Search result for

ruck

(108 entries)
(0.0295 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ruck-, *ruck*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ruck[N] คนหรือสิ่งของจำนวนมากมาย
ruck[N] กลุ่มผู้เข้าแข่งขันที่ถูกทิ้งตามหลังมา
ruck[VI] ยับ, See also: ย่น, Syn. crease, wrinkle
ruck[VT] ทำให้ยับ, See also: ทำให้ย่น, Syn. crease, wrinkle
ruck[N] รอยพับ, See also: รอยยับ, รอยย่น, Syn. crease, wrinkle
ruck[SL] ต่อสู้
ruckus[SL] การเอะอะโวยวาย, See also: ความอึกทึกครึกโครม
rucksack[N] กระเป๋าสะพายหลัง (สำหรับนักเดินทางหรือนักไต่เขา), See also: เป้ของนักไต่เขา, Syn. backpack, haversack, knapsack

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ruck(รัค) n. จำนวนมาก,ปริมาณมาก,พวกชั้นต่ำ,พวกโหล่,พวกธรรมดา ๆ
rucksack(รัค'แซค) n. เครื่องหลังของนักไต่เขาหรือนักทัศนาจร, Syn. knapsack
autotruck(ออ'โททรัค) n. รถบรรทุกของหนัก
awestruck(ออ'สทรัค) adj. รู้สึกกลัว,ตกใจกลัว, ประหม่า. -awe-struck,awe-stricken, awestricken adj. (filled with awe,awe-inspiring)
dumbstruck(ดัม'สทรัค) adj. ตกตะลึงจนพูดไม่ออก,ฉงนจนพูดไม่ออก., Syn. dumb -struck,dumb-stricken,dumbstricken
hand truckรถเข็น
horror-struckadj. ตกใจ,กลัวมาก,หวาดสะดุ้ง, Syn. horror-stricken
ladder truckรถดับเพลิงที่ติดบันไดยาวที่เคลื่อนขึ้นเองได้
llightstruck(- สทรัค) adj. ถูกแสง,ต้องแสง
motor truckn. รถยนต์บรรทุก

