Search result for

spÖ

(139 entries)
(0.2148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spÖ-, *spÖ*.
English-Thai: Longdo Dictionary
spongy boneกระดูกที่มีลักษณะพรุน
spooky(adj colloq) น่ากลัว เช่น spooky movie, S. creepy,
sportmanship(n) น้ำใจนักกีฬา เช่น If your team won a Sportmanship award, and were not there to receive it, they will be mailed to you from the State Office.
sports coat(n) สูทลำลอง เช่น Most sport coats are run-of-the-mill with strips or no pattern at all. I'm looking for something a bit more interesting but stylish., S. sportcoat, sport coat
corresponding(adj) ที่สอดคล้อง เช่น with a corresponding salary
correspondent account(n) บัญชีคู่สัญญา เช่น A significant role in the development of the correspondent account system is played by the current needs of the customers of the Bank.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sponsor (n ) (ธุรกิจ) ผู้คำรายใหญ่
See also: R. ผู้ค้าส่ง, ยี่ปั๊ว
sports medicine (n ) เวชศาสตร์การกีฬา
SPOT (slang ) (เขียนตัวใหญ่ทั้งหมด) ให้ยืมเงิน
spot lightจุดที่น่าสนใจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spod    [SL] คนธรรมดาๆ, See also: คนที่ไม่เด่นดัง
spot    [N] จุด, See also: แต้ม, ดวง
spot    [N] จุดด่างพร้อย, See also: รอยด่าง, รอยเปรอะ, รอยเลอะ, Syn. blemish, stain
spot    [N] สถานที่, See also: แหล่ง, ที่, ตำแหน่ง, Syn. location, point, site
spot    [VT] พบเห็น, Syn. detect, see, sight
spot    [VI] ทำให้เป็นจุดด่าง, See also: ทำให้ด่างพร้อย, Syn. spatter, stain
spot    [ADJ] ทันทีทันใด, Syn. immediate, prompt, ready
spot    [VT] ทำให้เป็นจุดด่าง, See also: ทำให้ด่างพร้อย, Syn. spatter, stain
spoil    [VT] ทำให้เสียหาย, Syn. damage, impair, ruin
spoil    [VT] ตามใจจนเสียคน, See also: ทำให้เสียคน, Syn. coddle, cosset, indulge

