ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

star

S T AA1 R   
185 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -star-, *star*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
starbucksStarbucks is a international coffee retail chain company,based in Seattle, Washington, United States Starbucks คือชื่อบริษัทยักษ์ใหญ่ขายกาแฟ,มีสาขามากมายในต่างประเทศ. เปิดดำเนินกิจการครั้งแรกที่เมือง Washington, United States

English-Thai: Longdo Dictionary
star fruit(n) มะเฟือง (เนื่องจากภาพตัดขวางเป็นรูปดาว), carambola
jump-start(vt) พ่วงแบตเตอรี่ เช่น Check your owner's manual before jump-starting your car or using it to jump-start another car., S. jump start

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
star[N] ดวงดาว, See also: ดาว
stare[VI] จ้องมอง, See also: เพ่งมอง, เพ่ง, เล็ง
stare[VT] จ้องมอง, See also: เพ่งมอง, เพ่ง, เล็ง
stark[ADJ] ตายตัว, See also: สิ้นเชิง
start[VI] เริ่ม, See also: ลงมือ, เริ่มทำ, เริ่มต้น, ทำให้เกิด
start[VT] เริ่ม, See also: ลงมือ, เริ่มทำ, เริ่มต้น, ทำให้เกิด
starch[N] แป้ง
starry[ADJ] เต็มไปด้วยดาว
starve[VI] อดอาหาร, Syn. famish, underfeed
star in[PHRV] แสดงนำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
star(สทาร์) n. ดาว,ดวงดาว,ดาวฤกษ์,ดวงชะตา,โชค,วาสนา,ดอกจัน,อินทรธนู,ดารา,ดาวกระจาย,แวววับของเพชรพลอย adj. ดัง,โด่งดัง,เป็นดารา,เกี่ยวกับดาว,ยอดเยี่ยม vt. ติดดาวประดับ,ทำให้เป็นดารา,แสดงเป็นตัวเอก,ทำเครื่องหมายดอกจัน. vi. แจ่มจรัสเหมือนดาว,เป็นดารา,นำแสดง
star driftn. ดาวตก
star dustn. ละอองดาว,จินตนาการ,ภาพลวงตา
star networkข่ายงานแบบดาวเป็นรูปแบบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบหนึ่ง ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ กับเครื่องปลายทาง (terminal) จะสื่อสารติดต่อกัน โดยผ่านคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งซึ่งเป็นศูนย์กลางเรียกว่า เครื่องบริการ ดู ring network เปรียบเทียบ
star-dot-starดอกจันจุดดอกจันหมายถึงเครื่องหมาย *.* (ในภาษาอังกฤษเรียกสัญลักษณ์ * นี้ว่า "star") ในระบบดอส หมายถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้ม เช่น "Copy A:*.* C:" แปลว่าให้คัดลอกแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มใน A: ไปไว้ใน C: ดู wildcard ประกอบ
star-spangled bannern. ธงชาติอเมริกัน,เพลงชาติอเมริกัน
starboard(สทาร์'บอร์ด) n.,adj.,adv. กราบขวา (ของเรือหรือเครื่องบิน) .vt.,vi. หันไปทางกราบขวา
starch(สทาร์ช) n. แป้ง starches อาหารแป้ง,พลังงาน,กำลัง,ความแข็งแรง vt. ลงแป้ง,ลงแป้งให้แข็ง., See also: starchedly adv. อย่างตายตัว,อย่างแข็งตัว
stardom(สทาร์'เดิม) n. โลกดารา,การเป็นดารา
stare(สแทรฺ) vi.,vt.,n. (การ) จ้องมอง,จ้อง,จ้องเขม็ง,ถลึงตา,เด่นชัด,เตะตา,โต้ง ๆ , (ขน) ตั้งชัน. stare down จ้องให้กลัว -Phr. (stare one in the face รีบด่วน,ฉุกเฉิน) ., Syn. glare,gaze,eye

