Search result for

spotts

(242 entries)
(0.0638 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spotts-, *spotts*, spott
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา spotts มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *spotts*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spotty[ADJ] ไม่สม่ำเสมอ, See also: ไม่คงเส้นคงวา, ไม่แน่นอน, Syn. inconsistent, patchy
spotty[ADJ] เต็มไปด้วยสิว, Syn. pimply
spotty[ADJ] เป็นจุดๆ, See also: เป็นแต้มๆ, Syn. spotted
spotter[N] ผู้กำหนดจุด, See also: ผู้ทำการจุดแต้ม
spotter[N] คนเฝ้าสังเกตการณ์
spotter[N] ผู้ระบุเป้าหมายการยิงให้ทหารปืนใหญ่, See also: ผู้ระบุตำแหน่งของข้าศึก
spotter[N] นักสืบ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. spy, detector, finder
spotter[N] ผู้ช่วยผู้สื่อข่าวกีฬา, Syn. sportcaster assistant
spotter[N] แมวมอง, Syn. scout, talent scout
spotter[N] พนักงานซักรอยเปื้อนในร้านซักแห้ง
trainspotter[SL] คนที่ใส่ใจกับรายละเอียดเล็กๆ มากเกินไปจนน่าเบื่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spotted(สพอท'ทิด) adj. เป็นจุด,เป็นแต้ม,เปื้อน,เปรอะ,มีมลทิน., See also: spottedness n., Syn. sullied,blemished
spotty(สพอท'ที) adj. เป็นจุด ๆ ,เป็นแต้ม,มีรอยเปรอะเปื้อน,มีรอยด่างพร้อย,ไม่ได้มาตรฐาน,ไม่เข้าเกณฑ์,ไม่แน่นอน,เอาแน่ไม่ได้., See also: spottily adv. spottiness n., Syn. irregular

English-Thai: Nontri Dictionary
spotted(adj) เป็นดวงๆ,มีข้อด่างพร้อย,ด่าง,มีมลทิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Rocky mountain spotted feverไข้ผื่นภูเขารอกกี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fever, Rocky mountain spottedไข้ผื่นภูเขารอกกี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bleeding, Spottingเลือดออกกระปริบกระปรอย,เลือดออกกะปริดกะปรอย [การแพทย์]
Fever, Spottedสปอตเตดฟีเวอร์ [การแพทย์]
Menstrual Spottingเลือดออกกะปริดกะปรอยทางช่องคลอด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Spotted--little Jenny Humphreyข่าวด่วน--ลิตเติลเจ New Haven Can Wait (2008)
Spotted-- upper east side beautyแอบเห็น สาวงามแห่งอัพเปอร์ อีสต์ไซด์ Pret-a-Poor-J (2008)
Spotted at minh--jenny humphrey buying 16 yards of tulle.แอบเห็นที่มิน - - เจนนี่ ฮัมฟรีย์ กำลังซื้อผ้า 16 หลา There Might be Blood (2008)
Spotted-- bass taking the bait...แอบเห็น แบส พูดอยู่กับเหยื่อ There Might be Blood (2008)
What? Spotted at the palace-- nate archibald and little j.แอบเห็น เนท อาร์ชิบอล์ กับ ลิตเติ้ล เจ ที่ พาเลซ There Might be Blood (2008)
I take it none of you saw trainspotting.I take it none of you saw Trainspotting. Adverse Events (2008)
- We do not want to be spotted.- เราจะต้องไม่ให้ใครเห็น Destroy Malevolence (2008)
Clone intelligence spotted him in the Balmorra system.ข่าวกรองโคลน พบมันแถวระบบดาวบัลมอร์ร่า Rookies (2008)
The Jedi has been spotted in the south hall.มีการพบเห็นเจไดที่โถงทางทิศใต้ Bombad Jedi (2008)
Have you been spotted?เจ้าเคยเห็น? Iljimae (2008)
If you are spotted, your father will be dead immediately.ถ้าเจ้าทำพลาด พ่อของเจ้าจะต้องตายทันที Iljimae (2008)
Your husband was spotted when he tried to climb up the wall.สามีของเจ้าถูกจับได้ตอนที่เขาพยายามปีนกำแพง Iljimae (2008)
They don't wanna be spotted by satellites.พวกเขาไม่อยากให้ดาวเทียมเห็น Babylon A.D. (2008)
Finn, we're spotted. Hit it!พวกเราอยู่ในเรดาห์มันแล้ว Babylon A.D. (2008)
Our satellites have spotted two vehicles leaving the compound.ดาวเทียมของเราพบรถสองคันกำลังออกไป Babylon A.D. (2008)
- Well, I've spotted a few so far.-ฉันเห็นสองสามคน Body of Lies (2008)
She and her friend were marked by a spotter at the airport. Albanians took her.เธอกับเพื่อนถูกจับตาตั้งแต่ที่สนามบินพวกอัลเบเนียจับตัวเธอไป Taken (2008)
- Okay, first, we should find the spotter.ได้ ประการแรกเราต้องหาไอ้ตัวติดต่อ Taken (2008)
Object 07/493 was first spotted just beyond Jupiter's orbit by the Spaceguard program.วัตถุ 07/493 ได้ถูกค้นพบครั้งแรก นอกวงโคจรดาวพฤหัส โดยโครงการของสเปคการ์ด The Day the Earth Stood Still (2008)
Said you were spotted with another male caucasian about ten years your junior.เขาบอกว่านายอยู่กับชายผิวขาวอีกคน ที่อ่อนกว่าประมาณ 10 ปี Blow Out (2008)
