Search result for

rufs

(432 entries)
(0.4237 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rufs-, *rufs*, ruf
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rufs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rufs*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ruff[N] ผ้าที่พับเป็นแผงใช้สวมรวบคอในศตวรรษที่16-17, Syn. collar
ruff[N] ขนแผงคอนกหรือของสัตว์อื่น, Syn. plume
ruff[N] เกมเล่นไพ่ชนิดหนึ่ง
gruff[ADJ] หุนหันพลันแล่น, See also: หยาบ, Syn. brusque, offhand, Ant. polite
gruff[ADJ] (เสียง) แหบ, See also: (เสียง) ห้าว, Syn. hoarse, harsh, rough
ruffle[VT] ทำให้กระเพื่อม
ruffle[VI] กระเพื่อม
ruffle[VT] ทำให้ขนตั้งฟู, Syn. erect feathers
ruffle[VT] ทำให้ขุ่นเคือง, See also: ทำให้หัวเสีย, ทำให้โกรธ, Syn. annoy, agitate, upset, Ant. soothe, compose
ruffle[VI] ขุ่นเคือง, See also: หัวเสีย, โกรธ, Syn. annoy, agitate, upset
ruffle[VT] ทำให้ย่น, See also: ทำให้ไม่เรียบ, Syn. disarrange, disorder, rumple, Ant. smooth, arrange, order
ruffle[VI] ย่น, See also: ไม่เรียบ, Syn. disarrange, disorder, rumple
ruffle[N] การกระเพื่อม, See also: การเป็นคลื่น
ruffle[N] สิ่งรบกวนใจ, See also: สิ่งน่ารำคาญ, สิ่งที่ก่อให้เกิดความรำคาญ, Syn. annoyance, irritation
ruffle[N] ชิ้นผ้าที่จับจีบใช้ตกแต่ง, Syn. frill, fringe
ruffle[N] การรัวกลองเบาๆ ติดต่อกัน, Syn. low drumbeat
ruffle[VT] การรัวกลองเบาๆ ติดต่อกัน
ruffly[ADJ] กระเพื่อม, See also: เป็นคลื่น
scruff[N] หลังคอ, See also: ต้นคอ, Syn. neck, nape
scruff[N] คนที่สกปรกและไม่เรียบร้อย, See also: คนที่ไม่เป็นระเบียบ, คนเลอะเทอะ
gruffly[ADV] (เสียง) แหบ, See also: (เสียง) ห้าว, Syn. hoarsely, throatily
ruffian[N] นักเลง, See also: อันธพาล, คนเกเร, นักเลงหัวไม้, Syn. hooligan, thug
ruffled[ADJ] ยุ่งเหยิง, See also: ไม่เรียบร้อย, Syn. dishevelled, rumpled
ruffled[ADJ] (เสื้อผ้า) ที่ตกแต่งด้วยวัสดุเป็นกลีบเล็กๆ
truffle[N] เห็ดชนิดกินได้
dandruff[N] ขี้รังแค (เขียนอีกคือ dandriff), See also: รังแค
gruffness[N] เสียงแหบ, See also: (เสียง) ห้าว
ruffle up[PHRV] ทำให้ยับ, See also: ทำให้ย่น, Syn. rough up
ruffle up[PHRV] ทำลายความสงบของ, See also: ทำให้ตื่นเต้น
unruffled[ADJ] สงบ, See also: มั่นคง, Syn. calm, unperturbed, Ant. ruffled
ruffianism[N] ความเศร้าโศก
walking dandruff[SL] หมัด, See also: เหา
ruffle someone up the wrong way[IDM] ทำให้ขุ่นเคือง, See also: ทำให้ไม่พอใจ, Syn. rub up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dandruff(แดน'ดรัฟ) n. ขี้รังแค, See also: dandruffy adj. ดูdandruff dandriffy adj. ดูdandruff, Syn. dandriff
gruff(กรัฟ) adj. เสียงแหบ,เสียงห้าว,หยาบคาย,กระด้าง., See also: grufffish adj. gruffness n., Syn. blunt,abrupt,
gruffy(กรัฟ'ฟี) adj. =gruff, See also: gruffily adv. gruffiness n.
ruff(รัฟ) n. ปกคอเสื้อพับเป็นระเบียบรอบคอที่ใช้สวมในสมัยศตวรรษที16-17,การทิ้งไพ่ตัวคิง vt. ทำให้ผมยุ่ง,ทำให้ผมเป็นกระเซิง
ruffian(รัฟ'เฟียน) n. คนพาล,อันธพาล,นักเลงโต,คนโหดเหี้ยมที่ชอบรังแกคนอื่น adj. พาล,โหดเหี้ยม,ไม่เคารพกฎหมาย, See also: ruffianism n., Syn. roughneck
ruffle(รัฟ'เฟิล) vt. ทำให้ไม่เรียบ,ทำให้ขรุขระ,ทำให้สาก,ทำให้หยาบ, (นกหรือไก่) พองขนรอบคอ,กระเพื่อม,พับเป็นจีบ,ทำให้ย่น vi. กระเพื่อม,ย่น,เป็นคลื่น,ฉงนสนเท่ห์,เคืองใจ n. การเป็นคลื่น,การกระเพื่อม,สิ่งที่คล้ายขนปุยรอบคอนก,ความยุ่งเหยิง,สิ่งรบกวนใจ,ความเคืองใจ
scruff(สครัฟ) n. หลังคอ,ต้นคอกะรุ่งกะริ่ง,มอมแมม,ไม่มีค่า,น่าดูถูก
unruffled(อันรัพ'เฟิลดฺ) adj. เงียบสงบ,มั่นคง,คงที่,ราบรื่น,ไม่ย่น., Syn. serene,calm

English-Thai: Nontri Dictionary
dandruff(n) รังแค,ขี้หัว
gruff(adj) มีเสียงแหบ,ห้าว,หยาบคาย,กระด้าง
ruff(n) ขนรอบคอนก,ผ้าแข็งพันคอ
ruffian(adj) เป็นนักเลง,อันธพาล,เกเร,พาล,โหดเหี้ยม
ruffian(n) นักเลง,อันธพาล,คนเกเร,คนพาล,คนโหดเหี้ยม
ruffle(n) ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,สิ่งรบกวน
ruffle(vt) รบกวน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้สาก,ทำให้ขรุขระ,ทำให้ย่น
scruff(n) ต้นคอ
truffle(n) เห็ดโคน,เห็ดดำ,เห็ดถ่าน
