Search result for

sesam

(52 entries)
(0.0662 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sesam-, *sesam*
Possible hiragana form: せさん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sesame[N] ต้นงาเป็นต้นไม้เขตร้อน, See also: เมล็ดงา
sesame[N] งา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sesame(เซส'ซะมี) n. ต้นงา,เมล็ดงา
open sesamen. วิธีการยอมเยี่ยมที่ได้ผล,คาถาที่ใช้เปิดประตูถ้ำโจรในนิยายอาหรับเรื่องAli Baba

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sesamoid๑. -รูปเมล็ดงา๒. กระดูกในเอ็นกล้ามเนื้อ [มีความหมายเหมือนกับ bone, sesamoid] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sesamoid boneกระดูกในเอ็นกล้ามเนื้อ [มีความหมายเหมือนกับ sesamoid ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sesameงา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Then came the muffled call of 'Open Sesame! 'มีเสียงแว่วมาว่า "โอเพ่น เซซามี" Inkheart (2008)
They say "erection" on Sesame Street.พวกเขายังพูดในรายการเด็กเลย The Ugly Truth (2009)
Open Sesame.เปิดมันเลยยย Zombieland (2009)
Sesame Street.Sesame Street [รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก] Momentum Deferred (2009)
You know, from Sesame Street?จากเซซามี่ สตรีทน่ะ The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
- Sesame bagel.- เบเกิ้ลงา! Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
I faked my way into a job as a Spanish teacher at a community college, relying on phrases from Sesame Street.ผมหาทางปลอมตัวเองเข้ามาเป็นครูสอนวิชาภาษาสเปน ที่วิทยาลัยชุมชน ทำนองเดียวกับ ในเรื่อง Sesame Street English as a Second Language (2010)
Hey, open sesame.เฮ้ย, open sesame (คาถาที่ใช้เปิดประตูถ้ำโจร) Chuck Versus the Subway (2010)
No sesame seeds, all right?ไม่มีเม็ดงา ตกลงมั้ย Consumed (2010)
Some massive allergic reaction to sesame oil.ซึ่งมีปฏิกริยารุนแรง กับ น้ำมันงา Consumed (2010)
You knew that Geoff was allergic to sesame oil.คุณรู้ว่าเจฟ แพ้น้ำมันงา Consumed (2010)
Our guys waited for the time lock to expire then they had the manager open sesame.มันรอเวลาเปิดเซฟ มันใช้ผู้จัดการเปิด The Town (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sesam4. Heat the sesame oil in the wok and melt the butter.
sesamHeat sesame oil in the pan on a medium flame, add the chicken meat, the garlic and fry, when the colour changes pour in the Chinese soup, add the Chinese cabbage and boil.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งา[N] sesame, See also: benne, benny, bene, Sesamum indicum, Example: ฉันชอบรับประทานขนมครองแครงน้ำกะทิใส่งา, Count unit: เมล็ด, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง ผลเป็นฝัก มีเมล็ดเล็กๆ สีขาวหรือดำ ใช้ประกอบอาหารหรือสกัดน้ำมัน
น้ำมันงา[N] sesame oil, Example: เขาเลือกน้ำมันงามาใช้ในกรณีทำผัดผักเท่านั้น, Thai definition: น้ำมันที่สกัดจากเมล็ดงา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมล็ดงา[n. exp.] (malet ngā) EN: sesame seeds   FR: graines de sésame [fpl]
น้ำมันงา[n. exp.] (nāmman ngā) EN: sesame oil ; sesame seed oil   FR: huile de sésame [f]
งา[n.] (ngā) EN: sesame ; sesame seed ; benne ; benny ; bene   FR: sésame [m]
งาตัด [n.] (ngātat) EN: sesame brittle ; sesame bar   

CMU English Pronouncing Dictionary
SESAME    S EH1 S AH0 M IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sesame    (n) (s e1 s @ m ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sesam {m}sesame [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お萩;御萩[おはぎ, ohagi] (n) rice ball coated with sweetened red beans, soybean flour or sesame [Add to Longdo]
ごま豆腐;ゴマ豆腐;胡麻豆腐[ごまどうふ(ごま豆腐;胡麻豆腐);ゴマどうふ(ゴマ豆腐), gomadoufu ( goma toufu ; goma toufu ); goma doufu ( goma toufu )] (n) crushed sesame seeds boiled in water and chilled like tofu [Add to Longdo]
オープンセサミ[, o-punsesami] (n) open sesame [Add to Longdo]
セサミ[, sesami] (n) (See 胡麻) sesame [Add to Longdo]
開けごま;開け胡麻;拓け胡麻[ひらけごま, hirakegoma] (exp) Open Sesame! [Add to Longdo]
巻繊;巻煎[けんちん;けんちゃん;けんちぇん, kenchin ; kenchan ; kenchien] (n) (1) fried finely minced daikon, great burdock, carrot and shiitake mushrooms wrapped with crumbled tofu in dried beancurd and deep-fried; (2) (abbr) (See 巻繊汁) Japanese tofu and vegetable chowder; (3) (arch) (orig. meaning) black soybean sprouts fried in sesame seed oil wrapped in dried beancurd and stewed [Add to Longdo]
胡麻[ごま, goma] (n) (uk) sesame (seeds) [Add to Longdo]
胡麻塩[ごましお, gomashio] (n) sesame and salt; gray hair; grey hair [Add to Longdo]
胡麻垂れ[ごまだれ, gomadare] (n) sesame sauce [Add to Longdo]
胡麻斑[ごまふ, gomafu] (n) black speckles; small black spots (like sprinkled sesame) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白芝麻[bái zhī ma, ㄅㄞˊ ㄓ ㄇㄚ˙, ] sesame seed [Add to Longdo]
胡麻籽[hú má zǐ, ㄏㄨˊ ㄇㄚˊ ㄗˇ, ] sesame seed [Add to Longdo]
芝麻[zhī ma, ㄓ ㄇㄚ˙, ] sesame (seed) [Add to Longdo]
芝麻油[zhī ma yóu, ㄓ ㄇㄚ˙ ㄧㄡˊ, ] sesame oil [Add to Longdo]
芝麻酱[zhī ma jiàng, ㄓ ㄇㄚ˙ ㄐㄧㄤˋ, / ] sesame paste [Add to Longdo]
芝麻饼[zhī ma bǐng, ㄓ ㄇㄚ˙ ㄅㄧㄥˇ, ] sesame biscuit [Add to Longdo]
香油[xiāng yóu, ㄒㄧㄤ ㄧㄡˊ, ] sesame oil; perfumed oil [Add to Longdo]
麻油[má yóu, ㄇㄚˊ ㄧㄡˊ, ] sesame oil [Add to Longdo]
麻酱[má jiàng, ㄇㄚˊ ㄐㄧㄤˋ, / ] sesame paste [Add to Longdo]
麻醬[má jiàng, ㄇㄚˊ ㄐㄧㄤˋ, ] sesame paste (sauce) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SESAM
     Synergetische Erkennung mittels Standbild, Akustik und Motorik
 (IIS)
     

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Sesam [zeːzam] (n) , s.(m )
   sesame
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top