I want it impossible for them to walk down the streets of Los Angeles without being spotted.ฉันต้องการให้พวกมัน เดินถนน LA ไม่ได้ โดยไม่ถูกเห็น Greatness Achieved (2008)
Target spotted approaching parking lot.พบเป้าหมาย กำลังเข้าใกล้ที่จอดรถ Chapter Five 'Exposed' (2009)
- spotting a Sam Witwicky.- ที่จับภาพ แซมวิทวิกกี้ ไว้ได้. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
- Spotted Sam.- พบแซมแล้ว Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Spotted Sam.มองเห็นแซม แล้ว Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
He spotted the cameras.เขาอยู่ในกล้อง Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
They've also got spotters at every possible angle around the building, but they haven't been able to see inside.พวกเขาตรวจดูทุกๆส่วน ที่สามารถดูได้แล้ว แต่ไม่สามรถตรวจข้างในนั้นได้ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
I've spotted one Port Authority officer. That's it?ผมเห็นแค่ จนท.ท่า คนเดียว Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
He said he spotted a truck up by the upper river inlet yesterday.เขาบอกว่าเขาจับตาดูรถบรรทุกที่แล่นขึ้นไปทางปากแม่น้ำเมื่อวานนี้ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Blair Waldorf has been spotted making inroads at the Colony Club.แบลร์ วอร์ดอล์ฟถูกจับตามอง สร้างหนทางไปสู่โคโลนีคลับ In the Realm of the Basses (2009)
Spotted:แอบเห็น เอสและชายหนุมขี้เหงา In the Realm of the Basses (2009)
Spotted at Victrola, Lonely Boy and Chuck Bass having a heart-to-heart.แอบเห็นหนุ่มขี้เหงาที่วิคโทรล่า คุยแบบเปิดใจกับชัค แบส In the Realm of the Basses (2009)
Spotted--b.เห็น บี. You've Got Yale! (2009)
spotted--lonely boy Going from teacher's pet to persona non grata in the Pitter-patter of a heartbeat.ไปเป็นคนที่ไม่เป็นที่ยอมรับ ในจังหวะหัวใจที่เต้นตุ๊บ ตุ๊บ บัตรเชิญนั่นไม่ใช่สำหรับคุณ Carrnal Knowledge (2009)
Spotted--b. taking one small step for new blair...ดูเหมือนกับว่าบีกำลังเดินก้าวไปเพื่อเป็นแบลร์คนใหม่ The Grandfather (2009)
Spotted: Two people who should know better and two people who don't know what hit them.แอบเห็น คน2คนที่รู้ดี Remains of the J (2009)
Suspect was just spotted Turning north on riverside. Black-and-white in pursuit.เพิ่งพบผู้ต้องสงสัย ทางตำรวจ ส.น. กำลังไล่ตาม Bulletproof (2009)
Target spotted, moving toward your position.เห็นเป้าหมายแล้ว กำลังเคลื่อนไปทางคุณ Bulletproof (2009)
Dispatch... green arrow spottedศูนย์วิทยุ... เห็นกรีน แอร์โรว์แล้ว Bulletproof (2009)
Sir, our scouts have spotted a droid base on the other side of the ice ridge.ท่านครับ หน่วยสอดแนมของเราพบฐานดรอยด์ อยู่อีกด้านหนึ่งของสันเขาน้ำแข็งครับ Trespass (2009)
Wavelength interference, weak frequencies, spotty, irregular.ช่วงความยาวคลื่นถูกรบกวน, ความถี่อ่อน, ไม่สม่ำเสมอ, ผิดปกติ The Hidden Enemy (2009)
Miss K, a second year student in Shinhwa High School, has been spotted going in and out of the obstetrics hospital.นางสาว เค, นักเรียนปีสองของโรงเรียนชินฮวา ถูกเห็นขณะออกมาจากโรงพยาบาลทำแท้ง Episode #1.2 (2009)
One of my analysts spotted Sylar on a surveillance camera near K Street.นักวิเคราะห์ของเราคนหนึ่งตรวจพบไซลาร์ จากกล้องตรวจตรา ใกล้ถนน K Chapter Eleven 'I Am Sylar' (2009)
"Spotted: Chuck Bass in France. Chuck Bass in Germany.เธอก็รู้ ทุกคนอยู่ที่นี่กันหมดเลย The Goodbye Gossip Girl (2009)
Where they were first spotted, when, by whom.จุดแรกเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไร และโดยใคร Episode #3.1 (2009)
spotted me, a tender thang ♪# มองมาที่ฉัน สิ่งบอบบาง # Hairography (2009)
"it was like spotting the first spark on the hindenburg:มันเคยสมบูรณ์แบบที่สุด Vitamin D (2009)
If Arthur's van was spotted close to where he has the boy, that should narrow my search down considerably.ถ้ารถอาร์เธอ จอดอยู่ใกล้ ที่ๆ เขาซ่อนเด็กไว้ นี่จะช่วยให้ตัวเลือกแคบลงเยอะเลย Lost Boys (2009)
Spotty job record, but that's about it.บันทึก รายงานไม่แน่นอน เกี่ยวกับสิ่งนี้ Blinded by the Light (2009)
Spotted--Chuck bass up to his old tricks.นายชัค กับเทคนิคเก่าๆ Reversals of Fortune (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spottA red and spotted white towel, please.
