ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

saldo

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -saldo-, *saldo*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Vera Saldona's doctor said she's still under observation, still raving about Bigfoot.หมอของเวร่า ซัลโดน่า บอกว่า ยังรอดูอาการเธออยู่ เธอยังคงเพ้อถึงบิ๊กฟุต Big Feet (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
SALDOVAR    S AA0 L D AH0 V AA1 R

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Saldo {m}; Kontostand {m} | Salden {pl}; Ausgleiche {pl} | per Saldobalance; balance of account | balances | on balance [Add to Longdo]
Saldo {m}bottom line [Add to Longdo]
Saldo zu Ihren Lastendebit balance [Add to Longdo]
Saldovortrag {m} | Saldovorträge {pl}balance carried forward | balances carried forward [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
残高[ざんだか, zandaka] Saldo, Restbetrag, Bilanz [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

  saldo
   balance

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

  saldo
   balance

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Saldo /zaldoː/ 
   balance

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  saldo /sɑldo/
   balance

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top