Search result for

spanien

(60 entries)
(0.04 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spanien-, *spanien*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา spanien มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *spanien*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In Spain!In SpanienLe Boeuf clandestin (2013)
In Spain.- In SpanienSand Dollars (2014)
I must leave Spain.Ich muss Spanien verlassen. The Night Heaven Fell (1958)
- Now or tomorrow... we can't leave Spain any more.- Wir können Spanien nicht verlassen. The Night Heaven Fell (1958)
We'll drive to Spain and rent a villa by the sea.Wir fahren nach Spanien und mieten eine Villa am Meer. Another Time, Another Place (1958)
A present from the king of Spain to my great-grandfather.Ein Geschenk des Königs von Spanien an meinen Urgrossvater. The Big Country (1958)
-Excuse me, Annette, but she's coming to Spain with me to get married.-Annette, ich... -Verzeih, Annette, aber sie kommt mit mir nach Spanien, wo wir heiraten. The Buccaneer (1958)
... herKingof Spain, her khedive, her maharajah.... derKönigvonSpanien, ein Khedive, ein Maharadscha. Gigi (1958)
Those Russian songs From sunny Spain?Die russischen Lieder- -aus dem sonnigen SpanienGigi (1958)
Mexico, Spain, Hungary. All over the world.- Oder aus Spanien oder Ungarn oder so. The Left Handed Gun (1958)
I think, I believe, they wanted to go to Spain.Ich denke, ich glaube, sie wollten nach SpanienMe and the Colonel (1958)
I'll be morally, when I'm back in Spain, as a rich caballero, letting people do my bidding.Auch ich werde moralisch sein, wenn ich wieder in Spanien bin, als reicher Caballero, der alle nach seiner Pfeife tanzen lässt. Das Mädchen mit den Katzenaugen (1958)
I was just thinking to take your father with me to Spain.Ich habe mir gerade überlegt, ob ich mir Ihren Vater mit nach Spanien nehmen soll. Das Mädchen mit den Katzenaugen (1958)
Beauty is worshipped in Spain.In Spanien betet man die Schönheit an! Das Mädchen mit den Katzenaugen (1958)
When we are in Spain I will compensate you for everything.Wenn wir erst in Spanien sind, werde ich dich für alles entschädigen. Das Mädchen mit den Katzenaugen (1958)
Down in Spain.Unten in SpanienDas Mädchen mit den Katzenaugen (1958)
You can buy new clothes when we are in Spain.Du kannst dir in Spanien neue Klamotten kaufen. Das Mädchen mit den Katzenaugen (1958)
-To Spain.- Richtung SpanienTaxi, Trailer and Corrida (1958)
-Evenings are cold in Spain.Wenn Sie erlauben, zieh ich's einfach aus. - Abends ist es kühl in SpanienTaxi, Trailer and Corrida (1958)
It's over there.Reisen Sie zum ersten Mal nach Spanien? Ich fahr überhaupt zum ersten Mal ins Ausland. Taxi, Trailer and Corrida (1958)
To Spain and all the Spaniards.Stoßen wir an auf Spanien... und die Spanierinnen! - Olé! Langsam! Taxi, Trailer and Corrida (1958)
Ever since we arrived in Spain, you both think you're Don Juan.Seit wir in Spanien sind, meinst du wohl, ihr beide seit Don Juans. - Du hast immer was zu meckern! Taxi, Trailer and Corrida (1958)
Probably he. We have to search all of Spain.Und den suchen wir jetzt in ganz SpanienTaxi, Trailer and Corrida (1958)
What are you standing there? The diamond's in Spain somewhere.Da treibt sich nun so 'n Millionen-Brummer im schönen Spanien rum. Taxi, Trailer and Corrida (1958)
That's why our holiday lasted half a year.Auf die Weise dauerten unsere Ferien im wunderschönen Spanien 6 Monate. Taxi, Trailer and Corrida (1958)
It seems to be in Spain a village in Spain.Es scheint in Spanien zu sein, ein spanisches Dorf. Vertigo (1958)
They'll find it difficult to cross into Spain. Indeed.Sie kommen nicht nach SpanienLe Bossu (1959)
Is Spain far from here?Ist Spanien noch weit? Le Bossu (1959)
Good, we're in Spain.Hier! Wir sind bereits in SpanienLe Bossu (1959)