unruffled(adj) เรียบ,สงบ,ไม่สะเทือน,มั่นคง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rufescentสีน้ำตาลแกมแดง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rufousค่อนข้างแดง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dandruffขี้รังแค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antidandruff Agentsสารป้องกันรังแค, สารขจัดรังแค [การแพทย์]
Antidandruff Shampoosแชมพูขจัดรังแค [การแพทย์]
Crufomateครูฟอเมต [การแพทย์]
Dandruffรังแค [การแพทย์]
Dandruff, Oilรังแคน้ำมัน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Prüfsumme {f}; Checksumme {f} | Prüfsummen {pl}checksums
scruffyยู่ยี่, สกปรก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Rufus.รูฟัส There Might be Blood (2008)
THANK YOU, RUFUS.Valley Girls (2009)
Call Nick.Ruf Nick an. The Damned Don't Cry (1950)
A phone call?Keinen AnrufDiabolique (1955)
- I call him.Ich rufe ihn. The Invitation (1973)
Call him!Bitte, ruf ihn an! How to Get Dad Into Reform School (1978)
- Yo, yo.Ich rufe die Polizei. Trust Doesn't Rust (1982)
(shouting)(Rufe) Otello (1986)
Hall them.- Rufen Sie sie. Favorite Son (1997)
Yeah.- Du kommst wie gerufen. Ja. Separation Anxiety (2001)
Call me.Ruf mich an. Buying the Cow (2002)
- Yeah, man!- Ruf Jess. Bend It Like Beckham (2002)
Hail him!Rufen Sie ihn! Fallen Hero (2002)
Duty calls.Die Pflicht ruft. Heroes: Part 1 (2004)
Call me?Mich anrufen? Waiting for Dogot (2007)
Ok?Ich rufe Dienstag an. 99 francs (2007)
Call him?Ihn anrufen? 20th Century Boys 1: Beginning of the End (2008)
Call me.Ruf mich an. Who Shot Jay Arnstein? (2008)
-Rufus.- Rufus? The Ex-Files (2008)
I'll call.Ich werd anrufen. Dr. Griffin (2010)
I'll phone.Ich rufe dich an. Breaking Fast (2010)
Call her?Anrufen? Garbage Island (2011)
- 911.- NotrufPilot (2011)
Incoming.Eingehender AnrufOrigins (2012)
Call first.Ruf vorher an. Virgin Territory (2012)
Hi.Rufus Humphrey. Where the Vile Things Are (2012)
Call me.Ruf mich an. Safe House (2013)
calling.- Ruf an. Walk of Shame (2014)
- Ow.Ruf mich an. Grace (2014)
_ANRUF VON SIMON ...Through Partnership (2014)
Okay.Okay. Ruf mich an. Fork in the Road (2015)
It calls meEs ruft mich Moana (2016)
Hi.Ich rufe schon an. Hallo. The Wild West (2016)
Mum!MOM RUFT AN Playtest (2016)
Rufus.รูฟัส. New Haven Can Wait (2008)
I have to meet rufus at the storage space.ผมต้องไปพบรูฟัสที่ห้องเก็บของ Pret-a-Poor-J (2008)
Rufus?รูฟัส ? There Might be Blood (2008)
Rufus.รูฟัส. There Might be Blood (2008)
Not one hour from this very door we were accosted by... .. a bunch of ruffians...เกือบหนึ่งชั่วโมงก่อนถึงที่นี่ เราถูกคุกคามมาตลอดทาง... ..จากพวกนักเลงข้างถนน.. The Secret of Moonacre (2008)
They're a band of ruffians in the woods.อันธพาลที่อาศัยอยู่ในป่า.. The Secret of Moonacre (2008)
- Let's go sit down. Rufus.- นั่งลงกันเถอะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- Trufflehunter?ทรัฟเฟิลฮันเตอร์? The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
He escaped from the Youth Detention Center with those ruffians from Incheon Harbor.มันหนีออกมาจากสถานกักกันเยาวชน กับพวกนักเลงจากท่าเรือที่อินชอน Episode #1.5 (2008)
Putting an end to his future mixing around with those ruffians.จบอนาคตของเขาด้วยการ เข้าร่วมแก้งนักเลง Episode #1.5 (2008)
A couple of scruffy guys walk in,มีคนสกปรกเดินเข้ามา Safe and Sound (2008)
When I was a little boy, I had an old tomcat named Rufus.ตอนผมเป็นเด็ก ผมมีแมวชื่อ รูฟัส Greatness Achieved (2008)
Old Rufus didn't like that one bit.รูฟัสไม่ปลื้มเลยแม้แต่นิด Greatness Achieved (2008)
There's the dandruff shampoo marketing presentation at 3:00.มีสาธิตเกี่ยวกับการทำตลาดแชมพูขจัดรังแค ตอน 3 โมง Duplicity (2009)
I'm short and occasionally have dandruff in my beard.ฉันเตี้ย และมีโอกาสที่จะเป็นรังแคที่หนวด Chuck Versus the Best Friend (2009)
You have dandruff in your beard?นายมีรังแคที่หนวดด้วยเหรอ? Chuck Versus the Best Friend (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rufA ruffian's pistol went off.
rufThe mind ruffled the surface of the water.
