Search result for

sun

(190 entries)
(0.0288 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sun-, *sun*
Possible hiragana form: すん
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
sun tzu (n ) ซุนวู

English-Thai: Longdo Dictionary
suntan oil(n ) ครีมอาบแดด, R. sunscreen
tsunami(n) คลื่นขนาดใหญ่และยาว (ระดับน้ำขึ้นสูง เป็นระยะทางยาวๆ ไม่ใช่ขึ้นแล้วลงเร็ว เหมือนคลื่นปกติ) ในทะเล ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปกติ แต่เกิดจากการแทนที่น้ำอย่างรุนแรง ทำให้มวลของน้ำเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูง ลักษณะคล้ายๆ กับการปาหินลงในน้ำ แล้วเกิดคลื่นแผ่กระจายออก, มีสาเหตุโดยมากจากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่ง, มักเคลื่อนไปได้เป็นระยะทางไกลๆ (มากได้ถึงหลายพัน หรือเป็นหมื่นกิโลเมตร), เมื่อถึงฝั่ง อาจมีความสูงได้เป็นสิบเมตร และทำความเสียหายได้มาก, มาจากภาษาญี่ปุ่น 津波 [つなみ, tsunami, สึนามิ]

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.navy.mi.th/dockyard/sara_tsinami.html, S. tidal wave

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sun[N] ดวงอาทิตย์, See also: พระอาทิตย์, ตะวัน, Syn. solar disk, day-star
sun[N] ดาวฤกษ์, Syn. star
sun[N] แสงอาทิตย์, See also: แสงตะวัน, แสงแดด, Syn. sunbeam, sunlight
sun[N] คนหรือสิ่งที่รุ่งโรจน์, See also: ความรุ่งโรจน์, ความโดดเด่น, Syn. brilliance, glory
sun[N] พระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตก, Syn. sunrise, sunset
sun[VI] อาบแดด, Syn. bask
sun[VT] ผึ่งแดด, See also: ตากแดด, ให้ถูกแสงแดด, Syn. insolate, sun-dry
sung[VI] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sing
sung[VT] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sing
sunk[VI] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sink

