Search result for

süd

(96 entries)
(0.0718 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -süd-, *süd*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suds    [N] น้ำสบู่ที่มีฟอง, Syn. bubbles, foam
Sudan    [N] ประเทศซูดาน, See also: ซูดาน
sudden    [ADV] ทันทีทันใด, See also: กะทันหัน, ฉับพลัน, โดยไม่คาดคิด, Syn. abrupt, immediate, unexpected
suddenly    [ADV] อย่างกะทันหัน, See also: โดยทันทีทันใด, อย่างรวดเร็ว, อย่างปัจจุบันทันด่วน, Syn. abruptly, instantaneously, unexpectedly, swiftly, quickly

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sudamen (เอก.); sudamina (พหู.)ผื่นไข้, ส่าไข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sudamina (พหู.); sudamen (เอก.)ผื่นไข้, ส่าไข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sudationการออกเหงื่อ, การหลั่งเหงื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sudatoria๑. ภาวะหลั่งเหงื่อเกิน๒. ห้องอบขับเหงื่อ [มีความหมายเหมือนกับ sudatorium] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sudatoriumห้องอบขับเหงื่อ [มีความหมายเหมือนกับ sudatoria ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sudden and unforeseen damageความเสียหายฉับพลันโดยไม่คาดคิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sudden death clauseข้อกำหนดการสิ้นสุดลงทันที [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sudden heat of passionบันดาลโทสะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sudden injuryความเสียหายฉับพลัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sudden onsetการเริ่มต้นฉับพลัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
sudden drawdownsudden drawdown, การลดระดับน้ำฉับพลัน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sudanese(ซูด'ดะนีส) n.,adj. ชาวซูดานหรือประเทศซูดาน., Syn. Soudanese
sudden(ซัด'เดิน) adj.,adv. ทันที,ทันใด,ฉับพลัน,กะทันหัน,รวดเร็ว,โดยปัจจุบัน,อย่างไม่มีการเตือนมาก่อน. n. การ (เรื่องที่) เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน, See also: suddenly adv. suddenness n., Syn. swift,guick
anglo- egyptian sudanชื่อเดิมของซูดาน

English-Thai: Nontri Dictionary
sudden(adj) ฉับพลัน,ทันทีทันใด,กะทันหัน,รวดเร็ว,ปัจจุบันทันด่วน
suddenly(adv) โดยฉับพลัน,ทันใดนั้น,โดยกะทันหัน,อย่างรวดเร็ว
suds(n) น้ำสบู่,ฟองสบู่
soapsuds(n) ฟองสบู่