rufThat dog has been barking 'Ruff-ruff-ruff-ruff!' all day long.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พร้อมพร้อ[V] look shabby, See also: look scruffy, Syn. ซอมซ่อ, Example: ที่รัสเซียไม่มีบริษัทประกันภัยให้ประกันรถหาย รถยนต์ที่วิ่งบ้างจอดบ้างจึงเก่าพร้อมพร้อนัก, Thai definition: ไม่งดงาม
นักเลงโต[N] ruffian, See also: tough, rogue, gangster, hoodlum, thug, Syn. นักเลงใหญ่, Example: อำนาจหรืออิทธิพลของนักเลงโตนั้นเป็นศักยภาพเฉพาะตัวของบุคคล, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เกะกะระราน มีลูกสมุนมาก
สร้อย[N] mane, See also: ruff, Thai definition: ขนคอสัตว์
คนพาล[N] hooligan, See also: delinquent, yob/yobbo, ruffian, vandal, lager lout, Syn. คนเลว, คนเกเร, Ant. คนดี, Example: นิทานเรื่องนี้ให้คติสอนใจถึงการหลีกเลี่ยงการทำความชั่วคบคนดีหลีกหนีคนพาลซึ่งสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ดี, Count unit: คน
ขี้ลม[N] dandruff, See also: scurf, Syn. ขี้รังแค, รังแค, Example: ชายแก่ใส่เสื้อสีดำ ทำให้เห็นขี้ลมล่วงอยู่บนบ่าชัดเจน, Thai definition: ขุยหนังศีรษะ, ขี้ไคลที่ศีรษะ
ขี้รังแค[N] dandruff, See also: dandriff, scurf, Syn. รังแค, Example: เขาเกาผมจนขี้รังแคร่วงหล่นเต็มเสื้อ, Thai definition: ขี้ไคลขาวๆ หรือหนังตาย ที่ติดอยู่ตามศีรษะ
เยือกเย็น[ADJ] cool, See also: calm, unruffled, composed, collected, Syn. สุขุม, ใจเย็น, Example: พี่สาวมีนิสัยใจคอเยือกเย็นสุขุมไม่ใจร้อนเท่าน้องสาว, Thai definition: มีจิตใจหนักแน่นสุขุมไม่ฉุนเฉียว
ใจเย็น[ADJ] calm, See also: cool, cool-headed, patient, unemotional, composed, unruffled, Ant. ใจร้อน, รีบร้อน, Example: เขารักแม่มากกว่าพ่อเพราะแม่เป็นคนใจเย็นแต่พ่อเป็นศิลปินเจ้าอารมณ์
ทรชน[N] ruffian, See also: knaves, rascals, evildoer, wicked man, desperado, out-law, culprit, Syn. ทุรชน, คนชั่ว, คนเลว, คนพาล, คนเลวทราม, คนชั่วร้าย, Ant. สุภาพชน, Example: ตำรวจลากคอ 3 ทรชนที่ข่มขืนเด็กวัย 15 ขวบต่อหน้าเพื่อน, Count unit: คน
น่าตื่นตาตื่นใจ[V] be excited, See also: be agitated, be thrilled, be ruffled, Syn. น่าเร้าใจ, น่าระทึกใจ, น่าตื่นเต้น, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ, Example: การแสดงของคณะกายกรรมจากจีนน่าตื่นตาตื่นใจมาก
น่าตื่นตาตื่นใจ[ADJ] excited, See also: agitated, thrilled, ruffled, Syn. น่าเร้าใจ, น่าระทึกใจ, น่าตื่นเต้น, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ
น่าตื่นเต้น[V] be excited, See also: be agitated, be thrilled, be ruffled, Syn. น่าเร้าใจ, น่าระทึกใจ, น่าตื่นตาตื่นใจ, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ, Example: การแสดงของคณะกายกรรมน่าตื่นเต้นมาก
น่าตื่นเต้น[ADJ] excited, See also: agitated, thrilled, ruffled, Syn. น่าเร้าใจ, น่าระทึกใจ, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ, Example: ผู้ชมไม่ควรพลาดการแข่งขันอันน่าตื่นเต้นของเหล่าบรรดาผู้เข้าแข่งขัน
น่าระทึกใจ[ADJ] excited, See also: agitated, thrilled, ruffled, Syn. น่าเร้าใจ, น่าตื่นเต้น, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ, Example: ฉันชอบฉากที่น่าระทึกใจตอนที่พระเอกกับนางเอกหนีลงไปใต้น้ำเท่านั้น
น่าระทึกใจ[V] be excited, See also: be agitated, be thrilled, be ruffled, Syn. น่าเร้าใจ, น่าตื่นเต้น, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ
น่าเร้าใจ[ADJ] excited, See also: agitated, thrilled, ruffled, Syn. น่าตื่นเต้น, น่าระทึกใจ, น่าตื่นตาตื่นใจ, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ, Example: การล่องแก่งคราวนี้เป็นการล่องแก่งที่น่าเร้าใจและจะไม่มีวันลืมเลยทีเดียว
น่าเร้าใจ[V] be excited, See also: be agitated, be thrilled, be ruffled, Syn. น่าตื่นเต้น, น่าระทึกใจ, น่าตื่นตาตื่นใจ, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ
รังแค[N] dandruff, See also: scurf, Syn. ขี้รังแค, ขี้ลม, Thai definition: ขุยหนังศีรษะ
ก้นขบ[N] cylindrophis ruffus, See also: species of non-poisonous snake, Syn. งูก้นขบ, Example: งูก้นขบมีสีดำแกมม่วงมีลายขาวเป็นปล้องๆ, Count unit: ตัว
นักเลง[N] ruffian, See also: rowdy, hooligan, hoodlum, rascal, knave, rogue, Syn. อันธพาล, Example: ฉันเกลียดพวกนักเลงที่ชอบสุมหัวอยู่ท้ายซอย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เกะกะระรานชอบหาเรื่องผู้อื่นให้เดือดร้อน
นัวเนีย[V] confuse, See also: muddle, disturb, perturb, ruffle, Syn. พัลวัน, ยุ่ง, ปัวเปีย, Thai definition: เกี่ยวพันกันยุ่งไปหมด
แห้ว[N] truffle, Count unit: เม็ด, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกมีหัวหลายชนิดในวงศ์ Cyperaceae ขึ้นตามที่ชื้นแฉะ หัวกินได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum   
แห้ว[n.] (haeo) EN: truffle ; water chestnut   FR: chataîgne d'eau [f]
ใจเย็น[adj.] (jaiyen) EN: calm ; cool ; cool-headed ; patient ; unemotional ; composed ; unruffled ; mentally calm ; even-tempered ; steady   FR: calme ; placide ; paisible ; serein ; imperturbable ; flegmatique ; patient
จมูก[n.] (jamūk) EN: snout   FR: museau [m] ; groin [m] ; truffe [f]
ขี้รังแค[n.] (khīrangkhaē) EN: dandruff ; scurf   FR: pellicules [fpl]
