ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sh

   
221 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sh-, *sh*
Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
商量[shāng liang] (vi ) ปรึกษา หารือ คุย ระวังเสียงคำอ่านที่ถูกต้องของพยางค์หลัง คือ เสียงเบา จะเป็น shang1 liang ไม่ใช่ shang1 liang2

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
sheep[sheep] (slang ) what the
shortly (slang ) girl
See also: S. girl,

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
世界[shì jiè, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ] (n ) โลก
时代[shi2 dai4] (n ) ยุค สมัย
时间[shi2 jian1] เวลา
沙尘暴[shā chén bào, ㄕㄚ ㄔㄣˊ ㄅㄠˋ] พายุทราย (เป็นสภาพอากาศชนิดหนึ่ง ซึ่งอันตรายต่อสุขภาพ)
沙尘暴[shā chén bào, ㄕㄚ ㄔㄣˊ ㄅㄠˋ] (n ) พายุทราย (เป็นสภาพอากาศชนิดหนึ่ง ซึ่งอันตรายต่อสุขภาพ)
[shun4] (vi ) กะพริบตา
社会[she4 hui4] (n ) สังคม

English-Thai: Longdo Dictionary
shangri-la(n) สวนสวรรค์, S. Eden, Arcady,
shantytown(n) เขตชุมชนที่มีแต่กระท่อม, กระต๊อบ,หรือเพิง , S. shanty town R. slum
shape(n) สภาพ, สุขภาพ เช่น In the middle of a very difficult period of my life, when I was in really, really bad shape, somebody very nice showed up.
share capital(n) ทุนเรือนหุ้น
She retired at age 65.(phrase) เธอเกษียณอายุตัวเอง (หยุดทำงานที่ทำอยู่ประจำ) เมื่ออายุ 65 ปี
sheep(n) แกะ
Image:
shell-shock(n) อาการผวาระเบิด เช่น Some doctors argued that the only cure for shell-shock was a complete rest away from the fighting. If you were an officer you were likely to be sent back home to recuperate.
shemale(n) ชายที่ทำศัลยกรรมเป็นผู้หญิง(กะเทย) แต่ยังคงอวัยวะเพศชายไว้อยู่
shiftless(adj) ไม่เอาไหน เช่น He knew Michael for over twenty years and found him to worthless, shiftless and to spend his wages on liquor rather than his family.
shopaholic(n) คนที่ชอบซื้อของมากจนหยุดไม่ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
she[PRON] เธอ, See also: หล่อน
shy[ADJ] ขี้อาย, Syn. modest, bashful
shy[ADJ] ซึ่งตกใจง่าย, See also: ขี้ตื่น, ขี้กลัว, ประหม่า
shy[ADJ] ไม่ไว้ใจ, See also: ไม่เชื่อใจ, ไม่แน่ใจ
shy[ADJ] ขาดแคลน, See also: ซึ่งไม่ครบจำนวน, ซึ่งไม่พอเพียง
shy[ADJ] ขว้างทิ้ง, See also: โยนทิ้ง
shad[N] ปลาเฮอริงจำพวกหนึ่ง
shag[SL] การร่วมเพศ
shag[N] ขนหรือผมหยาบ, Syn. nap, velour
shag[VT] ทำให้หยาบ, See also: ทำให้รุงรัง, ทำให้ยุ่งเหยิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shabby(แชบ'บี) adj. โกโรโกโส,ปอน,เก่า,มอมแมม,ขาดกะรุ่งกะริ่ง,ขาดการบำรุงรักษา,โคลงเคลง,เลวทราม,ไม่ยุติธรรม,น่าดูถูก,เลว,ไม่ได้มาตรฐาน, See also: shabbily adv. shabbiness n., Syn. low,mean,abject,faded
shack(แชค) n. กระท่อม,กระท่อมโกโรโกโส,เพิง. vi. shack up อยู่กันฉันท์สามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส,มีความสัมพันธ์ทางเพศที่ผิดกฎหมาย,พำนัก,อาศัย., Syn. hut
shackle(แชค'เคิล) n. กุญแจมือ,โซ่ตรวน,ตรวน,ห่วงกุญแจ,ห่วง,เครื่องพันธนาการ,การผูก,การมัด,สิ่งผูกมัด,สายโซ่สมอเรือ,สายยู,อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง. vt. ใส่กุญแจมือ,ใส่โซ่ตรวน,กีดขวาง,ผูกมัด., See also: shackler n.
