หรือคุณหมายถึง rußes?
Search result for

russes

(837 entries)
(0.0221 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -russes-, *russes*, russe
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา russes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *russes*)
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
underuse (vt ) To use to a lesser degree than is normal or desirable

English-Thai: Longdo Dictionary
have a crush on so.หลงรักหรือคลั่งใครคนใดคนหนึ่ง เช่น I had a crush on you in high school.
breach of trust(n) การทำผิดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ruse[N] อุบาย, See also: เล่ห์เหลี่ยม, เล่ห์กล, กลอุบาย, Syn. stratagem, trick
rush[VI] วิ่ง, See also: พรวดพราด, Syn. race, run, speed
rush[VT] รีบเร่ง, See also: เร่ง, ผลักไส, Syn. hurry, hustle, push
rush[VT] พาหรือนำไปอย่างรีบเร่ง, Syn. take or send urgently
rush[VT] จู่โจม, See also: โจมตี, Syn. attack, charge
rush[N] การเร่งรีบ, See also: ความเร่งรีบ, Syn. hurry, haste
rush[N] การวิ่งกรูกันไป, Syn. scramble, stampede
rush[N] ชั่วโมงเร่งรีบ, Syn. busy time
rush[N] การจู่โจมกะทันหัน, Syn. attack, charge
rush[N] การเคลื่อนที่ผ่านรวดเร็ว, Syn. sudden flow
rush[N] ความรู้สึกที่เกิดขึ้นรวดเร็วและแรงกล้า, Syn. sudden feeling
rush[N] ภาพยนตร์ที่ยังไม่ได้ตัดต่อ
rush[ADJ] เร่งด่วน, See also: เร่งรีบ, Syn. hasty, hurried, rapid
rush[N] พืชจำพวกกกชนิดหนึ่ง
rusk[N] ขนมปังกรอบที่ใช้เลี้ยงเด็กเล็ก
rust[N] สนิม, See also: ขี้สนิม, Syn. corrosion, oxidation
rust[N] โรคใบสนิม, See also: โรคพืชที่เกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่ง, Syn. blight, mildew
rust[VI] เป็นสนิม, See also: ขึ้นสนิม, Syn. corrode, oxidize
rust[VT] ทำให้เป็นสนิม, Syn. corrode, oxidize
rust[VI] ติดโรคใบสนิม
rust[VI] เสื่อม, See also: เสียไป, Syn. decompose, deteriorate
rust[ADJ] เป็นสีสนิม, See also: เป็นสีน้ำตาลอมแดง, Syn. reddish-brown
brush[VT] ปัด
brush[VI] แปรง
brush[N] แปรง
brush[N] การสัมผัสเบาๆ, Syn. touch
brush[VT] กวาด, Syn. sweep
brush[N] ถ่านเก็บไฟในไดนาโมและมอเตอร์ไฟฟ้า
brush[N] หมู่ไม้เตี้ยๆ, See also: ไม้พุ่ม, Syn. bush
crush[VT] กด, See also: บีบอัด, Syn. press, mash
crush[VI] กด, See also: บีบอัด
crush[N] ความหลงใหลอย่างมาก
crush[VT] คั้น (น้ำผลไม้)
crush[N] เครื่องดื่มผสมน้ำผลไม้
crush[VT] ทำให้ขายหน้า
crush[VT] ทำให้เป็นรอยย่น
crush[VI] บดละเอียด
crush[VT] บดละเอียด, Syn. smash, pound, grind
crush[VT] บีบคั้น
crush[VT] ปราบการประท้วง
crush[VI] เป็นรอยย่น
crush[N] ฝูงคน, Syn. crowd
crush[N] สภาพที่คนเบียดเสียด, Syn. crowding
crush[VT] เอาชนะ
crust[N] ขนมปังป่น
crust[VT] คลุมด้วยเปลือก
crust[VT] ทำให้เป็นเปลือกแข็ง
crust[VI] เป็นเปลือกแข็ง
crust[N] เปลือก, Syn. encrustation, incrustation
crust[N] เปลือกขนมปัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abstruse(แอ็บสทรูส') adj. ยากที่จะเข้าใจ, เร้นลับ, ซ่อนเร้น -abstrusity, abstruseness n., Syn. obscure, complicated)
acarus(แอค' คะริส) เห็บหรือหมัด (mite)
anacrusis(แอนนะครู' ซิส) n., (pl. cruses) พยางค์หรือบทที่ไม่ได้ออกเสียงหนัก ในบทแรกของโคลง. -anacrustic adj.
antitrust(แอนทีทรัส'ทฺ) adj. ต่อต้านการผูกขาด (ธุรกิจการค้า) (opposed to monopolies)
antivirusป้องกันไวรัสในทางคอมพิวเตอร์ จะหมายถึงโปรแกรมประเภทหนึ่งที่ช่วยป้องกัน ตรวจหา และกำจัดไวรัสก่อนที่ไวรัสนั้นจะเข้ามาทำลายโปรแกรมหรือข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนมากจะสามารถระบุชื่อไวรัสได้ด้วยดู virus ประกอบ
arbovirus(อาร์บะไว'รัส) n. ชื่อเชื้อไวรัสที่มีแมลง เป็นพาหะนำโรคสมองอักเสบ, ไข้เหลือง, dengue fever
arcturus(อาร์คทัว'รัส) n. ดาวขนาดใหญ่ในกลุ่มดาว Bootes. -Arcturian adj.
brush(บรัช) {brushed,brushing,brushes} n. แปรง,พู่กัน,หนวดเครารุงรัง,หางหยาบใหญ่ ของสัตว์ (เช่นสุนัขจิ้งจอก) ,การเผชิญหน้ากับ,พุ่มไม้หนา,ส่วนที่เป็นพู่ -v. ปัด,ทา,กวาดด้วยแปรง,สัมผัสเบา -Phr. (brush aside ไม่สนใจ,กวาดล้าง) -Phr. (brush away ปัดออก,แปรงออก) -S.broo
brush firen. ไฟไหม้ป่าโปร่งหรือป่าละเมาะ
brushupn. การทบทวนศึกษาใหม่,การตกแต่ง,การทาสีใหม่
brushwoodn. กิ่งไม้ที่ถูกตัดออก,พุ่มไม้หนา,ป่าละเมาะ
brushworkn. (วิธีการ) งานวาด,งานทาสี,งานกวาด
brusque(บรัสคฺ) adj. หยาบ,ห้วน,หุนหัน,รับ,ตึงตัง, See also: brusqueness n. ดูbrusque
brusquerie(บรัส'คะรี) n. ดูbrusqueness
brussels(บรัส'เซิลซ) n. ชื่อเมืองหลวงของเบลเยี่ยม
brussels sproutn. พืชคล้ายกะหล่ำปลีชนิดหนึ่ง
byelorussia(ไบเอลโลรัช'เชีย) n. แคว้นหนึ่งของรัสเซียทางด้านตะวันตก. -S.Belorussia
centaurusn. กลุ่มดาวระหว่างLupus กับVela
ceruse(เซอ'รูส) n. ผงตะกั่วขาว ใช้ในการทำสี
chorus(คอ'รัส) {chorused,chorusing,choruses} n. คณะนักร้อง,ลูกคู่,การร้องเพลงพร้อม ๆ กัน,เสียงเพลงที่ร้องพร้อมกัน,เสียงที่ออกมาพร้อมกันหลายคน,ความพร้อมเพรียง vt.,vi. ร้องพร้อมกัน,ท่องพร้อมกัน,พูดพร้อมกัน pl. choruses
cirrusn. หนวดสัมผัส,ขน,ชั้นเมฆบาง (ความสูงอยู่ระหว่าง 20,000-40,000 ฟุต) -pl. cirri
citrus(ซิท'ทรัส) n. ต้นไม้จำพวกมะนาว ส้ม และอื่น ๆ -
computer virusไวรัสคอมพิวเตอร์หมายถึง โปรแกรมที่คนบ้า ๆ เขียนซ่อนไว้เพื่อทำลายโปรแกรม แฟ้มข้อมูลหรือ อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติประการหนึ่ง คือ เกาะติดตามไปกับโปรแกรม หรือแฟ้มข้อมูลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แฟ้มข้อมูล command.com ทำให้มีการติดต่อระบาดไปในที่ต่างได้เหมือนเชื้อไวรัส สาเหตุของการติดไวรัส ก็คือมีการใช้จานบันทึกร่วมกัน ไวรัสเหล่านี้มักจะกำหนดมาให้เพิ่มความสามารถในการทำลายทุกครั้งที่เปิดเครื่อง หรือทุกครั้งที่ใช้โปรแกรมนั้น วิธีการป้องกันไวรัสในขั้นต้นก็คือ 1. อย่าใช้จานบันทึกของผู้อื่น หรือร่วมกับผู้อื่น2. ใช้โปรแกรมที่สามารถตรวจสอบและกำจัดไวรัสได้เป็นประจำ หรือทุกครั้งที่ใช้จานบันทึกในหน่วยบันทึก A: หรือ B: รวมทั้งจัดการใช้วัคซีนฉีดกันไว้ก่อน แม้ว่าในปัจจุบัน ไม่สู้จะได้ผลนัก เพราะมีไวรัสใหม่ ๆ เพิ่มมาทุกวัน (ดู vaccine) 3. จัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ใหม่ วิธีนี้รับประกันได้ผลแน่นอน แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่า ข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นที่เก็บไว้แม้จะยังมิได้ติดไวรัสก็จะหายไปหมด พร้อมกับไวรัส
coruscant(คะรัส'คันท) adj. แวววับ,เป็นประกายแวววับ,สุกใส
coruscate(คอ'รัสเคท) vi. แวววับ,เป็นประกายแวววับ, Syn. sparkle
crus(ครัส) n. แข้ง,ส่วนที่คล้ายขา, Syn. shank -pl. crura
crusade(ครูเซด') n. สงครามศาสนา,สงครามศาสนาในศตวรรษที่ 11,12,13 ระหว่างทหารคริสเตียนกับทหารมุสลิม,การปราบปราม vi. ทำสงครามครูเสด,ปราบปราม
cruse(ครูซ) n. หม้อดินเผาหรือขวดใส่ของเหลว
crush(ครัช) {crushed,crushing,crushes} n. ทำให้แตก,ขยี้,บี้,คั้น,บด,เหยียบ,กำจัด,ทำลาย,ทำให้โศกเศร้า. n. การขยี้ (บี้คั้น,บด,กำจัด,ทำลาย,ทำให้โศกเศร้า) ฝูงชนที่แน่นขนัด,ความหลงใหลอย่างมาก,สิ่งที่หลงไหลอย่างมาก,น้ำผลไม้คั้น, Syn. smash,
crushing(ครัช'ชิง) adj. ซึ่งทำให้แตก,ซึ่งบดขยี้,ซึ่งทำให้สยบ,เด็ดขาด,ซึ่งชี้ขาด
crust(ครัสทฺ) {crusted,crusting,crusts} n. เปลือกขนมปัง,เปลือกนอก,เปลือกหอย,กระดอง,สะเก็ดแผลหรือสะเก็ดผิวหนัง,เปลือกตะกอนในเหล้าองุ่น,ความหน้าด้าน. vt. คลุมไปด้วยเปลือก,กลายเป็นเปลือก vi. เกาะเป็นเปลือก, Syn. coating
crustaceae(ครัสเท'ซี) n. สัตว์ทะเลประเภท (class) กุ้ง ปู และสัตว์อื่น ๆ ที่มีเปลือกแข็ง., See also: crustacean สมาชิกของCrustaceae
crusty(คริส'ที) adj. เกี่ยวกับเปลือกนอก,ซึ่งมีลักษณะของเปลือก,ดื้อ,หยาบ,ไม่สุภาพ., See also: crustiness n., Syn. peevish,surly,curt
distrust(ดิสทรัสทฺ') vt. สงสัย,แคลงใจ,ไม่ไว้วางใจ n. ความแคลงใจ,ความไม่ไว้วางใจ,ความสงสัย, See also: distruster n. ดูdistrust, Syn. mistrust
distrustful(ดิสทรัส'ฟูล) adj. สงสัย,แคลงใจ,ไม่ไว้วางใจ., See also: distrusfulness n.
encrust(เอนครัสทฺ') vt.,vi. ดูincrustation (ดู), See also: encrustant n. ดูencrust, Syn. trespass
entrust(เอนทรัสทฺ') {entrusted,entrusting,entrusts} vt. มอบความรับผิดชอบ,มอบความไว้วางใจ., See also: entrustment n. ดูentrust, Syn. intrust
estrus(เอส'ทรัส) n. ฤดูตกมัน,ช่วงระยะเวลาที่มีความต้องการทางเพศมากที่สุด., Syn. aestrus,estrum., See also: estrual adj. ดูestrus
frustratevi.,vt. (ทำให้) กลายเป็นไม่ได้ผล,กลายเป็นไม่สมหวัง., See also: frustrater n. frustrative adj., Syn. fail
frustratedadj. ผิดหวัง,ท้อแท้ใจมาก,ข้อข้องใจ
frustration(ฟรัสเทร'เชิน) n. ความขัดข้องใจ,ความผิดหวัง,การพบอุปสรรค
frustum n.ส่วนที่เหลือของรูปกรวยที่ถูกตัดยอดออก
gold rushการตื่นขุดทอง
gyrus(ไจ'รัส) n. ลอนสมอง,คลื่นสมอง,คลื่น,ลอน, Syn. convolution -pl. gyri
hairbrushn. แปรงขน
hesperusn. ดาวพระศุกร์
humerus(ฮิว'เมอรัส) n. กระดูกต้นแขน,กระดูกแขน,กระดูกปีกนกหรือไก่ -pl. humeri
inrush(อิน'รัช) n. การไหลเข้า,การไหลบ่า,การไหลพุ่งเข้าไป., See also: inrushing n.,adj.
intrusion(อินทรู'เชิน) n. การบุกรุก,การก้าวก่าย,การก้าวร้าว,การผลักดัน,สิ่งที่ถูกดันขึ้นมา., See also: intrusional adj.
intrusive(อินทรู'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการบุกรุก (ล่วงล้ำ,รุกล้ำ,ก้าวก่าย,ก้าวร้าว,ผลักดัน,โผล่ออก., See also: intrusively adv. intrusiveness n., Syn. trespassing