คนชั่วร้าย[n. exp.] (khon chūarāi) EN: ruffian   
กุ๊ย[n.] (kui) EN: ruffian ; bully ; scoundrel   FR: scélérat [m] ; vaurien [m] ; brute [f] ; canaille [f] ; gredin [m] ; crapule [f] ; fripouille [f]
นักเลง[n.] (naklēng) EN: ruffian ; rowdy ; hooligan ; hoodlum ; rascal ; knave ; rogue ; knave   FR: fripon [m] ; racaille [f] (vx) ; canaille [f] (vx)
นักเลงโต[n. exp.] (naklēng tō) EN: ruffian; tough ; rogue ; gangster ; hoodlum ; thug   
น่าตื่นเต้น[adv.] (nāteūnten) EN: exciting ; excited ; agitated ; thrilled ; ruffled   FR: excitant ; troublant
นกหางรำหลังแดง[n. exp.] (nok hāng ram lang daēng) EN: Rufous-backed Sibia   FR: Sibia à dos marron ; Sibia à dos roux ; Sibia de Blyth
นกหัวขวานด่างท้องน้ำตาลแดง[n. exp.] (nok hūa khwān dāng thøng nāmtān daēng) EN: Rufous-bellied Woodpecker   FR: Pic à ventre fauve [f] ; Pic à ventre roux [m] ; Pic épeiche à ventre roux [m]
นกหัวขวานจิ๋วอกแดง[n. exp.] (nok hūa khwān jiu ok daēng) EN: Rufous Piculet   FR: Picumne roux [m]
นกหัวขวานสีตาล[n. exp.] (nok hūa khwān sī tān) EN: Rufous Woodpecker   FR: Pic brun [m]
นกจาบฝนปีกแดง[n. exp.] (nok jāp fon pīk daēng) EN: Indochinese Bushlark ; Rufous-winged Lark   FR: Alouette rousse [f] ; Alouette d'Indochine [f] ; Alouette du Siam [f]
นกจับแมลงคอขาวหน้าแดง[n. exp.] (nok jap malaēng khø khāo nā daēng) EN: Rufous-browed Flycatcher   FR: Gobemouche à face rousse [m] ; Gobemouche solitaire [m]
นกจับแมลงอกสีส้ม[n. exp.] (nok jap malaēng ok sī som) EN: Rufous-chested Flycatcher   FR: Gobemouche à poitrine rousse [m]
นกจับแมลงปิกน้ำตาลแดง[n. exp.] (nok jap malaēng pīk nāmtān daēng) EN: Rufous-winged Philentoma   FR: Philentome à ailes rousses
นกจับแมลงแถบคอสีส้ม[n. exp.] (nok jap malaēng thaēp khø sī som) EN: Rufous-gorgeted Flycatcher   FR: Gobemouche à bavette orange [m] ; Gobemouche à gorge cannelle [m]
นกกะลิงเขียด[n. exp.] (nok kaling kīet) EN: Rufous Treepie   FR: Témia vagabonde [f] ; Pie vagabonde de l'Inde [f] ; Témia rousse [f]
นกกะลิงเขียดสีน้ำตาล[n. exp.] (nok kaling kīet sī nāmtān) EN: Rufous Treepie   FR: Témia vagabonde [f] ; Pie vagabonde de l’Inde [f] ; Témia rousse [f]
นกกางเขนดงหางแดง[n. exp.] (nok kāngkhēn dong hāng daēng) EN: Rufous-tailed Shama   FR: Shama à queue rousse [m] ; Shama à queue rouge [m]
นกกะปูดเล็ก = นกกระปูดเล็ก[n. exp.] (nok kapūt lek = nok krapūt lek) EN: Lesser Coucal   FR: Coucal ruffin [m] ; Petit Coucal [m]
นกเขนน้อยหางแดง[n. exp.] (nok khēn nøi hāng daēng) EN: Rufous-tailed Robin   FR: Rossignol siffleur [m] ; Rossignol à queue rousse [m] ; Rougegorge siffleur [m]
นกกินแมลงหัวแดงใหญ่[n. exp.] (nok kin malaēng hūa daēng yai) EN: Rufous-crowned Babbler   FR: Akalat géant [m] ; Timalie à tête rousse [f]
นกกินแมลงหน้าผากน้ำตาล[n. exp.] (nok kin malaēng nāphāk nāmtān) EN: Rufous-fronted Babbler   FR: Timalie à front roux [f] ; Timalie de Hume [f] ; Timalie à calotte rousse [f]
นกกระจิบกระหม่อมแดง[n. exp.] (nok krajip kramǿm daēng) EN: Rufous-tailed Tailorbird   FR: Couturière à queue rousse [f] ; Fauvette-couturière à queue rouge [f]
นกกระจิบหญ้าสีข้างแดง[n. exp.] (nok krajip yā sī khāng daēng) EN: Rufescent Prinia   FR: Prinia roussâtre ; Fauvette-roitelet rousse [f] ; Prinia rufescente [f]
นกกระจ้อยคอดำ[n. exp.] (nok krajøi khø dam) EN: Rufous-faced Warbler   FR: Pouillot à gorge blanche [f] ; Fauvette à face rousse [f] ; Fauvette-gobemouches à gorge blanche [f] ; Pouillot à gorge striée [m]
นกกระเต็นน้อยสามนิ้วหลังแดง = นกกะเต็นน้อยสามนิ้วหลังแดง[n. exp.] (nok kraten nøi sām niū lang daēng = nok katen nøi sām niū lang daēng) EN: Rufous-backed Kingfisher   FR: Martin-pêcheur à dos roux [m]
นกกระเต็นสร้อยคอสีน้ำตาล = นกกะเต็นสร้อยคอสีน้ำตาล[n. exp.] (nok kraten søikhø sī nāmtān = nok katen søikhø sī nāmtān) EN: Rufous-collared Kingfisher   FR: Martin-chasseur trapu [m]
นกกระทาดงคอสีแสด[n. exp.] (nok krathā dong khø sī saēt) EN: Rufous-throated Partridge   FR: Torquéole à gorge rousse ; Perdrix à gorge rouge
นกมุ่นรกหัวน้ำตาลแดง[n. exp.] (nok munrok hūa nāmtān daēng) EN: Rufous-winged Fulvetta   FR: Alcippe à tête marron [m] ; Alcippe à ailes marron [m] ; Alcippe à ailes rouges [m]
นกมุ่นรกคอแดง[n. exp.] (nok munrok khø daēng) EN: Rufous-throated Fulvetta   FR: Alcippe à gorge rousse [m]
นกเงือกคอแดง[n. exp.] (nok ngeūak khø daēng) EN: Rufous-necked Hornbill   FR: Calao à cou roux [m]
นกนิลตวาท้องสีส้มคอดำ[n. exp.] (nok nintawā thøng sī som khø dam) EN: Rufous-bellied Niltava   FR: Gobemouche sundara [m] ; Niltava à ventre roux [m] ; Niltava à ventre rouge [m] ; Niltava sundara [m]
นกปากนกแก้วคิ้วดำ[n. exp.] (nok pāk nok kaēo khiu dam) EN: Lesser Rufous-headed Parrotbill ; Black-browed Parrotbill   FR: Paradoxornis à sourcils noirs [m]
