ディーエーティー, datto ; dei-e-tei-] (n) digital audiotape; DAT [Add to Longdo]
DVD[ディーブイディー, dei-buidei-] (n) digital versatile disc; DVD [Add to Longdo]
DVD−R;DVDR[ディーブイディーアール, dei-buidei-a-ru] (n) DVD-R (digital versatile disc recordable) [Add to Longdo]
DVDビデオ[ディーブイディービデオ, dei-buidei-bideo] (n) Digital Versatile Disc video; DVD video [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交谈[jiāo tán, ㄐㄧㄠ ㄊㄢˊ, / ] talk with each other; converse; chat [Add to Longdo]
人高马大[rén gāo mǎ dà, ㄖㄣˊ ㄍㄠ ㄇㄚˇ ㄉㄚˋ, / ] tall and strong [Add to Longdo]
[sī, , ] talented; urgent [Add to Longdo]
劲拔[jìng bá, ㄐㄧㄥˋ ㄅㄚˊ, / ] tall and straight [Add to Longdo]
古今小说[Gǔ jīn xiǎo shuō, ㄍㄨˇ ㄐㄧㄣ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨㄛ, / ] Tales old and new by Feng Menglong 馮夢龍|冯梦龙, collection of late Ming baihua 白話|白话 tales [Add to Longdo]
[niè, ㄋㄧㄝˋ, ] talkative [Add to Longdo]
[qiáo, ㄑㄧㄠˊ, / ] tall [Add to Longdo]
[zǔn, ㄗㄨㄣˇ, ] talk together [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, / ] talk in sleep [Add to Longdo]
塔利班[tǎ lì bān, ㄊㄚˇ ㄌㄧˋ ㄅㄢ, ] Taliban [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
8進数[8しんすう, 8 shinsuu] octal [Add to Longdo]
アナログディジタル変換器[アナログディジタルへんかんき, anarogudeijitaru henkanki] analog-to-digital converter, A, D converter, ADC (abbr.) [Add to Longdo]
アナログデジタル変換器[アナログデジタルへんかんき, anarogudejitaru henkanki] AD converter, analog digital converter [Add to Longdo]
アプリオリ法[あぷりおりほう, apuriorihou] gestalt method, a priori method [Add to Longdo]
インクリメンタルバックアップ[いんくりめんたるばっくあっぷ, inkurimentarubakkuappu] incremental backup [Add to Longdo]
インストーラ[いんすとーら, insuto-ra] installer (installation program) [Add to Longdo]
インストールプログラム[いんすとーるぷろぐらむ, insuto-rupuroguramu] installation program [Add to Longdo]
インストレーション[いんすとれーしょん, insutore-shon] installation (vs) [Add to Longdo]
インストレーションプログラム[いんすとれーしょんぷろぐらむ, insutore-shonpuroguramu] installation program [Add to Longdo]
カタログ[かたろぐ, katarogu] catalog (vs), catalogue [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
俊英[しゅんえい, shun'ei] Talent, hochbegabter_Mensch [Add to Longdo]
[さい, sai] TALENT [Add to Longdo]
才能[さいのう, sainou] Talent, Begabung [Add to Longdo]
[けい, kei] TAL, SCHLUCHT [Add to Longdo]
[のう, nou] Talent, Begabung, Funtion, No-Spiel [Add to Longdo]
護符[ごふ, gofu] Talisman, Amulett [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 TAL
     TeilnehmerAnschlussLeitung telecommunication, Germany
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 TAL
     Template Attribute Language (XHTML, ZPT, ZOPE)
     

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 tal
   amount; number
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 tal
   same
   such; such a; that kind of
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 tal [tɑl]
   amount; number
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Tal [taːl] (n) , s.(n )
   ale; dale; vale; valley
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 tal
   such; such a; that kind of
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top