English-Thai: Nontri Dictionary
brush(n) แปรง,พู่กัน,พุ่มไม้,ป่าละเมาะ
brush(vi,vt) แปรง,ทำความสะอาด,ปัด,ทา
brushwood(n) ป่าละเมาะ,พุ่มไม้
brusque(adj) ผลุนผลัน,รีบ,หุนหัน
bulrush(n) แฝก,กก,จาก
chorus(n) การร้องประสานเสียง,ลูกคู่,นักร้องประสาน,คอรัส
chorus(vi) ร้องประสานเสียง
citrus(n) ต้นมะนาว ส้มฯลฯ
Crusade(n) สงครามศาสนา,สงครามครูเสด
crusader(n) ผู้ทำสงครามศาสนา
cruse(n) หม้อ,หม้อดินเผา,ไห
crush(vt) ทำลาย,บด,ขยี้,คั้น,ทำให้แตก,กำจัด
crust(n) เปลือกขนมปัง,กระดอง,เปลือกหอย,สะเก็ดแผล
crustacean(adj) เกี่ยวกับสัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็ง
crustacean(n) สัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็ง
crusty(adj) มีเปลือก,ปากร้ายใจดี,ดื้อ,หยาบ
distrust(n) ความเคลือบแคลงใจ, ความไม่ไว้ใจ,ความสงสัย
distrust(vt) เคลือบแคลงใจ,ไม่ไว้ใจ,ไม่เชื่อใจ,สงสัย
distrustful(adj) เคลือบแคลงใจ,ไม่น่าไว้ใจ,สงสัย,ไม่ไว้วางใจ
encrust(vt) หุ้ม,บุ,ประดับ,ปกคลุม,พอก
entrust(vt) ไว้ใจ,มอบหมาย,มอบความรับผิดชอบ
frustrate(vt) กำจัด,ทำลาย,ทำให้สิ้นหวัง,ทำให้ไร้ผล,ลบล้าง,ทำให้ไม่สมหวัง
frustration(n) ความไร้ผล,การทำลาย,ความขัดข้อง,การหักหลัง
incrust(vt) บุด้วยของแข็ง,หุ้ม,เลี่ยม,ห่อหุ้ม
intrusion(n) การบุกรุก,การก้าวร้าว,การก้าวก่าย
intrusive(adj) ซึ่งบุกรุก,ซึ่งก้าวร้าว,ซึ่งล่วงล้ำ
intrust(vt) มอบให้ไว้,ไว้ใจ
mistrust(n) ความแคลงใจ,ความไม่เชื่อใจ,ความไม่ไว้ใจ
mistrust(vt) ไม่เชื่อใจ,แคลงใจ,ไม่ไว้ใจ
mistrustful(adj) ไม่เชื่อใจ,แคลงใจ,ไม่ไว้ใจ
obtrusive(adj) สะเออะ,เสือก,ซึ่งบุกรุก,ซึ่งรุกล้ำ
onrush(n) การไหลบ่า,การทะลัก,การโถม,การกรู
papyrus(n) ต้นกก,ต้นปาปิรัส
perusal(n) การอ่าน,การพินิจพิจารณา,การตรวจ
peruse(vt) อ่าน,พินิจพิจารณา,ตรวจ
phosphorus(n) ธาตุฟอสฟอรัส
protrusion(n) การถลน,การโปน,โหนก,การแลบออก
ruse(n) เล่ห์เหลี่ยม,เล่ห์กระเท่ห์,กลอุบาย
rush(n) การจู่โจม,ความเร่งรีบ,ความกุลีกุจอ,การพรวดพราด,ต้นกก
rush(vi,vt) โจมตี,เร่ง,ผลักไส,พรวดพราด,กรูกันไป,ยื้อแย่ง,ถลัน
rushy(adj) ทำจากต้นกก,มีต้นกกมาก
russet(adj,n) สีน้ำตาลปนเหลือง,สีน้ำตาลปนแดง
Russian(adj) เกี่ยวกับประเทศรัสเซีย
Russian(n) ภาษารัสเซีย,ชาวรัสเซีย
rust(n) คราบสนิม,สนิมเหล็ก,สีสนิม
rust(vi) ขึ้นสนิม,เป็นสนิม,เสื่อมโทรม
rust(vt) ทำให้เป็นสนิม,ทำให้ขึ้นสนิม,ทำให้เลื่อมโทรม
rustic(adj) ไม่งดงาม,บ้านนอก,เงอะงะ,ธรรมดา
rustic(n) คนชนบท,คนบ้านนอก
rustiness(n) ความเป็นสนิม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pseudoicterus; pseudojaundiceอาการเสมือนดีซ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudojaundice; pseudoicterusอาการเสมือนดีซ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pustulocrustaceous-ตุ่มหนองมีสะเก็ด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prolapse of the uterusมดลูกยื่นย้อย, มดลูกโผล่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protrusion๑. การดันยื่น, การยื่น๒. การยืด [มีความหมายเหมือนกับ protraction ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protrusionการยื่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
protrusive-ยื่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
protrusive occlusionการสบ(ฟัน)ยื่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
protrusive positionตำแหน่งสบยื่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
public trustทรัสต์สาธารณกุศล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
phrenemphraxis; phrenic crush; phreniclasia; phreniclasis; phrenicotripsyการบีบบี้ประสาทกะบังลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phrenic crush; phrenemphraxis; phreniclasia; phreniclasis; phrenicotripsyการบีบบี้ประสาทกะบังลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phreniclasia; phrenemphraxis; phrenic crush; phreniclasis; phrenicotripsyการบีบบี้ประสาทกะบังลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phreniclasis; phrenemphraxis; phrenic crush; phreniclasia; phrenicotripsyการบีบบี้ประสาทกะบังลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pectus excavatum; chest, funnel; pectus recurvatum; trichterbrustอกหวำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pectus recurvatum; chest, funnel; pectus excavatum; trichterbrustอกหวำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paedicterus; pedicterusดีซ่านทารกแรกเกิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prosorusโครงสร้างกำเนิดกลุ่มอับสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
phrenicotripsy; phrenemphraxis; phrenic crush; phreniclasia; phreniclasisการบีบบี้ประสาทกะบังลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pylorusไพลอรัส, กระเพาะส่วนปลาย [มีความหมายเหมือนกับ antrum, gastric; antrum, pyloric] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pedicterus; paedicterusดีซ่านทารกแรกเกิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paradox, Russell'sปฏิทรรศน์ของรัสเซลล์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
life insurance trustทรัสต์ประกันชีวิต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
laws, anti-trustกฎหมายป้องกันการผูกขาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiophosphorus; radioactive phosphorusฟอสฟอรัสกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radioactive phosphorus; radiophosphorusฟอสฟอรัสกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
release bearing; clutch thrust bearing; throwout bearing; withdrawal bearingตลับลูกปืนคลัตช์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rushlikeคล้ายกก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Russell indexดัชนีรัสเซลล์ [มีความหมายเหมือนกับ P.I. index] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Russell's paradoxปฏิทรรศน์ของรัสเซลล์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Russell's paradoxปฏิทรรศน์รัสเซลล์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rustราสนิม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rilievo-schiacciato; crushed relief; rilievo-stiacciatoรูปนูนบาง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rilievo-stiacciato; crushed relief; rilievo-schiacciatoรูปนูนบาง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rustlingการลักสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rusty sputumเสมหะสีสนิม(เหล็ก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
simple sorusกลุ่มอับสปอร์แบบแก่พร้อมกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
swash; uprushคลื่นซัดหาด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sputum, rustyเสมหะสีสนิม(เหล็ก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stomatitis, mycotic; thrushปากอักเสบเชื้อรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sorusกลุ่มอับสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
overthrust faultรอยเลื่อนไถลทับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
overthrust foldชั้นหินคดโค้งไถลทับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
oncovirusไวรัสก่อมะเร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oceanic crustเปลือกโลกใต้มหาสมุทร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
occlusion, protrusiveการสบ(ฟัน)ยื่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
accordant intrusionการแทรกซอนร่วมแนว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
airbrushแอร์บรัช [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acarid; acarusเห็บ, ไร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arbovirusอาร์โบไวรัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thesaurusศัพท์สัมพันธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thesaurusศัพท์สัมพันธ์
รายการคำศัพท์ หรือ บัญชีคำศัพท์ มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก ราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติศัพท์ให้ใช้ว่า อรรถาภิธาน หมายถึง หนังสืออ้างอิงที่รวบรวมคำศัพท์ที่มีความหมายคล้ายคลึงกันมาไว้ในกลุ่มเดียวกัน แต่ก็มักจะเห็นมีการใช้คำว่า ศัพท์สัมพันธ์ อยู่ด้วยเช่นกัน

องค์ประกอบของอรรถาภิธาน

อรรถาภิธาน จะให้รายการคำศัพท์ตามลำดับอักษร ควบคุมคำที่มีความหมายเหมือนกัน คำพ้องหรือคำที่เขียนเหมือนกัน แต่ความหมายแตกต่างกัน มีรายการแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างศัพท์ในกลุ่มลำดับชั้น โดยทั่วไปมีองค์ประกอบ ดังนี้

1. คำหลักของชุด (descriptor) ที่ใช้ในสาขาวิชานั้น

2. คำที่กำหนดให้ใช้และไม่กำหนดให้ใช้ รวมทั้งแนะนำว่า คำใดให้ใช้ได้ และใช้แทนคำอะไรบ้าง ซึ่งมักจะเป็นคำที่มีความหมายพ้องกับคำหลักหรือคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำหลัก แต่ไม่ใช้และได้กำหนดให้ใช้คำหลักแทน (จะใช้สัญลักษณ์ว่า UF หมายถึง Used For) เช่น

Distance education

UF Open learning

3. ข้อความอธิบายคำหลัก หรือคำนิยาม หรือขอบเขตของคำศัพท์ที่ใช้ (ใช้สัญลักษณ์คือ SN หมายถึง Scope Note) เพื่อให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับคำศัพท์นั้นๆ เช่น

Distance learning

SN Systematic use of techbiques line correspondence, radio, television and the Internet to reach off-campus students

4. คำที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้อง (relationship) กับคำหลัก

