ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sherie

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sherie-, *sherie*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประมงน้ำจืด[n. exp.] (pramong nām jeūt) EN: inland fisheries   

Japanese-English: EDICT Dictionary
遠洋漁業[えんようぎょぎょう, enyougyogyou] (n) deep-sea fisheries [Add to Longdo]
漁業協定[ぎょぎょうきょうてい, gyogyoukyoutei] (n) fisheries agreement [Add to Longdo]
漁業法[ぎょぎょうほう, gyogyouhou] (n) Fisheries Act [Add to Longdo]
水産[すいさん, suisan] (n) aquatic products; fisheries; (P) [Add to Longdo]
水産学[すいさんがく, suisangaku] (n) fisheries science [Add to Longdo]
水産業[すいさんぎょう, suisangyou] (n) fisheries industry; (P) [Add to Longdo]
水産大学[すいさんだいがく, suisandaigaku] (n) fisheries college [Add to Longdo]
水産庁[すいさんちょう, suisanchou] (n) (Japanese) Fisheries Agency; (P) [Add to Longdo]
農水[のうすい, nousui] (adj-f) agriculture and fisheries [Add to Longdo]
農水省[のうすいしょう, nousuishou] (n) (abbr) (See 農林水産省) Ministry Agriculture, Forestry and Fisheries; MAFF [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top