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spodogenous-เกิดจากสิ่งปฏิกูล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spodophagous๑. -กินสิ่งปฏิกูล๒. -ทำลายสิ่งปฏิกูล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spodophorous-นำสิ่งปฏิกูล, -ขนสิ่งปฏิกูล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Spodosolsสปอโดซอลส์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
spodumeneสปอดูมีน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
spoilerสปอยเลอร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spoils system; system, spoilsระบบเล่นพวก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
spokeซี่ล้อ, กำ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
spoliationการทำลายพยานหลักฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
spondaic foot; spondeeคณะสปอนดี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spodumene สปอดูมีน
แหล่ง - ในประเทศไทย พบในหินเปกมาไทต์ ที่สำนักเนียน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประโยชน์ - เป็นตัวต้นกำเนิดที่จะให้โลหะลิเทียม ซึ่งนำมาผสมทำน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องจักรที่ใช้ความร้อนเป็นเวลานาน ๆ นอกจากนี้ยังใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา แบตเตอรี่ เครื่องปรับอากาศ ใช้เป็นวัสดุสำหรับช่วยให้โลหะหลอมง่ายขึ้น ชนิดฮิดเดไนต์และคุนไซต์ เป็นรัตนชาติได้สวยงามมาก [สิ่งแวดล้อม]
spoil bankspoil bank, คันดินทิ้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Spoilageของเสีย [การบัญชี]
Spokeซี่ล้อ กำ [พลังงาน]
Spokenภาษาพูด [TU Subject Heading]
Spondylitisข้อสันหลังอักเสบ [TU Subject Heading]
Spondylitis, Ankylosingข้อสันหลังอักเสบติดแข็ง [TU Subject Heading]
Spondylolisthesisกระดูกสันหลังเคลื่อน [TU Subject Heading]
spongy cellสปันจีเซลล์, เซลล์ที่มีรูปร่างค่อนข้างกลมรี เรียงตัวกันอย่างหลวม ๆ เป็นกลุ่ม อยู่ระหว่างชั้นพาลิเสดกับเอพิเดอร์มิสด้านล่างของใบพืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
sponsoring state partiesรัฐภาคีผู้อุปถัมภ์ [การทูต]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spoil(สพอยลฺ) {spoilt/spoiled,spoiling,spoils} vt. ทำให้เสีย,ทำให้แย่,ทำอันตราย,โอ๋จนเสียคน,ทำให้เสื่อมเสีย,ปล้น,แย่ง. vi. เสีย,เสื่อมเสีย,แย่ลง,ปล้น,แย่ง. n. ของโจร,สิ่งที่ปล้นมา,ของเสีย -Phr. (be spoiling for อยากมาก ต้องการมาก) -S...
spoilt(สพอยลฺทฺ) vi. กริยช่อง 2 และ 3 ของ spoil,กริยาช่อง 2 ของ speak
spoke(สโพค) n. ซี่ล้อรถ,จับพวงมาลัยเรือ,ไม้ราวบันใด,ชั้นบันไดพาด vt. ใส่ซี่ล้อ
spoken(สโพ'เคิน) adj. พูด,เอ่ย,เกี่ยวกับภาษาพูด,ทางปาก,เกี่ยวกับคำพูด, Syn. said,uttered,verbal
spokeshave(สโพค'เชฟว) n. กบไส (เป็นเครื่องมือช่างไม้ที่มีใบพัดอยู่ตรงกลางสำหรับไสขอบโค้ง)
spokesman(สโพค'ซฺเมิน) n. โฆษก,ผู้แถลง,ผู้แถลงแทน,ผู้แถลงข่าว pl. spokesmen
spokeswoman(สโพค'ซฺวูมเมิน) n. โฆษกหญิง,ผู้แถลงที่เป็นผู้หญิง pl. spokeswomen
spoliation(สโพลิเอ'เชิน) n. การปล้น,การชิงทรัพย์,การทำลาย,การปล้นเรือชาติเป็นกลางในยามสงคราม,การทำลายเอกสาร,การทำให้เสื่อมเสีย,การทำลาย, See also: spoliative adj.
sponge(สพันจฺ) n. ฟองน้ำ vt. ถูด้วยฟองน้ำ,ดูดซึมด้วยฟองน้ำ vi. ซับน้ำ,เก็บฟองน้ำ,อาศัยคนอื่นยังชีพ -Phr. (throw in the sponge ยอมแพ้), Syn. exploit,impose on
spongy(สพัน'จี) adj. เบา,เป็นรูพรุนและซับน้ำได้ดี,เกี่ยวกับฟองน้ำ,เป็นรูพรุนแต่แข็ง (เช่นกระดูก) ., See also: spongily adv. sponginess n.

