ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sand

S AE1 N D   
171 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sand-, *sand*, san
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sand[N] ทราย, Syn. sandy, soil, dust, gravel
sand[N] หาดทราย, Syn. coast, strand, seaside
sand[VT] ขัดด้วยกระดาษทราย
sand[VT] ถมด้วยทราย, See also: ฝังในทราย
sandy[ADJ] ประกอบด้วยทราย, See also: มีทรายมาก, Syn. porous, powdery, sabulous
sandy[ADJ] สีเหลืองอมแดง, See also: สีทราย, Syn. light-haired
sandal[N] รองเท้าที่มีสายรัด, See also: รองเท้าแตะ, Syn. slipper, thong
sandal[N] สายรัดรองเท้า
sandal[N] ไม้จันทน์
sanded[ADJ] ซึ่งขัดด้วยกระดาษทราย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sand(แซนดฺ) n. ทราย,หาดทราย,ดินทราย,สันดอนทราย,น้ำตาลทราย vt. ขัดด้วยทราย,ขัดด้วยกระดาษทราย,พรมด้วยทราย,ใส่ทราย,ฝังในทราย, See also: sands n. ชั่วขณะเดียว,โอกาสของชีวิต,สีแดงอมเหลือง,สีทราย
sandal(แซน'เดิล) n. รองเท้าโปร่งที่มีสายรัด,รองเท้าเปิดข้าง,รองเท้าแตะ,สายรัดของรองเท้าโปร่ง.,ไม้จันทน์ vt. สวมรองเท้าดังกล่าว
sandalwood(แซน'เดิลวูด) n. ไม้จันทน์
sandbed(แซน'เบด) n. (ธรณีวิทยา) ชั้นทราย,ชั้นดินทราย
sandblastn. เครื่องพ่นทราย,ลำทรายที่พ่นออกมา. vt. พ่นทราย,เป่าทราย, See also: sandblaster n.
sandern. ผู้ขัดทราย,นักขัดทราย,เครื่องขัดทราย
sandflyn. แมลงดูดเลือดจำพวกหนึ่งเป็นพาหะนำโรคหลายชนิดสู่คน
sandglassn. นาฬิกาทราย
sandiness(แซน'ดินิส) n. ความเป็นทราย,ลักษณะทราย
sandlot(แซน'ลอท) n. ลานทราย,ลานเล่นของเด็ก ๆ adj. เกี่ยวกับลานดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
sand(n) หาดทราย,ทราย,สันดอนทราย
sand(vt) ฝังทราย,โปรยทราย,ขัดด้วยทราย
sandal(n) รองเท้าแตะ
sandalwood(n) ไม้จันทน์
sandbag(n) ถุงทราย,กระสอบทราย
sandpaper(n) กระดาษทราย
sandstone(n) หินทราย
sandwich(n) ขนมปังแซนวิช
sandy(adj) ประกอบด้วยทราย,มีทรายมาก
thousand(adj) พัน,พันเท่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sandทราย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sand barสันดอนทราย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sand blastingการพ่นทราย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sand castingการหล่อด้วยแม่พิมพ์ทราย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sand duneเนินทราย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sand paintingจิตรกรรมทราย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sand ridgeสันทราย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sand spitสันดอนจะงอยทราย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sand waveคลื่นทราย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sandbankดอนทรายใต้น้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sandทราย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sandทราย [TU Subject Heading]
Sand ทราย
หมวดทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน หมายถึง วัตถุที่เป็นเศษหิน เศษแร่ ขนาดเล็ก มีลักษณะซุยร่วนไม่เกาะกัน ส่วนใหญ่ประกอบด้วยแร่เขี้ยวหนุมานมีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 1/16 - 2 มม. โดยทั่วไปแบ่งประเภทออกเป็น ทรายละเอียดมากมีขนาด 1/16 - 1/8 มม. อย่างละเอียดขนาด 1/8 - 1/4 มม. อย่างกลางขนาด 1/4 - 1/2 มม.อย่างหยาบขนาด 1/2 - 1 มม. และอย่างหยาบมากขนาด 1 - 2 มม. คำนี้ยังใช้เรียกดินปนทรายที่มีทรายปนอยู่มากกว่าร้อยละ 90 อีกด้วย
