หรือคุณหมายถึง reßort?
Search result for

ressort

(13 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ressort-, *ressort*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวอเมริกา[n. prop.] (Chāo Amērikā) EN: American   FR: Américain [m] ; ressortissant américain [m] ; citoyen américain [m]
ชาวอังกฤษ[n. prop.] (Chāo Angkrit) EN: British ; English   FR: Anglais [m] ; ressortissant anglais [m] ; citoyen anglais [m]
ชาวอาหรับ[n. prop.] (Chāo Ārap) EN: Arab   FR: Arabe [m] ; ressortissant arabe [m]
ชาวเบลเยี่ยม [n. prop.] (Chāo Belyīem) EN: Belgian   FR: Belge [m, f] ; ressortissant belge [m] ; citoyen belge [m]
ชาวฝรั่งเศส[n. prop.] (Chāo Farangsēt) FR: Français [m] ; Française [f] ; ressortissant français [m] ; citoyen français [m]
ชาวอินเดีย[n. prop.] (Chāo Indīa) FR: Indien [m] ; Indienne [f] ; ressortissant indien [m] ; citoyen indien [m]
ชาวอิตาลี[n. prop.] (Chāo Itālī) EN: Italian   FR: Italien [m] ; ressortissant italien [m] ; citoyen italien [m]
ชาวเกาหลี[n. prop.] (Chāo Kaolī) FR: Coréen [m] ; Coréenne [f] ; ressortissant coréen [m] ; citoyen coréen [m]
ชาวสวีเดน[n. prop.] (Chāo Sawīdēn) FR: Suédoid [m] ; Suédoise [f] ; ressortissant suédois [m] ; citoyen suédois [m]
ชาวสวิส[n. prop.] (Chāo Sawis) EN: Swiss   FR: Suisse [m, f] ; Suissesse [f] ; ressortissant suisse [m] ; citoyen suisse [m]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ressortleiter {m}; Ressortleiterin {f}head of department [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  ressort [rəsɔr]
     spring
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Ressort [rɛsoːr] (n) , s.(n )
     department
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top