4.1 คำที่เป็นคำต้นสกุลของคำหลัก (Top Term) ใช้สัญลักษณ์คือ TT)

4.2 คำที่มีความหมายกว้างกว่าคำหลัก (Broader Term ใช้สัญลักษณ์ คือ BT)

4.3 คำที่มีความหมายแคบกว่าคำหลัก (Narroe Term ใช้สัญลักษณ์คือ NT)

4.4 คำที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับคำหลัก (Related Term) ที่ไม่ใช่คำที่มีความหมายกว้างกว่าหรือแคบกว่า (ใช้สัญลักษณ์คือ RT)

ตัวอย่าง

Distance education

SN Systematic use of techbiques line correspondence, radio, television and the Internet to reach off-campus students

UF Open learning

NT Virtual universities

RT Correspondence courses

Educational media

Electronic learning

Open universities

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://stks.or.th/th/knowledge-bank/28-library-science/1231-20110828-thesaurus.html [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

White spot syndrome virusไวรัสตัวแดงดวงขาว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Taura syndrome virusไวรัสทอร่า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Yellow-head virusไวรัสหัวเหลือง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Human immunodefficiency virusเชื้อไวรัสเอชไอวี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gamma ray brustsการระเบิดของรังสีแกมมา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Herpesvirusเฮอร์ปีสไวรัส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Enterovirus diseaseโรคติดเชื้อเอนเตอโรไวรัส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dengue virusไวรัสไข้เลือดออก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Canine distemper virusไวรัสไข้หัดสุนัข [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hepatitis G virusไวรัสตับอักเสบจี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plant virusไวรัสโรคพืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Epstein-Barr virusไวรัสเอพสไตน์บาร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Extrusion processกระบวนการอัดผ่านขึ้นรูป [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Parvovirusพาร์โวไวรัส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Citrusพืชตระกูลส้ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Antitrust lawกฎหมายป้องกันการผูกขาด [เศรษฐศาสตร์]
Antitrust legislationการตรากฎหมายป้องกันการผูกขาด [เศรษฐศาสตร์]
Industrial trustการรวมกันผูกขาดทางอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Investment trustทรัสต์เพื่อการลงทุน [เศรษฐศาสตร์]
Trustการจัดการทรัพย์สินของผู้อื่น [เศรษฐศาสตร์]
Trust companyบริษัททรัสต์ [เศรษฐศาสตร์]
Herpesvirus diseasesการติดเชื้อเฮอร์ปีสไวรัส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Trustความเชื่อมั่น [การจัดการความรู้]
virusไวรัส
โปรแกรมที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อก่อกวนระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่น ไว้รัสเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของเราได้ด้วยการติดจากแผ่นบันทึกที่มีไวรัสนี้อยู่ เมื่อไวรัสในเครื่องของเราแล้วก็จะเข้าไปในฮาร์ดดิสก์ และดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแฟ้มต่างๆ ต่อมาเมื่อเราเมื่อเรานำแฟ่นบันทึกมาใช้กับ คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไวรัสก็จะก๊อบปี้ตัวเองลงไปในแผ่นบันทึกโดยที่เราไม่รู้ตัว ทำให้ไวรัสแพร่กระจายจากเครื่องหนึ่งไปยังเครื่องอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว ไวรัสบางตัวยังอาจแพร่กระจายไปสู่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นผ่านระบบข่ายงานได้ [คอมพิวเตอร์]
Real Estate Investment Trustกองทุนอสังหาริมทรัพย์ [ธุรกิจ]
Trusteeผู้ดูแลผลประโยชน์
คือ ตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ดูแลให้ บลจ. จัดการลงทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน การสอบทานความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม การเก็บรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งการรับมอบ ส่งมอบ ตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจนับทรัพย์สิน ทำทะเบียนทรัพย์สิน ติดตามสิทธิประโยชน์จากการลงทุน และดำเนินคดีฟ้องร้องแทนผู้ถือหน่วยลงทุนหาก บลจ. ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยต้องเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ fit & proper ทั้งนี้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับบลจ. และไม่มีความเกี่ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมในลักษณะที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ [ตลาดทุน]
Unit trustหน่วยลงทุน
หลักทรัพย์ที่ออกขายโดยบริษัทจัดการลงทุนเพื่อระดมเงินเข้ากองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้น แล้วจัดสรรเงินในกองทุนนั้น ลงทุนในตลาดการเงินตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน เช่น ลงทุนซื้อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ลงทุนในตราสารการเงิน ต่าง ๆ และฝากไว้กับสถาบันการเงิน เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีฐานะร่วมเป็นเจ้าของกองทุนนั้น ๆ และมีสิทธิได้รับเงินปันผลตอบ แทนจากผลกำไรที่เกิดขึ้น หากถือไว้จนถึงกำหนดไถ่ถอนก็จะได้รับส่วนแบ่งคืนจากเงินกองทุนตามสัดส่วนของหน่วยลงทุนที่ถืออยู่ [ตลาดทุน]
Abrus precatoriusมะกล่ำตาหนู [TU Subject Heading]
Airbrush artศิลปะการพ่นสี [TU Subject Heading]
Antitrust lawกฎหมายป้องกันการผูกขาด [TU Subject Heading]
Art objects, Russianศิลปวัตถุรัสเซีย [TU Subject Heading]
Art, Etruscanศิลปะอิทรัสแคน [TU Subject Heading]
Art, Russianศิลปะรัสเซีย [TU Subject Heading]
Arts, Russianศิลปกรรมรัสเซีย [TU Subject Heading]
Bagrusบากรูส [TU Subject Heading]
Brooms and brushesไม้กวาดและแปรง [TU Subject Heading]
Charitable uses, trusts, and foundationsกฎหมายกองทุนการกุศล [TU Subject Heading]
Chechnia (Russia)เชชเนีย (รัสเซีย) [TU Subject Heading]
Chorus scores with organโน้ตเพลงประสานเสียงประกอบออแกน [TU Subject Heading]
Chorusesเพลงประสานเสียง [TU Subject Heading]
Choruses, Sacredเพลงประสานเสียงทางศาสนา [TU Subject Heading]
Choruses, Secularเพลงประสานเสียงทางโลก [TU Subject Heading]
Citrusพืชตระกูลส้ม [TU Subject Heading]
Citrus fruitsผลไม้ตระกูลส้ม [TU Subject Heading]
Computer virusesไวรัสคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Crusadesสงครามครูเสด [TU Subject Heading]
Crushed stone industryอุตสาหกรรมหินย่อย [TU Subject Heading]
Crushing machineryเครื่องบด [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*electric toothbrush* (n ) แปรงสีฟันไฟฟ้า
anti-trust laws (n) กฎหมายต่อต้านการทุ่มตลาด
anti-trust laws (n ) กฎหมายการป้องกันการผูกขาดทางการค้า
brush (vi) แตะ
brush (n ) พื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยพุ่มไม้หรือต้นไม้ขนาดเล็ก
brush house (n ) กระท่อม, กระโจม, หรือบ้านที่ทำจากกิ่งไม้
brush house (n ) กระท่อม, กระโจม, หรือบ้านที่ทำจากกิ่งไม้
See also: R. brush, house
Brust {f} [anat.] | Brüste {pl} (n) หน้าอก
extrusion (n ) การอัดขึ้นรูป
frustrating (adj ) น่าท้อแท้
get a rush (slang ) ตื่นเต้นหรือเมายา
in a rush (prep phrase ) รีบเร่ง
jarussiแห่งประวัติศาสตร์
lazarus (n) คนขี้เรื้อน, ขอทาน
Lazarus[ลาซารัส] (n ) นักบุญลาซารัส หรือ นักบุญลาซารัสแห่งเบทธานีเป็นนักบุญในคริสต์ศาสนาของคริสต์ศตวรรที่ 1 ผู้เป็นพี่น้องกับนักบุญแมรี แม็กดาเลน และเป็นผู้ได้รับการชุบชีวิตโดยพระเยซู (Wikepedia.org)
See also: S. Saint Lazarus, Lazarus of Bethany,
plate brush (n ) มะเขือพวง
rusty (slang) ฝืด
thrush (n ) นกเดินดง
trust (n ) ผู้จัดการทรัพย์สิน
uterus (n) womb
See also: S. womb,
Virus {m,n} | Viren {pl} (n) ต้องการความหมายของอักษร
Virus {m,n} | Viren {pl} (n) ต้องการความหมายของอักษร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Arush!อารุช! Heyy Babyy (2007)
Trust me.ก้อด If... (2010)
I trust you.ผมเชื่อคุณ She Knows (2012)
I'm frustrated.- ผมเข้าใจ The Wheels on the Bus... (2012)
Nat!RUSTY: Presumed Innocent (1990)
- Russ.- Russ! Vegas Vacation (1997)
Drusilla?- Drusilla! Becoming: Part 2 (1998)
Russia?Russland? 48 Hours (2001)
- Rusty.- An Rusty. Ocean's Twelve (2004)
Scary.Gruselig. Pooh's Heffalump Halloween Movie (2005)
Rush out.Rush Ende. Justice (2009)
Rusty!Rusty! Footloose (2011)
Cisserus.CisserusVamps (2012)
[Groans] Russel?Russel? Bones to Pick (2013)
RUSTY:RUSTY: Vacation (2015)
Russian?Russe? Zero Tolerance (2015)
Lazarus.LazarusBrown Shag Carpet (2015)
Rusty, go!Rusty, los! No Friend Left Behind (2016)
I'll crush your bones!ฉันจะบดขยี้ กระดูกของคุณ! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Thirsty little minds rushing to the fountain of knowledge.ใจเล็ก ๆ น้อย ๆ วิ่งกระหายน้ำ น้ำพุแห่งความรู้ Pinocchio (1940)
Kind of rusty.ชนิดของสนิม Pinocchio (1940)
There's a Russian rendezvousมีการนัดพบรัสเซีย Pinocchio (1940)
Well, well, Pinocchio. What's your rush?ก็ ก็ ปิโนคีโอ มีอะไรเร่งด่วน ของคุณหรือไม่ Pinocchio (1940)
I see. I suppose you've had a look at the pro, and he's desperately handsome, and you've conceived a schoolgirl crush on him.ไปเหล่ครูสอนหนุ่มรูปหล่อ... Rebecca (1940)
I wonder how she likes it now, being ordered about by an ex-chorus girl.อยากรู้จริงว่า ทีนี้แดนเวอร์สจะทำยังไง เมื่อต้องมารับคำสั่งจากอดีตนักร้อง Rebecca (1940)
Now, where on Earth did you get the idea she's an ex-chorus girl?คุณไปรู้มาจากไหนว่าหล่อนเป็นอดีตนักร้อง Rebecca (1940)
Oh, you've moved her brush, haven't you?นี่คุณขยับที่เเปรงผมใช่มั้ย Rebecca (1940)
And I'd stand behind her like this and brush away for 20 minutes at a time.แล้วฉันก็จะยืนข้างหลังท่านแบบนี้ เเละหวีผมให้ครั้งละ 20 นาที Rebecca (1940)
Brussels, Athens,บรัสเซลล์, เอเธนส์, Night and Fog (1956)
Rustic signs direct everyone home.นำทางด้วยป้ายบอกทางไปบ้าน Night and Fog (1956)
Burned with phosphorus.หรือถูกเผาไหม้ด้วยสารเคมี Night and Fog (1956)
Sometimes a crust of bread falls from these windows for a comrade outside.บางครั้งก็มีเศษขนมปัง จงใจหล่นออกมาจากหน้าต่าง เพื่อให้เพื่อนที่อยู่ภายนอก Night and Fog (1956)
With our sincere gaze we survey these ruins, as if the the old monster lay crushed forever beneath the rubble.แต่เมื่อพิศดูซากเหล่านี้ อย่างจริงใจแล้ว มันดูเหมือนปิศาจร้าย ได้หมอบราบคราบ อยู่บนซากเหล่านี้ Night and Fog (1956)