If I had been told that night in Paris when I was hired to attack your father that his daughter would pee down my leg in Spain, how I would have laughed!Und jetzt pinkelt mir seine Tochter in Spanien aufs Knie. Le Bossu (1959)
According to news I received from Spain, Lagardère and the child are in Segovia.Ich erhielt gerade Nachrichten aus Spanien. Lagardere und Aurore sind in Segovia. Le Bossu (1959)
- This is not my home. My home is in Spain.Mein Zuhause ist nicht hier, sondern in SpanienThe Hound of the Baskervilles (1959)
She was born in Spain, and there she would die, she said.Sie wurde in Spanien geboren und wollte dort sterben. The Hound of the Baskervilles (1959)
We have a saying at home:Es gibt ein Sprichwort in SpanienThe Hound of the Baskervilles (1959)
In a few years, Hannibal conquered all of Spain.In wenigen Jahren eroberte Hannibal ganz SpanienHannibal (1959)
II your command is in Spain, not here on these damned mountains. Back in Spain before falling in Carthage in disgrace!Deine Aufgabe liegt in Spanien und nicht in diesen verwünschten Bergen. Hannibal (1959)
I marched with my army for half of Europe, and I would be camped on these mountains ... if I had another half to stop in Rome ... to invade our land?Kehre lieber dorthin zurück, bevor du in Karthago in Ungnade fällst. Ich marschierte unter größten Strapazen durch Spanien und Gallien. Jetzt soll ich kurz vor dem Ziel aufgeben? Hannibal (1959)
Is Gaby back from Spain?Ist Gaby aus Spanien zurück? Breathless (1960)
Wait a minute, we sold your grandmother to go to Spain last year. What are you ta...Deine Ur-Urgroßmutter haben wir letztes Jahr verkauft, um nach Spanien zu fahren. The Grass Is Greener (1960)
-The war with Spain is over.- Der Krieg mit Spanien ist vorbei. The 3 Worlds of Gulliver (1960)
The church bells are ringing... as the boat from Spain draws near with St Nicholas at the front.Während die Glocken läuten... sehen wir ihn auf dem Bug des Schiffes, das aus Spanien kommt. Makkers, staakt uw wild geraas (1960)
I propose the immediate recall of Pompey and his legions from Spain.Ich schlage den Abzug von Pompejus und seinen Legionen aus Spanien vor. Spartacus (1960)
One in Spain and the other in Asia.einen in Spanien und den anderen in Asien. Spartacus (1960)
- Maria Almereyda was sent to Spain Sent on a mission, to start a strike, or some such nonsenseMaria Almereyda wurde von ihren Freunden nach Spanien geschickt, auf eine Mission, um einen Streik anzuzetteln oder so etwas. Paris Belongs to Us (1961)
This is Spain... one thousand and eighty years after the coming of Christ.Spanien im Jahre 1080 nach Christi Geburt. El Cid (1961)
He was a simple man who became Spain's greatest hero.Er war ein einfacher Mann und wurde der größte Held Spaniens. El Cid (1961)
Where in all your land of Spain is the glory of Allah?Wo ist die Herrlichkeit Allahs in diesem, euren Land, SpanienEl Cid (1961)
First, across Spain.Zuerst über SpanienEl Cid (1961)
All Spain is threatened by the Moors.Ganz Spanien wird von den Mauren bedroht. El Cid (1961)
Spain... has a king.Spanien hat einen König. El Cid (1961)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spanien {n} [geogr.]Spain (es) [Add to Longdo]
Madrid (Hauptstadt von Spanien)Madrid (capital of Spain) [Add to Longdo]
Barcelona (Stadt in Spanien)Barcelona (city in Spain) [Add to Longdo]
València (Stadt in Spanien)València (city in Spain) [Add to Longdo]
Sevilla (Stadt in Spanien)Sevilla (city in Spain) [Add to Longdo]
Bilbao (Stadt in Spanien)Bilbao (city in Spain) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Spanien [ʃpaːniːən] (n) , s.(n )
   Spain
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 Spanien
   Spain
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 Spanien
   Spain
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top