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sun(ซัน) n. ดวงอาทิตย์ vt.,vi. ตากแดด,ผึ่งแดด., Syn. hub,center
sun bathn. การอาบแดด
sun deckn. ชั้นดาดฟ้าสำหรับอาบแดด
sun diskn. จานพระอาทิตย์,สัญลักษณ์พระอาทิตย์
sun tann. อาการผิวหนังดำเกรียมเนื่องจากถูกแดดมากเกินไป
sun-cured(ซัน'เคียวดฺ) adj. (ปลา,เนื้อ) ตากแดดจนแห้ง
sun-proofadj. ทนแดด,แสงแดดไม่ส่องทะลุ
sun-rayn. แสงอาทิตย์, Syn. sunbeam
sunbathe(ซัน'เบธ) vi. อาบแดด., See also: sunbather n.
sunbeamn. ลำแสงอาทิตย์, See also: sunbeamed adj. sunbeamy adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
sun(n) แดด,พระอาทิตย์,ความรุ่งโรจน์,จุดเด่น,ข้อได้เปรียบ
sun(vt) ผึ่งแดด,ตากแดด,อาบแดด
sunbeam(n) แสงอาทิตย์,แสงแดด,แสงตะวัน
sunburn(n) ผิวหนังที่ถูกแดดเผา
sunburn(vt) ถูกแดดเผา
Sunday(n) วันอาทิตย์
sunder(vt) แยกออก,แบ่งแยก,ตัดขาด
sundial(n) นาฬิกาแดด
sundown(n) เวลาพระอาทิตย์ตก,ยามเย็น
sundries(n) ของจิปาถะ,ของกระจุกกระจิก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sun gearเฟืองกลาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sun-path diagramแผนภาพวิถีโคจรดวงอาทิตย์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
sunburnอาการไหม้แดด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
SUNDS (syndrome, sudden unexplained nocturnal death); SUDS (syndrome, sudden unexplained death)โรคใหลตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sunroofหลังคารับแดด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sunshine switchสวิตช์แสงอาทิตย์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
sunstroke; heliosis; siriasis๑. การเป็นลมเหตุแดด [มีความหมายเหมือนกับ insolation ๒]๒. ไข้แดด [มีความหมายเหมือนกับ insolation ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sunดวงอาทิตย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sunดวงอาทิตย์ [TU Subject Heading]
Sun Photometerซัน โฟโตมิเตอร์ [อุตุนิยมวิทยา]
Sunbirdsนกกินปลีเหลือง [TU Subject Heading]
Sunday schoolsโรงเรียนวันอาทิตย์ [TU Subject Heading]
Sunflower seed industryอุตสาหกรรมเมล็ดทานตะวัน [TU Subject Heading]
Sunflower seed oilน้ำมันทานตะวัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sunflowersทานตะวัน [TU Subject Heading]
Sunglassesแว่นตากันแดด [TU Subject Heading]
Sunk costต้นทุนจม [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sundew (n name uniq ) ต้นหยาดน้ำค้าง
Sunscreen (adj) ครีมกันเเดด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sun-min?ซัน-มิน Voice (2005)
Sun-min...ซัน-มิน Voice (2005)
♪ On the sunsetKidnapped (2013)
Next to sunshine barbie.ที่อยู่ข้างๆ แม่ตุ๊กตาบาร์บี้ New Haven Can Wait (2008)
I mean, sunset or dungeon, he's my guy.ฉันหมายถึง, ไม่ว่ายังไงฉันก็ชอบเขา Committed (2008)
I'm thinking more like... dinner in Malibu in time for the sunset.แล้วผมยังคิดอีกว่า... ดินเนอร์ที่ มาลิบู ท่ามกลางอาทิตย์อัสดง, คุณว่าไงหล่ Committed (2008)
The healing effect of the Sun... brought you back from death.ดวงอาทิตย์มีพลังในการรักษา ช่วยนายขึ้นมาจากความตาย Odyssey (2008)
The burning sun may strengthen you, but it has the opposite effect on me.แสงอาทิตย์อาจจะให้พลังกับนาย แต่มันให้ผลตรงกันข้ามกับชั้น Odyssey (2008)
When the blazing sun is goneยามที่แสงดวงอาทิตย์ลับหาย Dead Space: Downfall (2008)
When the blazing sun is goneยามที่แสงดวงอาทิตย์ลับหาย Dead Space: Downfall (2008)
