ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stare

S T EH1 R   
87 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stare-, *stare*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stare[VI] จ้องมอง, See also: เพ่งมอง, เพ่ง, เล็ง
stare[VT] จ้องมอง, See also: เพ่งมอง, เพ่ง, เล็ง
stare at[PHRV] จ้องมอง, See also: จ้อง, Syn. gape at, gawk at, goggle at
stare in[PHRV] มองเห็นง่าย
stare in[PHRV] เข้าใจง่าย
stare out[PHRV] จ้องออกไปข้างนอก (เป็นเวลานาน)
stare out[PHRV] จ้องจนหลบตา, Syn. stare down
stare down[PHRV] จ้อง (คนอื่น) จนหลบตา
stare after[PHRV] จ้องตาม
stare someone in the face[IDM] จ้องหน้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stare(สแทรฺ) vi.,vt.,n. (การ) จ้องมอง,จ้อง,จ้องเขม็ง,ถลึงตา,เด่นชัด,เตะตา,โต้ง ๆ , (ขน) ตั้งชัน. stare down จ้องให้กลัว -Phr. (stare one in the face รีบด่วน,ฉุกเฉิน) ., Syn. glare,gaze,eye

English-Thai: Nontri Dictionary
stare(n) การจ้องเขม็ง,การถลึงตา,การจ้องมอง
stare(vi) จ้องเขม็ง,ถลึงตา,จ้องมอง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They'll stare at your face, so walk out fast, but don't run.จึงเดินออกไปอย่างรวดเร็ว แต่ไม่ได้ทำงาน The Godfather (1972)
Instead of thinking of my needs, you're standing there doing what you want to do, which is stare at me.แทนที่จะคิดถึงความต้องการของฉัน เธอกลับยืนอยู่ตรงนั้นทำสิ่งที่เธออยากทำ จ้องมองฉัน The Little Prince (1974)
Begin to laugh a bit And stare a bitหัวเราะและมีความสุขกัน The Little Prince (1974)
Begin to laugh a bit and stare a bit And walk around on air a bitหัวเราะสนุกสนานเดินไปด้วยกัน The Little Prince (1974)
I'd have liked to have had that chance, just once, to stare down a big-league pitcher.ผมอยากมีโอกาสสักครั้ง... ที่จะจ้องไปที่นักขว้างชั้นยอด Field of Dreams (1989)
I mean, you build a baseball field in the middle of nowhere, and you stare at nothing.- แอนนี่ เรย์ นายสร้างสนามเบสบอล ขึ้นมากลางทุ่ง และนายนั่งจ้องความว่างเปล่า Field of Dreams (1989)
To gawk and grovel and stare at Prince Ali!เพื่อตะลึง เคารพ และจ้องมอง เจ้าชายอาลี Aladdin (1992)
And I hate the way you all stare at me.และฉันเกลียดทุกคน ที่มองสมเพชฉัน Wild Reeds (1994)
I like to stay snug in a warm bed and just stare at it.ฉันชอบนอนอยู่บนเตียงอุ่น ๆ และมองไปที่ฝน The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
A man who stares at a rock must have a lot on his mind. Or nothing.คนที่จ้องที่ร็อค จะต้องมีจำนวนมากในใจของเขา หรือไม่มีอะไร Dante's Peak (1997)
One time, Granma told me that when you come on something good, first thing to do is stare it with whosoever you can find.ครั้งหนึง ย่าบอกผมว่า ถ้ามีอะไรดีๆ เกิดขึ้น สิ่งแรกที่ต้องทำคือ การแบ่งปัน กับใครก็ตามที่ผมเจอ The Education of Little Tree (1997)
When I was a little kid, my mother told me not to stare into the sun.เมื่อผมยังเป็นเด็ก แม่ห้ามผม อย่าไปจ้องดวงอาทิตย์ Pi (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stareAfter the earthquake, people stared into the deep hole in the ground in surprise.
stareAll of us stared at her.
stareAll of us stared at her; she had changed so much.
stareAutumn is just around the corner. It's about time the weather stared cooling off.
stareBeing too nervous to reply, he stared at the floor.
stareBob stared me in the face.
stareDon't stare at people.
stareDon't stare others in the face.