หมวดกฎหมายสิ่งแวดล้อม หมายถึง ก้อนหินเม็ดเล็กละเอียดที่มีขนาดโตไม่เกิน 3 มิลลิเมตร
[สิ่งแวดล้อม]
sandsand, ทราย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
sandทราย, เศษหินเศษแร่ขนาดเล็ก ไม่เกาะติดกัน  ส่วนใหญ่ประกอบด้วยแร่เขี้ยวหนุมาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Sand and gravel industryอุตสาหกรรมทรายและหินกรวด [TU Subject Heading]
sand barsand bar, สันดอนทราย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
sand barสันดอนทราย, พืดสันทรายใต้น้ำบริเวณปากแม่น้ำ เกิดจากกระแสน้ำพัดพาดินทรายมาตกทับถมรวมกันเกิดเป็นพืดยาว เป็นอันตรายต่อการเดินเรือ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Sand barsสันดอนทราย [TU Subject Heading]
Sand Beach หาดทราย
มักพบอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีหินเปลือกโลกเป็นหิน ทรายหรือหินแกรนิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งหินแกรนิต เมื่อสลายตัวจะให้ทรายเม็ดกลมมน มีสีขาวทำให้เกิดหาดทรายที่สวยงาม เช่น หาดต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต หาดชะอำ [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sand dollarเหรียญทะเล หรือ อีแปะทะเล
sandbar (n ) สันดอนทราย, ตลิ่งทราย
sandboxระบบสำหรับทดสอบ
sandra hasn't a laptop[ไทย] (n ) ไทย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sand in the generator.แซนด์ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จะได้รับทุกที่ Help! (1965)
This simmering spot of singing sand is called the Sahara.- ไม่ ๆ ๆ ส่วนที่เป็นทรายร้อนระอุนี่เรียกว่าซาฮาร่า The Little Prince (1974)
I'm not talking about hooking some poor dogfish or sand shark.ผมก็ไม่ได้พูดว่า จะออกไปล่าฉลามหนูหรือฉลามทราย Jaws (1975)
Bury it in the sand for a thousand years and it becomes priceless.ฝังมันไว้ในทรายสัก 1,000 ปี มันจะกลายเป็นมีค่าประเมินไม่ได้ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
And the sand in the glass is rightและทรายในแก้วถูกที่ ถูกเวลา Aladdin (1992)
Ah, sands of time--reveal to me the one who can enter the cave.อาา ทรายแห่งการเวลา จงแสดงให้ข้า ใครที่สามารถเข้าไปในถ้ำได้ Aladdin (1992)
It was all sand when they bought here.มันเป็นทรายทั้งหมดเมื่อพวกเขาซื้อที่นี่ The Birdcage (1996)
They melt sand into iron.พวกเขาทรายละลายลงไปในเหล็ก Princess Mononoke (1997)
We used up the iron in the sand by the lake.เราใช้เหล็กในทรายริมทะเลสาบ Princess Mononoke (1997)
General, the monks have been making this mandala of sand for many days.ท่านนายพล พระสงฆ์ใช้เวลาหลายวัน สร้างธรรมจักรนี้ขึ้นจากทราย Seven Years in Tibet (1997)
Grainy like sugary sand that dissolves in your mouth..... เหมือนกับน้ำตาลที่ / ละลายในปากคุณ City of Angels (1998)
What did I tell you about throwing sand at people?แม่เคยบอกเรื่องโยนทรายใส่คนอื่นว่าไง Bicentennial Man (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sandAs far as the eye could reach, nothing was to be seen but sand.
sandAs far as the eye could see, there was nothing but sand.
sandAs I didn't have time to go shopping today, I had to do with a sandwich for dinner.
sandBury one's head in the sand.
sandCan you do with sandwiches for lunch?
sandDesert sand cools off rapidly at night.
sandDid he have sandwiches for lunch?