He's doing it to avoid sunlight and fresh air.เขาทำแบบเดียวกับฉัน เพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดดและอากาศบริสุทธิ์ The Itch (2008)
You got till Sunday.ฉลาดในการทำธุรกิจจริงๆ นายมีเวลาถึงวันอาทิตย์ Pilot (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sunA beam of sunlight came through the clouds.
sunA cat is lying in the sun.
sunAfter the rain, the sun emerged from the clouds.
sunAfter working all week, we took it easy on Sunday.
sunAir as well as sunlight is, needless to say, indispensable to our daily life.
sunAlice has had a cold since last Sunday.
sunAll I want to do during the dog days is stay indoors and keep out of the sun.
sunA meal without wine is like a day without sunshine.
sunAnd on sunny days all the pigeons flew home.
sunAn eclipse of the sun is a rare appearance.
sunAn oratorical contest will be held next Sunday.
sunAnyone can make a speech here on Sundays.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาสกร[N] sun, Syn. พระอาทิตย์, ดวงอาทิตย์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เอสพีเอฟ[N] Sun protection factor, See also: SPF, Syn. ค่าปกป้องแสงแดด
ม่านบังแดด[N] awning, See also: sun blind, sunshade, Syn. ม่านกันแดด, ที่บังแดด
ร่มกันแดด[N] sunshade, See also: garden parasol
แสงแดด[N] sun light, Syn. แสงอาทิตย์, แสงตะวัน, แดด
แสงอาทิตย์[N] sun light, Syn. แสงแดด, แสงตะวัน, แดด
โหล[ADJ] hollowed, See also: sunken, Syn. โบ๋, ลึก, กลวง, Example: เขาเป็นไข้ป่า ผอม ตาโหล นอนซมอยู่หลายวัน, Thai definition: ลึกลงไป
แว่นตาดำ[N] sunglasses, Example: ธุรกิจของเรแบนด์กระเตื้องขึ้นเพราะคนที่เป็นโรคเวิลด์คัพฟีเวอร์จะต้องซื้อแว่นตาดำไว้ใส่ปกปิดขอบดำใต้ตา, Count unit: อัน
ดวงตะวัน[N] sun, Syn. ดวงอาทิตย์, พระอาทิตย์, Example: แสงสีทองของดวงตะวันกำลังจะลับเหลี่ยมเขาลงไปทุกขณะ, Count unit: ดวง, Thai definition: ดาวพระเคราะห์ที่มีแสงสว่างในตัวเอง ให้ความร้อน และแสงสว่างแก่โลก
เกรียม[ADJ] burnt, See also: sun-burnt, scorched, charred, parched, Syn. ไหม้เกรียม, Example: สภาพที่เห็นเหลือแต่ศพบางศพที่ไหม้เกรียมเหลือแต่กองกระดูกหุ้มหนัง, Thai definition: ลักษณะอาการของสิ่งบางอย่างที่ถูกความร้อนมีไฟเป็นต้นเผาจนเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลเป็นต้น โดยปริยายหมายถึงลักษณะที่คล้ายคลึงเช่นนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบแดด[v. exp.] (āpdaēt) EN: sunbathe ; have a sunbath   FR: prendre un bain de soleil ; bronzer au soleil ; se chauffer au soleil
อรุณ[n.] (arun) EN: dawn ; rising sun ; sunrise ; daybreak   FR: aube [f] ; aurore [f]
อรุณรุ่ง[n. exp.] (arun rung) EN: morning ; forenoon ; dawn ; sunrise ; daybreak ; sun-up ; morn   
อาทิตย์[n.] (āthit) EN: sun   FR: soleil [m]
อาทิตย์[n.] (āthit) EN: Sunday   FR: dimanche [m]
บ่าง[n.] (bāng) EN: Sunda Colugo   
บรรพชิต[n.] (banphachit = bapphachit) EN: priest ; bhiksu ; Buddhist monk ; bhiksuni ; Buddhist nun ; samanera ; male novice ; samanerika ; female novice   FR: religieux [m] ; religieuse [f] ; moine bouddhiste [m] ; moniale bouddhiste [f]
เบ็ดเตล็ด[adj.] (bettalet) EN: miscellaneous ; sundry ; various ; varied ; piecemeal ; small and varied ; fragmentary   FR: divers
โบ๋[adj.] (bō) EN: pitted ; dented ; deep ; sunken   FR: creux ; enfoncé
บุ๋ม[adj.] (bum) EN: dimpled ; dented ; pitted ; caved ; sunken   

