Search result for

sas

(118 entries)
(0.0057 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sas-, *sas*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
SAS (n name) ชื่อกลุ่มทหารของอังกฤษ เป็นหน่วยตำรวจในเกมส์ คาวเตอสไต๊ย
SASD (jargon slang) อุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบเรียงลำดับ ไม่สามารถเข้าถึงโดยตรงได้ เช่น สายเทปบันทึกเสียง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sash    [N] สายคาดเอว, See also: สายสะพาย, Syn. cincture, girdle, cummerbund
sash    [N] วงกบ, See also: กรอบหน้าต่างหรือประตู
sass    [N] การพูดจาโอหัง (คำไม่เป็นทางการ), Syn. rudeness, talk back
sass    [VT] พูดอย่างยโสโอหัง
sassy    [ADJ] โอหัง, See also: ยโส, หยาบคาย, Syn. rude
sashay    [VI] เดินกรีดกราย
sassafras    [N] พืชจำพวก Sassafras albidum ในอเมริกาเหนือ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
SAS (Computer files)เอสเอเอส (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Sasquatchแซสควอทช์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sasCan you make sashimi out of this fish I just caught?
sasYou don't like sashimi, do you?
sasIt was not until I came to Japan that I ate sashimi.
sasIt was not until I came to Japan that I ate sashimi.
sasI'll prepare sashimi for dinner.
sasHow to prepare black porgy: Sashimi, Whatever anybody says sashimi is the tastiest.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sash(แซช) n. ผ้ายาวสะพาย,สายสะพาย,สายคาดเอว,แพรสะพาย,กรอบกระจกหน้าต่างหรือ vt. ใส่กรอบกระจกหน้าต่างหรือประตู,ใส่วงกบหน้าต่างหรือประตู
arkansas(อาร์'คันซัส) n. ชื่อมลรัฐในอเมริกา. -Arkansan, Arkansian n., adj.
assassin(อะแซส'ซิน) n. ผู้ลอบฆ่า (โดยเฉพาะการฆ่าคนมีชื่อเสียง) ,ผู้ทำลาย, Syn. killer)
assassinate(อะแซส'ซิเนท) vt. ลอบฆ่า
disaster(ดิซาส'เทอะ) n. ความหายนะ,ภัยพิบัติ,ความล่มจม., Syn. calamity
disaster-riddenadj. ซึ่งได้รับความหายนะ
disastrous(ดิซาส'เทริส,แซส'เทริส) adj. ซึ่งทำให้เกิด (ความหายนะ,ภัยพิบัติ,ความย่อยยับ,ความล่มจม,ความโชคร้าย), See also: disastrousness n. ดูdisastrous, Syn. ruinous
windowsash(วิน'โดแซช) n. กรอบหน้าต่าง