stareFamine stared us in the face.
stareFor a while she did nothing but stare at me.
stareHe gave me a blank stare.
stareHe stared a hole though her.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มองดู[V] watch, See also: stare, look at, Syn. มอง, ดู, มุ่งดู, Example: หลายคนหันไปมองดูนายทหารที่นั่งอยู่ในคณะรัฐมนตรีอย่างพินิจพิจารณา
จ้องเขม็ง[V] stare at, See also: gaze at, goggle at, gawk at, gape at, Syn. ถมึงทึง, ถลึงตา, ขึงตา, Example: เขาจะต้องจ้องเขม็งไปยังดวงตาของคู่ต่อสู้อยู่ตลอดเวลา, Thai definition: จ้องมองอย่างแน่วแน่เป็นจุดเดียวไม่วางตา
เพ่ง[V] stare, See also: gaze, gape, gawk, goggle, gawp, Syn. พิศ, จ้องดู, เพ่งพิศ, เพ่งพินิศ, Example: ฉันพยายามเพ่งเข้าไปในห้องมืดว่ามีอะไรอยู่, Thai definition: ใช้ตาจ้องดู เล็งดู
เพ่งพิศ[V] stare, See also: gaze, gape, gawk, goggle, gawp, Syn. เพ่งพินิศ, พิศดู, Example: ผมเริ่มเพ่งพิศตำรวจคนนั้นเป็นพิเศษเพราะตำรวจนายนั้นวางตัวไม่เหมาะสม, Thai definition: เพ่งดู, แลดูโดยเจาะจง
ขึงตา[V] stare, See also: gaze, scowl, glare, Syn. จ้องเขม็ง, ตาเขียว, ถลึงตา, Example: เขาขึงตาใส่เธอ เพื่อให้เธอหยุดพูด, Thai definition: จ้องดูอย่างเขม็งด้วยอาการโกรธ หรือด้วยประสงค์จะห้าม
เพ่งดู[V] gaze at, See also: stare at, gaze intently at, watch closely, direct one's attention to, Syn. เพ่ง, เพ่งมอง, Example: ในโทรทัศน์เขาเตือนว่าอย่าเพ่งดูพระอาทิตย์ด้วยตาเปล่า, Thai definition: จ้องมองดูด้วยตา
เล็ง[V] stare, See also: aim, Example: ดวงเมืองเริ่มทะมึนมืดด้วยพลังดาวอังคารเล็งมาที่ดาวเสาร์อย่างรุนแรง, Thai definition: อาการที่ดาวพระเคราะห์ดวงหนึ่งอยู่ในเรือนตรงกันข้ามกับดาวพระเคราะห์อีกดวงหนึ่งซึ่งอยู่ในเรือนที่ 7 นับจากเรือนที่ตนอยู่, Notes: (โหราศาสตร์)
ตาค้าง[V] be stunned, See also: stare dumbfounded, shock, bewilder, be amazed, look with fixed eyes, be all eyes, Syn. ตาไม่กะพริบ, Example: ฝรั่งตาค้างเมื่อเห็นความงดงามของการแสดงรำไทย, Thai definition: อาการที่ตาเหลือกขึ้นและไม่กลับลงมาตามเดิม, อาการที่ตาไม่กะพริบ
ถลึงตา[V] stare, See also: glare at, scowl, throw/pass a look of disapproval, glower (at), look daggers at, Syn. ขึงตา, Example: แม่ถลึงตาเข้าใส่ลูกชายที่กำลังซุกชน, Thai definition: มองอย่างแน่วแน่
การเพ่ง[N] gaze, See also: stare, gape, steady look, Syn. การจ้อง, การเล็ง, Example: การเพ่งดูหนังสือมากๆ อาจทำให้สายตาสั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบิ่ง[v.] (boēng) EN: stare bewilderedly ; stare in wonderment ; look up ; look at ; gaze   FR: regarder fixement
เบิ่งมอง[v. exp.] (boēng-møng) EN: stare ; gaze   FR: regarder fixement
จ้อง[v.] (jøng) EN: stare ; gaze ; look at   FR: regarder ; guetter ; se tenir prêt
จ้องดู[v.] (jøngdū) EN: stare ; gaze ; look at   FR: fixer (du regard) ; regarder
จ้องเขม็ง[x.] (jøng khamēng) EN: stare at ; gaze at ; goggle at ; gawk at ; gape at   
จ้องมอง[v.] (jøngmøng) EN: stare ; gaze ; look at   FR: observer ; surveiller ; fixer du regard
ขมึง[v.] (khameung) EN: stare ; glower ; scowl ; look serious ; look gloomy   FR: regarder méchamment ; jeter un regard mauvais ; lancer des regards noirs ; abaisser du regard
ขึงตา[v.] (kheungtā) EN: stare ; gaze ; scowl ; glare   FR: faire les gros yeux ; se renfrogner
เหล่[v.] (lē) EN: stare ; gaze   
มอง[v.] (møng) EN: look ; eye ; gaze ; glance ; stare ; peer ; look around ; look on ; stare at   FR: regarder ; parcourir (des yeux)