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศูทร    [N] Sudra, See also: member of the fourth Hindu caste
วาบ    [ADV] suddenly, See also: immediately, at once, Example: เขารู้สึกใจหายวาบ ทิ้งรถคันนั้นไว้ตรงนั้น รีบเดินลัดเลาะไปตามตรอก, Thai definition: อาการที่ปรากฏขึ้นแล้วหายไปทันที
อย่างกะทันหัน    [ADV] immediately, See also: suddenly, at once, Syn. ทันทีทันใด, Example: ผู้กำกับเวทีป่วยลงอย่างกะทันหันจนต้องนำส่งโรงพยาบาล
ในทันที [ADV] suddenly, See also: all of a sudden, abruptly, all at once, unexpectedly, Syn. ในทันทีทันใด, Example: ผมจะเดินทางไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในทันทีที่ถึงจังหวัด
เดี๋ยวนั้น [ADV] at once, See also: suddenly, abruptly, all of a sudden, unexpectedly, Example: เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้น ทำให้ผมตั้งตัวไม่ติด, Thai definition: อย่างทันทีขณะนั้น
โดยฉับพลัน [ADV] suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, all of a sudden, immediately, instantly, at once, Syn. โดยทันที, อย่างฉับพลัน, Example: เขาตัดสินใจโดยฉับพลัน ไม่รอฟังความคิดเห็นของคนอื่น, Thai definition: อย่างทันทีทันใด, อย่างทันทีทันควัน
โดยกะทันหัน [ADV] suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, all of a sudden, immediately, instantly, at once, Syn. โดยทันที, โดยฉับพลัน, ฉับพลัน, Example: เขาต้องไปต่างประเทศโดยกะทันหันเพราะเกิดปัญหาที่บริษัทแม่, Thai definition: อย่างปัจจุบันทันด่วน, อย่างจวนแจ
กึก    [ADV] suddenly, See also: abruptly, precipitately, headlong, impetuously, Syn. ทันที, Example: เสียงกลองและฉาบดังสนั่นหวั่นไหวสุดขีดแล้วก็หยุดกึกพร้อมกันทำให้หัวใจของผู้ยืนล้อมวงสะดุ้งตื่น
กึง    [ADV] bang, See also: suddenly and loudly, Example: ผมสะดุ้งตื่นเพราะมีเสียงลั่นกึงมากระทบหูผม, Thai definition: เสียงดังเช่นนั้น, ดังก้อง
เร็ว [ADV] suddenly, See also: abruptly, immediately, unexpectedly, Syn. ด่วน, ไว, รวดเร็ว, Ant. ช้า, Example: โปรแกรมเหล่านี้จะช่วยให้มนุษย์แก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ได้เร็วขึ้น, Thai definition: เกี่ยวกับการใช้เวลาน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคเนย์[n.] (ākhanē) EN: southeast   FR: sud-est [m]
อเมริกาใต้[n. prop.] (Amērikā Tāi) EN: South America   FR: Amérique du Sud [f]
อัฟริกาใต้[n. prop.] (Apfarikā Tāi) EN: South Africa   FR: Afrique du Sud [f]
เฉลียว[v.] (chalīo) EN: realize suddenly ; have an intuition ; be perceptive ; discern ; be shrewd   FR: avoir une intuition ; réaliser soudainement ; se rendre compte
ชะงัก[v.] (cha-ngak) EN: come to a sudden stop ; stop short ; balk ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off   FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
ฉับ[adv.] (chap) EN: abruptly ; suddenly ; expeditiously ; immediately ; promptly ; speedily ; quickly   FR: soudainement ; abruptement
ฉับพลัน[adv.] (chapphlan) EN: at once ; abruptly ; all of a sudden ; promptly ; suddenly   FR: sur le champ ; instantanément ; soudainement ; subitement ; brusquement
ชาตรี[n.] (chātrī) EN: Thai theatrical performance (in southern Thailand)   FR: chatri [m] (danse traditionnelle du sud)
เฉียบพลัน[adv.] (chīepphlan) EN: suddenly ; forcefully ; unexpectedly ; abruptly   
ชุมพร[n. prop.] (Chumphøn) EN: Chumphon (South)   FR: Chumphon (Sud)

CMU English Pronouncing Dictionary
SUDA    S UW1 D AH0
SUDS    S AH1 D Z
SUDD    S AH1 D
SUDOL    S UW1 D AH0 L
SUDER    S UW1 D ER0
SUDAN    S UW0 D AE1 N
SUDDEN    S AH1 D AH0 N
SUDANO    S UW0 D AA1 N OW0
SUDLER    S UW1 D AH0 L ER0
SUDDAM    S AH2 D AA1 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suds    (n) (s uh1 d z)
Sudan    (n) (s uu1 d aa1 n)
sudden    (n) (s uh1 d n)
Sudbury    (n) (s uh1 d b r ii)
Sudanese    (n) (s uu2 d @ n ii1 z)
suddenly    (a) (s uh1 d n l ii)
suddenness    (n) - (s uh1 d n - n @ s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[すだれ, sudare] (n) มู่ลี่
素手[すで, sude] (n) มือเปล่า

German-Thai: Longdo Dictionary
Südpol(n) |der, nur Sg.| ขั้วโลกใต้ (ธรณีวิทยา), See also: A. der Nordpol,

French-Thai: Longdo Dictionary
sud(n) |m| ทิศใต้ เช่น Le ski du nord au sud vous propose un large éventail de séjours au ski dans plus de 80 stations., Les Afriques au sud du Sahara.