English-Thai: Nontri Dictionary
awestruck(adj) ตกใจกลัว,ประหม่า
struck(vt) pt และ pp ของ strike
thunderstruck(adj) พิศวง,ตกใจ,งงงวย,อกสั่นขวัญหาย
truck(n) รถบรรทุก,รถสินค้า,รถไถ,รถกุดัง,รถเข็น,ตู้สินค้ารถไฟ
truckle(vi) ยอมราบ,ยินยอม,ประจบสอพลอ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Since I've already been kicked out of the house for making a ruckus?ตั้งแต่ฉันทิ้งทางบ้าน ทิ้งครอบครัวไว้ข้างหลัง Beethoven Virus (2008)
Too much ruckus going on in my area, because I'm the boss here.ถ้าฉันอยู่นี่ แกห้ามพูดสอด Gomorrah (2008)
Too many guys off their feet at the rucks.ตอนเข้ารุม.. หลายคนเท้าอยู่สูงเกินไป Invictus (2009)
All my neighbors heard it happen, so they quickly left their microwaved burritos... and their expensive jars of moisturizer... and their racy pay-per-view movies... and they hurried outside, excited to see what all the ruckus was about.เพื่อนบ้านฉันทั้งหมดได้ยินว่าเกิดอะไรขึ้น พวกเขาเลยรีบทิ้งเบอรริโต้ที่อุ่นจากไมโครเวฟ จากกระปุกครีมบำรุงผิวราคาแพง Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
Welcome, Hestons. No more rucks.ปรบมือให้กับ ครอบครัวเฮลส์ตัน Cook (2009)
Pink gloves and a beige rucksack.ถุงมือสีชมพู กับ เป้สะพายสีน้ำตาลอ่อน The Lovely Bones (2009)
You see those rucksacks?You see those rucksacks? Womb (2010)
I've got six ruckssacks.ฉันมีเป้ 6 ใบ Womb (2010)
- who's causing a ruckus when a fine, upstanding citizen is getting all commemorated.ที่ทำโหวกเหวกโวยวาย\ในขณะที่คนดีๆคนอื่น กำลังอยู่ในช่วงเวลาของการรำลึก 9 Crimes (2010)
I heard about the ruckus down at the station, that they thought you caught the Magic Man.ฉันได้ข่าวว่ามีการ เอะอะโวยวายกันที่สถานี เพราะพวกเขานึกว่า คุณจับตัวชายลึกลับได้แล้ว Blame It on Rio Bravo (2010)
Jesus, after that ruckus, these assholes will probably just shoot them and dump them.ให้ตายสิ หลังจากนำตัวไป ไอ้สารเลวพวกนั้น อาจจะยิงพวกเขา แล้วนำศพพวกเขาไปทิ้งแน่ Lochan Mor (2010)
Every world traveler knows that he should own a sturdy rucksack.นักท่องโลกทกคนรู้ว่า เขาต้องมีกระเป๋าใบใหญ่ที่แน่นหนา Chuck Versus the Honeymooners (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ruckBeing seen off by my whole family I shouldered a rucksack, stocked with my trip supplies.
ruckStarting off, first on the agenda is about this morning's two-in-a-bed ruckus.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป้[N] rucksack, See also: knapsack, kit-bag, packsack, haversack, infantry pack, backpack, Syn. ย่าม, กระเป๋า, Example: เขาควักแบงก์สิบให้ รับเหรียญ ทอนใส่กระเป๋า แล้วเหวี่ยงเป้ขึ้นไหล่, Count unit: ใบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชมเปาะ[v. exp.] (chom pǿ) EN: pay steady compliments (to) ; be profuse in praise ; admire without reserve ; praise without reserve ; be struck with admiration   FR: amadouer
อึ้ง[v.] (eung) EN: be struck dumb ; be speechless ; be tongue-tied ; be silent   FR: être interdit ; être interloqué
พืชล้มลุก[n. exp.] (pheūt lomluk) EN: annual crops ; annual ; vegetables ; truck crops   FR: plante annuelle [f] ; plante bisannuelle [f] ; culture maraîchère [f] ; légumes [mpl]
รถบรรทุก [n.] (rotbanthuk) EN: lorry ; truck (Am.) ; freight car ; van   FR: camion [m] ; poids lourd [m]
รถดับเพลิง[n. exp.] (rot dapphloēng) EN: fire engine ; fire truck   FR: autopompe [f] ; véhicule d'incendie [f] ; voiture de pompiers [f]
รถหกล้อ [n. exp.] (rot hok-lø) EN: six-wheeled truck ; six wheeler   FR: camion 6 roues [m]
รถอีแต๋น[n. exp.] (rot ī-taen) EN: E-taen ; E-taen farm tractor ; farmer's truck ; motorized cart   
รถเกษตร[n. exp.] (rot kasēt) EN: farm truck ; farmer's truck ; E-taen ; E-taen farm tractor ; motorized cart   
รถเกษตรกรรม[n. exp.] (rot kasēttrakam = rot kasēttakam) EN: E-taen ; E-taen farm tractor ; farmer's truck ; motorized cart   
รถเกษตรกร[n. exp.] (rot kasēttrakøn = rot kasettakon) EN: E-taen ; E-taen farm tractor ; farmer's truck ; motorized cart   