Or one quick rush.หรือหนึ่งในการวิ่งอย่างรวดเร็ว The Old Man and the Sea (1958)
Doesn't the blood rush to your head, sir?ได้มีรีบเร่งของเลือดไปยังหัวของคุณ ครับ? Help! (1965)
Doesn't the blood rush to your stomach?ได้ไม่รีบเร่งของเลือดไปยังกระเพาะ อาหารของคุณหรือไม่ Help! (1965)
They trust me. I should have been in vivisection.ฉันควรจะได้รับในการศัลยกรรม Help! (1965)
How do you know we can trust her?คุณจะรู้ว่าเราสามารถไว้วางใจเธอ? เธอมีนิ้วมือข? Help! (1965)
The blood's rushing to my head.เลือดที่วิ่งไปที่หัวของฉัน Help! (1965)
(Chorus sings "Ode To Joy")บทกวีเพื่อความสุข Help! (1965)
I feel sick. The blood is rushing....ฉันรู้สึกแย่ เลีอดกำลังไหล... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Trust in me Blondie.เชื่อฉันเถอะน่า หัวทอง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Otherwise the key'll get rusty and Just be a spot on the wall.ไม่อย่างนั้นกุญแจที่ว่าก็จะขึ้นสนิม และเป็นแค่จดบนผนัง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You thought I'd trust you?นายคิดว่าฉันไว้ใจนายได้หรอ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Hark at them, gazing on me with their trusting little eyes.มีน้อยที่ไว้วางใจของพวกเขา แต่งขึ้นตา คุณชาย ชัฟที How I Won the War (1967)
They can't be trusted with their feet.เด็กผู้ชาย พวกเขาไม่สามารถ เชื่อถือได้กับเท้าของพวกเขา เท้าและความอุดมสมบูรณ์ของ brewups และคุณจะ How I Won the War (1967)
There's nobody to be trusted in total war.ในสงครามทั้งหมด ทำได้ดี แม้ว่า How I Won the War (1967)
We're fighting against men inflicted with a terrible virus.เรากำลังต่อสู้กับผู้ชาย ลือกับไวรัสที่น่ากลัว How I Won the War (1967)
There it was for them, a crusade against tyranny...รณรงค์ต่อต้านการปกครอง แบบเผด็จการ How I Won the War (1967)
You're fighting in a war which may well turn out to be a crusade.เปิดออกมาเป็นสงครามครูเสด ถ้าฉันรู้ว่าฮุน How I Won the War (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rusA bicycle will rust if you leave it in the rain.
rusYou don't have to dress in a mad rush; we've got time.
rusShe's trusted by everyone, isn't she?
rusPutting his trust in God and taking the bull by the horns, the Christian gladiator defeated many adversaries.
rusIron not used soon rusts.
rusBrush your teeth.
rusShe brushed her husband's hat.
rusShe rushed to the office, and was ushered right into an examination room.
rusAs Beth wiped tears from her face, she rushed home.
rusSeeing me, the dog rushed up to me.
rusHe failed to apologize for betraying our trust.
rusThat looks like the work of a virus.
rusMore and more people are rushing to make use of the interactive nature of the medium.
rusThere are five Russians among the party.
rusHe is well acquainted with Russian.
rusThe virus cut down many elephants in Africa.
rusWould you scrape that rusty pan?
rusHe is so honest that everybody trusts him.
rusShe entrusted her baby to her divorced husband.
rusWell now. Are those words to be trusted I wonder?
rusWe joined in on the chorus.
rusDon't trust him.
rusThe girls were trussed up and left in a cellar.
rusShe rushed home with the good news.
rusIt was silly of you to trust them.
rusWe learned Russian instead of French.
rusHe was entrusted with the sales of computers.
rusAlso, "armchair shopping" gets rid of the frustrations of crowds and traffic.
rusI thrust my way through the crowd.
rusThe front-roller thrust angle is 2 degrees, probably there were plans to strengthen that angle a little when racing.
rusI don't trust his story.
rusI brush my hair 100 strokes every night.
rusHis anger was born of frustration.
rusCancer may be related to viruses of some kind.
rusThe tree thrusts its branches far and wide.
rusIt is silly of you to trust them.
rusHe can be trusted.
rusThe ladder was covered with dust and rust.
rusChildren exhibit a low tolerance for the frustrations of learning.
rusYou should associate with people who you believe are trustworthy.
rusAlthough I trusted the map, it was mistaken.
rusAs we entered the shopping district Haruna's gaze darted about, just like she was a rustic from the hills, as she looked over the area.
rusYou are trusted by every one of us.
rusThe taxi collided head-on with a dumpster truck and was badly crushed.
rusJack brushed the dust off his coat.
rusI trust him to some extent.
rusAota was not worthy of your trust.
rusMemories of old times rushed back into my mind.
rusTrust me!
rusShe bought a hair brush and a tooth brush.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาวชนบท[N] rustic, See also: rural people, countryman, Syn. คนต่างจังหวัด, คนบ้านนอก, Ant. ชาวกรุง, คนเมือง, คนกรุง, Example: ชาวชนบทยังนิยมยาและการรักษาพยาบาลแบบโบราณในขณะที่ชาวเมืองสนใจการรักษาพยาบาลสมัยใหม่
ทรัสต์[N] trust company, See also: finance company, Syn. บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์, Example: ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำมีทรัสต์ปิดกิจการไปกว่า 20 แห่ง
น่าไว้ใจ[ADJ] trustworthy, See also: trustable, Syn. น่าไว้วางใจ, Example: ผู้ต้องหาถูกส่งฟ้องศาลในข้อหากระทำผิดฐานเป็นบุคคลที่ไม่น่าไว้ใจในพฤติการณ์ที่อาจประกอบอาชญากรรม, Thai definition: มอบความเชื่อความมั่นใจให้
พลิ้วไหว[V] waver, See also: sway, rustle, Ant. หยุดนิ่ง, Example: กิ่งไม้ที่ต้องกระแสลมฝน ใบของมันจะพลิ้วไหวอย่างเริงร่า, Thai definition: สะบัดเป็นคลื่นไปตามลม
สนิทใจ[ADV] trustfully, See also: credibly, Syn. วางใจ, Ant. คลางแคลงใจ, ตะขิดตะขวงใจ, Example: เธอร่วมหุ้นกับเขาอย่างสนิทใจและไม่เคยคิดว่าจะถูกโกงแบบนี้, Thai definition: ไม่รู้สึกขัดข้องตะขิดตะขวงที่จะทำ
คู่ซี้[N] boon companion, See also: inseparable friend, intimate friend, buddy, trusted companion, Syn. เพื่อนสนิท, Example: คู่ซี้คู่นี้เป็นคู่ที่ไปเคยแยกห่างกันเลย, Count unit: คู่, Notes: (ปาก)
เอชไอวี[N] Human Immune-deficiency Virus, See also: HIV, Syn. ไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคภูมิคุ้มกับบกพร่อง
สิ่งรบกวน[N] disturbance, See also: troublesomeness, intrusion
แปรงซักผ้า[N] clothes brush
ไวรัส[N] virus, Syn. เชื้อไวรัส, เชื้อโรค
ศรัทธา[V] believe in, See also: have trust, confidence in, Syn. ถือ, เชื่อถือ, ยึดถือ
สนิม[N] rust
สุจริต[ADJ] honest, See also: truthful, trustworthy, Syn. ซื่อสัตย์, ซื่อสัตย์สุจริต, ซื่อตรง, Ant. ทุจริต
คับข้องใจ[V] frustrate, See also: feel constraint, Syn. ข้องใจ, คับใจ, อึดอัดใจ, คับอกคับใจ, Ant. สบายใจ, Example: เมื่อมีผู้ขัดขวางไม่ให้เราดำเนินงานให้สำเร็จ เราอาจคับข้องใจและแสดงความก้าวร้าวออกมาได้, Thai definition: คับใจและสงสัยไม่เข้าใจ
ไม่ไว้วางใจ[V] distrust, See also: disbelieve, mistrust, have no trust in, have no confidence in, suspect, be suspicious of, Ant. ไว้วางใจ, วางใจ, Example: ผู้คนในเมืองต่างมีชีวิตเร่งรีบ และหวาดกลัว ไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน, Thai definition: ไม่เชื่อใจ, ไม่วางใจ, ไม่เชื่อถือ
แหลก[ADV] ruinously, See also: crushingly, heavily, Syn. ป่นปี้, เละ, Example: ผลงานของเธอถูกวิพากษ์วิจารณ์แหลกจากนักวิจารณ์รุ่นใหม่, Thai definition: อย่างเสียหาย, อย่างไม่มีชิ้นดี
ขัดสี[V] mill, See also: grind or crush in a mill, Example: อาหารที่ให้สังกะสีปานกลางได้แก่ถั่วเมล็ดแห้งและข้าวที่ขัดสีแต่น้อย, Thai definition: กะเทาะให้เปลือกออกด้วยเครื่องสี
ยี[V] crush, See also: mix, blend, mash, Syn. ขยี้, ขยำ, คลุกเคล้า, Example: คุณยายกำลังยีลูกตาลเพื่อทำขนมตาล, Thai definition: ขยำให้แหลก, ขยำให้เหลว
ยุบยับ[ADV] disastrously, See also: crushingly, heavily, Syn. ย่อยยับ, แหลกลาญ, แหลก, เสียหาย, Example: เราขาดทุนยุบยับ
ลุกลี้ลุกลน[V] hurry, See also: scurry, flurry, be hasty, be flurried, be flustered, rush, Syn. เร่งรีบ, ลนลาน, ตะลีตะลาน, ลุกลน, Example: ชายฉกรรจ์ลุกลี้ลุกลนทำท่าจะพูดอีกครั้งแต่กลับกมหน้านิ่ง, Thai definition: เร่งรีบอย่างไม่เป็นระเบียบ
ส้ม[N] orange, See also: orange tree, Genus Citrus, Syn. ต้นส้ม, Example: เงาะ ทุเรียน มะม่วง น้อยหน่า ส้ม เป็นไม้ผลยืนต้นที่มีมากในภาคกลาง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็กหลายชนิดในสกุล Citrus วงศ์ Rutaceae ใบ ดอก และผิวผลมีต่อมน้ำมัน กลิ่นฉุน ผลรสเปรี้ยวหรือหวาน กินได้
สมจริง[ADV] truthfully, See also: trustworthily, realistically, Syn. เหมือนจริง, น่าเชื่อถือ, Example: เขามักหาเหตุผลและหลักฐานต่างๆ มากล่าวอ้างอย่างสมจริง จนผู้ฟังรู้สึกคล้อยตาม, Thai definition: ควรถือได้ว่าเป็นจริง
สวน[V] give an enema, See also: inject into the anus, take an enema, thrust, Example: แพทย์ใช้น้ำบาเรียมสวนเข้าทางทวารผู้ป่วย ก่อนถ่ายเอ็กซเรย์, Thai definition: เอาสายสวนใส่ทางช่องปัสสาวะให้เข้าไปในกระเพาะปัสสาวะเพื่อให้ปัสสาวะออก, เอาลูกสวนใส่ทวารหนักแล้วบีบน้ำยาหรือน้ำสบู่ให้เข้าไปในลำไส้ใหญ่เพื่อกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่บีบตัวให้อุจจาระออก
หวี[N] comb, See also: currycomb, brush, Example: หวีและแปรงสีฟัน เป็นของใช้ส่วนตัวที่ผู้เดินทางต้องนำติดตัวไป, Count unit: เล่ม, Thai definition: สิ่งที่เป็นซี่ถี่ๆ ใช้สางผมและเส้นด้าย
หวี[V] comb, See also: brush, draw a comb through, Syn. สาง, Example: ย่าหวีผมให้หลานสาว และลูบแป้งให้ด้วยแป้งนวลอีกที, Thai definition: แต่งผมด้วยหวี
แหนง[V] suspect, See also: be suspicious of, doubt, distrust, Syn. หมาง, ระแวง, Ant. ไว้ใจ, Example: โปรดอย่าแหนงดิฉันเลย ดิฉันทำทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์นะ
แหลก[V] be crushed, See also: break into pieces, Syn. ป่นปี้, Example: ฟันของเขาไม่แข็งแรงพอที่จะขบเม็ดผลไม้แข็งให้แตกและแหลกได้, Thai definition: เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย, ละเอียดเป็นผง
รี่[V] go straight in, See also: make straight for, rush, approach directly in, dash directly in, Syn. ปรี่, Ant. รีรอ, Example: เมื่อเขาแกล้งเคาะตู้ เจ้าสุนัขก็จะรี่มาหาราวกับรู้ภาษา, Thai definition: อาการที่เคลื่อนเข้าไปเรื่อยไม่รีรอ