English-Thai: Nontri Dictionary
sash(n) วงกบ,ผ้าคาดพุง,สายสะพาย,บานเลื่อน
assassin(n) ฆาตกร,ผู้ลอบฆ่า,ผู้ลอบสังหาร
assassinate(vt) ลอบฆ่า,ลอบสังหาร
assassination(n) การลอบฆ่า,การลอบสังหาร
disaster(n) ความหายนะ,ความล่มจม,ความวิบัติ,ความย่อยยับ,ภัยพิบัติ
disastrous(adj) หายนะ,ซึ่งโชคร้าย,ซึ่งวิบัติ,เกี่ยวกับภัยพิบัติ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สายสะพาย    [N] sash, See also: shoulder-strap, Example: หล่อนทำงานให้การกุศลมากมายจนได้รับสายสะพายเพื่อเป็นเกียรติประวัติ, Count unit: เส้น, Thai definition: แพรแถบสีเดียวหรือหลายสี เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูง ใช้สะพายบ่า
ประคดเอว    [N] girdle-cloth, See also: sash-cloth, breast-cloth, Thai definition: เครื่องคาดเอวหรืออกของพระภิกษุสามเณร, ถ้าเป็นสายถักเป็นแผ่นสำหรับคาดเอว เรียกว่า ประคดเอว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้าน-มุม-ด้าน (ด.ม.ด.)[n. exp.] (dān-mum-dān) EN: side-angle-side (SAS)   
หายนะ[n.] (hāyana) EN: disaster ; catastrophe ; calamity ; havoc ; ruin   FR:sastre [m] ; catastrophe [f] ; calamité [f]
ฮวบ[adv.] (hūap) EN: drastically ; rapidly ; suddenly ; swiftly ; disastrousely   FR: rapidement
อิ่ม[v.] (im) EN: be full ; be saturated ; be satiated ; have enough ; be replete ; be satisfied   FR: être rassasié ; être repu
อิ่ม ๆ[v. exp.] (im-im) EN: be satiated ; be filled   FR: être tout à fait rassas
อิ่มแล้ว[v. exp.] (im laēo) EN: be full   FR: être rassasié ; être repu
การลอบฆ่า[n. exp.] (kān løpkhā) EN: assassination   
การลอบสังหาร[n. exp.] (kān løpsanghān) EN: assassination   FR: assassinat [m] ; meurtre [m]
ฆ่า[v.] (khā) EN: assassinate ; kill ; murder ; slay ; slaughter ; butcher ; get rid of   FR: tuer ; assassiner ; abattre ; trucider (fam.) ; occire (litt.) ; descendre (fam.) ; zigouiller (fam.) ; liquider (fam.) ; se débarrasser de ; bousiller (fam.) ; butter (arg.)
คดีลอบสังหาร[n. exp.] (khadī løpsanghān) EN: assassination ; killing   FR: assassinat [m] ; meutre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SAS    S AE1 S
SASH    S AE1 SH
SASS    S AE1 S
SASSY    S AE1 S IY0
SASSO    S AE1 S OW0
SASSI    S AE1 S IY0
SASSE    S AE1 S
SASHA    S AE1 SH AH0
SASEK    S AE1 S IH0 K
SASAKI    S AA0 S AA1 K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sash    (n) (s a1 sh)
sashes    (n) (s a1 sh i z)
Sassari    (n) (s a1 s @ r ii)
Sassenach    (n) (s a1 s @ n a k)
sash-cord    (n) - (s a1 sh - k oo d)
sash-line    (n) - (s a1 sh - l ai n)
Sassenachs    (n) (s a1 s @ n a k s)
sash-cords    (n) - (s a1 sh - k oo d z)
sash-lines    (n) - (s a1 sh - l ai n z)
Saskatchewan    (n) (s @1 s k a1 ch @ w @ n)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
蠍座[さそりざ, sasoriza] (n) ราศีีพิจิก
刷新[さっしん, sasshin] (n) ปรับปรุงใหม่, ปฎิรูป

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
差し上げる[さしあげる, sashiageru] Thai: ยกขึ้น English: to hold up
刺す[さす, sasu] Thai: แทง English: to pierce
刺す[さす, sasu] Thai: กระซวก English: to stab
刺す[さす, sasu] Thai: ทิ่ม English: to prick
差し込む[さしこむ, sashikomu] Thai: สอด English: to insert
差し込む[さしこむ, sashikomu] Thai: ส่องแสงเข้ามา English: to shine in
差し込む[さしこむ, sashikomu] Thai: เสียบ
差す[さす, sasu] Thai: กางร่ม English: to raise umbrella
支える[ささえる, sasaeru] Thai: สนับสนุน
誘う[さそう, sasou] Thai: เชิญชวน English: to invite