spottHe was spotted stealing cookies.
spottIt must also be said that spotting what is important in current science is a matter of judgement, one cannot know that one is right.
spottThe police spotting him at once as the offender.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด่างดวง[ADJ] spotted, See also: mottled, dotted, dappled, Example: ทำอย่างไรฉันถึงจะลบรอยด่างดวงที่ผ้าพวกนี้ได้, Thai definition: ที่เป็นดวงหรือเป็นจุดขาวผิดกับสีพื้น, ที่มีสีจางกว่าสีเดิมเป็นแห่งๆ
ด่างดวง[V] be spotted with, See also: be dappled with, Example: เสื้อผ้าพวกนี้ด่างดวงจนไม่เหลือสีเดิมแล้ว, Thai definition: เป็นดวงหรือเป็นจุดขาวผิดกับสีพื้น, มีสีจางกว่าสีเดิมเป็นแห่งๆ
ดำๆ ด่างๆ[ADJ] discolored, See also: stained, faded, spotted, dirty, Syn. กระดำกระด่าง, Example: ชุดผ้าดิบที่เขาใส่มีรอยคราบดำๆ ด่างๆ คล้ายชุดคนไข้ของโรงพยาบาล, Thai definition: ที่มีสีไม่เสมอกัน
ดำๆ ด่างๆ[V] be discolored, See also: be stained, be faded, be spotted, be dirty, Syn. กระดำกระด่าง, Example: กางเกงของเขาดำๆ ด่างๆ ไปด้วยหมึกสีน้ำเงิน, Thai definition: มีสีไม่เสมอกัน
เลอะเทอะ[V] be stained, See also: be soiled, be dirty, be filthy, be blemished, be spotted, Syn. เปรอะเปื้อน, เลอะเทอะเปรอะเปื้อน, เลอะ, Ant. สะอาด, Example: ตามตัวของหมูเหล่านั้นเลอะเทอะไปด้วยดินโคลน
พร้อย[ADJ] spotted, See also: piebald, variegated, speckled, stained, freckled, Syn. ด่าง, Example: แม่ใช้แป้งผสมน้ำอบไทยประเป็นลายพร้อยไว้ทั่วตัวเพื่อคลายร้อนยามนอน, Thai definition: ประไปทั่ว, ลายกระเป็นจุดประปราย
เปรอะเปื้อน[V] be stained, See also: blot, be spotted, soil, tarnish, Syn. สกปรก, เลอะเทอะ, เปื้อน, เปรอะ, เปื้อนเปรอะ, Ant. สะอาด, Example: เนื้อตัวของตัวประกันเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดขณะที่ตำรวจกำลังรีบนำส่งโรงพยาบาล
ลายพร้อย[ADJ] spotted, See also: full of stains, Example: ฉันเห็นนกสีดำปี๋กำลังบินโฉบไล่นกตัวลายพร้อย, Thai definition: ที่เต็มไปด้วยลายประไปทั่ว
กระดำกระด่าง[ADJ] spotted, See also: stained, dirty, mottled, speckled, Syn. ดำๆ ด่างๆ, Example: กางเกงเขามีรอยเปื้อนกระดำกระด่าง, Thai definition: ที่มีสีไม่เสมอกัน
กระทุง[N] Spotted-billed Pelecan, See also: Dregea volubilis Stapf, Syn. นกกระทุง, Example: นกกระทุงฝูงใหญ่อยู่บนต้นไม้, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกน้ำขนาดใหญ่ในวงศ์ Pelecanidae ขนสีขาวหรือสีเทาๆ ตัวขนาดห่าน ปากยาวใหญ่ ปากล่างมีลักษณะเป็นถุงขนาดใหญ่สำหรับจับปลาทีละมากๆ ชอบอยู่ตามแม่น้ำลำคลองและชายทะเล
กราย[N] Spotted featherback, See also: Notopterus chitala, Syn. ตองกราย, หางแพน, Thai definition: ชื่อปลาน้ำจืดชนิด Notopterus chitala ในวงศ์ Notopteridae หัวและลำตัวแบนข้างมาก สันหัวแอ่นลง ท้องเป็นสันคม ครีบท้องมีขนาดเล็ก ครีบก้นยาวต่อเนื่องกับครีบหางซึ่งเล็กและมีขอบกลม บริเวณเหนือครีบก้นมีจุดสีดำ 5 - 10 จุดเรียงเป็นแถวตามยาว ขนาดยาวได้ถึง 1 เมตร
กะดำกะด่าง[ADJ] discoloured, See also: mottled, splotchy, spotted, speckled, Syn. กระดำกระด่าง, Example: เสื้อตัวนี้สีกะดำกะด่าง, Thai definition: ดำๆ ด่างๆ, สีไม่เสมอกัน
นฤมล[ADJ] pure, See also: immaculate, flawless, virgin, innocent, spotless, stainless, unspotted, Syn. บริสุทธิ์, ไร้มลทิน, Thai definition: ไม่มีมลทิน
ด่างพร้อย[ADJ] blemished, See also: stained, spotted, tarnished, tainted, not clean, covered with spots, Syn. ด่างดวง, มีมลทิน, มัวหมอง, ไม่บริสุทธิ์, Ant. บริสุทธิ์, Example: พระรูปนี้ประพฤติพรหมจรรย์สม่ำเสมอรวมทั้งไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยในแง่ใดๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะมดแผงสันหางดำ[n. exp.] (chamot phaēng san hāng dam) EN: Large-spotted Civet   