English-Thai: Nontri Dictionary
star(adj) เป็นดารา,ประดับด้วยดาว,ช่วงโชติ,เป็นตัวเอก,โด่งดัง
star(n) ดารา,ดาว,เครื่องหมายดอกจัน,ตัวเอก,โชควาสนา
starboard(n) กราบขวาเรือ
starch(n) แป้งซักผ้า,แป้ง
starch(vt) ลงแป้ง
starchy(adj) เป็นแป้ง
stare(n) การจ้องเขม็ง,การถลึงตา,การจ้องมอง
stare(vi) จ้องเขม็ง,ถลึงตา,จ้องมอง
stark(adj) ทั้งหมด,แข็งทื่อ,สิ้นเชิง
stark(adv) ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,สิ้นเชิง,ตายตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
star networkข่ายงานแบบดาว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
star networkข่ายงานแบบดาว [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
starinaเพลงวีรกรรมสตารินา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
start bitบิตเริ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
start capacitorตัวเก็บประจุเมื่อเริ่มทำงาน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
start timeเวลาเริ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
starter motor; cranking motor; starter; starting motorมอเตอร์ติดเครื่อง, มอเตอร์สตาร์ต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
starter pinion gearเฟืองขับมอเตอร์ติดเครื่อง, เฟืองขับมอเตอร์ สตาร์ต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
starter relayรีเลย์สตาร์ต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
starter; cranking motor; starter motor; starting motorมอเตอร์ติดเครื่อง, มอเตอร์สตาร์ต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
starดาวฤกษ์, ดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองเป็นกลุ่มแก๊สขนาดใหญ่และร้อนจัด เช่น ดวงอาทิตย์ ดาวเหนือ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
star sapphireพลอยสาแหรก,สตาร์แซปไฟร์, พลอยที่เจียระไนเป็นรูปโค้งหลังเต่า และจะปรากฏเห็นมีลายเส้นเป็นรูปดาวหกแฉกบนพื้นหน้าพลอย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
star topologyเครือข่ายแบบดาว, เครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อสถานีเข้ากับหน่วยสลับสายกลาง เช่น ฮับ หรือสวิตช์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการเชื่อมต่อระหว่างสถานีต่างๆ ที่ต้องการติดต่อกัน ข้อดีของการเชื่อมต่อแบบดาว คือ ถ้าสถานีใดเสีย หรือสายเชื่อมต่อระหว่างฮับ/สวิตช์กับสถานีใดชำรุด ก็จะไม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Star Wars filmsภาพยนตร์สตาร์วอรส์ [TU Subject Heading]
Star, Newดาวเกิดใหม่ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
starchแป้ง, สารอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่ประกอบด้วยน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวเป็นจำนวนมาก มีสูตรทางเคมีทั่วไปคือ (C6H10O5)n เมื่อย่อยสลายโดยเอนไซม์หรือต้มกับสารละลายกรดจะได้กลูโคส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Starch cropพืชให้แป้ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
StarOfficeสตาร์ออฟฟิศ [TU Subject Heading]
Starsดาว [TU Subject Heading]
starterสตาร์ตเตอร์, อุปกรณ์ใช้ในวงจรหลอดเรืองแสง ทำหน้าที่เป็นสวิตช์อัตโนมัติ ประกอบด้วยชุดแผ่นโลหะคู่บรรจุในหลอดแก้วซึ่งมีแก๊สนีออนบรรจุอยู่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
starling (uniq) นกกิ้งโครง
starPie displays a polygon centered on the x,y position having sectors of equal angu[ไทย] (n vt adv ) starPie displays a polygon centered on the x,y position having sectors of equal angular extent. The radial extent of each sector is proportional to the values in the numeric vector lengths. If the prop.areaargument is TRUE, the proportion is based on the area of the sector, and if prop.area is FALSE, the proportion is on the radial extent. As the function is intended to exaggerate the differences between different starPies, the default produces sectors proportional to the squares of the lengths