นกพงหญ้า[n. exp.] (nok phong yā) EN: Rufous-rumped Warbler ; Rufous-rumped Grassbird   FR: Grande Graminicole [f] ; Rousserolle à croupion roux [f] ; Graminicole du Bengale [f]
นกรัฟ[n. exp.] (nok raf) EN: Ruff   FR: Combattant varié [m] ; Bécasseau combattant [m] ; Chevalier combattant [m] ; Combattant ordinaire [m] ; Combattant variable [m] ; Paon de mer [m]
นกสติ๊นท์คอแดง[n. exp.] (nok satin khø daēng) EN: Rufous-necked Stint ; Red-necked Stint   FR: Bécasseau à col roux [m] ; Bécasseau à cou roux [m] ; Bécasseau à cou roux [m] ; Bécasseau à gorge rousse [f] ; Bécasseau colroux [m]
เป็ดปากแดง[n. exp.] (pet pāk daēng) EN: Red-crested Pochard   FR: Nette rousse [f] ; Brante roussâtre ; Canard siffleur huppé [m] ; Nette à huppe rousse [f] ; Canard rufin [m] ; Canard espagnol [m]
รังแค[n.] (rangkhaē) EN: dandruff ; scurf   FR: pellicules [fpl]
สร้อย[n.] (søi) EN: mane ; ruff   FR: crinière [f] ; plumage du cou [m]
เยือกเย็น[adj.] (yeūakyen) EN: calm ; cool ; nice and cool ; serene ; imperturbable ; unruffled ; composed ; collected   FR: calme ; décontracté ; imperturbable ; zen
เหยี่ยวปีกแดง[n. exp.] (yīo pīk daēng) EN: Rufous-winged Buzzard   FR: Busautour pâle [m] ; Buse à ailes rousses [f] ; Buse pâle [f]
เหยี่ยวท้องแดง[n. exp.] (yīo thøng daēng) EN: Rufous-bellied Eagle   FR: Aigle à ventre roux [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RUF    R AH1 F
RUFE    R UW1 F
RUFF    R AH1 F
RUFO    R UW1 F OW0
RUFER    R UW1 F ER0
RUFOW    R UW1 F OW0
GRUFF    G R AH1 F
RUFTY    R AH1 F T IY0
RUFUS    R UW1 F AH0 S
BRUFF    B R AH1 F
RUFFO    R AH1 F OW0
RUFORD    R UW1 F ER0 D
RUFINA    R UW0 F IY1 N AH0
RUFFIN    R AH1 F IH2 N
RUFFLE    R AH1 F AH0 L
RUFFER    R AH1 F ER0
BORUFF    B AO1 R AH0 F
RUFFOLO    R UW0 F OW1 L OW0
RUFFORD    R AH1 F ER0 D
MARRUFO    M AA2 R UW1 F OW0
RUFENER    R AH1 F IY0 N ER0
BRUFORD    B R UW1 F ER0 D
SCRUFFY    S K R AH1 F IY0
TRUFFLE    T R AH1 F AH0 L
RUFFLED    R AH1 F AH0 L D
RUFFNER    R AH1 F N ER0
RUFFING    R AH1 F IH0 NG
RUFFINI    R UW0 F IY1 N IY0
RUFFINO    R UW0 F IY1 N OW0
RUFFALO    R UW0 F AA1 L OW0
RUFFLES    R AH1 F AH0 L Z
WOODRUFF    W UH1 D R AH0 F
TRUFFLES    T R AH1 F AH0 L Z
RUFFLING    R AH1 F L IH0 NG
TRUFFAUT    T R UW0 F OW1
RUFFLING    R AH1 F AH0 L IH0 NG
DANDRUFF    D AE1 N D R AH0 F
RUFFCORN    R AH1 F K ER0 N
UNRUFFLED    AH0 N R AH1 F AH0 L D
RUFENACHT    R UW1 F AH0 N AA0 K T
TRUFFAUT'S    T R UW0 F OW1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ruff    (v) (r uh1 f)
gruff    (j) (g r uh1 f)
ruffs    (v) (r uh1 f s)
ruffed    (v) (r uh1 f t)
ruffle    (v) (r uh1 f l)
scruff    (n) (s k r uh1 f)
gruffer    (j) (g r uh1 f @ r)
gruffly    (a) (g r uh1 f l ii)
ruffian    (n) (r uh1 f i@ n)
ruffing    (v) (r uh1 f i ng)
ruffled    (v) (r uh1 f l d)
ruffles    (v) (r uh1 f l z)
scruffs    (n) (s k r uh1 f s)
scruffy    (j) (s k r uh1 f ii)
truffle    (n) (t r uh1 f l)
dandruff    (n) (d a1 n d r uh f)
gruffest    (j) (g r uh1 f i s t)
ruffians    (n) (r uh1 f i@ n z)
ruffling    (v) (r uh1 f l i ng)
truffles    (n) (t r uh1 f l z)
gruffness    (n) (g r uh1 f n @ s)
ruffianly    (j) (r uh1 f i@ n l ii)
scruffier    (j) (s k r uh1 f i@ r)
unruffled    (j) (uh1 n r uh1 f l d)
ruffianism    (n) (r uh1 f i@ n i z @ m)
scruffiest    (j) (s k r uh1 f i i s t)

German-Thai: Longdo Dictionary
Beruf(n) |der, pl. Berufe| อาชีพ
beruflich(adj, adv) ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงาน เช่น Sie ist beruflich verreist.
beruflich(adj, adv) เป็นอาชีพ เช่น Was machen Sie beruflich?
hervorrufen(vt) |ruft hervor, hat hervorgerufen| ก่อให้เกิด, เป็นผลให้เกิด, See also: verursachen, führen zu
schriftliche Prüfung(n) |die| ข้อสอบข้อเขียน, See also: A. die mündliche Prüfung,
Prüfungsamt(n) |das| ฝ่ายวิชาการในมหาวิทยาลัย ซึ่งรับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวกับการสอบโดยตรง
Prüfungsanmeldung(n) |die| การลงทะเบียนเพื่อจะขอสอบ, See also: A. die Prüfungsabmeldung,
Prüfungsabmeldung(n) |die| การลงทะเบียนยกเลิกการสอบที่ได้ลงเอาไว้แล้ว
mündliche Prüfung(n) |die| ข้อสอบปากเปล่า, See also: A. die schriftliche Prüfung,
Prüfung(n) |die, pl. Prüfungen| การสอบซึ่งอาจเป็นได้ทั้งข้อเขียนและปากเปล่า (ต่างจาก Klausur ตรงที่ Klausur หมายถึงการสอบข้อเขียนเท่านั้น)
zurufen(vt) |ruft zu, rief zu, hat zugerufen, + jmdm.| ร้องตะโกนบอกด้วยความห่างระยะทางหนึ่ง เช่น Der Polizei ruft dem Autofahrer zu anzuhalten. นายตำรวจตะโกนบอกคนขับรถหยุดรถ , See also: Related: rufen
rufen(vt) |rufte, hat gerufen, jmdn./nach jmdm.| เรียก, ร้องเรียก เช่น Sie ruft um Hilfe. หล่อนเรียกขอความช่วยเหลือ, Meine Mutter ruft mich zum Essen. แม่เรียกฉันไปกินข้าวแล้วล่ะ
Abschlussprüfung(n) |die, pl. Abschlussprüfungen| สอบไล่, สอบจบ, การสอบจบการศึกษา,