sandDry sand absorbs water.
sandGeorge's sister made me some sandwiches.
sandGlass is made from sand.
sandHe is Sandayu Momochi.
sandHe satisfied his hunger with a sandwich and milk.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกี๊ยะ[N] sandal with a thick sole of wood, Syn. รองเท้าเกี๊ยะ, Example: เครื่องแบบประจำของเขาคือ เสื้อยืดแขนยาว กางเกงขายาว ถุงเท้ามีข้อหุ้มทับขากางเกง สวมเกี๊ยะ, Count unit: ข้าง, คู่, Thai definition: เกือกไม้แบบจีน, Notes: (จีน)
เครื่องอังทราย[N] sand bath, Count unit: เครื่อง, Thai definition: อุปกรณ์ชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยถาดบรรจุทราย ใช้สำหรับส่งถ่ายความร้อนให้แก่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยวิธีตั้งสิ่งนั้นบนถาดทราย แล้วเผาก้นถาดให้ร้อนจัด
พาลุก[N] sand, Syn. ทราย
พื้นทราย[N] sand, Example: พวกเขาลากปลายักษ์ไปบนพื้นทราย มองดูเป็นทางยาวสีขาวไปสู่หมู่บ้าน, Thai definition: พื้นที่เป็นเศษหินขนาดเล็ก มีลักษณะซุยร่วนไม่เกาะกัน
อีก๋อย[N] sandpiper, Syn. ก๋อย, นางก๋อย, Example: นกอีก๋อยจะมีปากที่ยาวโค้ง เพื่อใช้ในการคุ้ยเขี่ยหาไส้เดือน หรือหนอนตามชายทะเล, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกในวงศ์ Scolopacidae ตัวสีน้ำตาลเทาลายดำ ปากยาวโค้งปลายแหลม ขายาว ชอบหากินเป็นฝูงตามชายหาด มีหลายชนิด เช่น อีก๋อยใหญ่ (Numenius arquata) อีก๋อยเล็ก (N. phaeopus), ก๋อย ก็เรียก
อุรุ[N] sand, Syn. ทราย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สันดอน[N] sand bar, Syn. หลังเต่า, สันทราย, Example: บริเวณปากแม่น้ำมีสันดอนมากมาย การเดินเรือจึงต้องระมัดระวังมากขึ้น, Count unit: สันดอน, Thai definition: ดินหรือกรวดทราย ซึ่งน้ำพัดเอามารวมกัน ปรากฏนูนยาวอยู่ใต้น้ำ ทำให้สูงเขินขึ้น
ทองทราย[N] sandy gold, See also: alluvial gold, Thai definition: ทองที่เป็นเม็ดๆ อย่างทราย ปนอยู่กับทราย
ทราย[N] sand, Example: พื้นโลกส่วนที่เป็นของแข็งประกอบไปด้วยกรวด หิน ดิน ทราย, Thai definition: วัตถุที่เป็นเศษหินขนาดเล็ก มีลักษณะซุยร่วนไม่เกาะกัน
นาฬิกาทราย[N] sandglass, See also: hourglass, egg timer, Example: ฉันได้นาฬิกาทรายเป็นของขวัญวันเกิด, Count unit: อัน, Thai definition: อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดเวลา ประกอบด้วยกระเปาะแก้ว 2 กระเปาะที่มีรูเล็กๆ ทะลุถึงกัน ข้างในบรรจุทรายที่จะไหลจากกระเปาะหนึ่งไปยังอีกกระเปาะหนึ่งได้หมดพอดีในเวลาที่กำหนดไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาเลสซันโดร วอลตา[n. prop.] (Ālēssandrō Wøltā) EN: Alessandro Volta   FR: Alessandro Volta
อัด[v.] (at) EN: press ; compress ; pack ; squeeze ; stuff ; congest ; sandwich   FR: comprimer ; compresser ; entasser
ฌอร์จ ซองด์[n. prop.] (Chøj Søngt, Chøt Søng) EN: George Sand   FR: George Sand
ดินปนทราย[n.] (dinponsāi) EN: loam ; sandy soil   FR: sol sablonneux [m]
ดินทราย[n.] (dinsāi) EN: sandy soil   FR: sol sablonneux [m]
หาดทราย[n.] (hāt sāi) EN: beach ; sand beach   FR: plage (de sable) [f]
หินทราย[n.] (hinsāi) EN: sandstone   FR: grès [m] ; pierre de sable [f]
จันทน์[n.] (jan) EN: sandalwood tree   
ไข่เยี่ยวม้า[n.] (khaiyīomā) EN: thousand-year-old egg ; hundred-year egg ; century egg ; thousand-year egg ; millennium egg ; preserved egg   
ขนาบ[v.] (khanāp) EN: brace ; press on two sides ; sandwich ; compress on two opposite sides   