CMU English Pronouncing Dictionary
SUN    S AH1 N
SUNK    S AH1 NG K
SUNG    S AH1 NG
SUND    S AH1 N D
SUNY    S UW1 N IY2
SUNS    S AH1 N Z
SUNDT    S AH1 N T
SUNIL    S UW0 N IH1 L
SUN'S    S AH1 N Z
SUNDY    S AH1 N D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Sun    (n) (s uh1 n d ei)
sun    (v) (s uh1 n)
sung    (v) (s uh1 ng)
sunk    (v) (s uh1 ng k)
suns    (v) (s uh1 n z)
Sunni    (n) (s uh1 n ii)
sunny    (j) (s uh1 n ii)
Sununu    (n) (s @ n uu1 n uu)
Sunday    (n) (s uh1 n d ii)
sun-up    (n) - (s uh1 n - uh p)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[すな, suna] (n) ทราย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
寸動[すんどう, sundou] (n) inching , See also: S. インチング, R. インチング

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ひ, hi] Thai: พระอาทิตย์ English: sun

German-Thai: Longdo Dictionary
sung(n) |die, pl. Lösungen| เฉลย, ทางแก้ปัญหา
Zulassung(n) |die, pl. Zulassungen| การอนุญาต
Gesundheit(n) |die, nur Sg.| สุขภาพ
Zulassungsbescheid(n) |der| คำตอบรับ เช่น ตอบรับเข้าศึกษาต่อ เป็นต้น, See also: A. der Ablehnungsbescheid,
Einfachverglasung(n) |die, pl. Einfachverglasungen| การทำกระจกแก้วชั้นเดียว
Dreifachverglasung(n) |die, pl. Dreifachverglasungen| การทำกระจกแก้วสามชั้น
Doppelverglasung(n) |die, pl. Doppelverglasungen| การทำกระจกแก้วสองชั้น
Vorlesung(n) |die, pl. Vorlesungen| วิชาหรือชั่วโมงบรรยาย, See also: A. das Praktikum, das Seminar,
Gesundheit!เป็นคำอวยพรเวลาที่มีคนจาม
sung(n) |die, pl. Lösungen| สารละลาย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sonne {f} | Sonnen {pl} | ein Platz an der Sonne | in die Sonne blinzelnsun | suns | a place in the sun | to squint against the sun; to squint in the bright sun [Add to Longdo]
Sonnenblende {f} [auto] | Sonnenblenden {pl}sun visor | sun visors [Add to Longdo]
Sonnencreme {f}sun cream; sun lotion; sunblocker; sunscreen [Add to Longdo]
Sonnendach {n}sun blind [Add to Longdo]
Sonnenhut {m}sun hat [Add to Longdo]
Sund {m} [geogr.]sound [Add to Longdo]
Sunnit {m}; Sunnitin {f} [relig.]Sunnite; Sunni [Add to Longdo]
Tropenhelm {m}sun helmet; pith helmet [Add to Longdo]
sunnitisch {adj}Sunni [Add to Longdo]
Sonnensittich {m} [ornith.]Sun Conure [Add to Longdo]
Sundakuckuck {m} [ornith.]Sunda Coucal [Add to Longdo]
Sundafischuhu {m} [ornith.]Malay Fish Owl [Add to Longdo]
Sundafroschmaul {n} [ornith.]Bornean Frogmouth [Add to Longdo]
Sundanachtschwalbe {f} [ornith.]Bonaparte's Nightjar [Add to Longdo]
Sundahornrabe {m} [ornith.]Abyssinian Ground Hornbill [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SNAP[スナップ, sunappu] (n) Systems for Nuclear Auxiliary Power; SNAP [Add to Longdo]
SNP[スニップ, sunippu] (n) Scottish National Party; SNP [Add to Longdo]
SNP[スニップ, sunippu] (n) single nucleotide polymorphism; SNP [Add to Longdo]
いつの間にか(P);何時の間にか(P)[いつのまにか, itsunomanika] (adv) before one knows; before one becomes aware of; unnoticed; unawares; (P) [Add to Longdo]
いつの間にやら;何時の間にやら[いつのまにやら, itsunomaniyara] (n) unawares; unnoticed; before you know it [Add to Longdo]
いつの時代にも[いつのじだいにも, itsunojidainimo] (adv) (See いつの時代も) in all ages; over the ages; forever and ever [Add to Longdo]
いつの時代も[いつのじだいも, itsunojidaimo] (adv) (See いつの時代にも) in all ages; over the ages; forever and ever [Add to Longdo]
いつの日にか[いつのひにか, itsunohinika] (exp) one of these days; someday [Add to Longdo]
いつ何どき;何時何時;何時なんどき;いつ何時[いつなんどき, itsunandoki] (adv) (uk) at any time; every moment [Add to Longdo]
うだつの上がらない;卯建のあがらない[うだつのあがらない, udatsunoagaranai] (exp,adj-i) (See うだつが上がらない) lacking potential for advancement; no-hoper [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中山大学[Zhōng shān Dà xué, ㄓㄨㄥ ㄕㄢ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Sun Yat-sen University (Guangzhou); Sun Yat-sen University (Kaohsiung); Sun Yat-sen University (Moscow), founded in 1925 as training ground for Chinese communists [Add to Longdo]
中暑[zhòng shǔ, ㄓㄨㄥˋ ㄕㄨˇ, ] sunstroke; heatstroke [Add to Longdo]
主日学[zhǔ rì xué, ㄓㄨˇ ㄖˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Sunday School [Add to Longdo]
向日葵[xiàng rì kuí, ㄒㄧㄤˋ ㄖˋ ㄎㄨㄟˊ, ] sunflower seeds [Add to Longdo]
埋线[mái xiàn, ㄇㄞˊ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] sunken cord (used in bookbinding) [Add to Longdo]
墨镜[mò jìng, ㄇㄛˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] sunglasses [Add to Longdo]
夕阳[xī yáng, ㄒㄧ ㄧㄤˊ, / ] sunset; the setting sun [Add to Longdo]
太阳[tài yáng, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ, / ] sun [Add to Longdo]
太阳光[tài yáng guāng, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄍㄨㄤ, / ] sunlight [Add to Longdo]
太阳公司[tài yáng gōng sī, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] Sun corporation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
かすんだ[かすんだ, kasunda] grayed [Add to Longdo]
つなぎ[つなぎ, tsunagi] patch [Add to Longdo]
サン[さん, san] Sun (Microsystems) [Add to Longdo]
サンユーザグループ[さにゅーざぐるーぷ, sanyu-zaguru-pu] Sun User Group, SUG [Add to Longdo]
デザイン寸法[でざいんすんぽう, dezainsunpou] design size [Add to Longdo]
トークンバスネットワーク[とーくんばすねっとわーく, to-kunbasunettowa-ku] token-bus network [Add to Longdo]
バスネットワーク[ばすねっとわーく, basunettowa-ku] bus network [Add to Longdo]
ピアアドレシッング[ぴああどれしつんぐ, piaadoreshitsungu] peer addressing [Add to Longdo]
フォント寸法[フォントすんぽう, fonto sunpou] font size [Add to Longdo]
リリースノート[りりーすのーと, riri-suno-to] release notes [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[すん, sun] (Laengenmass, ca.3 cm) [Add to Longdo]
寸前[すんぜん, sunzen] unmittelbar_vor [Add to Longdo]
寸断[すんだん, sundan] in_Stuecke_hauen, in_Stuecke_reissen [Add to Longdo]
寸暇[すんか, sunka] freier_Augenblick, freie_Minute [Add to Longdo]
寸法[すんぽう, sunpou] -Mass, -Groesse, -Plan [Add to Longdo]
寸評[すんぴょう, sunpyou] kurze_Kritik [Add to Longdo]
[すな, suna] -Sand [Add to Longdo]
砂時計[すなどけい, sunadokei] Sanduhr [Add to Longdo]
砂浜[すなはま, sunahama] Sandstrand [Add to Longdo]
酢の物[すのもの, sunomono] mit_Essig_angemachtes_Gericht [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sun \Sun\, n. (Bot.)
   See {Sunn}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sun \Sun\, n. [OE. sunne, sonne, AS. sunne; akin to OFries.
   sunne, D. zon, OS. & OHG. sunna, G. sonne, Icel. sunna, Goth.
   sunna; perh. fr. same root as L. sol. [root]297. Cf. {Solar},
   {South}.]
   1. The luminous orb, the light of which constitutes day, and
    its absence night; the central body round which the earth
    and planets revolve, by which they are held in their
    orbits, and from which they receive light and heat. Its
    mean distance from the earth is about 92,500,000 miles,
    and its diameter about 860,000.
    [1913 Webster]
 