German-Thai: Longdo Dictionary
Gesäß(n) |das, pl. Gesäße| ก้น , See also: S. Po,

Japanese-English: EDICT Dictionary
鼯鼠;鼺鼠[むささび;もみ(鼯鼠);ムササビ, musasabi ; momi ( chi nezumi ); musasabi] (n) (uk) giant flying squirrel (Petaurista leucogenys) [Add to Longdo]
いささ小笹;細小小笹;細小小竹[いささおざさ, isasaozasa] (n) (arch) (obsc) short bamboo; small bamboo [Add to Longdo]
いささ小川;いさら小川;細小小川[いささおがわ(いささ小川;細小小川);いさらおがわ(いさら小川;細小小川), isasaogawa ( isasa ogawa ; sai shou ogawa ); isaraogawa ( isara ogawa ; sai shou og] (n) (arch) (obsc) trickling brook [Add to Longdo]
いささ川;いさら川;細小川[いささがわ(いささ川;細小川);いさらがわ(いさら川;細小川), isasagawa ( isasa kawa ; sai ogawa ); isaragawa ( isara kawa ; sai ogawa )] (n) (arch) trickling brook [Add to Longdo]
うっとりさせる[, uttorisaseru] (v1) (See うっとり,うっとりする) to enchant; to enrapture; to enthrall (enthral); to charm [Add to Longdo]
お久しぶり[おひさしぶり, ohisashiburi] (exp) (abbr) (sl) (See お久・おひさ) it's been a long time; long time no see [Add to Longdo]
こましゃくれる;こまっしゃくれる;こまちゃくれる;こまっちゃくれる[, komashakureru ; komasshakureru ; komachakureru ; komacchakureru] (v1) to be saucy (of children); to be impudent; to be cheeky; to be sassy; to be precocious [Add to Longdo]
ささくれ[, sasakure] (n) fine split; hangnail [Add to Longdo]
ささくれる[, sasakureru] (v1,vi) (1) to split finely; to splinter; to get frayed; (2) to become irritable [Add to Longdo]
ささくれ立つ[ささくれだつ, sasakuredatsu] (v5t,vi) (1) (See ささくれる・1) to split finely; to splinter; to get frayed; (2) (See ささくれる・2) to become irritable; to feel on edge [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生鱼片[shēng yú piàn, ㄕㄥ ㄩˊ ㄆㄧㄢˋ, / ] sashimi [Add to Longdo]
萨斯卡通[Sà sī kǎ tōng, ㄙㄚˋ ㄙ ㄎㄚˇ ㄊㄨㄥ, / ] Saskatoon city, Saskatchewan, Canada [Add to Longdo]
萨斯喀彻温[Sà sī kā chè wēn, ㄙㄚˋ ㄙ ㄎㄚ ㄔㄜˋ ㄨㄣ, / ] Saskatchewan province, Canada [Add to Longdo]
萨桑王朝[Sà sāng wáng cháo, ㄙㄚˋ ㄙㄤ ㄨㄤˊ ㄔㄠˊ, / ] Sassanid empire of Persia (c. 2nd-7th century AD) [Add to Longdo]
萨珊王朝[Sà shān wáng cháo, ㄙㄚˋ ㄕㄢ ㄨㄤˊ ㄔㄠˊ, / ] Sassanid empire of Persia (c. 2nd-7th century AD) [Add to Longdo]
饰带[shì dài, ㄕˋ ㄉㄞˋ, / ] sash; streamer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セル組立分解[セルくみたてぶんかい, seru kumitatebunkai] cell assembly and disassembly [Add to Longdo]
パケット組立て分解機能[ぱけっとくみたてぶんかいきのう, pakettokumitatebunkaikinou] packet assembler-disassembler, PAD (abbr.) [Add to Longdo]
安全保護監査証跡[あんぜんほごかんさしょうせき, anzenhogokansashouseki] security audit trail [Add to Longdo]
監査証跡[かんさしょうせき, kansashouseki] audit trail [Add to Longdo]
逆アセンブラ[ぎゃくアセンブラ, gyaku asenbura] disassembler [Add to Longdo]
逆アセンブル[ぎゃくアセンブル, gyaku asenburu] disassembly (vs) [Add to Longdo]
空状態[くうじょうたい, kuujoutai] disassociated [Add to Longdo]
検査数字[けんさすうじ, kensasuuji] check digit [Add to Longdo]
差し替え表示[さしかえひょうじ, sashikaehyouji] obsoleting indication [Add to Longdo]
指し示す[さししめす, sashishimesu] to indicate, to show, to point to [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
冊子[さっし, sasshi] -Heft, Broschuere [Add to Longdo]
刷新[さっしん, sasshin] Reform, Erneuerung [Add to Longdo]
刺さる[ささる, sasaru] gestochen_werden, stecken_bleiben [Add to Longdo]
刺し傷[さしきず, sashikizu] Stichwunde [Add to Longdo]
刺し殺す[さしころす, sashikorosu] erstechen [Add to Longdo]
刺す[さす, sasu] stechen [Add to Longdo]
刺身[さしみ, sashimi] in_Scheiben_geschnittener_roher_Fisch [Add to Longdo]
左遷[させん, sasen] Degradierung, Strafversetzung [Add to Longdo]
差し当たり[さしあたり, sashiatari] vorlaeufig, einstweilen [Add to Longdo]
差し戻す[さしもどす, sashimodosu] (Gerichtsfall) zuruecksenden [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 SAS
   n 1: a specialist regiment of the British army that is trained
      in commando techniques of warfare and used in clandestine
      operations (especially against terrorist groups) [syn:
      {Special Air Service}, {SAS}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SAS
     Session Active Screen (IBM)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SAS
     Simulation Automation System
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SAS
     Statistical Analysis System
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SAS
     Single Attachment Station (FDDI)
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 sas [sɑs]
   lock; sluice
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top