CMU English Pronouncing Dictionary
SAND S AE1 N D
SANDY S AE1 N D IY0
SANDA S AE1 N D AH0
SANDE S AE1 N D
SANDS S AE1 N D Z
SANDO S AE1 N D OW0
SANDI S AE1 N D IY0
SANDT S AE1 N T
SANDAL S AE1 N D AH0 L
SANDER S AE1 N D ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sand (v) sˈænd (s a1 n d)
Sandy (n) sˈændiː (s a1 n d ii)
sands (v) sˈændz (s a1 n d z)
sandy (j) sˈændiː (s a1 n d ii)
Sandra (n) sˈaːndrə (s aa1 n d r @)
sandal (n) sˈændl (s a1 n d l)
sanded (v) sˈændɪd (s a1 n d i d)
Sandown (n) sˈændaun (s a1 n d au n)
sandals (n) sˈændlz (s a1 n d l z)
sandbag (n) sˈændbæg (s a1 n d b a g)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shā, ㄕㄚ, ] sand; gravel; granule, #5,433 [Add to Longdo]
[tīng, ㄊㄧㄥ, ] sand-bank, #7,793 [Add to Longdo]
沙滩[shā tān, ㄕㄚ ㄊㄢ, / ] sand bar; beach, #9,125 [Add to Longdo]
沙尘[shā chén, ㄕㄚ ㄔㄣˊ, / ] sand; sandstorm (common in spring in north China), #12,866 [Add to Longdo]
沙子[shā zi, ㄕㄚ ㄗ˙, ] sand; grit, #16,878 [Add to Longdo]
风沙[fēng shā, ㄈㄥ ㄕㄚ, / ] sand blown by wind; sandstorm, #21,475 [Add to Longdo]
凉鞋[liáng xié, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄝˊ, / ] sandal, #25,180 [Add to Longdo]
三明治[sān míng zhì, ㄙㄢ ㄇㄧㄥˊ ㄓˋ, ] sandwich, #25,587 [Add to Longdo]
[tán, ㄊㄢˊ, ] sandal wood, #25,853 [Add to Longdo]
砂岩[shā yán, ㄕㄚ ㄧㄢˊ, ] sandstone, #29,883 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sand {m}sand [Add to Longdo]
Kiesfilter {m}sand filter [Add to Longdo]
Sand-Kies-Gemisch {n}sand-gravel-mixture [Add to Longdo]
Sand-Skulpturen-Künstler {m}; Sand-Skulpturen-Künstlerin {f}; Carver {m}carver [Add to Longdo]
Sandale {f} | Sandalen {pl}sandal | sandals [Add to Longdo]
Sandalette {f}high-heeled sandal [Add to Longdo]
Sandbahn {f}dirt track [Add to Longdo]
Sandbank {f} | Sandbänke {pl}sandbank; sand bank | sand banks [Add to Longdo]
Sandbank {f}; Untiefe {f}shelf [Add to Longdo]
Sandboden {m} | Sandböden {pl}sandy soil; sand soil | sandy soils [Add to Longdo]
Sanddorn {m} [bot.]sallow thorn [Add to Longdo]
Sanddüne {f} | Sanddünen {pl}dune | dunes [Add to Longdo]
Sandelholz {n} [bot.]sandalwood [Add to Longdo]
Sandfallrohr {n}sand pipe [Add to Longdo]