überprüfen(vt) |überprüfte, hat überprüft, etw.(A)| ตรวจสอบ, พิสูจน์, ทดสอบ เช่น Wir haben die Maschine überprüft., See also: S. kontrollieren, testen,

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
geprüft(เก-พรูฟ-เทอะ) vt. ทบทวน,ตรวจสอบอีก,พิจารณาใหม่,วิจารณ์,ตรวจพล,สังเกตการณ์ vi. เขียนบทวิจารณ์,เขียนบทปฏิทัศน์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abberufung {f} | Abberufungen {pl}recall | recalls [Add to Longdo]
Abbestellung {f}; Widerruf {m} | Abbestellungen {pl}countermand | countermands [Add to Longdo]
Abfragen {n}; Abrufen {n} | Abrufen von Systemmeldungenretrieval | system message retrieval [Add to Longdo]
Abruf {m} | auf Abruf zur Verfügung stehenfetch; calling up | to be available on call [Add to Longdo]
Abrufbetrieb {m} | automatischer Abrufbetriebpolling | automatic polling [Add to Longdo]
Abrufzyklus (eines Befehls) {f}fetch cycle [Add to Longdo]
Abstimmung {f}; Stimmabgabe {f} | Abstimmungen {pl} | neue Abstimmung {f} | namentliche Abstimmung | Abstimmung durch Zuruf | zur Abstimmung kommen | eine Abstimmung durchführenvote | votes | revote | roll-call vote | voice vote | to come to the vote | to take a vote; to hold a ballot [Add to Longdo]
Adressaufruf {m}address call [Add to Longdo]
Alarmsignal {n}; Alarmruf {m}; Warnton {m} | Alarmsignale {pl}alert | alerts [Add to Longdo]
Anfeuerungsruf {m}yell [Am.] [Add to Longdo]
Angebot {n}; Offerte {f} (für, über) | Anbot {n}; Offert {n} [Ös.] | erstaunliches Angebot | günstiges Angebot | im Angebot | ein Angebot unterbreiten | ein Angebot annehmen | ein Angebot widerrufen | verlangtes Angebot | unverlangtes Angebot | an ein angebot gebunden sein | ein Angebot offen lassenoffer; tender (for) | offer | amazing offer | attractive offer | on special offer | to submit an offer | to accept an offer | to revoke an offer | solicited offer | unsolicited offer | to be bound by an offer | to keep an offer open [Add to Longdo]
Angerufene {m,f}; Angerufenertelephonee [Add to Longdo]
Anruf {m}; Telefonanruf {m} | Anrufe {pl} | einen Anruf durchführen | Anruf durch versehentliches Drücken auf Tasten des Handys in der Taschecall; phone call | calls | to complete a call | pocket call [Add to Longdo]
Anrufanforderung {f}attention request [Add to Longdo]
Anrufbeantworter {m}answering machine [Add to Longdo]
Anrufbeantworter {m}answering equipment [Add to Longdo]
Anrufbeantworter {m}automatic answering set [Add to Longdo]
automatische Anrufbeantwortung {f}automatic answering; auto answer; auto answering [Add to Longdo]
Anrufbestätigung {f}call confirmation [Add to Longdo]
automatische Anrufwiederholung {f}automatic redialing [Add to Longdo]
Anrufer {m} | Anrufer {pl}caller | callers [Add to Longdo]
Anrufer {m}telephoner [Add to Longdo]
Anruferkennung {f}call detection [Add to Longdo]
Anruferkennung {f}call identification [Add to Longdo]
Anrufsignal {n}call sign [Add to Longdo]
Anrufumleitung {f}call diversion [Add to Longdo]
Anrufversuch {m}attempted call [Add to Longdo]
Anrufwiederholung {f}call repetition [Add to Longdo]
Anrufzeit {f}; Verbindungsdauer {f}call time [Add to Longdo]
Ansehen {n}; Leumund {m}; Ruf {m}; Renommee {n}renown [Add to Longdo]
Anstiftung {f}; Aufruf {m}; Anzettelung {f} | Aufruf zur Gewaltinstigation | instigation of violence [Add to Longdo]
Appell {m}; Bitte {f}; Gesuch {n}; Befürwortung {f} | zu etw. aufrufen | jds. Bitten nachkommenplea | to make a plea for sth. | to be responsive to sb.'s pleas [Add to Longdo]
Arbeit {f}; Beruf {m}; Tätigkeit {f}; Stellung {f} | Arbeit ohne Ende | ein schweres Stück Arbeitjob | a never-ending job | a tough job [Add to Longdo]
Arbeitsleben {n}; Berufsleben {n}; Erwerbsleben {n} | im Arbeitsleben stehendworking life; professional life | actively working [Add to Longdo]
Arztberuf {m} | den Arztberuf ergreifen; Arzt werden; Äztin werdenjob of doctor | to become a doctor [Add to Longdo]
Aufruf {m} | Aufruf zum Streikcall; calling | strike call [Add to Longdo]
Aufruf {m}cue [Add to Longdo]
Aufruf {m}envoking [Add to Longdo]
Aufruf {m} | Aufrufe {pl}invocation | invocations [Add to Longdo]
Aufruf {m}invoking [Add to Longdo]
neuer Aufruf; erneute Vorladung {f}resummon [Add to Longdo]
Aufrufadresse {f} [comp.]call address [Add to Longdo]
Aufrufbefehl {m} [comp.]calling instruction [Add to Longdo]
Aufrufprogramm {n}solicitor [Add to Longdo]
Auftrag {m}; Anordnung {f}; Befehl {m} | Aufträge {pl}; Anordnungen {pl}; Befehle {pl} | im Auftrag | Auftrag annehmen | Auftrag ausführen | Auftrag gültig bis auf Widerruf | Auftrag mit versteckter Menge | Auftrag zum Eröffnungskursorder | orders | by order of | to accept an order | to execute an order | good-till-cancelled order; GTC order; open order | hidden size order | opening rotation order [Add to Longdo]