shad(แชด) n. ปลาเฮอริงจำพวกหนึ่ง
shaddock(แชด'ดอค) n. ผลไม้ของต้น Citrus grandis, ส้มโอ, ต้นไม้ดังกล่าว
shade(เชด) n. ร่ม,ที่ร่ม,เงามืด,ความมืด,บังร่ม,โป๊ะโคม,ที่บังแดด,ที่กำบัง,กะบัง,บังตา,เงามืดในภาพ,เครื่องเตือนความจำ,ความคลุมเครือ,ผี,ปีศาจ,ลำดับแลเงา,จำนวนเล็กน้อย,การสัมผัส vt. ทำให้เกิดร่มเงา,ทำให้มืดมัว,ทำให้สลัว,บังเงา,บังร่ม,บังแดด,ระบายเงา,วาดเงามืด vi.
shadiness(แชด'ดินิส) n. (ความ) เป็นเงามืด,มืด,ไม่ชัดเจน,น่าสงสัย,ลึกลับ
shading(เช'ดิง) n. ความแตกต่างเล็กน้อยของสีลักษณะหรืออื่น ๆ ,การแลเงา,การระบายเงา,ภาพแลเงา,ความกลมกลืน
shadow(แชด'โด) n. เงา,เงาร่ม,ร่ม,ระยะเวลาแห่งความน่าสงสัย,ความทุกข์,ความไม่ไว้วางใจ,ความอำพราง,การปิดบัง,การคุกคาม,ผู้ติดตามเฝ้าดู,คนผิวดำ vt. ทอดเงาลงบน,ทำให้สลัว,อำพราง,บังร่ม,บังแดด,ให้ที่หลบภัย,ป้องกัน,ระบายเงา,แลเงา,บอกเป็นนัย, See also: shadower n
shadowbox(แชด'โดบอคซฺ) vi. ชกมวยหน้ากระจกโดยปราศจากคู่ชกเพื่อส่องดูท่าทางการชกของตัวเอง,หลบหลีก,หลีกเลี่ยง, See also: shadowboxing n.

English-Thai: Nontri Dictionary
shabby(adj) ปอน,กะรุ่งกะริ่ง,เก่า,มอมแมม,โกโรโกโส,มอซอ
shack(n) กระต๊อบ,กระท่อม,เพิง
shackle(n) กุญแจมือ,ตรวน,ห่วง,สายยู,โซ่
shackle(vt) ล่ามโซ่,ใส่กุญแจมือ,กีดขวาง,ผูกมัด
shade(n) ลำดับชั้นของสี,เฉด,มู่ลี่,ร่มเงา,ที่บังแดด,ผี,ปีศาจ
shade(vi) ค่อยๆเปลี่ยน
shade(vt) ทำให้เกิดร่มเงา,บังแสง,บังแดด,ทำให้สลัว
shadiness(n) ความมืด,ความร่ม,ความลึกลับ,ความคลุมเครือ
shading(n) การแรเงา,การบังแสง,ความกลมกลืน
shadow(n) ผี,เงา,ร่มเงา,ที่หลบภัย,ความมืด,ข้อคิดเห็น,ภาพสะท้อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
SH waveคลื่นตามขวางแนวราบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
shackle; spring shackleห่วงยึดแหนบ, โตงเตง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
shade๑. ระดับคล้ำสี๒. สีคล้ำ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
shade guideชุดเทียบสี (ฟันปลอม) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
shading deviceอุปกรณ์บังแดด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
shadow cabinetคณะรัฐมนตรีเงา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
shadow playหนังเชิด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
shadow RAMหน่วยความจำเงา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
shadow zoneเขตอับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
shadow-angle protractorโพรแทรกเตอร์วัดมุมเงา [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shade (Computer file)เชด (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Shades and shadowsการบังแสงและเงา [TU Subject Heading]