แร่[V] rush (into), See also: go or run headlong, go straight for, Example: ทันทีที่ท่านเดินทางมาถึง นักข่าวต่างแร่เข้าหาเพื่อสัมภาษณ์, Thai definition: รี่เข้าใส่, กรากเข้าใส่
ลิงแสม[N] crab-eating macaque, See also: Macaca irus, Example: ป่าแสมลดลงไปมาก ทำให้ลิงแสมลดจำนวนลงเพราะไม่มีที่อยู่อาศัย, Count unit: ตัว, Thai definition: ลิงหางยาว อาศัยอยู่ตามป่าแสม
ลึกซึ้ง[ADJ] profound, See also: deep, abstruse, recondite, wise, Example: ความเข้าใจภาษาของมนุษย์ก็เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งเกินกว่าคอมพิวเตอร์ในยุคสมัยปัจจุบันจะทำได้, Thai definition: ลึกยิ่งนัก, ยากที่จะหยั่งถึง
ลูกไม้[N] trick, See also: trickery, finesse, stratagem, wile, ruse, artifice, Syn. เล่ห์เหลี่ยม, กลเม็ด, กลอุบาย, อุบาย, Example: เขามีลูกไม้แพรวพราวในการทำธุรกิจ เขาจึงชนะคู่แข่งเสมอมา, Thai definition: เล่ห์เหลี่ยม หรืออุบายที่ใช้หลอกลวงผู้อื่น
โลน[N] crab lice, See also: Phthirus publis, Thai definition: ชื่อแมลงขนาดเล็ก ตัวยาว ลำตัวค่อนไปทางรูปไข่แบน สีขาวปนน้ำตาลอ่อน ไม่มีปีก ปลายขางอแหลมเกือบเป็นง่ามเหมือนก้ามปู อาศัยอยู่ตามบริเวณขนในที่ลับของคน กัดและดูดเลือดกินเป็นอาหาร
เลศนัย[N] hidden motive, See also: ruse, artifice, stratagem, Syn. เล่ห์เหลี่ยม, Example: แววตาของเขามักมีเลศนัยเสมอ ไม่น่าไว้ใจเลย, Thai definition: สิ่งที่ซ่อนเร้น
เล่ห์กระเท่[N] trick, See also: artifice, stratagem, ruse, subterfuge, ploy, Syn. เล่ห์, เล่ห์กล, กลอุบาย, อุบาย, Example: คนบางคนชอบใช้เล่ห์กระเท่เอาชนะผู้อื่นแทนที่จะใช้ความสามารถของตัวเอง, Thai definition: กลอุบายหรือเงื่อนงำอันอาจทำให้คนอื่นหลงผิดหรือเข้าใจผิด
สะกิด[V] poke, See also: nudge, shove, jab, push, prod, thrust, Syn. สะกิดสะเกา, Example: คุณน่าจะสะกิดให้เขารู้บ้างว่าเขาวางตัวไม่เหมาะ, Thai definition: ทำให้รู้ตัว
สุจริตใจ[V] be honest, See also: be upright, be trustworthy, be reliable, Syn. บริสุทธิ์ใจ, Example: กรรมการชุดนี้จะต้องยุติธรรมและสุจริตใจเป็นอย่างยิ่ง ที่จะตัดสินการประกวดครั้งนี้, Thai definition: มีใจที่บริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งใดแอบแฝง
หีบ[V] press, See also: squeeze, crush, compress, Syn. บีบ, คั้น, เค้น, Thai definition: บีบเค้นให้ส่วนที่ต้องการออกมา เช่น หีบอ้อย หีบฝ้าย
แหย่[V] poke, See also: jab, nudge, prod, shove, thrust, Syn. แยง, จิ้ม, Example: อย่าเอามือไปแหย่ไฟ ไฟจะไหม้มือเราพอง, Thai definition: เอานิ้วมือหรือปลายไม้เป็นต้นจิ้มเข้าไป
อึดอัด[V] frustrate, See also: feel uncomfortable, be not satisfied, Syn. ลำบากใจ, กังวลใจ, ไม่สบายใจ, คับอกคับใจ, Example: ผมรู้สึกอึดอัดทุกครั้งที่พบเขา
ไถ[V] push, See also: shove, thrust, move, Syn. เข็น, เคลื่อน, Example: เขาไถรถเข็นเข้ามาจอดในร่มไม้, Thai definition: เคลื่อนไปไถลไป
เชื่อใจได้[V] trust, See also: believe in, have confidence in, have faith in, rely on, count on, bank on, Syn. ไว้ใจได้, วางใจได้, Example: ทางคุณเชื่อใจได้ พวกเราไม่โกงคุณอย่างแน่นอน, Thai definition: มอบความเชื่อ ความมั่นใจหรือความไว้วางใจได้
ขจัดคราบ[V] wipe, See also: clean, brush, rub, Syn. กำจัดคราบ, Example: ผงซักฟอกยี่ห้อใหม่ขจัดคราบบนผ้าได้สะอาดหมดจด
ขึ้นสนิม[V] become rusty, See also: become rutted, Syn. เป็นสนิม, Example: หีบไม้เก่าคร่ำคร่าจนบานพับขึ้นสนิมต้องออกแรงดึงเต็มที่จึงเปิดออก
กลมารยา[N] trick, See also: artifice, stratagem, deception, wile, ruse, Syn. มารยา, เล่ห์เหลี่ยม, Example: เธอใช้กลมารยาทุกอย่างเพื่อยั่วยวนเขา, Thai definition: เล่ห์เหลี่ยมมารยา
มะนาว[N] lemon, See also: lime, Citrus aurantifolia, Syn. ลูกมะนาว, ผลมะนาว, Example: เธอช่วยผ่ามะนาวให้ฉันอีกซีกหนึ่งด้วย, Count unit: ลูก, ผล, ใบ, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มชนิด Citrus aurantifolia Swing. ในวงศ์ Rutaceae ผลเล็กๆ รสเปรี้ยว ใช้ปรุงอาหาร
มอบหมาย[V] assign, See also: commit, entrust, Syn. มอบ, มอบหมายให้, มอบหมายงาน, มอบหน้าที่, Example: พ่อมอบหมายให้พี่ชายคนโตดูแลกิจการส่งออกทั้งหมด, Thai definition: สั่งเสียให้หรือกำหนดให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เมินเฉย[V] pay no attention, See also: overlook deliberately, ignore, set brush, set aside, Syn. เฉยเมย, เพิกเฉย, เฉย, เฉยชา, เย็นชา, เมิน, ละเลย, Example: หากหัวหน้ายังเมินเฉยอยู่ปัญหาคงจะเพิ่มความซับซ้อนมากขึ้น, Thai definition: แสดงอาการเป็นปกติไม่สนใจไยดีต่อสิ่งหรือเหตุการณ์ที่ประสบ
มือสะอาด[ADJ] honest, See also: trustworthy, upright, virtuous, honorable, Syn. มือขาวสะอาด, Example: เขาได้ชื่อว่าเป็นคนมือสะอาดที่สุดของพรรคที่จะมาช่วยกู้สถานการณ์เลวร้ายให้ดีขึ้น, Thai definition: ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่ทำการคดโกงเบียดบังผู้อื่น
ย่ำ[V] tread, See also: tramp, trample, crush, squash, walk over, Syn. ย่ำเท้า, Example: เราขึ้นรถ ลุยน้ำ ลงเรือ และเดินเท้าลุยน้ำย่ำไปตามถนนใหญ่, Thai definition: เหยียบหนักๆ ซ้ำๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบลารุส[n. prop.] (Bēlārus) EN: Belarus   FR: Biélorussie [f]
บี้[v.] (bī) EN: crush ; smash ; press ; squash ; compress ; squeeze   
บริษัทจัดการลงทุน[n. exp.] (børisat jatkān longthun) EN: investment trust   
บด[v.] (bot) EN: crush ; pulverize ; grind ; mill ; pound ; chop   FR: broyer ; concasser ; écraser ; pulvériser
บรัสเซลส์ = บรัสเซล[n. prop.] (Brassēl = Bratsēn) EN: Brussels   FR: Bruxelles
บุก[v.] (buk) EN: trespass ; intrude ; penetrate   FR: pénétrer ; faire intrusion ; franchir
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: trespass ; intrude ; invade ; violate ; encroach   FR: pénétrer ; s'introduire sans autorisation ; empiéter ; envahir ; faire intrusion ; franchir
บุบ[v.] (bup) EN: be pounded lightly ; be distorted ; be dented out of shape ; be crushed lightly ; be ground into fragments   FR: être bosselé ; être cabossé
ฉลาด[adj.] (chalāt) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd   FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux
ฉับพลัน[adv.] (chapphlan) EN: at once ; abruptly ; all of a sudden ; promptly ; suddenly   FR: sur le champ ; instantanément ; soudainement ; subitement ; brusquement
เชื่อใจ [v.] (cheūajai) EN: believe in ; have faith (in someone) ; trust ; confide ; have confidence in   FR: avoir confiance (en) ; croire ; avoir foi (en) ; faire confiance (à)
เชื่อใจได้[v. exp.] (cheūajai dāi) EN: trust ; believe in ; have confidence in ; have faith in ; rely on ; count on ; bank on   FR: compter sur
เชื่อมั่น[v.] (cheūaman) EN: firmly believe ; strongly believe ; trust in ; have confidence ; be confident ; believe in   FR: être confiant ; être convaincu
เชื้อราในร่มผ้า[n. exp.] (cheūarā nai romphā) EN: tinea crusis   
เชื่อถือ [v.] (cheūatheū) EN: trust ; have faith in ; rely on ; confide in ; respect ; admire ; look up to ; believe   FR: croire en ; avoir foi en
เชื้อไวรัส[n.] (cheūa wairas) EN: virus   FR: virus [m]
ชั่วโมงเร่งด่วน[n. exp.] (chūamōng rengduan) EN: rush hours   FR: heure de pointe [f]
ไดโนเสาร์ ไทรันนอซอรัส เร็กซ์[n. exp.] (dainōsao thairannøsøras rēks) EN: Tyrannosaurus Rex   FR: Tyrannosaurus Rex
เด็กบ้านนอก[n. exp.] (dek bānnøk) EN: rustic boy ; country boy   FR: enfant de la campagne [m, f] ; petit provincial [m] ; petite provinciale [f]
เด็กชนบท[n. exp.] (dek chonnabot) EN: rustic boy ; country boy   FR: enfant de la campagne [m, f]
เด็กต่างจังหวัด[n. exp.] (dek tāngjangwat) EN: rustic boy ; country boy   
ดอร์ทมุนด์[TM] (Døtmunt = Døtmun) EN: Borussia Dortmund   FR: Borussia Dortmund [m] ; Dortmund
ด้วงกว่าง[n.] (duang kwāng) EN: Scarab Beetle ; Hercules Beetle ; Rhinocerus Beetle   
ด้วงแรด[n. exp.] (duang raēt) EN: Scarab Beetle ; Hercules Beetle ; Rhinocerus Beetle   
เอฟซี บรัสเซลส์[TM] (Ēf.Sī. Brassēls) EN: Brussels   FR: FC Brussels [m]
อึดอัดใจ[v.] (eut-atjai) EN: frustrate   
ฝาก[v.] (fāk) EN: commit ; consign ; deposit ; entrust ; place under the care of ; leave ; confide   FR: déposer ; confier ; remettre
ฝากฝัง[v.] (fākfang) EN: entrust ; put into the care of ; put something in somebody's charge   FR: confier ; recommander
ฝากไข้[v.] (fākkhai) EN: entrust oneself to the care of somebody ; let the other take care during sickness   
ฝากผีฝากไข้[v. exp.] (fākphī-fākkhai) EN: entrust oneself to the care of somebody ; let the other take care during sickness   
ฝัง[v.] (fang) EN: insert ; implant   FR: insérer ; implanter ; incruster
ฟอสฟอรัส[n.] (føsføras = føtførat) EN: phosphorus   FR: phosphore [m]
เห็ดตะไคล [n. exp.] (het ta khlai) EN: Russula delica   
เห็ดตะไคลขาว[n. exp.] (het ta khlai khāo) EN: Russula delica   
เฮือก[adv.] (heūak) EN: with violence ; violently ; abruptly   FR: brutalement ; brusquement
หินอัคนีพุ [n. exp.] (hin-akkhanīphu) EN: extrusive rock   
หีบ[v.] (hīp) EN: press ; squeeze ; crush ; compress   FR: presser
โฮกฮาก[adv.] (hōk-hāk) EN: rudely ; harshly ; brusquely ; loud-spoken   
ห้วน[adj.] (hūan = huan) EN: short ; abrupt ; brusque ; curt   FR: laconique ; concis
ห้วน[adv.] (hūan = huan) EN: briefly ; shortly ; abruptly ; brusquely ; abridgedly ; bluntly ; curtly   
ห้วน ๆ[adv.] (hūan-hūan) EN: abruptly ; briefly ; shortly ; brusquely ; bluntly ; curtly   FR: laconiquement
หัวซุกหัวซุน[adv.] (hūa suk hūasun) EN: in a headlong rush ; in a hurry ; headlong   FR: tête baissée
เจ้าเล่ห์[adj.] (jaolē) EN: tricky ; cunning ; sly ; wily   FR: malin ; rusé
โจม[v.] (jōm) EN: rush ; spring ; pounce   
จู่[v.] (jū) EN: rush ; dash ; charge   FR: se ruer
จู่ ๆ[adv.] (jū-jū) EN: suddenly ; abruptly ; all of a sudden   FR: soudainement ; brusquement
จุลกฐิน[n.] (junlakathin) EN: action of weaving, dyeing, sewing and presenting a set of yellow robes to a monk ; something done in a rush   
กะหล่ำดาว [n. exp.] (kalam dāo) EN: Brussels Sprouts   FR: chou de Bruxelles [m]
การบุกรุก[n.] (kān bukruk) EN: encroachment ; incursion ; intrusion ; aggression ; trespass   FR: empiétement [m] ; usurpation de terres [f] ; intrusion [f] ; incursion [f]
การฝาก[n.] (kān fāk) EN: entrustment   