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A disappointing start.Αh. Cloud Atlas (2012)
Start typing.เริ่มพิมพ์ High Infidelity (2012)
I'm locking up in case the storm troopers start their monkey business again.ฉันจะล็อคห้อง ใน กรณีที่ทหารมา เริ่ม หน้าที่เลวๆอีกครั้ง The Great Dictator (1940)
Never mind. We can start again.ซักวัน เราจะสร้างมันใหม่ The Great Dictator (1940)
Look at that star!ดูที่ดาวสิ The Great Dictator (1940)
You want-a start a world war?แกอยากให้เกิดสงครามโลกใช่ไหม The Great Dictator (1940)
Are we ready to start?เราพร้อมแล้วเริ่มเลยไหม The Great Dictator (1940)
Upon a starเมื่อดาว Pinocchio (1940)
When you wish upon a starเมื่อคุณต้องการเมื่อดาว Pinocchio (1940)
When you wish upon a starเมื่อคุณต้องการเมื่อดาว Pinocchio (1940)
The stars were shining like diamonds... high above the roofs of that sleepy old town.ถูกดาวส่องแสงเหมือนเพชรสูง ด้านบนหลังคาของเมืองเก่าที่ ง่วงนอน Pinocchio (1940)
The wishing star!ดาวที่ ต้องการ! Pinocchio (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
starAbout four years ago my Achilles tendon started to hurt and I was told it was Achilles tendonitis.
starAccording to the stars, she and I aren't supposed to have much chemistry between us.
starActually it might be a good idea to start right now.
starA feature of this new car is that if a drunk person is driving, the engine won't start.
starA fight started about nothing between them.
starAfter eight months he eventually started dating girls again.
starAfter getting downsized he started off on a clean slate and started a business working out of a home office.
starAfter he left, she started feeling uneasy.
starAfter I had handed in my report to the teacher, I had to start writing another.
starAfter the break-up with her game partners she started to make trouble for other players ...
starAfter the earthquake, people stared into the deep hole in the ground in surprise.
starAfter the initial shock of hearing of her grandfather's death, the girl started to cry.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าใจหาย[ADJ] breathtaking, See also: startling, astounding, astonishing, Syn. น่าตกใจ, Example: ราคาหุ้นนั้นตกลงพรวดพราดอย่างน่าใจหาย
น่าหวาดเสียว[ADJ] thrilling, See also: startling, Syn. น่ากลัว, น่าตื่นเต้น, Example: โจรถือมีดจี้ที่คอของเขาอย่างน่าหวาดเสียว, Thai definition: ชวนให้หวาดเสียว
มองดู[V] watch, See also: stare, look at, Syn. มอง, ดู, มุ่งดู, Example: หลายคนหันไปมองดูนายทหารที่นั่งอยู่ในคณะรัฐมนตรีอย่างพินิจพิจารณา
เปิดศึก[V] wage war, See also: start fighting, start competing, Example: พรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตเปิดศึกชิงทำเนียบขาวซึ่งกำหนดมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนศกหน้า, Thai definition: เริ่มดำเนินการแข่งขัน
อดตาย[V] starve to death, See also: wither, waste away, die, Example: ความแร้นแค้นทำให้ผู้คนอดตายหรือป่วยตายมากมายขึ้น, Thai definition: อดอยากจนตาย
เข้าทำงาน[V] start work, See also: commence work, begin work, Syn. ทำงาน, Ant. เลิกงาน, Example: ที่ทำงานของผมกำหนดให้เข้าทำงาน 8.30 น., Thai definition: เข้าปฏิบัติงานตามเวลาปฏิบัติงาน
เข้าทำงาน[V] start employment, See also: start working for, Syn. ทำงาน, Ant. ออกจากงาน, Example: หลังจากเรียนจบได้ 2 เดือน เขาก็เข้าทำงานที่กระทรวงศึกษาธิการ, Thai definition: เริ่มมาปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง
เปิดม่าน[V] open the curtain, See also: start, begin, Syn. เริ่มต้น, Ant. ปิดม่าน, Example: เวทีการประกวดหนุ่ม-สาวแพรวปี 2000 เปิดม่านแล้ว หลังจากห่างหายไป 2 ปี, Thai definition: เริ่มที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ออกเดินทาง[V] depart, See also: start the journey, leave, Syn. เริ่มเดินทาง, Example: ยานลำนี้ออกเดินทางไปเมื่อ 4 ปีก่อน แต่เพิ่งจะมาเปิดเผยเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมานี้เอง
เข้ากะ[V] start working on one's shift, Syn. เข้าเวร, Example: เขาชอบเข้ากะตอนดึกเพราะไม่ต้องทนอากาศร้อนและรถติด, Thai definition: เข้าทำงานประจำรอบการเข้าเวร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้าย-[pref. (adj.)] (āi-) EN: damned ; bastard ; dirty   FR: maudit ; sale
ไอ้เวร[n.] (aiwēn) EN: bastard ; You bastard !   FR: démon [m]
เบิ่ง[v.] (boēng) EN: stare bewilderedly ; stare in wonderment ; look up ; look at ; gaze   FR: regarder fixement
เบิ่งมอง[v. exp.] (boēng-møng) EN: stare ; gaze   FR: regarder fixement
บุตรนอกกฎหมาย[n. exp.] (but nøk kotmāi) EN: illegitimate child ; bastard   FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
บุตรนอกสมรส[n. exp.] (but nøk somrot) EN: illegitimate child ; bastard   FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
แฉก[n.] (chaēk) EN: ray of a star   FR: branche d'une étoile [f]
ชาติหมา[n. exp.] (chāt mā) EN: wicked person ; bad person ; bastard ; brat ; son of a bitch   FR: fils de pute [m] (vulg.)
ชวนชม[n.] (chūanchom) EN: Pink Bignonia ; Desert Rose ; Mock Azalea ; Impala Lily ; Impala Lily Adenium ; Kudu Lily ; Sabi Star   FR: bignonia [m] ; bignone [f] ; Jasmin de Virginie [m] ; Jasmin trompette [m] ; Rose du désert [f]
ชวนชมไทย[n. exp.] (chūanchom Thai ) EN: Pink Bignonia ; Desert Rose ; Mock Azalea ; Impala Lily ; Impala Lily Adenium ; Kudu Lily ; Sabi Star   