ด่าง[X] (dāng) EN: spotted ; speckled ; mottled ; piebald ; striped   FR: tacheté ; marbré ; rayé ; moucheté ; tigré
ด่างพร้อย[adj.] (dāngphrøi) EN: stained ; spotted ; tarnished ; blemish ; speckled ; discoloured ; mottled ; piebald   
ลายจุด[adj.] (lāi jut) EN: spotted   FR: à pois ; tacheté
เลอะเทอะ[v.] (loethoe) EN: be stained ; be soiled ; be dirty ; be filthy ; be blemished ; be spotted   
โลมาลายจุด[n. exp.] (lōmā lāi jut) EN: Pantropical Spotted Dolphin   
งูแม่ตะงาวรังนก [n. exp.] (ngū maēta-ngāo rang nok) EN: Many-spotted Cat Snake ; Marble Cat Snake ; Spotted Cat Snake   
งูปล้องหวายแดง[n. exp.] (ngū plǿng wāi daēng) EN: Small-spotted Coral Snake ; Speckled Coral Snake   
งูปล้องหวายหัวดำ [n. exp.] (ngū plǿng wāi hūa dam) EN: Small-spotted Coral Snake ; Speckled Coral Snake   
งูปล้องหวายมลายู [n. exp.] (ngū plǿng wāi Malāyū) EN: Gray Coral Snake ; Spotted Coral Snake   
งูปล้องหวายเทา[n. exp.] (ngū plǿng wāi thao) EN: Gray Coral Snake ; Spotted Coral Snake   
งูปล้องหวายเทาจุดดำ[n. exp.] (ngū plǿng wāi thao jut dam) EN: Gray Coral Snake ; Spotted Coral Snake   
นกอัญชันเล็กลายจุด[n. exp.] (nok anchan lek lāi jut) EN: Spotted Crake   FR: Marouette ponctuée [f] ; Porzane ponctuée [f] ; Râle marouette [m] ; Râle perlé [m]
นกหัวขวานแคระจุดรูปหัวใจ[n. exp.] (nok hūa khwān khrae jut rūp hūajai) EN: Heart-spotted Woodpecker   FR: Pic canente [m]
นกอินทรีปีกลาย[n. exp.] (nok insī pīk lāi) EN: Greater Spotted Eagle   FR: Aigle criard [m] ; Grand Aigle criard [m] ; Grand Aigle tacheté [m] ; Aigle canardier [m]
นกอีแพรดอกลาย[n. exp.] (nok ī-phraēt ok lāi) EN: Spotted Fantail   FR: Rhipidure perlé [m]
นกเค้าจุด[n. exp.] (nok khao jut) EN: Spotted Owlet   FR: Chevêche brame [f] ; Chouette brame [f] ; Chouette brahmane [f]
นกเขาหลวง[n. exp.] (nok khao lūang) EN: Spotted Dove   FR: Tourterelle tigrine [f] ; Tourterelle de Chine [f] ; Tourterelle à cou maculé [f] ; Tourterelle tigrée [f]
นกเค้าป่าหลังจุด[n. exp.] (nok khao pā lang jut) EN: Spotted Wood Owl   FR: Chouette des pagodes [f] ; Chouette obscure [f] ; Chouette à face pâle [f]
นกเขาใหญ่[n. exp.] (nok khao yai) EN: Spotted Dove   FR: Tourterelle tigrine [f] ; Tourterelle de Chine [f] ; Tourterelle à cou maculé [f] ; Tourterelle tigrée [f]
นกเค้าใหญ่พันธุ์เนปาล[n. exp.] (nok khao yai phan Nēpān) EN: Spotted-bellied Eagle Owl   FR: Grand-duc du Népal [m]
นกกระจ้อยอกเทา[n. exp.] (nok krajøi ok thao) EN: Spotted Bush Warbler   FR: Bouscarle tachetée [f] ; Fauvette tachetée [f]
นกทะเลขาแดงลายจุด[n. exp.] (nok thalē khā daēng lāi jut) EN: Spotted Redshank   FR: Chevalier arlequin [m] ; Chevalier brun [m] ; Grand Chevalier à pieds rouges [m] ; Chevalier sombre [m]
ไผ่ฟิลิปปินส์ [n. exp.] (phai Filippin) EN: Gold-dust dracaena ; Spotted dracaena   
ผีเสื้อฟ้าไม้ก่อกระขาว[n. exp.] (phīseūa fā māi kø kra khāo) EN: White-spotted Oakblue   
ผีเสื้อหัวแหลมจุดขาว[n. exp.] (phīseūa hūa laēm jut khāo) EN: White-spotted Beak   
ผีเสื้อขอบปีกเลื่อยลายจุด[n. exp.] (phīseūa khøp pīk leūay lāi jut) EN: Spotted Sawtooth   
ผีเสื้อลายตลกลายจุด[n. exp.] (phīseūa lāi talok lāi jut) EN: Spotted Jester   
ผีเสื้อม้าลายลายจุด[n. exp.] (phīseūa mālāi lāi jut) EN: Spotted Zebra   
ผีเสื้อหนอนมะพร้าวลายจุด[n. exp.] (phīseūa nøn maphrāo lāi jut) EN: Spotted Palmfly   
ผีเสื้อหนอนพุทราลายจุด[n. exp.] (phīseūa nøn phutsā lāi jut) EN: Spotted Pierrot   
ผีเสื้อป้ายขาวลายจุด[n. exp.] (phīseūa pāi khāo lāi jut) EN: Spotted Snow Flat   