English-Thai: Nontri Dictionary
spoil(n) ของที่ริบมาได้,ของที่ปล้นได้,ของโจร,ของเสีย
spoil(vi) ปล้น,เสีย,เสื่อมเสีย,แย่ลง
spoil(vt) แย่ง,ปล้น,ทำลาย,ทำให้เสียคน
spoke(n) พวงมาลัย,ซี่ล้อรถ,ขั้นบันไดชนิดพาด,ไม้ขัดล้อ
spoke(vt) pt ของ speak
spoken(vt) pp ของ speak
spokesman(n) ผู้แทน,โฆษก,ผู้แถลงข่าว
spoliation(n) การแย่ง,การปล้น,การทำลาย,การชิงทรัพย์
sponge(n) ฟองน้ำ,กาฝาก,ขนมฟู
sponge(vt) ถู,เช็ดด้วยฟองน้ำ,ลบ,ซับ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้แถลงข่าว    [N] spokesperson, See also: spokesman, Syn. คนแถลงข่าว, Example: กำนันเป๊าะเป็นผู้แถลงข่าวเปิดตัวผู้สมัครส.ส.จังหวัดชลบุรีของพรรคกิจสังคมทั้งสองเขต, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่ให้ข่าวอย่างเป็นทางการ
คำผวน    [N] spoonerism, Example: ผมได้ถอดเทปตามคำพูดทุกคำในนิทาน แม้จะเป็นคำหยาบโลนหรือคำผวนก็ตาม, Count unit: คำ, Thai definition: คำที่กลับความโดยการกลับเสียงคำเดิม
กกท.    [N] Sports Authority of Thailand, See also: SAT, Syn. การกีฬาแห่งประเทศไทย
หน้ากีฬา    [N] sports section
ข่าวกีฬา    [N] sports news item
สปอนเซอร์    [N] sponsor, See also: backer, patron, Syn. ผู้สนับสนุน, ผู้ช่วยเหลือ, ผู้เกื้อหนุน
รอยตีน    [N] foot-print, See also: spoor, Syn. รอยเท้า, Example: คณะสำรวจพบรอยตีนสัตว์ขนาดใหญ่เดินไปเดินมารอบบริเวณที่พัก, Count unit: รอย, Thai definition: ร่องรอยของเท้าที่เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามีการเดิน หรือย่ำผ่านบริเวณนั้น
คู่ผัวตัวเมีย    [N] couple, See also: spouse, husband and wife, Syn. คู่สามีภรรยา, ผัวเมีย, Example: ไม่ว่าสามีจะทำผิดต่อเธอแค่ไหน ดวงดอมก็ยังให้อภัย เพราะเป็นคู่ผัวตัวเมียกันมานาน, Count unit: คู่
ช้อนซ่อม    [N] silverware, See also: spoon and fork, Syn. ช้อนส้อม, Example: การรับประทานอาหารคนไทยแต่ก่อนรับประทานด้วยมือแต่เดี๋ยวนี้รับประทานด้วยช้อนซ่อม
นิสัยเสีย    [ADJ] spoilt, Syn. นิสัยไม่ดี, Example: เด็กคนนั้นใครๆ ก็ลงความเห็นว่าเป็นเด็กนิสัยเสีย เลยไม่มีใครเมตตา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันดับ 1 = อันดับที่หนึ่ง [n. exp.] (andap neung) EN: top spot ; first   FR: première position [f] ; première place [f] ; premier rang [m]
อันเดอร์เลชท์[TM] (Andoēlēt) EN: Anderlecht   FR: Anderlecht [m] ; Sporting d'Anderlecht [m] ; RSC Anderlecht [m] ; RSCA [m]
อารมณ์[n.] (ārom) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament   FR: humeur [f] ; état d'esprit [m] ; tempérament [m] ; dispositions [fpl] ; émotion [f] ; sentiment [m]
อารมณ์ดี[v.] (ārom dī) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind   FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
อารมณ์อ่อนโยน[X] (ārom ønyōn) EN: gentle disposition   FR: accortise [f] (vx) ; humeur accorte [f] (vx)
อารมณ์ร้าย[adj.] (ārom rāi) EN: bad-tempered ; hot-tempered ; bad disposition   
แบก[v.] (baēk) EN: shoulder ; carry on the back ; bear   FR: porter sur l'épaule ; transporter
แบกหาม[v. exp.] (baēk hām) EN: carry on the back ; shoulder   FR: transporter sur le dos
แบกภาระ[v. exp.] (baēk phāra) EN: shoulder a burden ; shoulder the responsibility   
แบบจำลอง[n.] (baēpjamløng) EN: model ; scale model ; simulator ; mock-up   FR: modèle [m] ; modèle réduit [m] ; simulateur [m] ; dispositif de simulation [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPOT    S P AA1 T
SPORT    S P AO1 R T
SPONG    S P AO1 NG
SPOTS    S P AA1 T S
SPOTO    S P OW1 T OW0
SPOOF    S P UW1 F
SPOOK    S P UW1 K
SPOOL    S P UW1 L
SPOON    S P UW1 N
SPOOR    S P UH1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spot    (v) (s p o1 t)
Spode    (n) (s p ou1 d)
spoil    (v) (s p oi1 l)
spoke    (v) (s p ou1 k)
spoof    (v) (s p uu1 f)
spook    (n) (s p uu1 k)
spool    (n) (s p uu1 l)
spoon    (v) (s p uu1 n)
spoor    (n) (s p u@1 r)
spore    (n) (s p oo1 r)

German-Thai: Longdo Dictionary
Sport treibenเล่นกีฬา
Sportler(n) |der, pl. Sportler| นักกีฬาชาย เช่น Es ist jedoch eine Tatsache, dass zahlreiche Sportler, die Schnellkraft- und Muskelsportarten betreiben, Topathleten sind.
Sportlerin(n) |die, pl. Sportlerinnen| นักกีฬาหญิง เช่น Bei jugendlichen Sportlerinnen, die Sportarten betreiben, bei denen das Körpergewicht eine Rolle spielt, wurde über eine höhere Prävalenz von Menstruationsstörungen berichtet als bei Sportlerinnen, die in anderen Sportarten aktiv sind.
Sportschuh(n) |der, pl. Sportschuhe| รองเท้ากีฬา