CMU English Pronouncing Dictionary
STARE    S T EH1 R
STARED    S T EH1 R D
STARER    S T EH1 R ER0
STARES    S T EH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stare    (v) stˈɛəʳr (s t e@1 r)
stared    (v) stˈɛəʳd (s t e@1 d)
stares    (v) stˈɛəʳz (s t e@1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dīng, ㄉㄧㄥ, ] stare; gaze, #3,688 [Add to Longdo]
[chēng, ㄔㄥ, ] stare at sth beyond reach, #107,867 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
じっと見る[じっとみる, jittomiru] (exp,v1) (See 凝乎と・2) to watch steadily; to stare [Add to Longdo]
じろじろ見る[じろじろみる, jirojiromiru] (exp,v1) to stare at; to look hard at; to look up and down; to scrutinize; to scrutinise [Add to Longdo]
ジト目[ジトめ, jito me] (n) (m-sl) (stare or glare with) scornful eyes; reproachful eyes; disgusted eyes [Add to Longdo]
眼を付ける;眼をつける[がんをつける, ganwotsukeru] (exp,v1) to fasten one's eye on (a person); to stare at [Add to Longdo]
凝視[ぎょうし, gyoushi] (n,vs) stare; gaze; fixation; (P) [Add to Longdo]
見つめる(P);見詰める(P);凝める(oK)[みつめる, mitsumeru] (v1,vt) (uk) to stare at; to gaze at; to look hard at; to watch intently; to fix one's eyes on; (P) [Add to Longdo]
見やる;見遣る[みやる, miyaru] (v5r,vt) to look at; to gaze; to stare at [Add to Longdo]
見据える;見すえる[みすえる, misueru] (v1,vt) to gaze at; to stare at; to focus on; to make sure of [Add to Longdo]
見返す[みかえす, mikaesu] (v5s,vt) to look (stare) back at; to triumph over; (P) [Add to Longdo]
険しい目[けわしいめ, kewashiime] (n) grim stare; stern look [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (11 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stare \Stare\ (st[^a]r), v. t.
   To look earnestly at; to gaze at.
   [1913 Webster]
 
      I will stare him out of his wits.    --Shak.
   [1913 Webster]
 
   {To stare in the face}, to be before the eyes, or to be
    undeniably evident. "The law . . . stares them in the face
    whilst they are breaking it." --Locke.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stare \Stare\ (st[^a]r), n. [AS. staer. See {Starling}.] (Zool.)
   The starling. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 stare \stare\, v. i. [imp. & p. p. {stared} (st[^a]rd); p. pr. &
   vb. n. {staring}.] [AS. starian; akin to LG. & D. staren,
   OHG. star[=e]n, G. starren, Icel. stara; cf. Icel. stira,
   Dan. stirre, Sw. stirra, and G. starr stiff, rigid, fixed,
   Gr. stereo`s solid (E. stereo-), Skr. sthira firm, strong.
   [root]166. Cf. {Sterile}.]
   1. To look with fixed eyes wide open, as through fear,
    wonder, surprise, impudence, etc.; to fasten an earnest
    and prolonged gaze on some object.
    [1913 Webster]
 
       For ever upon the ground I see thee stare.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Look not big, nor stamp, nor stare, nor fret.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To be very conspicuous on account of size, prominence,
    color, or brilliancy; as, staring windows or colors.
    [1913 Webster]
 
   3. To stand out; to project; to bristle. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Makest my blood cold, and my hair to stare. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Take off all the staring straws and jags in the
       hive.                 --Mortimer.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To gaze; to look earnestly. See {Gaze}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stare \Stare\, n.
   The act of staring; a fixed look with eyes wide open. "A dull
   and stupid stare." --Churchill.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Starling \Star"ling\ (-l[i^]ng), n. [OE. sterlyng, a dim. of OE.
   stare, AS. staer; akin to AS. stearn, G. star, staar, OHG.
   stara, Icel. starri, stari, Sw. stare, Dan. staer, L.
   sturnus. Cf. {Stare} a starling.]
   1. (Zool.) Any passerine bird belonging to {Sturnus} and
    allied genera. The European starling ({Sturnus vulgaris})
    is dark brown or greenish black, with a metallic gloss,
    and spotted with yellowish white. It is a sociable bird,
    and builds about houses, old towers, etc. Called also
    {stare}, and {starred}. The pied starling of India is
    {Sternopastor contra}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A California fish; the rock trout.
    [1913 Webster]
 
   3. A structure of piles driven round the piers of a bridge
    for protection and support; -- called also {sterling}.
    [1913 Webster]
 
   {Rose-colored starling}. (Zool.) See {Pastor}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stare
   n 1: a fixed look with eyes open wide
   v 1: look at with fixed eyes; "The students stared at the
      teacher with amazement" [syn: {gaze}, {stare}]
   2: fixate one's eyes; "The ancestor in the painting is staring
     down menacingly"

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 stare
  stand

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 stare
  stand

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 stare
  1. dwell; live
  2. remain; stay; stay over

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 stare
  starling

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Stare /staːrə/ 
  starlings

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top