Sandförmchen {n}sand mold [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蜾蠃(oK)[すがる;スガル, sugaru ; sugaru] (n) (1) (uk) (arch) (See 似我蜂) red-banded sand wasp (Ammophila sabulosa); (2) deer [Add to Longdo]
お白州[おしらす, oshirasu] (n) (arch) court of law in the Edo period, in which the parties sat on white sand [Add to Longdo]
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
さん付け[さんづけ, sanduke] (n,vs) (See 呼び捨て) attaching 'san' to somebody's name [Add to Longdo]
じゃりじゃり[, jarijari] (adv,adv-to,adj-na,vs) (on-mim) crunchy; gritty (sand, pebbles, etc.) [Add to Longdo]
ちんどん屋[ちんどんや, chindonya] (n) traditional Japanese band of sandwich board advertisers [Add to Longdo]
ぶりこ[, buriko] (n) (See 鰰) sailfin sandfish eggs [Add to Longdo]
アイスクリームサンデー[, aisukuri-musande-] (n) ice cream sundae; icecream sundae [Add to Longdo]
アナルコサンディカリスム;アナルコ・サンディカリスム[, anarukosandeikarisumu ; anaruko . sandeikarisumu] (n) anarcho-syndicalism [Add to Longdo]
アラビア夜話[アラビアよばなし, arabia yobanashi] (n) Arabian Nights; The Thousand and One Nights; The Arabian Nights' Entertainments [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アンパーサンド[あんぱーさんど, anpa-sando] ampersand (&) [Add to Longdo]
アンパサンド[あんぱさんど, anpasando] ampersand [Add to Longdo]
負荷分散電源供給[ふかぶんさんでんげんきょうきゅう, fukabunsandengenkyoukyuu] load sharing power supply [Add to Longdo]
アンド[あんど, ando] and mark, ampersand [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
中州[なかす, nakasu] Sandbank_in_einem_Fluss [Add to Longdo]
土のう[どのう, donou] Sandsack [Add to Longdo]
土俵[どひょう, dohyou] Sandsack, -Ring, Sumoring [Add to Longdo]
[す, su] Sandbank [Add to Longdo]
桟道[さんどう, sandou] Bohlenweg, Laufplanke [Add to Longdo]
砂丘[さきゅう, sakyuu] Sandhuegel, -Duene [Add to Longdo]
砂時計[すなどけい, sunadokei] Sanduhr [Add to Longdo]
砂浜[すなはま, sunahama] Sandstrand [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sand \Sand\, n. [AS. sand; akin to D. zand, G. sand, OHG. sant,
   Icel. sandr, Dan. & Sw. sand, Gr. ?.]
   1. Fine particles of stone, esp. of siliceous stone, but not
    reduced to dust; comminuted stone in the form of loose
    grains, which are not coherent when wet.
    [1913 Webster]
 