CMU English Pronouncing Dictionary
RUS    R AH1 S
TRUS    T R AH1 S
PRUS    P R AH1 S
KRUS    K R AH1 S
BRUS    B R AH1 S
RUSH    R AH1 SH
RUSE    R UW1 Z
RUST    R AH1 S T
RUSK    R AH1 S K
RUSS    R AH1 S
RUSES    R UW1 Z AH0 Z
RUSED    R UW1 Z D
RUSSI    R UW1 S IY0
CRUSH    K R AH1 SH
BRUSO    B R UW1 S OW0
CRUSE    K R UW1 Z
RUSCH    R AH1 SH
BRUSS    B R AH1 S
SORUS    S AO1 R AH0 S
VIRUS    V AY1 R AH0 S
TRUST    T R AH1 S T
GURUS    G UW1 R UW2 Z
BRUST    B R AH1 S T
TRUSS    T R AH1 S
GRUSS    G R AH1 S
FRUSH    F R AH1 SH
RUSIN    R UW1 S IH2 N
RUSTY    R AH1 S T IY0
KRUSE    K R UW1 Z
CYRUS    S AY1 R AH0 S
DRUSA    D R UW1 S AH0
CERUS    S EH1 R AH0 S
DERUS    D EH1 R AH0 S
CRUST    K R AH1 S T
GRUSH    G R AH1 SH
RUSTS    R AH1 S T S
DRUSE    D R UW1 Z
RUSSA    R UW1 S AH0
RUSTS    R AH1 S S
RUSSO    R UW1 S OW0
BRUSH    B R AH1 SH
PRUST    P R AH1 S T
RUSTS    R AH1 S
HORUS    HH AO1 R AH0 S
BRUSE    B R UW1 Z
RUSSE    R AH1 S
RUSSE    R AH1 S AH0 Z
PRUSS    P R AH1 S
CRUSTY    K R AH1 S T IY0
ICARUS    IH1 K ER2 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ruse    (n) (r uu1 z)
rush    (v) (r uh1 sh)
rusk    (n) (r uh1 s k)
rust    (v) (r uh1 s t)
brush    (v) (b r uh1 sh)
cruse    (n) (k r uu1 z)
crush    (v) (k r uh1 sh)
crust    (v) (k r uh1 s t)
gurus    (n) (g u1 r uu z)
ruses    (n) (r uu1 z i z)
rushy    (j) (r uh1 sh ii)
rusks    (n) (r uh1 s k s)
rusts    (v) (r uh1 s t s)
rusty    (j) (r uh1 s t ii)
truss    (v) (t r uh1 s)
trust    (v) (t r uh1 s t)
virus    (n) (v ai1 @ r @ s)
Cyprus    (n) (s ai1 p r @ s)
Russia    (n) (r uh1 sh @)
Taurus    (n) (t oo1 r @ s)
chorus    (v) (k oo1 r @ s)
cirrus    (n) (s i1 r @ s)
citrus    (n) (s i1 t r @ s)
cruses    (n) (k r uu1 z i z)
crusts    (v) (k r uh1 s t s)
crusty    (j) (k r uh1 s t ii)
inrush    (n) (i1 n r uh sh)
onrush    (n) (o1 n r uh sh)
peruse    (v) (p @1 r uu1 z)
rushed    (v) (r uh1 sh t)
rushes    (v) (r uh1 sh i z)
russet    (n) (r uh1 s i t)
rusted    (v) (r uh1 s t i d)
rustic    (n) (r uh1 s t i k)
rustle    (v) (r uh1 s l)
thrush    (n) (th r uh1 sh)
thrust    (v) (th r uh1 s t)
trusts    (v) (t r uh1 s t s)
trusty    (j) (t r uh1 s t ii)
uterus    (n) (y uu1 t @ r @ s)
walrus    (n) (w oo1 l r @ s)
Russell    (n) (r uh1 s @ l)
Lazarus    (n) (l a1 z @ r @ s)
Russian    (n) (r uh1 sh @ n)
brushed    (v) (b r uh1 sh t)
brushes    (v) (b r uh1 sh i z)
brusque    (j) (b r uu1 s k)
bulrush    (n) (b u1 l r uh sh)
crusade    (v) (k r uu1 s ei1 d)
crushed    (v) (k r uh1 sh t)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ウイルス[ういるす, uirusu] (n) ไวรัส
春雨[はるさめ, harusame] (n) วุ้นเส้น
うるさい[うるさい, urusai] (adj) หนวกหู