CMU English Pronouncing Dictionary
STAR    S T AA1 R
STARN    S T AA1 R N
STARK    S T AA1 R K
STARE    S T EH1 R
START    S T AA1 R T
STARR    S T AA1 R
STARY    S T EH1 R IY0
STARS    S T AA1 R Z
STARED    S T EH1 R D
STAR'S    S T AA1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
star    (v) stˈaːr (s t aa1 r)
stare    (v) stˈɛəʴr (s t e@1 r)
stark    (j) stˈaːk (s t aa1 k)
stars    (v) stˈaːz (s t aa1 z)
start    (v) stˈaːt (s t aa1 t)
starch    (v) stˈaːtʃ (s t aa1 ch)
stared    (v) stˈɛəʴd (s t e@1 d)
stares    (v) stˈɛəʴz (s t e@1 z)
starry    (j) stˈaːriː (s t aa1 r ii)
starts    (v) stˈaːts (s t aa1 t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xīng, ㄒㄧㄥ, ] star; satellite; small amount, #1,128 [Add to Longdo]
明星[míng xīng, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ, ] star; celebrity, #1,711 [Add to Longdo]
[dīng, ㄉㄧㄥ, ] stare; gaze, #3,688 [Add to Longdo]
起点[qǐ diǎn, ㄑㄧˇ ㄉㄧㄢˇ, / ] starting point, #5,750 [Add to Longdo]
[jiàng, ㄐㄧㄤˋ, / 漿] starch paste, #6,487 [Add to Longdo]
星星[xīng xing, ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ˙, ] star in the sky, #6,523 [Add to Longdo]
下手[xià shǒu, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄡˇ, ] start; put one's hand to; set about; the seat to the right of the main guest, #7,828 [Add to Longdo]
星空[xīng kōng, ㄒㄧㄥ ㄎㄨㄥ, ] starry sky; the heavens, #8,194 [Add to Longdo]
星光[xīng guāng, ㄒㄧㄥ ㄍㄨㄤ, ] starlight, #10,014 [Add to Longdo]
淀粉[diàn fěn, ㄉㄧㄢˋ ㄈㄣˇ, / ] starch; amylum C6H10O5, #10,076 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
starkแข็ง, แรง
stärkerแข็งกว่า แรงกว่า, See also: stark