       That finer matter, called sand, is no other than
       very small pebbles.          --Woodward.
    [1913 Webster]
 
   2. A single particle of such stone. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. The sand in the hourglass; hence, a moment or interval of
    time; the term or extent of one's life.
    [1913 Webster]
 
       The sands are numbered that make up my life. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. pl. Tracts of land consisting of sand, like the deserts of
    Arabia and Africa; also, extensive tracts of sand exposed
    by the ebb of the tide. "The Libyan sands." --Milton. "The
    sands o' Dee." --C. Kingsley.
    [1913 Webster]
 
   5. Courage; pluck; grit. [Slang]
    [1913 Webster]
 
   {Sand badger} (Zool.), the Japanese badger ({Meles ankuma}).
    
 
   {Sand bag}.
    (a) A bag filled with sand or earth, used for various
      purposes, as in fortification, for ballast, etc.
    (b) A long bag filled with sand, used as a club by
      assassins.
 
   {Sand ball}, soap mixed with sand, made into a ball for use
    at the toilet.
 
   {Sand bath}.
    (a) (Chem.) A vessel of hot sand in a laboratory, in which
      vessels that are to be heated are partially immersed.
    (b) A bath in which the body is immersed in hot sand.
 
   {Sand bed}, a thick layer of sand, whether deposited
    naturally or artificially; specifically, a thick layer of
    sand into which molten metal is run in casting, or from a
    reducing furnace.
 
   {Sand birds} (Zool.), a collective name for numerous species
    of limicoline birds, such as the sandpipers, plovers,
    tattlers, and many others; -- called also {shore birds}.
    
 
   {Sand blast}, a process of engraving and cutting glass and
    other hard substances by driving sand against them by a
    steam jet or otherwise; also, the apparatus used in the
    process.
 
   {Sand box}.
    (a) A box with a perforated top or cover, for sprinkling
      paper with sand.
    (b) A box carried on locomotives, from which sand runs on
      the rails in front of the driving wheel, to prevent
      slipping.
 
   {Sand-box tree} (Bot.), a tropical American tree ({Hura
    crepitans}). Its fruit is a depressed many-celled woody
    capsule which, when completely dry, bursts with a loud
    report and scatters the seeds. See Illust. of {Regma}.
 
   {Sand bug} (Zool.), an American anomuran crustacean ({Hippa
    talpoidea}) which burrows in sandy seabeaches. It is often
    used as bait by fishermen. See Illust. under {Anomura}.
 
   {Sand canal} (Zool.), a tubular vessel having a calcareous
    coating, and connecting the oral ambulacral ring with the
    madreporic tubercle. It appears to be excretory in
    function.
 
   {Sand cock} (Zool.), the redshank. [Prov. Eng.]
 
   {Sand collar}. (Zool.) Same as {Sand saucer}, below.
 
   {Sand crab}. (Zool.)
    (a) The lady crab.
    (b) A land crab, or ocypodian.
 
   {Sand crack} (Far.), a crack extending downward from the
    coronet, in the wall of a horse's hoof, which often causes
    lameness.
 
   {Sand cricket} (Zool.), any one of several species of large
    terrestrial crickets of the genus {Stenophelmatus} and
    allied genera, native of the sandy plains of the Western
    United States.
 
   {Sand cusk} (Zool.), any ophidioid fish. See {Illust.} under
    {Ophidioid}.
 
   {Sand dab} (Zool.), a small American flounder ({Limanda
    ferruginea}); -- called also {rusty dab}. The name is also
    applied locally to other allied species.
 
   {Sand darter} (Zool.), a small etheostomoid fish of the Ohio
    valley ({Ammocrypta pellucida}).
 
   {Sand dollar} (Zool.), any one of several species of small
    flat circular sea urchins, which live on sandy bottoms,
    especially {Echinarachnius parma} of the American coast.
    
 
   {Sand drift}, drifting sand; also, a mound or bank of drifted
    sand.
 
   {Sand eel}. (Zool.)
    (a) A lant, or launce.
    (b) A slender Pacific Ocean fish of the genus
      {Gonorhynchus}, having barbels about the mouth.
 
   {Sand flag}, sandstone which splits up into flagstones.
 
   {Sand flea}. (Zool.)
    (a) Any species of flea which inhabits, or breeds in,
      sandy places, especially the common dog flea.
    (b) The chigoe.
    (c) Any leaping amphipod crustacean; a beach flea, or
      orchestian. See {Beach flea}, under {Beach}.
 