   Note: Its mean apparent diameter as seen from the earth is
      32' 4[sec], and it revolves on its own axis once in
      251/3 days. Its mean density is about one fourth of
      that of the earth, or 1.41, that of water being unity.
      Its luminous surface is called the photosphere, above
      which is an envelope consisting partly of hydrogen,
      called the chromosphere, which can be seen only through
      the spectroscope, or at the time of a total solar
      eclipse. Above the chromosphere, and sometimes
      extending out millions of miles, are luminous rays or
      streams of light which are visible only at the time of
      a total eclipse, forming the solar corona.
      [1913 Webster]
 
   2. Any heavenly body which forms the center of a system of
    orbs.
    [1913 Webster]
 
   3. The direct light or warmth of the sun; sunshine.
    [1913 Webster]
 
       Lambs that did frisk in the sun.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. That which resembles the sun, as in splendor or
    importance; any source of light, warmth, or animation.
    [1913 Webster]
 
       For the Lord God is a sun and shield. --Ps. lxxiv.
                          11.
    [1913 Webster]
 
       I will never consent to put out the sun of
       sovereignity to posterity.      --Eikon
                          Basilike.
    [1913 Webster]
 
   {Sun and planet wheels} (Mach.), an ingenious contrivance for
    converting reciprocating motion, as that of the working
    beam of a steam engine, into rotatory motion. It consists
    of a toothed wheel (called the sun wheel), firmly secured
    to the shaft it is desired to drive, and another wheel
    (called the planet wheel) secured to the end of a
    connecting rod. By the motion of the connecting rod, the
    planet wheel is made to circulate round the central wheel
    on the shaft, communicating to this latter a velocity of
    revolution the double of its own. --G. Francis.
 
   {Sun angel} (Zool.), a South American humming bird of the
    genus {Heliangelos}, noted for its beautiful colors and
    the brilliant luster of the feathers of its throat.
 
   {Sun animalcute}. (Zool.) See {Heliozoa}.
 
   {Sun bath} (Med.), exposure of a patient to the sun's rays;
    insolation.
 