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glanznummer {f}star turn [Add to Longdo]
Kreuzlochlehre {f}star gauge [Add to Longdo]
starkes; weiches Lederbuff [Add to Longdo]
starker Rückhalttower [Add to Longdo]
starkes Spaltensummenkriterium [math.]strong column sum criterion [Add to Longdo]
Start {m} (Flugzeug)takeoff [Add to Longdo]
Start {m}blastoff [Add to Longdo]
Start {m}boot [Add to Longdo]
Start {m}departure [Add to Longdo]
Start {m}launch [Add to Longdo]
Start {m}kickoff [Add to Longdo]
Start {m} (Rakete)liftoff [Add to Longdo]
Star {m} [ornith.] | Stare {pl}starling | starlings [Add to Longdo]
Star {m}; Diva {f} (Film-)star [Add to Longdo]
Star {m} (der ständig in den Schlagzeilen ist)headliner [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
AV女優[エーヴイじょゆう, e-vui joyuu] (n) (See アダルトビデオ) female porn star [Add to Longdo]
あっと言わせる[あっといわせる, attoiwaseru] (exp,v1) to startle; to surprise [Add to Longdo]
いいから[, iikara] (exp) (col) listen up (used at start of command sentences for emphasis) [Add to Longdo]
うん[, un] (int) (1) yeah; uh huh; (n-pref) (2) (also ん) some (at the start of a number in place of a digit); (P) [Add to Longdo]
おっかけ[, okkake] (n) person who chases after idol, showbiz star [Add to Longdo]
お出掛け;お出かけ[おでかけ, odekake] (n) (See 出掛・1) about to start out; just about to leave or go out [Add to Longdo]
かもめーる;かもメール[, kamome-ru ; kamo me-ru] (n) (sometimes かもめ~る) summer greeting cards containing a lottery ticket, sold every year starting in June [Add to Longdo]
からして[, karashite] (exp) (1) even; for starters; (2) (emphatic form of から) so; therefore; (3) judging from; based on; (4) since; from [Add to Longdo]
きかっけ[, kikakke] (n) (variant form of 切っ掛け) (See きっかけ) chance; start; cue; excuse; motive; impetus; occasion [Add to Longdo]
きょとんと[, kyotonto] (adv) (on-mim) (looking) blankly; (staring) in puzzlement [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コールドスタート[こーるどすたーと, ko-rudosuta-to] cold start [Add to Longdo]
システム立ち上げ[システムたちあげ, shisutemu tachiage] system initialization, system start up [Add to Longdo]
スタートアップディスク[すたーとあっぷでいすく, suta-toappudeisuku] startup disk [Add to Longdo]
スタートビット[すたーとびっと, suta-tobitto] start bit [Add to Longdo]
スタートボタン[すたーとぼたん, suta-tobotan] start button (in Windows 95) [Add to Longdo]
スタート信号[スタートしんごう, suta-to shingou] start signal [Add to Longdo]
スターネットワーク[すたーねっとわーく, suta-nettowa-ku] star network [Add to Longdo]
スター型[スターがた, suta-gata] star configuration [Add to Longdo]
スター形[スターがた, suta-gata] star configuration [Add to Longdo]
スター形配線リングネットワーク[スターけいはいせんリングネットワーク, suta-keihaisen ringunettowa-ku] star, ring network [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ごう, gou] STARK, HART [Add to Longdo]
劇薬[げきやく, gekiyaku] starke_Arznei, gefaehrliche_Arznei [Add to Longdo]
大嫌い[だいきらい, daikirai] starke_Abneigung, grosser_Widerwille, grosser_Hass [Add to Longdo]
大雨[おおあめ, ooame] starker_Regen, schwere_Regenfaelle [Add to Longdo]
大雪[おおゆき, ooyuki] starker_Schneefall [Add to Longdo]
強い[つよい, tsuyoi] stark [Add to Longdo]
強まる[つよまる, tsuyomaru] stark_werden, staerker_werden [Add to Longdo]
強敵[きょうてき, kyouteki] starker_Feind-Gegner [Add to Longdo]
[もう, mou] STARK, HEFTIG [Add to Longdo]
疾風[しっぷう, shippuu] starker_Wind, Orkan [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Star \Star\ (st[aum]r), n. [OE. sterre, AS. steorra; akin to
   OFries. stera, OS. sterro, D. ster, OHG. sterno, sterro, G.
   stern, Icel. stjarna, Sw. stjerna, Dan. stierne, Goth.
   sta['i]rn[=o], Armor. & Corn. steren, L. stella, Gr. 'asth`r,
   'a`stron, Skr. star; perhaps from a root meaning, to scatter,
   Skr. st[.r], L. sternere (cf. {Stratum}), and originally
   applied to the stars as being strewn over the sky, or as
   being scatterers or spreaders of light. [root]296. Cf.
   {Aster}, {Asteroid}, {Constellation}, {Disaster}, {Stellar}.]
   1. One of the innumerable luminous bodies seen in the
    heavens; any heavenly body other than the sun, moon,
    comets, and nebulae.
    [1913 Webster]
 