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
許す[ゆるす, yurusu] Thai: ยกโทษให้ English: to forgive
許す[ゆるす, yurusu] Thai: อนุญาต English: to permit
突く[つく, tsuku] Thai: แทง English: to thrust
苦しむ[くるしむ, kurushimu] Thai: ทุกข์ทรมาน English: to suffer
苦しむ[くるしむ, kurushimu] Thai: โอดครวญ English: to groan
苦しむ[くるしむ, kurushimu] Thai: กังวล English: to be worried
払う[はらう, harau] Thai: ปัด English: to brush
任す[まかす, makasu] Thai: มอบหมาย English: to entrust
飛び出す[とびだす, tobidasu] Thai: พุ่งออกมา English: to rush out
堅苦しい[かたくるしい, katakurushii] Thai: เป็นทางการ English: formal
堅苦しい[かたくるしい, katakurushii] Thai: เป็นพิธีรีตรอง English: ceremonious

German-Thai: Longdo Dictionary
Russlandประเทศรัสเซีย
russischเกี่ยวกับรัสเซีย, ภาษารัสเซีย
Brust(n) |die, nur Sg.| หน้าอก, ส่วนหน้าอกของร่างกาย
Brustwarze(n) |die, pl. Brustwarzen| หัวนม
Grüß Gott!สวัสดี แปลตรงตัว คือ สวัสดีพระเจ้า (ผู้คนตั้งแต่วัยกลางคนขึ้นไปนิยมพูด ใช้กันมากในแถบทางใต้ของเยอรมนี นั่นคือ รัฐบาเยิร์น และรัฐบาเดน-เวือร์ทเทมแบร์ก), See also: Guten Tag, Hallo

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Aufrüstung {f} (n) การติดอาวุธ การใช้อาวุธที่มีศักยภาพที่ดีกว่าเดิมหรือใหม่กว่าเดิม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eile {f}rush [Add to Longdo]
Abstrusität {f}abstrusity [Add to Longdo]
Abtrieb {m} [mot.]downthrust [Add to Longdo]
Ärger {m}; Verdruss {m} | voll Verdruss seinfret | to be in a fret [Add to Longdo]
Andrang {m}rush; crush [Add to Longdo]
Andruckschraube {f} [techn.]thrust bolt [Add to Longdo]
Anlagefonds {m}; offener Investmentfonds [fin.]mutual fund; unit trust [Add to Longdo]
Anlaufring {m}thrust ring [Add to Longdo]
Anlaufscheibe {f}stop disk; thrust washer [Add to Longdo]
Ansturm {m} | Anstürme {pl}onrush | onrushes [Add to Longdo]
Anti-Viren-Programm {m} [comp.]anti-virus-program [Add to Longdo]
Antivirus-Software {f} [comp.]anti-virus software [Add to Longdo]
Argwohn {m}distrustfulness [Add to Longdo]
Armbrust {f} | Armbrüste {pl}crossbow | crossbows [Add to Longdo]
Armbrust {f}arbalest [Add to Longdo]
Armbrustbolzen {m}crossbow arrow [Add to Longdo]
Armbrustschießen {n}crossbow-shooting [Add to Longdo]
Aufdrängen {n}obtrusion [Add to Longdo]
Aufdringlichkeit {f}obtrusiveness [Add to Longdo]
Aufdringlichkeit {f}; Zudringlichkeit {f}intrusiveness [Add to Longdo]
Axial-Rillenkugellager {n} [techn.]deep groove ball thrust bearing [Add to Longdo]
Axialschub {m}axial thrust [Add to Longdo]
Backenbrecher {m}jawcrusher [Add to Longdo]
Bedeckung {f} | Bedeckungen {pl}encrustation | encrustations [Add to Longdo]
Beratergruppe {f}brain trust [Add to Longdo]
Binse {f} [bot.] | Binsen {pl}bulrush | bulrushes [Add to Longdo]
Blausäure {f}prussic acid [Add to Longdo]
Blitzen {n}coruscation [Add to Longdo]
Boskop {m}; Boskoop {m} (Apfel) [bot.]russet [Add to Longdo]
Brain-Truster {m}brain truster [Am.] [Add to Longdo]
Brecher {m}; Brechmaschine {f}; Brechwerk {n}; Brechanlage {f} [techn.] | Brecher {pl}; Brechmaschinen {pl}; Brechwerke {pl} | fahrbare Brechanlagecrusher | crushers | mobile crusher [Add to Longdo]
Brotkruste {f}; Brotrinde {f}crust [Add to Longdo]
(gemauerte) Brüstung {f}; Brustwehr {f}parapet [Add to Longdo]
Brust {f} [anat.] | Brüste {pl}breast | breasts [Add to Longdo]
Brust {f}; Brustkorb {m}; Brustkasten {m}chest [Add to Longdo]
Brust...mammary [Add to Longdo]
Brust...pectoral [Add to Longdo]
sich einen zur Brust nehmen [ugs.]to give beans [Add to Longdo]
sich einen zur Brust nehmen; sich einen genehmigen [ugs.]to get one down oneself [Add to Longdo]
Brustbein {n} [anat.] | Brustbeine {pl}breastbone | breastbones [Add to Longdo]
Brustbein {n}; Sternum {n} [anat.] | Brustbeine {pl}sternum | sternums [Add to Longdo]
Brustbein... [anat.]sternal [Add to Longdo]
Brustbild {n}half length portrait [Add to Longdo]
Brustfell {n} [anat.]pleura [Add to Longdo]
Brustleier {f}breast drill [Add to Longdo]
Brustlymphgang {m}; Brust...thoracic [Add to Longdo]
Brustschwimmen {n} [sport]breaststroke [Add to Longdo]
Brustumfang {m}chest measurement [Add to Longdo]
Brustwarze {f} | Brustwarzen {pl}nipple | nipples [Add to Longdo]
Brustwarze {f} | Brustwarzen {pl}teat | teats [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Russie(n) |f| ประเทศรัสเซีย, See also: Related: russe
russe(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง|ที่เกี่ยวกับประเทศรัสเซีย
russe(n) |m, เฉพาะเอกพจน์| ภาษารัสเซีย , See also: Related: Russe
Russe(n) |m, f| คนรัสเซีย, ชาวรัสเซีย

