Search result for

summe

(93 entries)
(0.165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -summe-, *summe*. Possible hiragana form: すんめ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
summer    [N] ฤดูร้อน, See also: หน้าร้อน, Syn. warmest season
summer    [N] ช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุด, See also: ช่วงเวลาที่เฟื่องฟูที่สุด, Syn. bright days, palmy days
summer    [VI] ใช้เวลาในฤดูร้อน, Syn. spend summer
summer    [VT] เลี้ยงสัตว์ในฤดูร้อน
summer    [ADJ] เกี่ยวกับฤดูร้อน
summery    [ADJ] เหมือนฤดูร้อน, See also: เกี่ยวกับฤดูร้อน, Syn. estival, of summer
summery    [ADJ] เหมาะกับฤดูร้อน, See also: เหมาะสำหรับฤดูร้อน, Syn. estival
summerset    [N] การตีลังกา, Syn. somersault
summerset    [VI] ตีลังกา, Syn. somersault
summerlike    [ADJ] เหมือนฤดูร้อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
summer wood; autumn wood; late woodเนื้อไม้ปลายฤดู [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Summer monsoonมรสุมฤดูร้อน [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
summeIndian summers run into October.
summeThere are four seasons in a year: spring, summer, fall and winter.
summeMany young women in their 20s plan to go abroad during their summer holidays.
summeThis is the hottest summer we have had in fifty years.
summeI am going to summer school from August 10.
summeI want to know what you did this summer.
summeWhich do you like better, summer or winter?
summeWhat are you going to do during the summer holidays?
summeWhere are you going spend the summer holidays?
summeWhere do you want to go this summer?

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
summer(ซัม'เมอะ) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ฤดูร้อน,ยุคเฟื่องฟู,ช่วงที่ดีที่สุดหรือสมบูรณ์ที่สุดก่อนที่เริ่มตกต่ำลง vi.,vt. ใช้เวลาในฤดูร้อน
summer schooln. โรงเรียนที่เปิดสอนในฤดู
summersault(ซัม'เมอะซอลทฺ) n.,vi. = somersault (ดู), Syn. summerset {ร้อน
bressummern. ไม้ขนาดใหญ่
indian summerระยะเวลาที่อากาศร้อนและแห้งในตอนต้นของฤดูหนาวในสหรัฐอเมริกา

English-Thai: Nontri Dictionary
summer(n) หน้าร้อน,ฤดูร้อน,คิมหันต์ฤดู
summer(vi) อยู่ระหว่างฤดูร้อน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คิมหันต์    [N] summer, See also: hot season, Syn. ฤดูร้อน, หน้าร้อน
ภาคฤดูร้อน    [N] summer school, Example: โครงการศูนย์ฯ ไทย–แคนาดา จัดโครงการเรียนภาษาอังกฤษเสริมในภาคฤดูร้อน ณ มหาวิทยาลัย MONASH เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย, Count unit: ภาค, Thai definition: ช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปิดทำการสอนเป็นพิเศษในช่วงวันหยุดปิดเทอมระหว่างภาคเรียนปกติ
ฤดูร้อน    [N] summer, Syn. หน้าร้อน, Example: อากาศฤดูร้อนเราจะร้อนอบอ้าวมากขึ้น ถ้าอยู่ในเมืองที่มีแต่ตึกรามบ้านช่อง, Count unit: ฤดู
หน้าร้อน    [N] summer, Syn. ฤดูร้อน, Example: เท่าที่สังเกตดูจะพบว่าเรื่องผีมักเกิดขึ้นในหน้าร้อน ส่วนในหน้าฝน ซึ่งชาวบ้านต้องยุ่งอยู่กับการทำนา ไม่ปรากฏว่ามีเรื่องผีเกิดขึ้น, Count unit: ฤดู
อุสุม    [N] summer, See also: hot season, Syn. ฤดูร้อน
หกคะเมน    [V] fall head over heels, See also: summersault, Example: ถ้าเราไปขัดขาคนอื่น เราอาจจะหกคะเมนก็ได้เหมือนกัน, Thai definition: เอาหัวปักลงที่พื้น เอาเท้าชี้ขึ้นเบื้องบนแล้วให้เลยไปข้างหลัง
เดือนร้อน [N] summer, Syn. หน้าร้อน, Example: เดือนเมษายนเป็นเดือนร้อน
ครีษมายัน    [N] summer solstice, Ant. เหมายัน, Thai definition: พระอาทิตย์โคจรจนไปถึงจุดหยุดคือจุดสุดทางเหนือในราววันที่ 21 มิถุนายน เป็นจุดในหน้าร้อนมีกลางวันนานกว่ากลางคืน, วันที่ดวงอาทิตย์อยู่ตรงกับเส้นศูนย์สูตรท้องฟ้ามากที่สุด
ศาลาพักร้อน    [N] public rest-house, See also: summer house, Example: ตรงริมทางมีศาลาพักร้อนไว้คอยบริการเป็นระยะๆ, Count unit: หลัง, Thai definition: อาคารปลูกสร้างเพื่อหลบแดด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือนร้อน[n. exp.] (deūoen røn) EN: summer   FR: mois d'été [m]
กีฬาโอลิมปิก[n. exp.] (Kīlā Ōlimpik) EN: Olympic Games ; Summer Games   FR: Jeux olympiques [mpl] : Jeux [mpl]
ในหน้าร้อน[n. exp.] (nai nā røn) EN: in (the) summer   FR: en été ; durant l'été ; pendant la période estivale
หน้าร้อน[n.] (nā røn) EN: summer ; hot season   FR: été [m] ; saison chaude [f]
พระราชวังฤดูร้อน[n. prop.] (Phrarātchawang Reudū røn) EN: Summer Palace   
ฤดูร้อน[n.] (reudū røn) EN: summer   FR: été [m] ; saison chaude [f]
ศาลาพักร้อน[n. exp.] (sālā phak røn) EN: public rest-house ; summer house   
ตากอากาศ[v.] (tāk-ākāt) EN: have a holiday ; vacate ; take vacation ; have a holiday ; go to summer resort ; go away for summer holidays   FR: prendre des vacances ; partir en villégiature
ตากอากาศ[v.] (tāk-ākāt) EN: void the summer heat ; escape the summer heat ; go for a change of air ; take an airing ; get out in the open   FR: prendre le frais