Shadingการบังแสง [TU Subject Heading]
Shadow exchange rateอัตราแลกเปลี่ยนที่ควรจะเป็น [เศรษฐศาสตร์]
Shadow pricesราคาเงา [TU Subject Heading]
Shadow puppetsหุ่นที่เล่นเงา [TU Subject Heading]
Shadow showsการแสดงเงา [TU Subject Heading]
Shah dynasty, 1768-ราชวงศ์ชาห์, ค.ศ. 1768- [TU Subject Heading]
Shakespeare, William, 1564-1616เชกสเปียร์, วิลเลี่ยม, ค.ศ. 1564-1616 [TU Subject Heading]
Shale หินดินดาน
หินชั้นซึ่งประกอบด้วยแร่ดิน (clay minerals) เป็นส่วนใหญ่ แร่ดินนี้เป็นสารผสมของอะลูมิเนียมซิลิเกตกับแมกนีเซียมซิลิเกตในส่วนต่างๆ กันและมีสมบัติประจำ คือ ละเอียดมาก บี้กับน้ำแล้วเหนียวติดมือ หินดินดานบางชนิดย่างไฟแล้วให้น้ำมัน ซึ่งเมื่อนำมากลั่นจะได้น้ำมันคุณภาพต่างๆ กัน จึงเรียกหินดินดานนั้นว่า หินน้ำมัน (oil shale) [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
shadow cabinet (n) คณะรัฐมนตรีเงา
shadow minister (n) รัฐมนตรีเงา
shagadelic[แช็ก-กา-เดล-อิค] (adj ) ที่ดูเซ็กซี่
shame on someone (adj phrasal verb ) ช่างน่าละอาย
shan (n adj ) ชนชาติฉาน หรือชนชาติไทยใหญ่
See also: S. Tai,
shapewear (n ) ชุดกระชับส่วน
shard (n) เศษกระจก, เศษของมีคม
See also: S. sherd,
share capitalทุนเรือนหุ้น
share premium accountค่าธรรมเนียมหุ้นพิเศษ
shareholder fund (n) ส่วนของผู้ถือหุ้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can vouch for her; shs the best there is.ผมรับรองว่าเธอดีที่สุดที่นี่ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
I think shs there more than the priest.ผมว่า แม่ผมไปบ่อยกว่าพระอีก The Bond in the Boot (2009)
Sh me. Where?ไหน ชี้ให้ดูหน่อย  ()

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sh2. Draw a boomerang shape on the card with with a pen. Cut out the boomerang you've drawn.
sh2. Sew together the shoulder of the garment body.
shA bad wife is the shipwreck of her husband.
shAbandon ship!
shA barber is a man who shaves and cuts men's hair.
shA beautiful salesgirl waited on me in the shop.
shA big ship appeared on the horizon.
shA big ship is at anchored near here.
shA blue suit, white shirt and red tie are essential for all male workers.
shA book dropped from the shelf.
shAbout the wedding ... It's a once-in-a-lifetime chance to be the main attraction so instead of doing it on a shoestring why not pull out all the stops and make a great show of it?
