Search result for

stvo

(77 entries)
(0.4478 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stvo-, *stvo*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา stvo มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *stvo*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They all think we moon around all day, lusting after their bodies.Die denken, wir würden den ganzen Tag ihren lustvollen Körpern nachträumen. Any Which Way You Can (1980)
I moaned with pleasure at his touch.Ich habe lustvoll gestöhnt. Dressed to Kill (1980)
Deserving, capable young men.Verdienstvolle, fähige, junge Männer. The Gold Watch (1981)
(girl moans with pleasure)(Mädchen stöhnt lustvoll) Blow Out (1981)
- (Sally sobbing) - (Burke grunts and groans with pleasure)- (Sally schluchzt) - (Burke stöhnt lustvoll) Blow Out (1981)
General, other deserving artists committed the follies I did.Herr General, es gibt andere verdienstvolle Künstler. Sie begingen die gleiche Torheit wie ich. Mephisto (1981)
It's capped with an elaborate headpiece in the shape of the sun, with a central crystal.An der Spitze befindet sich ein kunstvolles Kopfstück in Form einer Sonne, mittendrin ist ein Kristall. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
"Not a fancy shoveller, mind you, but a good shoveller.""Nicht kunstvoll, wohlgemerkt, aber ein guter Schaufler." True Confessions (1981)
- Lustful drives.- Lustvolle Triebe. Grease 2 (1982)
Lieutenant--Sehen Sie mal, Lombard geht kunstvoll vor. Er hat DeMarco auf mich angesetzt. One Eyed Jack (1984)
They thought he had a great spirit.Die dachten, er wäre geistvoll. Children of the Corn (1984)
Buddy, wake up! Buddy!(Angstvolles Stöhnen) Dreamscape (1984)
Eh... [♪♪](Stöhnt angstvoll) Dreamscape (1984)
There are plus-skilful new developments.Die neuen Entwicklungen sind pluskunstvoll. 1984 (1984)
One of Dr. Freeman's projects, a microcomputer guidance system... is on its way to a testing facility this very moment.Eines von Dr. Freemans Projekten, ein Mikrocomputersteuerungssystem ist gerade unterwegs zu einer Testvorführung. Knight in Retreat (1985)
He's been guest lecturing.Er hat dort Gastvorlesungen gehalten. Coffee, Tea or Steele (1985)
little slide show of some of the previous clients... and next thing you know, these women are, well... getting into the real arty stuff.Ein paar Dias der vorigen Kundinnen und... hoppla... Diese Frauen wollen plötzlich kunstvolle Bilder. Steele Blushing (1985)
And out of it were birthed crackling dust and fearsome time.Daraus entstanden prasselnder Staub und angstvolle Zeiten. Mad Max Beyond Thunderdome (1985)
But what does this broad do, but let out a squeal of pleasure reliefAber was macht die Braut, sie quietscht so lustvoll, About Last Night... (1986)
Don't mess with no jailbird, girl.Lass die Finger von dem Knastvogel. Friday the 13th Part VI: Jason Lives (1986)
- yes, 8.000 people, farm workers, craftsman making pipes, tops and bowls.- 8'000 Einwohner, Bauern und Handwerker, die kunstvolle Pfeifen und das bekannte Geschirr herstellen. Ginger and Fred (1986)
Adelmo agreed and duly submitted to Berengar's lustful advances.Adelmo gestattete Berengar seine lustvollen Annäherungen. The Name of the Rose (1986)
As fοr the girl, I wasn't even in the cοuntry at the time.Geistvoll! Was ich denke... - Ja? Agatha Christie's Miss Marple: 4:50 from Paddington (1987)
Peguy's mother was a good woman.Die Mutter von Péguy war eine verdienstvolle Frau. Au Revoir les Enfants (1987)
What about due process?Schon mal was von Dienstvorschriften gehört? Beverly Hills Cop II (1987)
[ALL YELLING](angstvolle Schreie) A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors (1987)
Oh, Daffy, you're so witty.Oh, Daffy, Sie sind ja so geistvoll. Daffy Duck's Quackbusters (1988)
Oh, Kirsty... so ripe in your confusion so... lucious in your pain.So reif in deiner Verwirrung, so lustvoll in deinem Schmerz. Hellbound: Hellraiser II (1988)
[GRUNTING](angstvolles Keuchen) A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master (1988)
I remember seeing this 90-day wonder with an order manual in his pocket.Ich weiß noch, wie du mit der Dienstvorschrift ankamst. The Presidio (1988)
For meritorious service Above and beyond the call of duty, We hereby present to you the tanner medal of honor.Für verdienstvolle Leistungen, die weit über den Ruf der Pflicht hinausgingen, überreichen wir dir hiermit die Tanner-Ehrenmedaille. Hide Away (1989)
However, he had one last artistic task to perform.Aber er hatte noch eine kunstvolle Aufgabe zu erledigen. Four and Twenty Blackbirds (1989)