       His eyen twinkled in his head aright,
       As do the stars in the frosty night. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   Note: The stars are distinguished as {planets}, and {fixed
      stars}. See {Planet}, {Fixed stars} under {Fixed}, and
      {Magnitude of a star} under {Magnitude}.
      [1913 Webster]
 
   2. The polestar; the north star. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Astrol.) A planet supposed to influence one's destiny;
    (usually pl.) a configuration of the planets, supposed to
    influence fortune.
    [1913 Webster]
 
       O malignant and ill-brooding stars.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Blesses his stars, and thinks it luxury. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. That which resembles the figure of a star, as an ornament
    worn on the breast to indicate rank or honor.
    [1913 Webster]
 
       On whom . . .
       Lavish Honor showered all her stars. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   5. Specifically, a radiated mark in writing or printing; an
    asterisk [thus, *]; -- used as a reference to a note, or
    to fill a blank where something is omitted, etc.
    [1913 Webster]
 
   6. (Pyrotechny) A composition of combustible matter used in
    the heading of rockets, in mines, etc., which, exploding
    in the air, presents a starlike appearance.
    [1913 Webster]
 
   7. A person of brilliant and attractive qualities, especially
    on public occasions, as a distinguished orator, a leading
    theatrical performer, etc.
    [1913 Webster]
 
   Note: Star is used in the formation of compound words
      generally of obvious signification; as, star-aspiring,
      star-bespangled, star-bestudded, star-blasting,
      star-bright, star-crowned, star-directed, star-eyed,
      star-headed, star-paved, star-roofed, star-sprinkled,
      star-wreathed.
      [1913 Webster]
 
   {Blazing star}, {Double star}, {Multiple star}, {Shooting
   star}, etc. See under {Blazing}, {Double}, etc.
 
   {Nebulous star} (Astron.), a small well-defined circular
    nebula, having a bright nucleus at its center like a star.
    
 
   {Star anise} (Bot.), any plant of the genus Illicium; -- so
    called from its star-shaped capsules.
 
   {Star apple} (Bot.), a tropical American tree ({Chrysophyllum
    Cainito}), having a milky juice and oblong leaves with a
    silky-golden pubescence beneath. It bears an applelike
    fruit, the carpels of which present a starlike figure when
    cut across. The name is extended to the whole genus of
    about sixty species, and the natural order ({Sapotaceae})
    to which it belongs is called the Star-apple family.
 
   {Star conner}, one who cons, or studies, the stars; an
    astronomer or an astrologer. --Gascoigne.
 
   {Star coral} (Zool.), any one of numerous species of stony
    corals belonging to {Astraea}, {Orbicella}, and allied
    genera, in which the calicles are round or polygonal and
    contain conspicuous radiating septa.
 
   {Star cucumber}. (Bot.) See under {Cucumber}.
 
   {Star flower}. (Bot.)
    (a) A plant of the genus {Ornithogalum};
      star-of-Bethlehem.
    (b) See {Starwort}
    (b) .
    (c) An American plant of the genus {Trientalis}
      ({Trientalis Americana}). --Gray.
 
   {Star fort} (Fort.), a fort surrounded on the exterior with
    projecting angles; -- whence the name.
 
   {Star gauge} (Ordnance), a long rod, with adjustable points
    projecting radially at its end, for measuring the size of
    different parts of the bore of a gun.
 
   {Star grass}. (Bot.)
    (a) A small grasslike plant ({Hypoxis erecta}) having
      star-shaped yellow flowers.
    (b) The colicroot. See {Colicroot}.
 
   {Star hyacinth} (Bot.), a bulbous plant of the genus {Scilla}
    ({Scilla autumnalis}); -- called also {star-headed
    hyacinth}.
 