ผีเสื้อปีกราบลายจุดธรรมดา[n. exp.] (phīseūa pīk rāp lāi jut thammadā) EN: Common Spotted Flat   
พร้อย[X] (phrøi) EN: spotted ; speckled ; stained ; freckled   
ตกกระ[adj.] (tokkra) EN: freckled ; liver-spotted   

CMU English Pronouncing Dictionary
SPOTTS    S P AA1 T S
SPOTTY    S P AA1 T IY0
SPOTTED    S P AA1 T AH0 D
SPOTTER    S P AA1 T ER0
SPOTTERS    S P AA1 T ER0 Z
SPOTTING    S P AA1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spotty    (j) (s p o1 t ii)
spotted    (v) (s p o1 t i d)
spotter    (n) (s p o1 t @ r)
spotters    (n) (s p o1 t @ z)
spottier    (j) (s p o1 t i@ r)
spotting    (v) (s p o1 t i ng)
spottiest    (j) (s p o1 t i i s t)
unspotted    (j) (uh1 n s p o1 t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnutzung {f} | dachförmige Abnutzung | exzentrische Abnutzung | gleichmäßige Abnutzung | regelmäßige Abnutzung | sägezahnförmige Abnutzung | schnelle Abnutzung | stellenweise Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung (Lauffläche) | wellenförmige Abnutzungwear; wear and tear | roof-shaped wear | eccentric wear | even (tread) wear; smooth wear; uniform wear | regular wear | heel-and-toe wear; tooth-shaped wear | rapid wear | spotty wear | irregular wear | uneven tread wear | wave-like wear [Add to Longdo]
Detektiv {m} | Detektive {pl}spotter | spotters [Add to Longdo]
Hohn {m}; Spott {m}scoff; taunt [Add to Longdo]
Persiflage {f}; (geistreiche) Verspottung {f}persiflage [Add to Longdo]
Satire {f}; Spottrede {f}skit [Add to Longdo]
Spott {m}derisiveness [Add to Longdo]
Spott {m}fleer [Add to Longdo]
Spott {m}jeer [Add to Longdo]
Spott {m}mockery [Add to Longdo]
Spott {m}ridicule [Add to Longdo]
Spott {m}sarcasm [Add to Longdo]
Spott {m}; spöttische Bemerkung {f}; höhnische Bemerkung {f}sneer [Add to Longdo]
Spottdrossel {f} [übtr.]tease; mocker [Add to Longdo]
Spottgedicht {n} | Spottgedichte {pl}satirical; satirical poem | satirical poems [Add to Longdo]
Spottgelächter {n}derisive laughter [Add to Longdo]
Spottgeld {n} | Spottgelder {pl}trifling sum | trifling sums [Add to Longdo]
Spottlied {n} | Spottlieder {pl}satirical song | satirical songs [Add to Longdo]
Spottname {m}derisive nickname [Add to Longdo]
Spottpreis {m}ridiculous price [Add to Longdo]
Spottschrift {f}satire [Add to Longdo]
Verleumdung {f}; Verspottung {f}blot [Add to Longdo]
Verspottung {f}derision [Add to Longdo]
Walfang-Ausschauboot {n}whale spotting boat [Add to Longdo]
Zug {m}; Eisenbahnzug {m} | Züge {pl} | durchgehender Zug | mit dem Zug fahren; mit der Bahn fahren (nach) | den Zug erreichen | den Zug verpassen | Züge beobachten und notieren (als Hobby)train | trains | through train | to go by train; to take the train (to) | to catch the train | to miss the train | train spotting [Add to Longdo]
gescheckt; gefleckt; fleckig {adj}spotted [Add to Longdo]
gespottetflouted [Add to Longdo]
gespottetmocked [Add to Longdo]
gespottetscoffed [Add to Longdo]
gespottetsneered [Add to Longdo]
gespottet; verspottetemocked [Add to Longdo]
höhnen; spotten (über) | höhnend; spottend | gehöhnt; gespottet | höhnt; verspottet | höhnte; spotteteto scoff (at) | scoffing | scoffed | scoffs | scoffed [Add to Longdo]
sich lustig machen über; spotten überto make fun of [Add to Longdo]
pickelig {adj} | pickeliger | am pickeligstenspotty | spottier | spottiest [Add to Longdo]
pickelig {adv}spottily [Add to Longdo]