French-Thai: Longdo Dictionary
faire du sport(vt) เล่นกีฬา
enseignement par correspondance(n) le, = การเรียนการสอนทางไกล,ทางไปรษณีย์
espoir(n) |m| ความหวัง เช่น l'amour sans espoir, J'ai bon espoir à l'examen., Il y a encore de l'espoir., C'est sans espoir.

Japanese-English: EDICT Dictionary
蒴(oK)[さく, saku] (n) (1) (uk) capsule (moss sporangium); (2) (See さく果) capsule (type of dehiscent fruit) [Add to Longdo]
螠(oK)[ゆむし;ユムシ, yumushi ; yumushi] (n) (uk) spoonworm (esp. species Urechis unicinctus) [Add to Longdo]
BSE[ビーエスイー, bi-esui-] (n) bovine spongiform encephalopathy; BSE [Add to Longdo]
GSR[ジーエスアール, ji-esua-ru] (n) galvanic skin response; GSR [Add to Longdo]
Gスポット[ジースポット, ji-supotto] (n) Grafenberg spot (G-spot) [Add to Longdo]
QRコード[キューアールコード;キューアーコード, kyu-a-ruko-do ; kyu-a-ko-do] (n) quick response code (2-dimensional bar code commonly used by Japanese mobile phones to link to URLs); QR code [Add to Longdo]
RV[アールブイ, a-rubui] (n) (1) (See アールブイ車) recreational vehicle; RV; sports utility vehicle; SUV; (2) (See 原子炉格納容器) reactor vessel; (3) reentry vehicle; (4) Revised Version; RV [Add to Longdo]
RV車;アールブイ車[アールブイしゃ, a-rubui sha] (n) sports utility vehicle; SUV; four wheel drive (car or minivan); lit [Add to Longdo]
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一匙[yī chí, ㄧ ㄔˊ, ] spoonful [Add to Longdo]
三号木杆[sān hào mù gān, ㄙㄢ ㄏㄠˋ ㄇㄨˋ ㄍㄢ, / ] spoon (golf) [Add to Longdo]
代言人[dài yán rén, ㄉㄞˋ ㄧㄢˊ ㄖㄣˊ, ] spokesman [Add to Longdo]
[sháo, ㄕㄠˊ, ] spoon [Add to Longdo]
[chí, ㄔˊ, ] spoon [Add to Longdo]
喷出[pēn chū, ㄆㄣ ㄔㄨ, / ] spout; spray; belch; to well up; to puff out; to spurt out [Add to Longdo]
报告员[bào gào yuán, ㄅㄠˋ ㄍㄠˋ ㄩㄢˊ, / ] spokesperson; announcer [Add to Longdo]
[bāo, ㄅㄠ, ] spore [Add to Longdo]
孢子[bāo zǐ, ㄅㄠ ㄗˇ, ] spore [Add to Longdo]
宠坏[chǒng huài, ㄔㄨㄥˇ ㄏㄨㄞˋ, / ] spoil (a child) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アソシエーション応答側[アソシエーションおうとうがわ, asoshie-shon outougawa] association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder [Add to Longdo]
クロスポイント[くろすぽいんと, kurosupointo] crosspoint [Add to Longdo]
スプーラ[すぷーら, supu-ra] spooler [Add to Longdo]
スプーリング[すぷーりんぐ, supu-ringu] spooling [Add to Longdo]
スプール[すぷーる, supu-ru] spool (vs) [Add to Longdo]
スポット[すぽっと, supotto] spot [Add to Longdo]
スポット光源[すぽっとこうげん, supottokougen] spot light source [Add to Longdo]
スポット穿孔機[すぽっとせんこうき, supottosenkouki] spot punch [Add to Longdo]
テープスプール[てーぷすぷーる, te-pusupu-ru] tape spool, hub [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
拍車[はくしゃ, hakusha] Sporn, Sporen (beim Reiten) [Add to Longdo]
胞子[ほうし, houshi] Spore [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top