   {Star jelly} (Bot.), any one of several gelatinous plants
    ({Nostoc commune}, {Nostoc edule}, etc.). See {Nostoc}.
 
   {Star lizard}. (Zool.) Same as {Stellion}.
 
   {Star-of-Bethlehem} (Bot.), a bulbous liliaceous plant
    ({Ornithogalum umbellatum}) having a small white starlike
    flower.
 
   {Star-of-the-earth} (Bot.), a plant of the genus {Plantago}
    ({Plantago coronopus}), growing upon the seashore.
 
   {Star polygon} (Geom.), a polygon whose sides cut each other
    so as to form a star-shaped figure.
 
   {Stars and Stripes}, a popular name for the flag of the
    United States, which consists of thirteen horizontal
    stripes, alternately red and white, and a union having, in
    a blue field, white stars to represent the several States,
    one for each.
 
       With the old flag, the true American flag, the
       Eagle, and the Stars and Stripes, waving over the
       chamber in which we sit.       --D. Webster.
 
   {Star showers}. See {Shooting star}, under {Shooting}.
 
   {Star thistle} (Bot.), an annual composite plant ({Centaurea
    solstitialis}) having the involucre armed with stout
    radiating spines.
 
   {Star wheel} (Mach.), a star-shaped disk, used as a kind of
    ratchet wheel, in repeating watches and the feed motions
    of some machines.
 
   {Star worm} (Zool.), a gephyrean.
 
   {Temporary star} (Astron.), a star which appears suddenly,
    shines for a period, and then nearly or quite disappears.
    These stars were supposed by some astronomers to be
    variable stars of long and undetermined periods. More
    recently, variations star in start intensity are
    classified more specifically, and this term is now
    obsolescent. See also {nova}. [Obsolescent]
 
   {Variable star} (Astron.), a star whose brilliancy varies
    periodically, generally with regularity, but sometimes
    irregularly; -- called {periodical star} when its changes
    occur at fixed periods.
 
   {Water star grass} (Bot.), an aquatic plant ({Schollera
    graminea}) with small yellow starlike blossoms.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Star \Star\ (st[aum]r), v. t. [imp. & p. p. {Starred}
   (st[aum]rd); p. pr. & vb. n. {Starring}.]
   To set or adorn with stars, or bright, radiating bodies; to
   bespangle; as, a robe starred with gems. "A sable curtain
   starred with gold." --Young.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Star \Star\, v. i.
   To be bright, or attract attention, as a star; to shine like
   a star; to be brilliant or prominent; to play a part as a
   theatrical star. --W. Irving.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 star
   adj 1: indicating the most important performer or role; "the
       leading man"; "prima ballerina"; "prima donna"; "a star
       figure skater"; "the starring role"; "a stellar role"; "a
       stellar performance" [syn: {leading(p)}, {prima(p)},
       {star(p)}, {starring(p)}, {stellar(a)}]
   n 1: (astronomy) a celestial body of hot gases that radiates
      energy derived from thermonuclear reactions in the interior
   2: someone who is dazzlingly skilled in any field [syn: {ace},
     {adept}, {champion}, {sensation}, {maven}, {mavin},
     {virtuoso}, {genius}, {hotshot}, {star}, {superstar}, {whiz},
     {whizz}, {wizard}, {wiz}]
   3: any celestial body visible (as a point of light) from the
     Earth at night
   4: an actor who plays a principal role [syn: {star},
     {principal}, {lead}]
   5: a plane figure with 5 or more points; often used as an emblem
   6: a performer who receives prominent billing [syn: {headliner},
     {star}]
   7: a star-shaped character * used in printing [syn: {asterisk},
     {star}]
   8: the topology of a network whose components are connected to a
     hub [syn: {star topology}, {star}]
   v 1: feature as the star; "The movie stars Dustin Hoffman as an
      autistic man"
   2: be the star in a performance
   3: mark with an asterisk; "Linguists star unacceptable
     sentences" [syn: {star}, {asterisk}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 STAR
     Shareware Trade Association and Resources (org.)
     

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 star /staʀ/ 
  celebrity; star

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Star /staːr/ 
  starling

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 star /stɑr/
  1. fixed
  2. rigid; stiff

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 star
  celebrity; star

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top