spottbillig {adj}dirt-cheap [Add to Longdo]
spotten (über)to be derisive (about) [Add to Longdo]
jeder Beschreibung spottento defy description [Add to Longdo]
um einen Spottpreisfor a song [Add to Longdo]
verspotten; sich lustig machen über | verspottend | verspottet | er/sie verspottet | ich/er/sie verspottete | er/sie hat/hatte verspottetto deride | deriding | derided | he/she derides | I/he/she derided | he/she has/had derided [Add to Longdo]
verspotten | verspottet | verspotteteto flout | flouts | flouted [Add to Longdo]
verspotten | verspottend | verspottet | verspottet | verspotteteto gibe | gibing | gibed | gibes | gibed [Add to Longdo]
verspotten | verspottend | verspottet | verspottet | verspotteteto lampoon | lampooning | lampooned | lampoons | lampooned [Add to Longdo]
verspotten | verspottend | verspottet | verspotteteto satirize; to satirise [Br.] | satirizing; satirising | satirized; satirised | satirizes; satirises [Add to Longdo]
verspotten; spottento mock [Add to Longdo]
verspotten; verhöhnen; spotten | verspottend; verhöhnend; spottend | verspottet; verhöhnt; gespottet | verspottet; verhöhnt; spottet | verspottete; verhöhnte; spotteteto ridicule | ridiculing | ridiculed | ridicules | ridiculed [Add to Longdo]
Es spottet jeder Beschreibung.It baffles description. [Add to Longdo]
Es spottet jeder Beschreibung.It beggars description. [Add to Longdo]
Spotting {n}; Schmierblutung {f} [med.]spotting [Add to Longdo]
Tropfenralle {f} [ornith.]Buff-spotted Crake [Add to Longdo]
Perlenralle {f} [ornith.]White-spotted Crake [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アオホソオオトカゲ[, aohosoootokage] (n) blue-spotted tree monitor (Varanus macraei, species of carnivorous monitor lizard from the island of Batanta, Indonesia) [Add to Longdo]
アカホシイソハゼ[, akahoshiisohaze] (n) melasma pygmy goby (Eviota melasma); black-spotted pygmy-goby [Add to Longdo]
アミアイゴ;リトル・スパインフット;リトルスパインフット[, amiaigo ; ritoru . supainfutto ; ritorusupainfutto] (n) little spinefoot (Siganus spinus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); black spinefoot; black trevally; blue-spotted trevally; spiny rabbitfish [Add to Longdo]
アラレキンチャクフグ[, ararekinchakufugu] (n) spotted sharpnose (Canthigaster solandri, type of pufferfish) [Add to Longdo]
イエロースポテットソウテール[, iero-supotettosoute-ru] (n) yellowspotted sawtail (Prionurus maculatus, species of Southwest Pacific tang) [Add to Longdo]
イエローテールスターリー・ラビットフィッシュ;イエローテールスターリーラビットフィッシュ;ブラウンスポッティドスパインフィッシュ[, iero-te-rusuta-ri-. rabittofisshu ; iero-te-rusuta-ri-rabittofisshu ; buraunsupotte] (n) brown-spotted spinefoot (Siganus stellatus, species of rabbitfish from the Indian Ocean); starspotted spinefoot; tellate rabbitfish [Add to Longdo]
オオメハゼ[, oomehaze] (n) flame goby (Trimma macrophthalmum); large-eyed dwarfgoby; red-spotted pygmy-goby [Add to Longdo]
オキナワベニハゼ[, okinawabenihaze] (n) Okinawa rubble goby (Trimma okinawae); red-spotted dwarfgoby; orange-red goby; Okinawa pygmy-goby [Add to Longdo]
キホシスズメダイ[, kihoshisuzumedai] (n) yellow-spotted chromis (Chromis flavomaculata) [Add to Longdo]
キンホシイソハゼ[, kinhoshiisohaze] (n) storthynx pygmy goby (Eviota storthynx); belly-spotted pygmy-goby [Add to Longdo]
キンリンサザナミハギ;ゴールドリングサージョンフィッシュ;ゴールドリング・ブリストルトゥース;ゴールドリングブリストルトゥース[, kinrinsazanamihagi ; go-rudoringusa-jonfisshu ; go-rudoringu . burisutorutou-su ; g] (n) spotted surgeonfish (Ctenochaetus strigosus, species of bristletooth tang found in Hawaii, Johnston Island, and Australia); goldring surgeonfish; goldring bristletooth [Add to Longdo]
