ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

roden

R OW1 D AH0 N   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -roden-, *roden*
Possible hiragana form: ろでん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rodent[N] สัตว์จำพวกหนู, See also: สัตว์ที่ใช้ฟันแทะ, Syn. mouse, rat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rodent(โร'เดินทฺ) adj.,n. (เกี่ยวกับ) สัตว์ที่ใช้ฟันแทะ
erodent(อีโรด'เดินทฺ) adj. สึกกร่อน,ซึ่งถูกกัดกร่อน,ซึ่งถูกเซาะหรือชะ

English-Thai: Nontri Dictionary
rodent(adj) ที่ใช้ฟันแทะ
rodent(n) สัตว์ที่ใช้ฟันแทะ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rodenticides สารป้องกันกำจัดสัตว์กัดแทะ , สารกำจัดหนู
สารที่ใช้ในการกำจัดหนูหรือสัตว์ฟันคู่ ที่เป็นศัตรูของพืชและมนุษย์ เช่น วาร์ฟาริน (Warfarin) ซิงค์ฟอสไซด์วาร์ฟาริน เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Rodentsสัตว์ฟันแทะ [TU Subject Heading]
Rodents as laboratory animalsสัตว์ฟันแทะที่เป็นสัตว์ทดลอง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
rodenticide (n ) สารเคมีที่เคยใช้ในการกำจัดสัตว์พวกหนู

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rodents of Unusual Size?หนูยักษ์เหรอ? The Princess Bride (1987)
I mean, when they compare you to-- to, uh, vermin and to rodents and to lice...เวลาเธอถูกเปรียบกับตัวกิ้งกือ... ...หนูโสโครก... เห็บเหา... Schindler's List (1993)
Friends rodents quadrupeds!หยุดนะ บอกให้หยุดเดี๋ยวนี้ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
See that you remember, you miserable rodent!จำไว้ซะ เจ้าหนูอนาถ! Anastasia (1997)
I'll dig like a psychotic rodent if I have to.ฉันจะขุดให้เหมือนหนูโรคจิตเลย Cute Poison (2005)
The medical. I couldn't give a rodent's behind about this job.สุขภาพต่างหาก เรื่องที่ว่านั่นฉันไม่สนหรอก Chuck Versus the Sandworm (2007)
Have Fun, Little Rodents.ขอให้สนุกนะ Blair Waldorf Must Pie! (2007)
Because the first time it came back identified as rodent hair.เพราะครั้งแรกเขาว่าเป็นขนหนู Ratatouille (2007)
No, no, no, no. He's not a rodent, he's a Chihuahua.ไม่ๆๆๆ อย่า ไม่ใช่หนู นี่ชิวาว่า Transformers (2007)
There's a rodent on the table! Can we get some help here?มีหนูอยู่บนโต๊ะ ใครก็ได้มาช่วยที Enchanted (2007)
Preliminary search of the pizza oven did not reveal any rodent remains.เราค้นในเตาพิซซ่าแล้ว แต่ไม่เจอเศษซากของหนูตัวนั้น Enchanted (2007)
- Is rodent rage on the rise?หนูกำลังจะก่อกบฏ? Enchanted (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rodenThese small rodents store up nuts in the winter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มูสิก[N] rat, See also: rodent, mouse, Syn. หนู, มุสิก, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์ขนาดเล็ก มีฟันแทะ หางเรียวยาว
มุสิก[N] rat, See also: rodent, mouse, Syn. หนู, มูสิก, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์ขนาดเล็ก มีฟันแทะ หางเรียวยาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มังกรคาบแก้ว[n. exp.] (mangkøn khāp khaēo) EN: Bleeding heart   FR: Clérodendron de Tomson [m]
นางแย้ม [n.] (nāngyaēm) EN: Glory flower ; Fragrant clerodendrum   
ผีเสื้อแสนสวย[n. exp.] (phīseūa saēn sūay) EN: Clerodendrum ugandense Prain   
เท้ายายม่อม [n.] (thāoyāinǿm) EN: Clerodendrum petasites   

CMU English Pronouncing Dictionary
RODEN    R OW1 D AH0 N
RODENT    R OW1 D AH0 N T
RODENTS    R OW1 D AH0 N T S
RODENBECK    R OW1 D AH0 N B EH0 K
RODENBERG    R OW1 D AH0 N B ER0 G
RODENBURG    R OW1 D AH0 N B ER0 G
RODENBAUGH    R AA1 D AH0 N B AW0
RODENBERGER    R OW1 D AH0 N B ER0 G ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rodent    (n) rˈoudnt (r ou1 d n t)
rodents    (n) rˈoudnts (r ou1 d n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
啮齿类[niè chǐ lèi, ㄋㄧㄝˋ ㄔˇ ㄌㄟˋ, 齿 / ] rodents (rat, rabbit etc) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
roden (Bäume)to root out [Add to Longdo]
roden (ernten)to lift [Add to Longdo]
roden (Kartoffeln)to dig up [Add to Longdo]
roden (Land) | rodend | rodet | rodeteto clear; to stub | clearing; stubbing | clears; stubs | cleared; stubbed [Add to Longdo]
roden (Rüben)to pull up [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カンガルー鼠[カンガルーねずみ;カンガルーネズミ, kangaru-nezumi ; kangaru-nezumi] (n) (uk) kangaroo rat (of North America; any rodent of genus Dipodomys) [Add to Longdo]
ネズミ亜目;鼠亜目[ネズミあもく(ネズミ亜目);ねずみあもく(鼠亜目), nezumi amoku ( nezumi a me ); nezumiamoku ( nezumi a me )] (n) Myomorpha (suborder of rodents) [Add to Longdo]
ビスカッチャ[, bisukaccha] (n) viscacha (rodents of two genera [Add to Longdo]
フィロデンドロン[, firodendoron] (n) philodendron (lat [Add to Longdo]
ヤマアラシ亜目;山荒亜目[ヤマアラシあもく(ヤマアラシ亜目);やまあらしあもく(山荒亜目), yamaarashi amoku ( yamaarashi a me ); yamaarashiamoku ( yama kou a me )] (n) Hystricomorpha (suborder of rodents) [Add to Longdo]
リス亜目;栗鼠亜目[リスあもく(リス亜目);りすあもく(栗鼠亜目), risu amoku ( risu a me ); risuamoku ( kurinezumi a me )] (n) Sciuromorpha (suborder of rodents) [Add to Longdo]
絹毛鼠[きぬげねずみ;キヌゲネズミ, kinugenezumi ; kinugenezumi] (n) (uk) (obsc) (See ハムスター) hamster (any rodent of subfamily Cricetinae) [Add to Longdo]
臭木[くさぎ;クサギ, kusagi ; kusagi] (n) (uk) harlequin glorybower (species of flowering plant, Clerodendrum trichotomum) [Add to Longdo]
出歯鼠[でばねずみ;デバネズミ, debanezumi ; debanezumi] (n) (uk) African mole rat (any rodent of family Bathyergidae) [Add to Longdo]
尖鼠[とがりねずみ;トガリネズミ, togarinezumi ; togarinezumi] (n) (uk) shrew (any rodent of family Soricidae, esp. those of genus Sorex) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  roden /roːdən/
   stub

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top