Japanese-English: EDICT Dictionary
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
鱰(oK);鱪(oK)[しいら;シイラ, shiira ; shiira] (n) (uk) mahimahi (Coryphaena hippurus); common dolphinfish; dolphin; dorado [Add to Longdo]
DNAウイルス[ディーエヌエーウイルス, dei-enue-uirusu] (n) DNA virus [Add to Longdo]
EBウイルス[イービーウイルス, i-bi-uirusu] (n) Epstein-Barr virus; EBV [Add to Longdo]
HIV[エッチアイブイ, ecchiaibui] (n) (See ヒト免疫不全ウイルス) human immunodeficiency virus; HIV [Add to Longdo]
HPV[エッチピーブイ, ecchipi-bui] (n) human papilloma virus; HPV [Add to Longdo]
HPV検査[エッチピーブイけんさ, ecchipi-bui kensa] (n) HPV test; test for human papilloma virus [Add to Longdo]
HR図[エッチアールず, ecchia-ru zu] (n) (abbr) (See ヘルツシュプルングラッセル図) Hertzsprung-Russel diagram; HR diagram [Add to Longdo]
KGB[カーゲーベー;ケージービー, ka-ge-be-; ke-ji-bi-] (n) KGB (former Soviet Union intelligency agency) (rus [Add to Longdo]
LCD[エルシーディー, erushi-dei-] (n) liquid crystal display; LCD [Add to Longdo]
LLC[エルエルシー, eruerushi-] (n) (1) {comp} logical link control; LLC; (2) long-life coolant; LLC [Add to Longdo]
MiG[ミグ, migu] (n) (uk) Mig (Russian aeroplane, airplane); MIG; (P) [Add to Longdo]
NRC[エヌアールシー, enua-rushi-] (n) (1) Nuclear Regulatory Commission; NRC; (2) National Research Council; NRC [Add to Longdo]
RC造[アールシーぞう, a-rushi-zou] (n) (See 鉄筋コンクリート) reinforced concrete construction [Add to Longdo]
RNAウイルス[アールエヌエーウイルス, a-ruenue-uirusu] (n) RNA virus [Add to Longdo]
RSウイルス[アールエスウイルス, a-ruesuuirusu] (n) RS virus (respiratory syncytial virus) [Add to Longdo]
SRC造[エスアールシーぞう, esua-rushi-zou] (n) (See 鉄骨鉄筋コンクリート造) steel-framed reinforced concrete construction [Add to Longdo]
あおがら;アオガラ[, aogara ; aogara] (n) blue tit (Parus caeruleus) [Add to Longdo]
ある種;或る種[あるしゅ, arushu] (adj-no) certain; some kind of; some sort of; of sorts [Add to Longdo]
いもづる接続;芋蔓接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] (n) {comp} daisy chain connection [Add to Longdo]
うざっこい[, uzakkoi] (adj-i) jumbled up; confused; frustrating [Add to Longdo]
おしろい焼け;おしろい焼;白粉焼[おしろいやけ, oshiroiyake] (n) damage to skin by ceruse [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お邪魔;御邪魔[おじゃま, ojama] (n,vs) (pol) (See 邪魔) hindrance; intrusion (suru and itasu verb forms are used as set phrases said prior to entering or leaving someone's home) [Add to Longdo]
お熱[おねつ, onetsu] (n) (1) having a crush on someone; (2) flushing [Add to Longdo]
お留守になる[おるすになる, orusuninaru] (exp,v5r) to fail to be attentive to [Add to Longdo]
かさかさ鳴る[かさかさなる, kasakasanaru] (v5r) to rustle; to make a rustling sound; to crinkle [Add to Longdo]
かさこそ[, kasakoso] (adv,adv-to) rustlingly [Add to Longdo]
かぴかぴ;カピカピ[, kapikapi ; kapikapi] (adj-na,adv,adj-no) (on-mim) (col) crusty; flaky; dried out [Add to Longdo]
がさがさ[, gasagasa] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (on-mim) rustling; dry or rough feeling; (P) [Add to Longdo]
がさごそ[, gasagoso] (n,adj-f) rustling sound [Add to Longdo]
がさり[, gasari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) rustling sound; (n) (2) (obsc) (sl) (See がさる) search (esp. a home search by the police) [Add to Longdo]
きりきり舞い[きりきりまい, kirikirimai] (n,vs) a whirl; going round and round; rushing a person off his feet [Add to Longdo]
き印[きじるし, kijirushi] (n) (sl) (sens) (See 気違い) madness; madman [Add to Longdo]
ぐさりと[, gusarito] (adv) (on-mim) deeply (e.g. dagger thrust) [Add to Longdo]
ぐしゃっ[, gushatsu] (adv-to) (on-mim) crushed flat; squashed to a pulp; squished; crumpled [Add to Longdo]
けんもほろろ;けんもほろほろ(ik)[, kenmohororo ; kenmohorohoro (ik)] (adj-na,adj-no) curt; blunt; brusque [Add to Longdo]
こぶみかんの葉[こぶみかんのは, kobumikannoha] (n) (See バイマックルー) Kaffir lime (leaves used in Thai, etc. cuisine) (Citrus hystrix DC., Rutaceae) [Add to Longdo]
ごそり[, gosori] (adv,adv-to) (on-mim) rustling sound; rummaging sound [Add to Longdo]
ごつい;ごっつい[, gotsui ; gottsui] (adj-i) (1) rough; tough; hard; (2) unrefined; rustic; (3) exceeding; extreme; too much [Add to Longdo]
ごま豆腐;ゴマ豆腐;胡麻豆腐[ごまどうふ(ごま豆腐;胡麻豆腐);ゴマどうふ(ゴマ豆腐), gomadoufu ( goma toufu ; goma toufu ); goma doufu ( goma toufu )] (n) crushed sesame seeds boiled in water and chilled like tofu [Add to Longdo]
さび色;錆色[さびいろ, sabiiro] (n,adj-no) rust (colour) [Add to Longdo]
さやさや[, sayasaya] (adv,adv-to) rustling [Add to Longdo]
さらさら[, sarasara] (adj-na,adv-to,n,vs) (1) (on-mim) rustling; murmuring; (2) fluently; (3) silky (hair); (P) [Add to Longdo]
ざあざあ[, zaazaa] (adv) (on-mim) sound of rushing water; sound of pouring rain; white noise sound; (P) [Add to Longdo]
ざる蕎麦;笊蕎麦;ザル蕎麦;笊そば[ざるそば(ざる蕎麦;笊蕎麦;笊そば);ザルそば(ザル蕎麦), zarusoba ( zaru soba ; sou soba ; sou soba ); zaru soba ( zaru soba )] (n) (uk) zaru soba (soba served on a bamboo draining basket with dipping sauce) [Add to Longdo]
じっくり[, jikkuri] (adv,adv-to) (on-mim) deliberately; carefully; without rushing; (P) [Add to Longdo]
すうすう[, suusuu] (adv,vs) (on-mim) sound of wind rustling through a crack; wheezing [Add to Longdo]
すじ雲;筋雲[すじぐも, sujigumo] (n) (col) (See 巻雲) cirrus cloud [Add to Longdo]
するすると;するする[, surusuruto ; surusuru] (adv) smoothly; swiftly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一败涂地[yī bài tú dì, ㄧ ㄅㄞˋ ㄊㄨˊ ㄉㄧˋ, / ] to fail completely; a crushing defeat [Add to Longdo]
上下班时间[shàng xià bān shí jiān, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ ㄅㄢ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, / ] rush hour [Add to Longdo]
上合[Shàng Hé, ㄕㄤˋ ㄏㄜˊ, ] SCO (Shanghai cooperation organization), involving China, Russia, Kazakhstan, Kyrghizstan, Tajikistan and Uzbekistan; abbr. for 上海合作組織|上海合作组织 [Add to Longdo]
上合组织[Shàng Hé Zǔ zhī, ㄕㄤˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Shanghai cooperation organization (SCO), involving China, Russia, Kazakhstan, Kyrghizstan, Tajikistan and Uzbekistan [Add to Longdo]
上海合作组织[Shàng hǎi Hé zuò Zǔ zhī, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Shanghai cooperation organization (SCO), involving China, Russia, Kazakhstan, Kyrghizstan, Tajikistan and Uzbekistan [Add to Longdo]
不信任[bù xìn rèn, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ, ] mistrust [Add to Longdo]
不信用[bù xìn yòng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ, ] distrust [Add to Longdo]
中俄[Zhōng É, ㄓㄨㄥ ㄜˊ, ] China-Russia [Add to Longdo]
中俄伊犁条约[Zhōng É Yī lí tiáo yuē, ㄓㄨㄥ ㄜˊ ㄧ ㄌㄧˊ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] Treaty of Saint Petersburg of 1881, whereby Russia handed back Yili province to Qing China in exchange for compensation payment and unequal treaty rights [Add to Longdo]
中俄北京条约[Zhōng É Běi jīng tiáo yuē, ㄓㄨㄥ ㄜˊ ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] the Treaty of Beijing of 1860 between Qing China and Tsarist Russia [Add to Longdo]
中俄尼布楚条约[zhōng é ní bù chǔ tiáo yuē, ㄓㄨㄥ ㄜˊ ㄋㄧˊ ㄅㄨˋ ㄔㄨˇ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] Treaty of Nerchinsk (1698) between Qing China and Russia [Add to Longdo]
中俄改订条约[Zhōng É gǎi dìng tiáo yuē, ㄓㄨㄥ ㄜˊ ㄍㄞˇ ㄉㄧㄥˋ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] Treaty of Saint Petersburg of 1881, whereby Russia handed back Yili province to Qing China in exchange for compensation payment and unequal treaty rights [Add to Longdo]
中俄边界协议[Zhōng É biān jiè xié yì, ㄓㄨㄥ ㄜˊ ㄅㄧㄢ ㄐㄧㄝˋ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, / ] Sino-Russian Border Agreement of 1991 [Add to Longdo]
中俄关系[Zhōng É guān xì, ㄓㄨㄥ ㄜˊ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] Sino-Russian relations [Add to Longdo]
中国国际信托投资公司[Zhōng guó Guó jì Xìn tuō Tóu zī gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄣˋ ㄊㄨㄛ ㄊㄡˊ ㄗ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] CITIC; Chinese International Trust and Investment Company [Add to Longdo]
丹顶鹤[dān dǐng hè, ㄉㄢ ㄉㄧㄥˇ ㄏㄜˋ, / ] red-crowned crane (Grus japonensis) [Add to Longdo]
乳山[Rǔ shān, ㄖㄨˇ ㄕㄢ, ] Rushan county level city in Weihai 威海, Shandong [Add to Longdo]
乳山市[Rǔ shān shì, ㄖㄨˇ ㄕㄢ ㄕˋ, ] Rushan county level city in Weihai 威海, Shandong [Add to Longdo]
互信[hù xìn, ㄏㄨˋ ㄒㄧㄣˋ, ] mutual trust [Add to Longdo]
五花大绑[wǔ huā dà bǎng, ˇ ㄏㄨㄚ ㄉㄚˋ ㄅㄤˇ, / ] to truss up tightly; to bind hand and foot [Add to Longdo]
亚速海[Yà sù Hǎi, ㄧㄚˋ ㄙㄨˋ ㄏㄞˇ, / ] Sea of Azov in southern Russia [Add to Longdo]
交托[jiāo tuō, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄛ, ] entrust [Add to Longdo]
人民公社化[rén mín gōng shè huà, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄚˋ, ] collectivization of agriculture (disastrous policy of communist Russia around 1930 and China in the 1950s) [Add to Longdo]
人类免疫缺陷病毒[rén lèi miǎn yì quē xiàn bìng dú, ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ ㄑㄩㄝ ㄒㄧㄢˋ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, / ] human immunodeficiency virus (HIV) [Add to Longdo]
付托[fù tuō, ㄈㄨˋ ㄊㄨㄛ, ] to entrust to [Add to Longdo]
代码[dài mǎ, ㄉㄞˋ ㄇㄚˇ, / ] code (e.g. telephone area code); computer code (e.g. virus) [Add to Longdo]
伊凡[Yī fán, ㄧ ㄈㄢˊ, ] Ivan (Russian name) [Add to Longdo]
伊波拉[yī bō lā, ㄧ ㄅㄛ ㄌㄚ, ] the Ebola virus [Add to Longdo]
伊科病毒[yī kē bìng dú, ㄧ ㄎㄜ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, ] echovirus (RNA virus in genus Enterovirus) [Add to Longdo]
[tuō, ㄊㄨㄛ, ] to commission; to entrust to; to depute; to request; to ask (sb to do sth) [Add to Longdo]
侵入岩[qīn rù yán, ㄑㄧㄣ ㄖㄨˋ ㄧㄢˊ, ] intrusive rock [Add to Longdo]
[cù, ㄘㄨˋ, ] to hurry; to rush; to hasten; near; to promote [Add to Longdo]
[é, ㄜˊ, ] suddenly; very soon; Russian [Add to Longdo]
俄中[é zhōng, ㄜˊ ㄓㄨㄥ, ] Russia-China [Add to Longdo]
俄中朝[É Zhōng Cháo, ㄜˊ ㄓㄨㄥ ㄔㄠˊ, ] Russia, China and North Korea [Add to Longdo]
俄国[É guó, ㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] Russia [Add to Longdo]
俄文[É wén, ㄜˊ ㄨㄣˊ, ] Russian language [Add to Longdo]
俄罗斯[É luó sī, ㄜˊ ㄌㄨㄛˊ ㄙ, / ] Russia [Add to Longdo]
俄罗斯人[É luó sī rén, ㄜˊ ㄌㄨㄛˊ ㄙ ㄖㄣˊ, / ] Russian (person) [Add to Longdo]
俄语[É yǔ, ㄜˊ ㄩˇ, / ] Russian (language) [Add to Longdo]
[lǐ, ㄌㄧˇ, ] rustic; slang (abbr. for 俚語|俚语) [Add to Longdo]
信任[xìn rèn, ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ, ] trust; have confidence in [Add to Longdo]
信得过[xìn de guò, ㄒㄧㄣˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄛˋ, / ] trustworthy; reliable [Add to Longdo]
信从[xìn cóng, ㄒㄧㄣˋ ㄘㄨㄥˊ, / ] to trust and obey [Add to Longdo]
信托[xìn tuō, ㄒㄧㄣˋ ㄊㄨㄛ, ] to entrust [Add to Longdo]
信用[xìn yòng, ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ, ] to trust; one's credit (i.e. trustworthiness); credit (i.e. possible bank loan) [Add to Longdo]
信誉[xìn yù, ㄒㄧㄣˋ ㄩˋ, / ] prestige; distinction; reputation; trust [Add to Longdo]
信赖[xìn lài, ㄒㄧㄣˋ ㄌㄞˋ, / ] to trust; to have confidence in; to have faith in; to rely on [Add to Longdo]
信靠[xìn kào, ㄒㄧㄣˋ ㄎㄠˋ, ] trust [Add to Longdo]
俾斯麦[Bǐ sī mài, ㄅㄧˇ ㄙ ㄇㄞˋ, / ] Bismarck (name); Otto von Bismarck (1815-1898), Prussian politician, Minister-President of Prussia 1862-1873, Chancellor of Germany 1871-1890 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
アンチウィルス[あんちういるす, anchiuirusu] anti-virus [Add to Longdo]
アンチウィルスソフト[あんちういるすそふと, anchiuirususofuto] anti-virus software [Add to Longdo]
ウィルスプロテクション[ういるすぷろてくしょん, uirusupurotekushon] virus protection [Add to Longdo]
ウィルス隔離[ウィルスかくり, uirusu kakuri] virus removal, virus sweep [Add to Longdo]
ウイルスチェック[ういるすちえっく, uirusuchiekku] virus check [Add to Longdo]
ウイルス防止[ウイルスぼうし, uirusu boushi] virus check [Add to Longdo]
エライザ法[エライザほう, eraiza hou] ELISA method (virus detection) [Add to Longdo]
クロックパルス[くろっくぱるす, kurokkuparusu] clock signal, clock pulse [Add to Longdo]
ケーブルサービスプロバイダ[けーぶるさーびすぷろばいだ, ke-burusa-bisupurobaida] global service provider [Add to Longdo]
コールセットアップ[こーるせっとあっぷ, ko-rusettoappu] call setup [Add to Longdo]
コンパイラによる最適化[コンパイラによるさいてきか, konpaira niyorusaitekika] compiler optimization [Add to Longdo]
コンピュータウィルス[こんぴゅーたういるす, konpyu-tauirusu] computer virus [Add to Longdo]
コンピュートポルス[こんぴゅーとぽるす, konpyu-toporusu] computopolis [Add to Longdo]
サイクルスチール[さいくるすちーる, saikurusuchi-ru] cycle stealing [Add to Longdo]
サンプルサイズ[さんぷるさいず, sanpurusaizu] sample size [Add to Longdo]
シェルスクリプト[しえるすくりぷと, shierusukuriputo] shell script [Add to Longdo]
シソーラス[しそーらす, shiso-rasu] thesaurus [Add to Longdo]
シソーラスの項目[シソーラスのこうもく, shiso-rasu nokoumoku] thesaurus entry [Add to Longdo]
シングルシフト[しんぐるしふと, shingurushifuto] single shift [Add to Longdo]
シングルステップ[しんぐるすてっぷ, shingurusuteppu] single step (debugging mode) [Add to Longdo]
シングルソースサプライヤー[しんぐるそーすさぷらいやー, shinguruso-susapuraiya-] single source supplier [Add to Longdo]
シンプルステートメント[しんぷるすてーとめんと, shinpurusute-tomento] simple statement [Add to Longdo]
スイッチドバーチャルサーキット[すいっちどばーちゃるさーきっと, suicchidoba-charusa-kitto] switched virtual circuit [Add to Longdo]
セルスイッチング[せるすいっちんぐ, serusuicchingu] cell switching [Add to Longdo]
セルスイッチング容量[セルスイッチングようりょう, serusuicchingu youryou] cell switching capacity [Add to Longdo]
セルスクランブル[せるすくらんぶる, serusukuranburu] cell scrambling [Add to Longdo]
チャネルステータスワード[ちゃねるすてーたすわーど, chanerusute-tasuwa-do] channel status word [Add to Longdo]
ツールサーバ[つーるさーば, tsu-rusa-ba] tool server [Add to Longdo]
ツールセット[つーるせっと, tsu-rusetto] tool set [Add to Longdo]
テクニカルサポート[てくにかるさぽーと, tekunikarusapo-to] technical support [Add to Longdo]
デュアルスキャンディスプレー[でゆあるすきゃんでいすぷれー, deyuarusukyandeisupure-] dual scan display [Add to Longdo]
トータルシステム[とーたるしすてむ, to-tarushisutemu] total system [Add to Longdo]
ネットワークファイルシステム[ねっとわーくふぁいるしすてむ, nettowa-kufairushisutemu] Network File System, NFS [Add to Longdo]
バーチャルサーキット[ばーちゃるさーきっと, ba-charusa-kitto] virtual circuit (VC) [Add to Longdo]
バーチャルサーキット識別子[バーチャルサーキットしきべつし, ba-charusa-kitto shikibetsushi] virtual channel identifier (VCI) [Add to Longdo]
パーマネントバーチャルサーキット[ぱーまねんとばーちゃるさーきっと, pa-manentoba-charusa-kitto] permanent virtual circuit (PVC) [Add to Longdo]
パルス[ぱるす, parusu] pulse, impulse [Add to Longdo]
パルス符号変調[パルスふごうへんちょう, parusu fugouhenchou] Pulse-Code Modulation, PCM [Add to Longdo]
パルス幅[パルスはば, parusu haba] pulse width [Add to Longdo]
パルス列[パルスれつ, parusu retsu] pulse stream (train, string) [Add to Longdo]
ファイルサーバ[ふぁいるさーば, fairusa-ba] file server [Add to Longdo]
ファイルサービス利用者[ファイルサービスりようしゃ, fairusa-bisu riyousha] file service user [Add to Longdo]
ファイルサイズ[ふぁいるさいず, fairusaizu] file size [Add to Longdo]
ファイルシステム[ふぁいるしすてむ, fairushisutemu] file system [Add to Longdo]
ファイルセット[ふぁいるせっと, fairusetto] file set [Add to Longdo]
ファセットシソーラス[ふぁせっとしそーらす, fasettoshiso-rasu] faceted thesaurus [Add to Longdo]
フェールセーフ動作[フェールセーフどうさ, fe-ruse-fu dousa] failsafe operation [Add to Longdo]
フェールソフト[ふぇーるそふと, fe-rusofuto] failsoft [Add to Longdo]
フェイルセーフ[ふぇいるせーふ, feiruse-fu] fail-safe [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ちち, chichi] Muttermilch, Brust [Add to Longdo]
乳癌[にゅうがん, nyuugan] Brustkrebs [Add to Longdo]
乳首[ちくび, chikubi] Brustwarze [Add to Longdo]
[しるし, shirushi] SIEGEL, STEMPEL [Add to Longdo]
[しるし, shirushi] Zeichen, Kennzeichen, Anzeichen [Add to Longdo]
古す[ふるす, furusu] abnutzen [Add to Longdo]
古巣すだち[ふるす, furusu] altes_Nest, altes_Heim [Add to Longdo]
地殻[ちかく, chikaku] Erdrinde, Erdkruste [Add to Longdo]
地殻変動[ちかくへんどう, chikakuhendou] Bewegung_der_Erdkruste [Add to Longdo]
子宮[しきゅう, shikyuu] Gebaermutter, Uterus [Add to Longdo]
寝苦しい[ねぐるしい, negurushii] schlafhindernd, schlecht_schlafen [Add to Longdo]
履き古し[はきふるし, hakifurushi] abgetragene_Schuhe, abgetragene_Socken [Add to Longdo]
平泳ぎ[ひらおよぎ, hiraoyogi] Brustschwimmen [Add to Longdo]
年賀[ねんが, nenga] Neujahrsgruss, Neujahrswunsch [Add to Longdo]
幽門[ゆうもん, yuumon] Pylorus, Pfoertner, Magenausgang [Add to Longdo]
[ふところ, futokoro] -Busen, Brusttasche [Add to Longdo]
暑苦しい[あつくるしい, atsukurushii] drueckend_heiss, unertraeglich_heiss [Add to Longdo]
[うるし, urushi] -Lack [Add to Longdo]
漆塗り[うるしぬり, urushinuri] lackiert, Lack- [Add to Longdo]
狭苦しい[せまくるしい, semakurushii] -eng, beengt [Add to Longdo]
留守[るす, rusu] Abwesenheit (von zu Hause) [Add to Longdo]
矢印[やじるし, yajirushi] Richtungspfeil, Pfeil [Add to Longdo]
[れい, rei] HOEFLICHKEIT, GRUSS, DANK, LOHN [Add to Longdo]
[ろう, rou] MUTTERLEIB, GEBAERMUTTER, UTERUS [Add to Longdo]
[むね, mune] -Brust [Add to Longdo]
胸像[きょうぞう, kyouzou] Bueste, Brustbild [Add to Longdo]
胸囲[きょうい, kyoui] Brustumfang [Add to Longdo]
胸部[きょうぶ, kyoubu] -Brust, Brustgegend [Add to Longdo]
苦しい[くるしい, kurushii] schmerzhaft [Add to Longdo]
苦しむ[くるしむ, kurushimu] leiden [Add to Longdo]
苦しめる[くるしめる, kurushimeru] quaelen [Add to Longdo]
著しい[いちじるしい, ichijirushii] merklich, bemerkenswert, auffallend [Add to Longdo]
記す[しるす, shirusu] aufschreiben, notieren [Add to Longdo]
許す[ゆるす, yurusu] erlauben, zulassen [Add to Longdo]
賀正[がしょう, gashou] Neujahrsgruss, Neujahrswunsch [Add to Longdo]
重苦しい[おもくるしい, omokurushii] duester, drueckend, schwer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top