クモハダオオセ[, kumohadaoose] (n) spotted wobbegong (Orectolobus maculatus, species of Australian carpet shark) [Add to Longdo]
クロハコフグ[, kurohakofugu] (n) spotted boxfish (Ostracion meleagris) [Add to Longdo]
グリーン・スキャット;グリーンスキャット[, guri-n . sukyatto ; guri-nsukyatto] (n) (See 黒星饅頭鯛) green scat (green morph of the spotted scat, Scatophagus argus) [Add to Longdo]
ゴールデンスポッティドエンジェルフィッシュ;ゴールドフレークエンジェルフィッシュ[, go-rudensupotteidoenjierufisshu ; go-rudofure-kuenjierufisshu] (n) goldspotted angelfish (Apolemichthys xanthopunctatus) [Add to Longdo]
ゴマアイゴ;オレンジスポッティド・スパインフット;オレンジスポッティドスパインフット[, gomaaigo ; orenjisupotteido . supainfutto ; orenjisupotteidosupainfutto] (n) goldlined spinefoot (Siganus guttatus, species of Eastern Indian Ocean and Western Pacific rabbitfish); orange-spotted spinefoot [Add to Longdo]
ゴマテングハギモドキ[, gomatenguhagimodoki] (n) spotted unicornfish (Naso maculatus, species of Pacific tang found from Japan and Lord Howe Island to Hawaii) [Add to Longdo]
ゴマニザ[, gomaniza] (n) whitespotted surgeonfish (Acanthurus guttatus, Indo-Pacific species of tang) [Add to Longdo]
サウスアフリカンクロミス;ブルースポッティドクロミス[, sausuafurikankuromisu ; buru-supotteidokuromisu] (n) blue-spotted chromis (Chromis dasygenys) [Add to Longdo]
サンゴアイゴ;ブルースポッティド・スパインフト;ブルースポッティドスパインフト[, sangoaigo ; buru-supotteido . supainfuto ; buru-supotteidosupainfuto] (n) blue-spotted spinefoot (Siganus corallinus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); coral rabbitfish; orange spinefoot [Add to Longdo]
シボリキンチャクフグ[, shiborikinchakufugu] (n) honeycomb toby (Canthigaster janthinoptera); spotted puffer (Australia) [Add to Longdo]
シモフリアイゴ;ホワイトスポッティド・スパインフット;ホワイトスポッティドスパインフット[, shimofuriaigo ; howaitosupotteido . supainfutto ; howaitosupotteidosupainfutto] (n) white-spotted spinefoot (Siganus canaliculatus, species of Indo-West Pacific rabbitfish) [Add to Longdo]
シリウスベニハゼ[, shiriusubenihaze] (n) Trimma halonevum (species of goby found in Papua New Guinea); sparsely-spotted pygmy-goby [Add to Longdo]
シロイソハゼ[, shiroisohaze] (n) spotted fringefin goby (Eviota albolineata); white-barred pygmy-goby; whiteline pygmy goby [Add to Longdo]
シロホシネコザメ[, shirohoshinekozame] (n) whitespotted bullhead shark (Heterodontus ramalheira, found in the Western Indian Ocean) [Add to Longdo]
シロボシスズメダイ[, shiroboshisuzumedai] (n) white-spotted chromis (Chromis albomaculata) [Add to Longdo]
シロボシテンジク[, shiroboshitenjiku] (n) whitespotted bambooshark (Chiloscyllium plagiosum); white-spotted catshark (species from the Indo-West Pacific) [Add to Longdo]
ジャガーネコ[, jaga-neko] (n) oncilla (Leopardus tigrinus); little spotted cat; tigrillo; cunaguaro; tiger cat [Add to Longdo]
スキャットファーガー[, sukyattofa-ga-] (n) (See 黒星饅頭鯛) spotted scat (Scatophagus argus) [Add to Longdo]
ストライプドフィンサージョンフィッシュ;ストライプドフィンサージャンフィッシュ[, sutoraipudofinsa-jonfisshu ; sutoraipudofinsa-janfisshu] (n) striped-fin surgeonfish (Ctenochaetus marginatus, species of bristletooth tangs from the Pacific); blue-spotted bristletooth [Add to Longdo]
ストリークド・スパインフット;ストリークドスパインフット;ジャワラビットフィッシュ[, sutori-kudo . supainfutto ; sutori-kudosupainfutto ; jawarabittofisshu] (n) streaked spinefoot (Siganus javus, species of Indo-Pacific rabbitfish); bluespotted spinefoot; Java rabbitfish [Add to Longdo]