CMU English Pronouncing Dictionary
RUCK    R AH1 K
RUCKS    R AH1 K S
RUCKI    R AH1 K IY0
RUCKER    R AH1 K ER0
RUCKLE    R AH1 K AH0 L
RUCKEL    R AH1 K AH0 L
RUCKUS    R AH1 K AH0 S
RUCKERT    R AH1 K ER0 T
RUCKMAN    R AH1 K M AH0 N
RUCKELSHAUS    R AH1 K AH0 L Z HH AW2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ruck    (v) (r uh1 k)
rucks    (v) (r uh1 k s)
rucked    (v) (r uh1 k t)
ruckus    (n) (r uh1 k @ s)
rucking    (v) (r uh1 k i ng)
rucksack    (n) (r uh1 k s a k)
ruckuses    (n) (r uh1 k @ s i z)
rucksacks    (n) (r uh1 k s a k s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Rückabwicklung(n) |die, pl. Rückabwicklungen| การกลับคืนสู่สถานะเดิม
Rucksack(n) |der, pl. Rucksäcke| เป้, กระเป๋าสะพายหลัง
Rucksack(n) |der, pl. Rucksäcke| เป้, กระเป๋าสะพายหลังที่มีที่คล้องแขน 2 สาย
Rückschluss(n) |der, pl. Rückschlüsse| ข้อสรุป (จากเหตุผลที่อ้าง) เช่น Die Formulierung der Frage lässt keinen Rückschluss darauf. zu, ob eine oder mehrere Antworten richtig sind.
Rückseite(n) |die, pl. Rückseiten| ด้านหลัง, ข้างหลัง เช่น Auf der Rückseite findet man das Ablaufdatum.
Rücksicht nehmen auf(phrase) คำนึงถึง เห็นอกเห็นใจ
Druck(n) |der, pl. Drücke| แรงกด, ความดัน
Ich bin unter Druck.ฉันกำลังเครียด
zurückกลับมา
zerdrücken(vt) |zerdrückte, hat zerdrückt| บด ขยี้ กดให้แบน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ruck {m}flip [Add to Longdo]
Ruck {m}; Stoß {m}hitch [Add to Longdo]
Ruck {m}; Sprung {m}; Satz {m}jerk [Add to Longdo]
Ruckartigkeit {f}jerkiness [Add to Longdo]
Ruckeln {n}jerking [Add to Longdo]
Ruckeln {n}bucking [Add to Longdo]
Rucksack {m} | Rucksäcke {pl}rucksack; backpack; knapsack [Am.] | rucksacks; backpacks; knapsacks [Am.] [Add to Longdo]
Rucksacktourist {m}; Rucksacktouristin {f} | Rucksacktouristen {pl} | Herberge für Rucksacktouristenbackpacker | backpackers | backpackers' lodge; backpackers' hostel [Add to Longdo]
Rucksackträger {m}strap of a backpack [Add to Longdo]
ruckartigfitful [Add to Longdo]
ruckartig {adv}fitfully [Add to Longdo]
ruckartig aufhören; jäh aufhörento stop dead [Add to Longdo]
ruckartig; ruckweise; abgehackt; holprig; eckig {adj} | ruckartiger | am ruckartigstenjerky | jerkier | jerkiest [Add to Longdo]
ruckartig {adv}jerkily [Add to Longdo]
ruckelnto give a slight jolt [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がちゃつく[, gachatsuku] (v5k,vi) (1) to clatter; to rattle; (2) to turn into a ruckus [Add to Longdo]
ごね得[ごねどく, gonedoku] (n) (col) getting what one wants by complaining or grumbling; profiting by holding out or taking a hard line; getting more by raising a ruckus [Add to Longdo]
つんでれ;ツンデレ[, tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type [Add to Longdo]
でれっと[, deretto] (adv,n,vs) (col) (on-mim) exhausted; lovestruck; logy [Add to Longdo]
でれでれ[, deredere] (adv,n,vs) (on-mim) exhausted; lovestruck; logy; fawning; mooning [Add to Longdo]
びっくり仰天;吃驚仰天[びっくりぎょうてん, bikkurigyouten] (n,vs) astonished; stunned; startled out of one's wits; thunderstruck; open-eyed astonishment [Add to Longdo]
ものが言えない;物が言えない[ものがいえない, monogaienai] (exp) speechless (with amazement); struck dumb [Add to Longdo]
ガソリン車[ガソリンしゃ, gasorin sha] (n) gasoline-powered vehicle; gasoline automobile; gasoline car; gasoline truck [Add to Longdo]
キャラバンカー[, kyarabanka-] (n) van or truck with a display, retail, etc. facility (wasei [Add to Longdo]
ゴミ収集車[ゴミしゅうしゅうしゃ, gomi shuushuusha] (n) waste collection vehicle; dustcart; garbage truck [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ruck \Ruck\, n.
   A roc. [Obs. or prov. Eng.] --Drayton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ruck \Ruck\, v. t. & i. [imp. & p. p. {Rucked}; p. pr. & vb. n.
   {Rucking}.] [Icel hrukkast to wrinkle, hrukka wrinkle, fold.]
   To draw into wrinkles or unsightly folds; to crease; as, to
   ruck up a carpet. --Smart.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ruck \Ruck\, n. [Icel. hrukka. Cf. {Ruck}, v. t.]
   A wrinkle or crease in a piece of cloth, or in needlework.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ruck \Ruck\, v. i. [Cf. Dan. ruge to brood, to hatch.]
   To cower; to huddle together; to squat; to sit, as a hen on
   eggs. [Obs. or Prov. Eng.] --Gower. South.
   [1913 Webster]
 
      The sheep that rouketh in the fold.   --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ruck \Ruck\, n. [Cf. {Ruck}.]
   1. A heap; a rick. [Prov Eng. & Scot.]
    [1913 Webster]
 
   2. The common sort, whether persons or things; as, the ruck
    in a horse race. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       The ruck in society as a whole.    --Lond. Sat.
                          Rev.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ruck
   n 1: a crowd especially of ordinary or undistinguished persons
      or things; "his brilliance raised him above the ruck"; "the
      children resembled a fairy herd" [syn: {ruck}, {herd}]
   2: an irregular fold in an otherwise even surface (as in cloth)
     [syn: {pucker}, {ruck}]
   v 1: become wrinkled or drawn together; "her lips puckered"
      [syn: {pucker}, {ruck}, {ruck up}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Ruck [ruk] (n) , s.(m )
   flip; hitch; jerk
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top