shA boy was driving a flock of sheep.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถอนหงอก[V] disrespect someone, See also: show a lack of respect, Thai definition: ไม่นับถือความเป็นผู้ใหญ่, พูดว่าให้เสียผู้ใหญ่, Notes: (สำนวน)
น่าอัปยศอดสู[ADV] shamefully, See also: embarrassingly, Syn. น่าอับอาย, น่าอับอายขายหน้า, Example: โจรสลัดทำทารุณโหดร้ายต่อคนญวณอพยพทางเรืออย่างน่าอัปยศอดสู
พังครืน[V] disintegrate, See also: shrivel, evaporate, Example: ความอดทนของน้าหวานพังครืน เหมือนฝนที่ตั้งเค้ามานานเทเม็ดลงมาราวฟ้ารั่ว, Thai definition: หมดลง, สลายไป
พึงกระทำ[V] should be done, See also: ought to be done, Syn. ควรกระทำ, พึงปฏิบัติ, ควรปฏิบัติ, Example: การกระทำเช่นนี้มิใช่วิสัยที่บริษัททางการค้าทั้งหลายพึงกระทำ
มิบังควร[V] be inappropriate, See also: should not, ought not to, Ant. สมควร, Example: บุพการีเป็นของสูง มิบังควรที่เราจะกระด้างกระเดื่องต่อท่าน, Thai definition: ไม่ควรอย่างยิ่ง
ยักไหล่[V] shrug one's shoulder, See also: raise one's shoulder, Example: เธอยักไหล่เพื่อแสดงว่าไม่แยแสต่อสิ่งที่เกิดขึ้น, Thai definition: ทำให้ไหล่กระตุกขึ้น
พ่อค้าปลีก[N] retailer, See also: shopkeeper, Syn. พ่อค้าย่อย, พ่อค้าขายปลีก, Ant. พ่อค้าส่ง, Example: สินค้าใดที่กลุ่มของเราผลิตได้เอง เราก็สามารถขายได้ราคาถูกกว่าที่พ่อค้าปลีกนำไปขาย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ขายสินค้าเป็นหน่วยย่อยๆ เป็นจำนวนครั้งละไม่มาก
ระยะสั้น[ADJ] short-term, Ant. ระยะยาว, Thai definition: เกี่ยวกับการที่ต้องใช้เวลาสั้น
สนามยิงปืน[N] shooting gallery, Syn. สนามเป้า, Example: ที่จังหวัดกาญจนบุรีมีสนามยิงปืนหลายแห่งให้ฝึก ฝีมือกัน, Count unit: สนาม, แห่ง, Thai definition: ลานกว้างสำหรับฝึกซ้อมยิงปืน
เต็ง[N] Sharea obtusa, Example: ช่างใช้ไม้เต็งทำเป็นเสาคานตงโครงหลังคาเพราะมีความแข็งแรงมาก, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Shorea obtusa Wall. ในวงศ์ Dipterocarpaceae เนื้อไม้แข็ง ใช้ในการก่อสร้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake   FR: dépression [f] ; enfoncement [m]
แอบซ่อน[v.] (aēp-søn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud   FR: cacher ; dissimuler
อาหาร[n.] (āhān) EN: food ; meal ; dish ; nutrition   FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f]
อาหารบำรุง[n. exp.] (āhān bamrung) EN: nourishing food ; nourishment   FR: aliment nourissant [m]
อาหารคาว[n. exp.] (āhān khāo) EN: meat dish   
อาหารเครื่องดื่ม[n. exp.] (āhān khreūangdeūm) EN: refreshment   
อาหารท้องถิ่น[n. exp.] (āhān thøngthin) EN: local dishes   FR: plat du terroir [m] ; cuisine du terroir [f]
อาหารว่าง[n. exp.] (āhānwāng) EN: snack ; light meal ; refreshment   FR: collation [f] ; léger repas [m]
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed   FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[adj.] (āi) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed   FR: timide ; gêné ; embarrassé

CMU English Pronouncing Dictionary
XI SH IY1
SZE SH EY1
SHU SH UW1
XAN SH AA1 N
SHA SH AA1
HSU SH UW1
SHY SH AY1
SHI SH IY1
SRI SH R IY1