Ausbildung {f} | Ausbildung {f} am Arbeitsplatz | Ausbildung, die nicht direkt an Berufsarbeit gebunden ist | praktische Ausbildung {f}training | on-the-job training | off the job training | practical training; in-job training [Add to Longdo]
Auskunftsrufnummer {f}phone info number [Add to Longdo]
Ausruf {m}exclamation [Add to Longdo]
Ausruf {m}interjection [Add to Longdo]
Ausruf {m}; Zwischenruf {m} | Ausrufe {pl}; Zwischenrufe {pl}interjection | interjections [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
どら声[どらごえ, doragoe] (n) gruff voice [Add to Longdo]
ならず者[ならずもの, narazumono] (n,adj-no) ruffian; scamp; hooligan [Add to Longdo]
ぼさぼさ[, bosabosa] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (on-mim) unkempt, ruffled hair or brush bristles; idling away time [Add to Longdo]
やくざ(P);ヤクザ[, yakuza (P); yakuza] (n) (1) (possibly from 八九三) professional gambler or ruffian (esp. a member of the Japanese mafia); yakuza (member); (adj-na,n) (2) uselessness; purposelessness; (P) [Add to Longdo]
やくざ者[やくざもの, yakuzamono] (n) (1) (See やくざ) professional gambler; (2) good-for-nothing; ne'er-do-well; hoodlum; ruffian [Add to Longdo]
アーカイバルファイル[, a-kaibarufairu] (n) {comp} archival file [Add to Longdo]
アイドルフラグ[, aidorufuragu] (n) {comp} idle flag [Add to Longdo]
アイリッシュウルフハウンド[, airisshuurufuhaundo] (n) Irish wolfhound [Add to Longdo]
アウストロレビアスアドルフィー[, ausutororebiasuadorufi-] (n) killifish (Austrolebias adloffi) [Add to Longdo]
アガリクス[, agarikusu] (n) Agaricus subrufescens (species of mushroom with purported medicinal properties) [Add to Longdo]
アベレージゴルファー[, abere-jigorufa-] (n) average golfer [Add to Longdo]
アモルファス[, amorufasu] (adj-f) amorphous [Add to Longdo]
アモルファスシリコン[, amorufasushirikon] (n) amorphous silicon [Add to Longdo]
アモルファス金属[アモルファスきんぞく, amorufasu kinzoku] (n) amorphous metal [Add to Longdo]
アモルファス太陽電池[アモルファスたいようでんち, amorufasu taiyoudenchi] (n) amorphous solar cell [Add to Longdo]
アモルファス半導体[アモルファスはんどうたい, amorufasu handoutai] (n) amorphous semiconductor [Add to Longdo]
アラビアンエンジェルフィッシュ;アラビアン・エンジェルフィッシュ[, arabian'enjierufisshu ; arabian . enjierufisshu] (n) (See アズファーエンジェル) Arabian angelfish (Pomacanthus asfur) [Add to Longdo]
アルキルフェノール[, arukirufeno-ru] (n) alkyl phenol [Add to Longdo]
アルファとオメガ[, arufa to omega] (exp) (obsc) alpha and omega [Add to Longdo]
アルファギーク;アルファ・ギーク[, arufagi-ku ; arufa . gi-ku] (n) {comp} alpha geek (var. of computer nerd) [Add to Longdo]
アルファチャネル[, arufachaneru] (n) {comp} alpha channel [Add to Longdo]
アルファテスト[, arufatesuto] (n) {comp} alpha test [Add to Longdo]
アルファデータ[, arufade-ta] (n) {comp} Alpha Data [Add to Longdo]
アルファニューメリック[, arufanyu-merikku] (n) {comp} alphanumeric [Add to Longdo]
アルファニューメリック表記法[アルファニューメリックひょうきほう, arufanyu-merikku hyoukihou] (n) {comp} alphanumeric notation [Add to Longdo]
アルファバージョン[, arufaba-jon] (n) {comp} alpha version [Add to Longdo]
アルファベット[, arufabetto] (n,adj-no) alphabet; (P) [Add to Longdo]
アルファベットの語[アルファベットのご, arufabetto nogo] (n) {comp} alphabetic word [Add to Longdo]
アルファベット順[アルファベットじゅん, arufabetto jun] (n) alphabetical order; (P) [Add to Longdo]
アルファベット表記法[アルファベットひょうきほう, arufabetto hyoukihou] (n) {comp} alphabetical notation [Add to Longdo]
アルファルド[, arufarudo] (n) Alphard (aka Alpha Hydra) [Add to Longdo]
アルファルファ[, arufarufa] (n) alfalfa [Add to Longdo]
アルファ化米;α化米[アルファかまい, arufa kamai] (n) (See 糒) cooked and dry packed rice (modern version of hoshii rice); processed quick-cooking rice [Add to Longdo]
アルファ線[アルファせん, arufa sen] (n) alpha rays [Add to Longdo]
アルファ版[アルファばん, arufa ban] (n) {comp} alpha version [Add to Longdo]
アレルフリー[, arerufuri-] (adj-no,n) allergy-free [Add to Longdo]
イードアルフィトル[, i-doarufitoru] (n) Eid ul-Fitr (ara [Add to Longdo]
イエローイアーエンジェルフィッシュ[, iero-ia-enjierufisshu] (n) yellow-ear angelfish (Apolemichthys xanthotis); Red Sea angelfish [Add to Longdo]
イエローテールエンジェルフィッシュ[, iero-te-ruenjierufisshu] (n) yellowtail angelfish (Apolemichthys xanthurus); Indian yellowtail angelfish [Add to Longdo]
イエローティップダムゼルフィッシュ[, iero-teippudamuzerufisshu] (n) yellowtip damselfish (Stegastes pictus) [Add to Longdo]
イコールフッティング[, iko-rufutteingu] (n) equal footing [Add to Longdo]
ウェアウルフ;ワーウルフ[, ueaurufu ; wa-urufu] (n) werewolf [Add to Longdo]
ウォールフラワー[, uo-rufurawa-] (n) wallflower [Add to Longdo]
ウォルフラム[, uorufuramu] (n) (See タングステン) tungsten (ger [Add to Longdo]
ウルフ(P);ウォルフ[, urufu (P); uorufu] (n) wolf; (P) [Add to Longdo]
ウルフハウンド[, urufuhaundo] (n) wolfhound [Add to Longdo]
エールフランス[, e-rufuransu] (n) Air France [Add to Longdo]
エイプリルフール(P);エープリルフール[, eipurirufu-ru (P); e-purirufu-ru] (n) April fool; April Fool's Day; April Fools' Day; (P) [Add to Longdo]