CMU English Pronouncing Dictionary
SUMMED    S AH1 M D
SUMMEY    S AH1 M IY0
SUMMER    S AH1 M ER0
SUMMERS    S AH1 M ER0 Z
SUMMER'S    S AH1 M ER0 Z
SUMMERSON    S AH1 M ER0 S AH0 N
SUMMERS'S    S AH1 M ER0 Z AH0 Z
SUMMEROUR    S AH1 M ER0 ER0
SUMMERALL    S AH1 M ER0 AO2 L
SUMMERLIN    S AH1 M ER0 L IH2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
summed    (v) (s uh1 m d)
summer    (v) (s uh1 m @ r)
summers    (v) (s uh1 m @ z)
summery    (j) (s uh1 m @ r ii)
summered    (v) (s uh1 m @ d)
summerier    (j) (s uh1 m @ r i@ r)
summering    (v) (s uh1 m @ r i ng)
summeriest    (j) (s uh1 m @ r i i s t)
summertime    (n) (s uh1 m @ t ai m)
summerhouse    (n) (s uh1 m @ h au s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Summe {f}total [Add to Longdo]
Summe {f} [math.] | direkte Summe {f}sum | direct sum [Add to Longdo]
Summe {f}; Betrag {m} | Summen {pl} | eine nette Summe | ein nettes Sümmchensum | sums | a fair sum | a pretty penny [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっぱっぱ;アッパッパ[, appappa ; appappa] (n) loose-fitting summer dress [Add to Longdo]
うりずん[, urizun] (n) climate of the third month of the lunar calendar in Okinawa (end of the dry season); early summer [Add to Longdo]
かもめーる;かもメール[, kamome-ru ; kamo me-ru] (n) (sometimes かもめ~る) summer greeting cards containing a lottery ticket, sold every year starting in June [Add to Longdo]
なつあし[, natsuashi] (n) kanji radical 35 when at the bottom (as in the character for summer) [Add to Longdo]
アナログ加算器[アナログかさんき, anarogu kasanki] (n) {comp} summer; analog adder [Add to Longdo]
インディアンサマー[, indeiansama-] (n) Indian summer [Add to Longdo]
サマー[, sama-] (n) summer; (P) [Add to Longdo]
サマーウール[, sama-u-ru] (n) summer wool [Add to Longdo]
サマーウェア[, sama-uea] (n) summer wear [Add to Longdo]
サマーキャンプ[, sama-kyanpu] (n) summer camp [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xià, ㄒㄧㄚˋ, ] summer [Add to Longdo]
夏令[xià lìng, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄧㄥˋ, ] summer; summer season [Add to Longdo]
夏令营[xià lìng yíng, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄧㄥˋ ˊ, / ] summer camp [Add to Longdo]
夏天[xià tiān, ㄒㄧㄚˋ ㄊㄧㄢ, ] summer [Add to Longdo]
夏季[xià jì, ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧˋ, ] summer [Add to Longdo]
暑促[shǔ cù, ㄕㄨˇ ㄘㄨˋ, ] summer promotion (sale) [Add to Longdo]
暑假[shǔ jià, ㄕㄨˇ ㄐㄧㄚˋ, ] summer vacation [Add to Longdo]
暑期[shǔ qī, ㄕㄨˇ ㄑㄧ, ] summer vacation time [Add to Longdo]
暑期学校[shǔ qī xué xiào, ㄕㄨˇ ㄑㄧ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ, / ] summer school [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, ] summer sacrifice for rain [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナログ加算器[アナログかさんき, anarogu kasanki] summer, analog adder [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ひたい, hitai] SUMME, MENGE, GERAHMTES_BILD [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Summe [zumə] (n) , s.(f )
     aggregate; amount; sum
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top