   {Sand flood}, a vast body of sand borne along by the wind.
    --James Bruce.
 
   {Sand fluke}. (Zool.)
    (a) The sandnecker.
    (b) The European smooth dab ({Pleuronectes
      microcephalus}); -- called also {kitt}, {marysole},
      {smear dab}, {town dab}.
 
   {Sand fly} (Zool.), any one of several species of small
    dipterous flies of the genus {Simulium}, abounding on
    sandy shores, especially {Simulium nocivum} of the United
    States. They are very troublesome on account of their
    biting habits. Called also {no-see-um}, {punky}, and
    {midge}.
 
   {Sand gall}. (Geol.) See {Sand pipe}, below.
 
   {Sand grass} (Bot.), any species of grass which grows in
    sand; especially, a tufted grass ({Triplasis purpurea})
    with numerous bearded joints, and acid awl-shaped leaves,
    growing on the Atlantic coast.
 
   {Sand grouse} (Zool.), any one of many species of Old World
    birds belonging to the suborder Pterocletes, and
    resembling both grouse and pigeons. Called also {rock
    grouse}, {rock pigeon}, and {ganga}. They mostly belong to
    the genus {Pterocles}, as the common Indian species
    ({Pterocles exustus}). The large sand grouse ({Pterocles
    arenarius}), the painted sand grouse ({Pterocles
    fasciatus}), and the pintail sand grouse ({Pterocles
    alchata}) are also found in India. See Illust. under
    {Pterocletes}.
 
   {Sand hill}, a hill of sand; a dune.
 
   {Sand-hill crane} (Zool.), the American brown crane ({Grus
    Mexicana}).
 
   {Sand hopper} (Zool.), a beach flea; an orchestian.
 
   {Sand hornet} (Zool.), a sand wasp.
 
   {Sand lark}. (Zool.)
    (a) A small lark ({Alaudala raytal}), native of India.
    (b) A small sandpiper, or plover, as the ringneck, the
      sanderling, and the common European sandpiper.
    (c) The Australian red-capped dotterel ({Aegialophilus
      ruficapillus}); -- called also {red-necked plover}.
 
   {Sand launce} (Zool.), a lant, or launce.
 
   {Sand lizard} (Zool.), a common European lizard ({Lacerta
    agilis}).
 
   {Sand martin} (Zool.), the bank swallow.
 
   {Sand mole} (Zool.), the coast rat.
 
   {Sand monitor} (Zool.), a large Egyptian lizard ({Monitor
    arenarius}) which inhabits dry localities.
 
   {Sand mouse} (Zool.), the dunlin. [Prov. Eng.]
 
   {Sand myrtle}. (Bot.) See under {Myrtle}.
 
   {Sand partridge} (Zool.), either of two small Asiatic
    partridges of the genus {Ammoperdix}. The wings are long
    and the tarsus is spurless. One species ({Ammoperdix
    Heeji}) inhabits Palestine and Arabia. The other species
    ({Ammoperdix Bonhami}), inhabiting Central Asia, is called
    also {seesee partridge}, and {teehoo}.
 
   {Sand picture}, a picture made by putting sand of different
    colors on an adhesive surface.
 
   {Sand pike}. (Zool.)
    (a) The sauger.
    (b) The lizard fish.
 
   {Sand pillar}, a sand storm which takes the form of a
    whirling pillar in its progress in desert tracts like
    those of the Sahara and Mongolia.
 
   {Sand pipe} (Geol.), a tubular cavity, from a few inches to
    several feet in depth, occurring especially in calcareous
    rocks, and often filled with gravel, sand, etc.; -- called
    also {sand gall}.
 
   {Sand pride} (Zool.), a small British lamprey now considered
    to be the young of larger species; -- called also {sand
    prey}.
 
   {Sand pump}, in artesian well boring, a long, slender bucket
    with a valve at the bottom for raising sand from the well.
    