SHE SH IY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Sri (n) ʃrˈiː (sh r ii1)
she (prp) ʃiː (sh ii)
shy (v) ʃˈaɪ (sh ai1)
Chez (n) ʃˈɛz (sh e1 z)
Xiao (n) ʃˈau (sh au1)
Cher (n) ʃˈɛr (sh e1 r)
Sean (n) ʃˈɔːn (sh oo1 n)
Sian (n) ʃjˈaːn (sh y aa1 n)
chef (n) ʃˈɛf (sh e1 f)
chic (n) ʃˈiːk (sh ii1 k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shì, ㄕˋ, ] is; are; am; yes; to be, #5 [Add to Longdo]
[shàng, ㄕㄤˋ, ] on; on top; upon; first (of two parts); previous or last (week etc); upper; higher; above; previous; to climb; to go into; above; to go up; to attend (class or university); third tone of putonghua, #15 [Add to Longdo]
[shuì, ㄕㄨㄟˋ, / ] persuade (politically), #22 [Add to Longdo]
[shuō, ㄕㄨㄛ, / ] to speak; to say; a theory (usually in compounds such as 日心说 heliocentric theory), #22 [Add to Longdo]
[shí, ㄕˊ, / ] o'clock; time; when; hour; season; period; surname Shi, #52 [Add to Longdo]
[, ㄊㄚ, ] she, #59 [Add to Longdo]
什么[shén me, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙, / ] what; what?; who?; something; anything, #94 [Add to Longdo]
市场[shì chǎng, ㄕˋ ㄔㄤˇ, / ] market; abbr. for 超級市場|超级市场 supermarket, #106 [Add to Longdo]
时间[shí jiān, ㄕˊ ㄐㄧㄢ, / ] time; period, #115 [Add to Longdo]
[shǒu, ㄕㄡˇ, ] hand; (formal) to hold; person engaged in certain types of work; person skilled in certain types of work; personal(ly); convenient, #129 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
社長[しゃちょう, shachou] (n) ประธานบริษัท,กรรมการผู้จัดการ
社員[しゃいん, shain] (n) พนักงานบริษัท
借金[しゃっきん, shakkin] (n) การกู้ยืมเงิน、หนี้สิน
釈義[しゃくぎ, shakugi] หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ของศาสนาต่างๆ, See also: S. 訢詁,
車内[しゃない, shanai] (n) ในรถ เช่น ในรถไฟ, ในรถโดยสาร
写真[しゃしん, shashin] (n) ภาพถ่าย
射程[しゃてい, shatei] (n) ระยะเป้ายิง
謝罪[しゃざい, shazai] (vt) ขอโทษ
[し, よん, shi , yon] (n) สี่
シーア派[しーあは, shi-aha] (n) มุสลิมนิกายซีอะห์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
進捗[shinchoku, shinchoku] (n) ความคืบหน้า
しつこい[shitsukoi, shitsukoi] (adj ) ดื้อดึง, เซ้าซี้, เข้มข้น

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
シリーズ[しりーず, shiri-zu] Thai: ซีรีส์
示す[しめす, shimesu] Thai: บ่งบอด
示す[しめす, shimesu] Thai: ชี้ให้เห็น English: to point out
示す[しめす, shimesu] Thai: แสดง
湿る[しめる, shimeru] Thai: เฉอะแฉะ English: to be damp
湿る[しめる, shimeru] Thai: เปียกชื้น English: to be wet
湿る[しめる, shimeru] Thai: แฉะ English: to become wet
新入生[しんにゅうせい, shinnyuusei] Thai: นักศึกษาใหม่ English: freshman
新入生[しんにゅうせい, shinnyuusei] Thai: นักเรียน(นักศึกษา)ปีหนึ่ง English: first-year student
自然[しぜん, shizen] Thai: ธรรมชาติ English: nature

German-Thai: Longdo Dictionary
bisherจนถึงขณะนี้
deshalb(Adv.) ดังนั้น เช่น Er ist sehr nett zu allen Leuten, und ist deshalb sehr beliebt. เขาดีต่อทุกคน ดังนั้นเขาจึงเป็นที่ชื่นชอบ, See also: S. daher, darum, deswegen
aushalten(vt) |hält aus, hielt aus, hat ausgehalten| ทนได้, อดทน เช่น Ich kann die Kälte nicht länger aushalten.