It is an immoral order, and by articles ot war I am not bound to obey it.Ein unmoralischer Befehl, der nicht der Dienstvorschrift entspricht. Glory (1989)
All teachers and guards have keys to the exit doors.Lassen Sie ihm noch eine Woche für die Testvorbereitung, dann schnappen wir ihn uns. Lean on Me (1989)
The most deserving prisoner shares the Xmas lobster.Der verdienstvollste Gefangene bekommt etwas von der Weihnachtslanguste. Marquis (1989)
Such subtle, voluptuous ways!Diese Sprache, so erhaben und lustvoll! Marquis (1989)
Formerly, the public drinking fountains were more vigorous. And more artistic.Brunnen waren früher mächtiger und kunstvoller. Double Sin (1990)
- Now you've got the picture, convict.- Jetzt hast du's verstanden, Knastvogel. Another 48 Hrs. (1990)
When an officer takes it upon himself to violate department regulations, it makes it hard for a good cop to do his job.Wenn ein Officer so weit geht, die Dienstvorschriften zu ignorieren, fällt es einem guten Polizisten schwer, seine Arbeit zu machen. Another 48 Hrs. (1990)
... they'dneverbe scaredofyou.... hättensiekeineAngstvordir. Hard to Kill (1990)
You're so witty!Ihr seid sehr geistvoll. Tous les matins du monde (1991)
They are the forgeries of the most skillful.Es sind Fälschungen, und überaus kunstvolle dazu. How Does Your Garden Grow? (1991)
What a manufactured lie.- Welch kunstvolle Lüge! Far and Away (1992)
"Standard Operating Procedure, Rifle Security Company Guantánamo Bay, Cuba.""Allgemeine Dienstvorschriften, RSC, Guantanamo Bay, Kuba". A Few Good Men (1992)
I have two books at my bedside: the Marine Code and the King James Bible.An meinem Bett liegen nur die Dienstvorschriften und die Bibel. A Few Good Men (1992)
Oh, spirited.Oh, wie geistvoll. Hellraiser III: Hell on Earth (1992)
But you can say that it's done almost 300 million worldwide with the ending that was selected from the test screening.Aber er hat ungefähr 300 Millionen Dollar eingespielt. Und zwar mit dem Ende, das nach den Testvorführungen ausgewählt wurde. The Player (1992)
What about the way the old ending tested in Canoga Park?Und wie war das mit dem Ende bei der Testvorführung in "Canoga Park"? The Player (1992)
Not quite as fine as yours but I figure there must be some old slate gravestones out there.Nicht so kunstvolle wie Sie, aber ich denke, da werden noch ein paar alte Grabsteine rumstehen. Sleepwalkers (1992)
Laco performed much unrewarded work of merit for security of the state.Laco widmete der Sicherheit des Staates, der Heimat eine Menge verdienstvoller, uneigennütziger Arbeit. It's Better to Be Wealthy and Healthy Than Poor and Ill (1992)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dienstvorgesetzte {m,f}; Dienstvorgesetztersupervisor [Add to Longdo]
Dienstvorschrift {f}service regulations [Add to Longdo]
Gastvorlesung {f} | Gastvorlesungen {pl}guest lecture | guest lectures [Add to Longdo]
Rastvorrichtung {f}snap-in locking device [Add to Longdo]
Selbstvorwurf {m}self-reproach [Add to Longdo]
Verlustvortrag {m}deficit carried forward; loss carried forward [Add to Longdo]
ängstlich; angstvoll; furchtsam {adj} | ängstlicher; angstvoller; furchtsamer | am ängstlichsten; am angstvollsten; am furchtsamstenfearful | more fearful | most fearful [Add to Longdo]
ästhetisch; geschmackvoll; kunstvoll {adj}aesthetic [Add to Longdo]
ausgefallen; raffiniert; kunstvoll {adj}fany [Add to Longdo]
geil; lustvollprurient [Add to Longdo]
geistvollspirited [Add to Longdo]
geistvoll {adj} | geistvoller | am geistvollstenbrilliant | more brilliant | most brilliant [Add to Longdo]
geschickt; kunstvoll; kompliziert; verziert; zierreich {adj}daedal [Add to Longdo]
kunstvoll; raffiniert {adj}fancy [Add to Longdo]
kunstvolle Ausführungeningenuities [Add to Longdo]
kunstvoll {adj}artful [Add to Longdo]
kunstvoll {adv}artfully [Add to Longdo]
kunstvoll; künstlerisch {adj} | kunstvoller | am kunstvollstenartistic | more artistic | most artistic [Add to Longdo]
sinnlich; lustvoll {adj} | sinnlicher; lustvoller | am sinnlichsten; am lustvollstensensual | more sensual | most sensual [Add to Longdo]
verdienstvoll; verdienstlich {adj} | verdienstvoller | am verdienstvollstenmeritorious | more meritorious | most meritorious [Add to Longdo]
verdienstvolldeserving [Add to Longdo]
verdienstvoll {adv}meritoriously [Add to Longdo]
Selbstvorwürfe helfen nichts.Blaming oneself never helps. [Add to Longdo]
StVO : Straßenverkehrsordnung(road) traffic regulations [Add to Longdo]
StVO : StraßenverkehrsordnungHighway Code [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top