スポッティドラットフィッシュ;ハイドロラグス・コリエイ;ハイドロラグスコリエイ[, supotteidorattofisshu ; haidororagusu . koriei ; haidororagusukoriei] (n) spotted ratfish (Hydrolagus colliei, a shortnose chimaera found in the Eastern Pacific) [Add to Longdo]
スポッテッド・タン;スポッティドタン[, supotteddo . tan ; supotteidotan] (n) spotted tang (Zebrasoma gemmatum, species of Western Indian Ocean tang); gem surgeonfish [Add to Longdo]
スポッテッドガー;スポッテッド・ガー[, supotteddoga-; supotteddo . ga-] (n) spotted gar (Lepisosteus oculatus) [Add to Longdo]
スポッテッドシャープノーズパファー[, supotteddosha-puno-zupafa-] (n) spotted sharpnosed puffer (Canthigaster punctatissima) [Add to Longdo]
スポッテッドスキャット[, supotteddosukyatto] (n) (See 黒星饅頭鯛) spotted scat (Scatophagus argus) [Add to Longdo]
スポッテッドバタフライフィッシュ;スポッティドバタフライフィッシュ[, supotteddobatafuraifisshu ; supotteidobatafuraifisshu] (n) peppered butterflyfish (Chaetodon guttatissimus); spotted butterflyfish [Add to Longdo]
チリメンアイゴ[, chirimen'aigo] (n) peppered spinefoot (Siganus punctatissimus, species of Western Pacific rabbitfish); finespotted rabbitfish [Add to Longdo]
ツマリテングハギ[, tsumaritenguhagi] (n) spotted unicornfish (Naso brevirostris, species of Indo-Pacific tang) [Add to Longdo]
ナガサキトラザメ[, nagasakitorazame] (n) blackspotted catshark (Halaelurus buergeri, found in the Northwest Pacific) [Add to Longdo]
ニュージーランドホシザメ[, nyu-ji-randohoshizame] (n) spotted estuary smooth-hound (Mustelus lenticulatus, species of houndshark found around southern Australia and New Zealand) [Add to Longdo]
ハシゴオオトカゲ[, hashigoootokage] (n) banded tree monitor (Varanus scalaris, species of carnivorous monitor lizard native to northwestern Australia); spotted tree goanna [Add to Longdo]
ハナカケトラザメ[, hanakaketorazame] (n) small-spotted catshark (Scyliorhinus canicula, species found in the northeast Atlantic and Mediterranean) [Add to Longdo]
ハワイアンプファーフィシュ;ハワイアンホワイトスポッティドトビィ;スポッティドトビー[, hawaianpufa-fishu ; hawaianhowaitosupotteidotobii ; supotteidotobi-] (n) Hawaiian whitespotted toby (Canthigaster jactator); Hawaiian pufferfish [Add to Longdo]
ヒャクメオオトカゲ[, hyakumeootokage] (n) Argus monitor (Varanus panoptes, species of carnivorous monitor lizard found in northern Australia and southern New Guinea); yellow-spotted monitor [Add to Longdo]
ブチアイゴ;ゴールドスポッティド・スパインフット;ゴールドスポッティドスパインフット[, buchiaigo ; go-rudosupotteido . supainfutto ; go-rudosupotteidosupainfutto] (n) goldspotted spinefoot (Siganus punctatus, species of Western Pacific rabbitfish); gold-spotted rabbitfish [Add to Longdo]
ブラックスポッティドバタフライフィッシュ;ミステリーバタフライ[, burakkusupotteidobatafuraifisshu ; misuteri-batafurai] (n) black-spotted butterflyfish (Chaetodon nigropunctatus); mystery butterflyfish [Add to Longdo]
ブルースポッティドエンジェルフィッシュ;ホシゾラヤッコ[, buru-supotteidoenjierufisshu ; hoshizorayakko] (n) bluespotted angelfish (Chaetodontoplus caeruleopunctatus) [Add to Longdo]
ホワイトストライプトピグミーゴビー[, howaitosutoraiputopigumi-gobi-] (n) spotted pygmy goby (Eviota guttata); green pygmy-goby [Add to Longdo]
ミゾレチョウチョウウオ[, mizorechouchouuo] (n) sunburst butterflyfish (Chaetodon kleinii); blacklip butterflyfish; Klein's butterflyfish; whitespotted butterflyfish [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bān, ㄅㄢ, ] spot; colored patch; stripe; spotted; striped; variegated [Add to Longdo]
斑海豹[bān hǎi bào, ㄅㄢ ㄏㄞˇ ㄅㄠˋ, ] spotted seal (Phoca largha) [Add to Longdo]
斑疹热[bān zhěn rè, ㄅㄢ ㄓㄣˇ ㄖㄜˋ, / ] spotted fever [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
冷笑[れいしょう, reishou] Verhoehnung, Verspottung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top