   {Sun bear} (Zool.), a species of bear ({Helarctos Malayanus})
    native of Southern Asia and Borneo. It has a small head
    and short neck, and fine short glossy fur, mostly black,
    but brownish on the nose. It is easily tamed. Called also
    {bruang}, and {Malayan bear}.
 
   {Sun beetle} (Zool.), any small lustrous beetle of the genus
    {Amara}.
 
   {Sun bittern} (Zool.), a singular South American bird
    ({Eurypyga helias}), in some respects related both to the
    rails and herons. It is beautifully variegated with white,
    brown, and black. Called also {sunbird}, and {tiger
    bittern}.
 
   {Sun fever} (Med.), the condition of fever produced by sun
    stroke.
 
   {Sun gem} (Zool.), a Brazilian humming bird ({Heliactin
    cornutus}). Its head is ornamented by two tufts of bright
    colored feathers, fiery crimson at the base and greenish
    yellow at the tip. Called also {Horned hummer}.
 
   {Sun grebe} (Zool.), the finfoot.
 
   {Sun picture}, a picture taken by the agency of the sun's
    rays; a photograph.
 
   {Sun spots} (Astron.), dark spots that appear on the sun's
    disk, consisting commonly of a black central portion with
    a surrounding border of lighter shade, and usually seen
    only by the telescope, but sometimes by the naked eye.
    They are very changeable in their figure and dimensions,
    and vary in size from mere apparent points to spaces of
    50,000 miles in diameter. The term sun spots is often used
    to include bright spaces (called faculae) as well as dark
    spaces (called maculae). Called also {solar spots}. See
    Illustration in Appendix.
 
   {Sun star} (Zool.), any one of several species of starfishes
    belonging to {Solaster}, {Crossaster}, and allied genera,
    having numerous rays.
 
   {Sun trout} (Zool.), the squeteague.
 
   {Sun wheel}. (Mach.) See {Sun and planet wheels}, above.
 
   {Under the sun}, in the world; on earth. "There is no new
    thing under the sun." --Eccl. i. 9.
    [1913 Webster]
 
   Note: Sun is often used in the formation of compound
      adjectives of obvious meaning; as, sun-bright,
      sun-dried, sun-gilt, sunlike, sun-lit, sun-scorched,
      and the like.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sun \Sun\, v. t. [imp. & p. p. {Sunned}; p. pr. & vb. n.
   {Sunning}.]
   To expose to the sun's rays; to warm or dry in the sun; as,
   to sun cloth; to sun grain.
   [1913 Webster]
 
      Then to sun thyself in open air.     --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sunn \Sunn\, n. [Hind. san, fr. Skr. [,c]ana.] (Bot.)
   An East Indian leguminous plant ({Crotalaria juncea}) and its
   fiber, which is also called {sunn hemp}. [Written also
   {sun}.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sun
   n 1: the star that is the source of light and heat for the
      planets in the solar system; "the sun contains 99.85% of
      the mass in the solar system"; "the Earth revolves around
      the Sun" [syn: {sun}, {Sun}]
   2: the rays of the sun; "the shingles were weathered by the sun
     and wind" [syn: {sunlight}, {sunshine}, {sun}]
   3: a person considered as a source of warmth or energy or glory
     etc
   4: any star around which a planetary system revolves
   5: first day of the week; observed as a day of rest and worship
     by most Christians [syn: {Sunday}, {Lord's Day}, {Dominicus},
     {Sun}]
   v 1: expose one's body to the sun [syn: {sun}, {sunbathe}]
   2: expose to the rays of the sun or affect by exposure to the
     sun; "insolated paper may turn yellow and crumble"; "These
     herbs suffer when sunned" [syn: {sun}, {insolate},
     {solarize}, {solarise}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 Sun
  n.
 
   Sun Microsystems. Hackers remember that the name was originally an acronym,
   Stanford University Network. Sun started out around 1980 with some hardware
   hackers (mainly) from Stanford talking to some software hackers (mainly)
   from UC Berkeley; Sun's original technology concept married a clever board
   design based on the Motorola 68000 to {BSD} Unix. Sun went on to lead the
   workstation industry through the 1980s, and for years afterwards remained
   an engineering-driven company and a good place for hackers to work. Though
   Sun drifted away from its techie origins after 1990 and has since made some
   strategic moves that disappointed and annoyed many hackers (especially by
   maintaining proprietary control of Java and rejecting Linux), it's still
   considered within the family in much the same way {DEC} was in the 1970s
   and early 1980s.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top