aushalten(vt) |hält aus, hielt aus, hat ausgehalten| ทน, อดทน (ในด้านลบ ซึ่งต่างจาก sich gedulden ที่อาจหมายความได้ทั้งด้านลบและบวก) เช่น Ich halte den Geruch nicht mehr aus. ฉันทนกลิ่นนี้ไม่ได้แล้ว
Weisheit(n) |die, pl. Weisheiten| สติปัญญา, ความเฉลียวฉลาด, ความรอบรู้เฉียบแหลม
Zunge heraushängen lassen(jargon) (สุนัข)ห้อยลิ้น
misshandeln(vt) |misshandelte, misshandelt| ประทุษร้าย, ทำร้ายร่างกาย เช่น Ein 26 Jahre alter Mann hat Sonntag gegen 06.30 Uhr eine 25-Jährige nach einem Diskothekenbesuch misshandelt.
Veitshöchheim(uniq) หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเยอรมนี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Shakespeare-Liebhaber {m}bardolater [Add to Longdo]
Shalom {m}shalom [Add to Longdo]
Shanty {m}; Seemannslied {n}shanty [Add to Longdo]
Shareware {f} [comp.]shareware [Add to Longdo]
Sheriff {m}sheriff [Add to Longdo]
Sherpa {m}Sherpa [Add to Longdo]
Shift-Taste {f}; Umschalttaste {f}shift-key [Add to Longdo]
Shiftmarkierung {f}shiftindication [Add to Longdo]
Shorts {pl}; kurze Hosenshorts [Add to Longdo]
Show {f} | die Show in Gang haltenshow | to keep the show rolling [Add to Longdo]
Showmaster {m}; Conférencier {m}compère; compere [Br.]; emcee [Am.] [Add to Longdo]
Shuffle {m} (Tanz)shuffle [Add to Longdo]
shunten [naut.]to shunt [Add to Longdo]
Shunt {m} [med.]shunt [Add to Longdo]
Shelleyfrankolin {m} [ornith.]Shelley's Francolin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
涔々;涔涔[しんしん, shinshin] (adv-to,adj-t) (uk) falling heavily (of rain, snow, etc.) [Add to Longdo]
砑螺貝;津免多貝[つめたがい;ツメタガイ, tsumetagai ; tsumetagai] (n) (uk) bladder moon shell (Glossaulax didyma) [Add to Longdo]
硨磲(oK)[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (1) (uk) (abbr) (See しゃこ貝) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae); (2) (See 七宝) giant clam shell [Add to Longdo]
[し, shi] (n) (obsc) 10**24; septillion (American); quadrillion (British) [Add to Longdo]
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進[10しん, 10 shin] decimal [Add to Longdo]
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
しん酌[しんしゃく, shinshaku] Ruecksicht, Ruecksichtnahme, Beruecksichtigung [Add to Longdo]
七五三[しちごさん, shichigosan] Festtag_fuer 3-,5-und 7jaehr.Kinder [Add to Longdo]
七福神[しちふくじん, shichifukujin] die_sieben_Gluecksgoetter [Add to Longdo]
三味線[しゃみせん, shamisen] dreisaitiges_jap.Zupfinstrument [Add to Longdo]
[しぶ, shibu] unten, Grund [Add to Longdo]
[しぶ, shibu] der_untere_Teil [Add to Longdo]
[しぶ, shibu] unten, Grund [Add to Longdo]
下る[しぶる, shiburu] hinuntergehen [Add to Longdo]
下唇[したくちびる, shitakuchibiru] Unterlippe [Add to Longdo]
下唇[したくちびる, shitakuchibiru] Unterlippe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mercaptan \Mer*cap"tan\, n. [F., fr. NL. mercurius mercury + L.
   captans, p. pr. of captare to seize, v. intens. fr. capere.]
   (Chem.)
   Any one of series of compounds having an {-SH} radical
   attached to a carbon atom, also considered as hydrosulphides
   of alcohol radicals, in composition resembling the alcohols,
   but containing sulphur in place of oxygen, and hence called
   also the {sulphur alcohols}. In general, they are colorless
   liquids having a strong, repulsive, garlic odor. The name is
   specifically applied to ethyl mercaptan, {C2H5SH}. So called
   from its avidity for mercury, and other metals.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top