Japanese-English: EDICT Dictionary
ISDN[アイエスディーエン, aiesudei-en] (n) integrated services digital network; ISDN [Add to Longdo]
JASDAQ[ジャスダック, jasudakku] (n) Japanese Association Of Securities Dealers Automated Quotations (JASDAQ) [Add to Longdo]
LSD[エルエスディー, eruesudei-] (n) lysergic acid diethylamide; LSD [Add to Longdo]
NASDAQ[ナスダック, nasudakku] (n) National Association of Securities Dealers Automated Quotations; NASDAQ [Add to Longdo]
PTSD[ピーティーエスディー, pi-tei-esudei-] (n) (See 心的外傷後ストレス障害) post-traumatic stress disorder; PTSD [Add to Longdo]
SDSL[エスディーエスエル, esudei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) symmetric digital subscriber line; SDSL [Add to Longdo]
SD法[エスディーほう, esudei-hou] (n) semantic differential [Add to Longdo]
Xデー[エックスデー, ekkusude-] (n) (col) day in the near future when a major event is expected to occur (wasei [Add to Longdo]
xDSL[エックスディーエスエル, ekkusudei-esueru] (n) {comp} x digital subscriber line; xDSL [Add to Longdo]
お手伝い(P);御手伝い[おてつだい, otetsudai] (n,vs) (1) maid; (2) help; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一闪念[yī shǎn niàn, ㄧ ㄕㄢˇ ㄋㄧㄢˋ, / ] sudden idea; flash of insight [Add to Longdo]
九宫格数独[jiǔ gōng gé shù dú, ㄐㄧㄡˇ ㄍㄨㄥ ㄍㄜˊ ㄕㄨˋ ㄉㄨˊ, / ] sudoku (Japanese: sū doku) [Add to Longdo]
[é, ㄜˊ, ] suddenly; very soon; Russian [Add to Longdo]
[shū, ㄕㄨ, ] sudden; abrupt [Add to Longdo]
[yǎn, ㄧㄢˇ, ] suddenly; to embrace [Add to Longdo]
[hū, ㄏㄨ, ] suddenly [Add to Longdo]
忽然[hū rán, ㄏㄨ ㄖㄢˊ, ] suddenly; all of a sudden [Add to Longdo]
急袭[jí xí, ㄐㄧˊ ㄒㄧˊ, / ] sudden attack [Add to Longdo]
撒手锏[sā shǒu jiǎn, ㄙㄚ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄢˇ, / ] sudden thrust with the mace; to play one's trump card [Add to Longdo]
撒然[sā rán, ㄙㄚ ㄖㄢˊ, ] sudden [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクティブマトリクスディスプレイ[あくていぶまとりくすでいすぷれい, akuteibumatorikusudeisupurei] active matrix display [Add to Longdo]
グリフ手続き[ぐりふてつづき, gurifutetsuduki] glyph procedure [Add to Longdo]
グリフ手続きインタプリタ[ぐりふてつづきいんたぷりた, gurifutetsudukiintapurita] glyph procedure interpreter [Add to Longdo]
ケーブルの切断[ケーブルのせつだん, ke-buru nosetsudan] cable cut [Add to Longdo]
サービスデータ単位[サービスデータたんい, sa-bisude-ta tan'i] SDU, Service Data Unit [Add to Longdo]
システム実動時間[システムじつどうじかん, shisutemu jitsudoujikan] system production time [Add to Longdo]
セットアップ手続き[セットアップてつづき, settoappu tetsuduki] (call) setup procedure [Add to Longdo]
センスデータ[せんすでーた, sensude-ta] sense data [Add to Longdo]
ソースドライブ[そーすどらいぶ, so-sudoraibu] source drive [Add to Longdo]
データ密度[データみつど, de-ta mitsudo] data density, packing density (deprecated in this sense) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
巣立ち[すだち, sudachi] das_Nest_verlassen, fluegge_werden, selbstaendig_werden [Add to Longdo]
既に[すでに, sudeni] -schon, bereits, -fast, beinahe, im_Begriff [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Süd [zyːt]
     south
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top