ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sven

S V EH1 N   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sven-, *sven*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His name was Sven Karlsen.เขาชื่อซเวน คาร์ลเสน เขาตายในทะเล The Blind Fortune Teller (2015)
Held in place. Sven stunned. Sven will go down.Sven โดนสตัน Sven โดนสอยไปแล้ว Free to Play (2014)
It appears that Hayden duplicated an email that Sven had received, but not yet read.มันปรากฎว่า เฮย์เด็นทำสำเนาจากอีเมล์ ที่สเวนได้รับ แต่ยังไม่ได้เปิดอ่าน The Perfect Mark (2013)
And I'm finding emails addressed to Sven Vanger, the antique dealer.แล้วผมพบอีเมลเเอดเดรส ถึงสเวน แวนเกอร์ พ่อค้าวัตถุโบราณ The Perfect Mark (2013)
It's Sven time!มัน ... Sven ที่มีประสิทธิภาพ! Happy Feet Two (2011)
But Sven is a penguin. I don't know what kind of penguin Sven is, but we are Emperor penguins.ผมไม่ทราบชนิดของนกเพนกวิน Sven เป็น แต่เราเป็นนกเพนกวิน Happy Feet Two (2011)
Believe in yourself, Ear-rik because Sven believe in you.เชื่อในตัวเอง เอริก Sven เพราะเชื่อมั่นในคุณ Happy Feet Two (2011)
-Sven THINK, Sven THINK.-! -Eไม่ugh! Happy Feet Two (2011)
Sven THINK, Sven THINK.-! SvenPense Happy Feet Two (2011)
The mighty Sven Oh, my sweet eyes. He fliesแต่เขาขาด fly- Sven Happy Feet Two (2011)
-...to save us. -You're right. - And when Sven teaches everyone to fly---คุณมีสิทธิ เมื่อ Sven- สอนพวกเขาทั้งหมดจะบิน Happy Feet Two (2011)
Of all of the boys I've ever snogged, Sven is definitely the best.จากผู้ชายที่เคยจูบมาทั้งหมด สเวนดีที่สุด Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
SVEN    S V EH1 N
SVENSK    S V EH1 N S K
SVENSKA    S V EH1 N S K AH0
SVENSON    S V EH1 N S AH0 N
SVENDSEN    S V EH1 N D S AH0 N
SVENSSON    S V EH1 N S AH0 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
斯文・海定[Sī wén, ㄙ ㄨㄣˊ· Hai3 ding4, ] Sven Hedin (1865-1952), famous Swedish adventurer and archaeologist, whose 1894-1900 Central Asian expeditions uncovered Kroraina or Loulan 樓蘭|楼兰; also written 斯文·赫定 [Add to Longdo]
斯文・赫定[Sī wén, ㄙ ㄨㄣˊ· He4 ding4, ] Sven Hedin (1865-1952), famous Swedish adventurer and archaeologist, whose 1894-1900 Central Asian expeditions uncovered Kroraina or Loulan 樓蘭|楼兰 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top