 
   {Sand rat} (Zool.), the pocket gopher.
 
   {Sand rock}, a rock made of cemented sand.
 
   {Sand runner} (Zool.), the turnstone.
 
   {Sand saucer} (Zool.), the mass of egg capsules, or oothecae,
    of any mollusk of the genus {Natica} and allied genera. It
    has the shape of a bottomless saucer, and is coated with
    fine sand; -- called also {sand collar}.
 
   {Sand screw} (Zool.), an amphipod crustacean ({Lepidactylis
    arenarius}), which burrows in the sandy seabeaches of
    Europe and America.
 
   {Sand shark} (Zool.), an American shark ({Odontaspis
    littoralis}) found on the sandy coasts of the Eastern
    United States; -- called also {gray shark}, and {dogfish
    shark}. See Illust. under {Remora}.
 
   {Sand skink} (Zool.), any one of several species of Old World
    lizards belonging to the genus {Seps}; as, the ocellated
    sand skink ({Seps ocellatus}) of Southern Europe.
 
   {Sand skipper} (Zool.), a beach flea, or orchestian.
 
   {Sand smelt} (Zool.), a silverside.
 
   {Sand snake}. (Zool.)
    (a) Any one of several species of harmless burrowing
      snakes of the genus {Eryx}, native of Southern Europe,
      Africa, and Asia, especially {Eryx jaculus} of India
      and {Eryx Johnii}, used by snake charmers.
    (b) Any innocuous South African snake of the genus
      {Psammophis}, especially {Psammophis sibilans}.
 
   {Sand snipe} (Zool.), the sandpiper.
 
   {Sand star} (Zool.), an ophiurioid starfish living on sandy
    sea bottoms; a brittle star.
 
   {Sand storm}, a cloud of sand driven violently by the wind.
    
 
   {Sand sucker}, the sandnecker.
 
   {Sand swallow} (Zool.), the bank swallow. See under {Bank}.
    
 
   {Sand trap}, (Golf) a shallow pit on a golf course having a
    layer of sand in it, usually located near a green, and
    designed to function as a hazard, due to the difficulty of
    hitting balls effectively from such a position.
 
   {Sand tube}, a tube made of sand. Especially:
    (a) A tube of vitrified sand, produced by a stroke of
      lightning; a fulgurite.
    (b) (Zool.) Any tube made of cemented sand.
    (c) (Zool.) In starfishes, a tube having calcareous
      particles in its wall, which connects the oral water
      tube with the madreporic plate.
 
   {Sand viper}. (Zool.) See {Hognose snake}.
 
   {Sand wasp} (Zool.), any one of numerous species of
    hymenopterous insects belonging to the families
    {Pompilidae} and {Spheridae}, which dig burrows in sand.
    The female provisions the nest with insects or spiders
    which she paralyzes by stinging, and which serve as food
    for her young.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sand \Sand\, v. t. [imp. & p. p. {Sanded}; p. pr. & vb. n.
   {Sanding}.]
   1. To sprinkle or cover with sand.
    [1913 Webster]
 
   2. To drive upon the sand. [Obs.] --Burton.
    [1913 Webster]
 
   3. To bury (oysters) beneath drifting sand or mud.
    [1913 Webster]
 
   4. To mix with sand for purposes of fraud; as, to sand sugar.
    [Colloq.]
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sand
   n 1: a loose material consisting of grains of rock or coral
   2: French writer known for works concerning women's rights and
     independence (1804-1876) [syn: {Sand}, {George Sand},
     {Amandine Aurore Lucie Dupin}, {Baroness Dudevant}]
   3: fortitude and determination; "he didn't have the guts to try
     it" [syn: {backbone}, {grit}, {guts}, {moxie}, {sand},
     {gumption}]
   v 1: rub with sandpaper; "sandpaper the wooden surface" [syn:
      {sandpaper}, {sand}]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 sand
  sand

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Sand /zant/ 
  sand

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 sand
  1. sand
  2. true

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top