エスブイアールフォー[, esubuia-rufo-] (n) {comp} SVR4 [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兵痞[bīng pǐ, ㄅㄧㄥ ㄆㄧˇ, ] army riffraff; army ruffian; soldier of fortune [Add to Longdo]
地痞[dì pǐ, ㄉㄧˋ ㄆㄧˇ, ] local ruffian; riffraff [Add to Longdo]
块菌[kuài jùn, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄩㄣˋ, / ] truffle (edible root fungus) [Add to Longdo]
大山猫[dà shān māo, ㄉㄚˋ ㄕㄢ ㄇㄠ, / ] Lynx rufus [Add to Longdo]
安祥[ān xiáng, ㄢ ㄒㄧㄤˊ, ] serene; composed; unruffled [Add to Longdo]
强梁[qiáng liáng, ㄑㄧㄤˊ ㄌㄧㄤˊ, / ] ruffian; bully [Add to Longdo]
从容不迫[cóng róng bù pò, ㄘㄨㄥˊ ㄖㄨㄥˊ ㄅㄨˋ ㄆㄛˋ, / ] calm; unruffled [Add to Longdo]
心急[xīn jí, ㄒㄧㄣ ㄐㄧˊ, ] hurried; worried; ruffled [Add to Longdo]
忘情[wàng qíng, ㄨㄤˋ ㄑㄧㄥˊ, ] unmoved; indifferent; unruffled by sentiment [Add to Longdo]
恶少[è shào, ㄜˋ ㄕㄠˋ, / ] young thug; malicious young ruffian [Add to Longdo]
惹火[rě huǒ, ㄖㄜˇ ㄏㄨㄛˇ, ] to stir up the fire; fig. to provoke and offend people; to ruffle feathers [Add to Longdo]
[máng, ㄇㄤˊ, ] vagrant; ruffian [Add to Longdo]
混混儿[hùn hùn r, ㄏㄨㄣˋ ㄏㄨㄣˋ ㄖ˙, / ] ruffian; hoodlum [Add to Longdo]
粗糙[cū cāo, ㄘㄨ ㄘㄠ, ] crude; gruff; rough [Add to Longdo]
头皮屑[tóu pí xiè, ㄊㄡˊ ㄆㄧˊ ㄒㄧㄝˋ, / ] dandruff [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アイドルフラグ[あいどるふらぐ, aidorufuragu] idle flag [Add to Longdo]
アルファテスト[あるふぁてすと, arufatesuto] alpha test [Add to Longdo]
アルファニューメリック表記法[アルファニューメリックひょうきほう, arufanyu-merikku hyoukihou] alphanumeric notation [Add to Longdo]
アルファベット[あるふぁべっと, arufabetto] alphabet [Add to Longdo]
アルファベットの語[アルファベットのご, arufabetto nogo] alphabetic word [Add to Longdo]
アルファベット順[アルファベットじゅん, arufabetto jun] alphabetical order [Add to Longdo]
アルファベット表記法[アルファベットひょうきほう, arufabetto hyoukihou] alphabetical notation [Add to Longdo]
シェルフ[しえるふ, shierufu] shelf [Add to Longdo]
スケーラブルフォント[すけーらぶるふぉんと, suke-raburufonto] scalable font [Add to Longdo]
ヌルフィールド[ぬるふぃーるど, nurufi-rudo] null field [Add to Longdo]
ネーティブファイルフォーマット[ねーていぶふぁいるふぉーまっと, ne-teibufairufo-matto] native file format [Add to Longdo]
ファイルフォーマット[ふぁいるふぉーまっと, fairufo-matto] file format [Add to Longdo]
ファイルフラグメンテーション[ふぁいるふらぐめんてーしょん, fairufuragumente-shon] file fragmentation [Add to Longdo]
フレーム間タイルフィル[フレームかんたいるふいる, fure-mu kantairufuiru] information time fill [Add to Longdo]
ローカルファイル[ろーかるふぁいる, ro-karufairu] local file [Add to Longdo]
自発的判断による不整合見込み状態[じはつてきはんだんによるふせいごうみこみじょうたい, jihatsutekihandanniyorufuseigoumikomijoutai] heuristic-hazard [Add to Longdo]
自発的判断による不整合判明状態[じはつてきはんだんによるふせいごうはんめいじょうたい, jihatsutekihandanniyorufuseigouhanmeijoutai] heuristic-mix [Add to Longdo]
非アルファベット[ひアルファベット, hi arufabetto] non-alphabetic, non-alphanumeric [Add to Longdo]
エスブイアールフォー[えすぶいあーるふぉー, esubuia-rufo-] SVR4 [Add to Longdo]
デルファイ[でるふぁい, derufai] Delphi [Add to Longdo]
アルファ[あるふぁ, arufa] alpha, Alpha [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
仕事[しごと, shigoto] Arbeit, Beruf [Add to Longdo]
使命[しめい, shimei] Sendung, Beruf, Auftrag, Mission [Add to Longdo]
[い, i] ABHAENGIG_SEIN, BERUFEN_AUF, BITTEN [Add to Longdo]
叫び声[さけびごえ, sakebigoe] -Ruf, Aufschrei, Geschrei, Geheul [Add to Longdo]
叫ぶ[さけぶ, sakebu] -rufen, schreien, aufschreien [Add to Longdo]
召集[しょうしゅう, shoushuu] Einberufung (Parlament) [Add to Longdo]
[な, na] Name, Ruf [Add to Longdo]
名声[めいせい, meisei] Ruhm, Ansehen, guter_Ruf [Add to Longdo]
呼び出す[よびだす, yobidasu] herausrufen, laden, vorladen, zitieren [Add to Longdo]
呼び声[よびごえ, yobigoe] -Ruf, -Schrei [Add to Longdo]
呼び戻す[よびもどす, yobimodosu] zurueckrufen [Add to Longdo]
呼ぶ[よぶ, yobu] -rufen, zu_sich_rufen, einladen, nennen, benennen [Add to Longdo]
和夫君[かずおくん, kazuokun] Kazuo (maennl.Rufname) [Add to Longdo]
[かん, kan] RUFEN [Add to Longdo]
因る[よる, yoru] abhaengen_von, berufen_auf [Add to Longdo]
墓穴[ぼけつ, boketsu] -Grab, -Gruft [Add to Longdo]
声援[せいえん, seien] Aufmunterungsrufe, Anfeuerungsrufe [Add to Longdo]
徴兵[ちょうへい, chouhei] Einberufung, Militaerdienst, Eingezogener [Add to Longdo]
応召[おうしょう, oushou] (zum Militaerdienst) einberufen werden [Add to Longdo]
控訴[こうそ, kouso] Berufung, Appellation [Add to Longdo]
[わざ, waza] BERUF, GESCHAEFT, UNTERNEHMEN [Add to Longdo]
歓声[かんせい, kansei] Freudenruf, Jubel [Add to Longdo]
点呼[てんこ, tenko] Appell, Namensaufruf [Add to Longdo]
稼業[かぎょう, kagyou] -Beruf, -Geschaeft [Add to Longdo]
絶叫[ぜっきょう, zekkyou] Ausruf, Aufschrei [Add to Longdo]
[せん, sen] Anstellung, -Amt, Stelle, Beruf [Add to Longdo]
職業[しょくぎょう, shokugyou] Beruf [Add to Longdo]
芳名[ほうめい, houmei] guter_Name, guter_Ruf, Ihr_Name, Ihr_werter_Name [Add to Longdo]
評判[ひょうばん, hyouban] guter_Ruf, Geruecht, Gerede [Add to Longdo]
遭難信号[そうなんしんごう, sounanshingou] Notsignal, SOS-Ruf [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top