Search result for

puders

(59 entries)
(1.9397 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -puders-, *puders*, puder
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา puders มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *puders*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Powdered and bewigged like an 18th century page bay.Frisch gepudert trägt er eine Perücke aus dem 18. Jahrhundert und macht Männchen. The King and the Mockingbird (1980)
I forgot my powder.Ich habe meinen Puder vergessen. La Cage aux Folles II (1980)
Where did I put my powder?Wo habe ich bloß meinen PuderLa Cage aux Folles II (1980)
I start with liquid make-up and powder that down.Zuerst etwas Make-up und dann Puder drüber. Coal Miner's Daughter (1980)
So, uh... I'm gonna go powder my nose... and when I come back... I hope to find your clothes right next to mine.Ich gehe... mir jetzt die Nase pudern und hoffe, lhre Kleider dann neben meinen liegen zu sehen. Dressed to Kill (1980)
Castor sugar!Ist das Puderzucker? On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
Got caught selling some white powder at the border.Er hat an der Grenze weißes Puder verkauft. Stir Crazy (1980)
And by white powder, I don't mean talcum powder.Und mit weißem Puder meine ich nicht Talk. Stir Crazy (1980)
This is some fine powder, transparent and causes no allergies.Das hier ist ein sehr feiner Puder, durchsichtig und erzeugt keine Allergien. The Party (1980)
Do you want the foot powder? No!Brauchst du dein FußpuderTime Bandits (1981)
You take a little brown powder.Dann nimmst du etwas braunen Puder Blow Out (1981)
Some soap, ointment, lavender water... talcum powder, Eno's...Seife, Salbe, Lavendelwasser... Talkpuder, Enos... Gallipoli (1981)
And while the boys go powder their noses, why don't all you chowhounds hustle your gals over to the refreshment table... and dig in.So... während sich die Jungs kurz das Näschen pudern, könntet ihr doch euren Mädchen was zu trinken besorgen und euch dann wieder ins Getümmel stürzen. The Prowler (1981)
- Is there a bathroom here?- Kann man sich hier die Nase pudern? Stripes (1981)
There must be a bathroom here somewhere.Na, nicht direkt pudern, sie wissen schon. Stripes (1981)
I have a sudden urge to powder my nose.Ich habe das dringende Bedürfnis, mir die Nase zu pudern. K.I.T.T. the Cat (1983)
It gives me more influence than that charlatan.Die Zeitung gibt mir mehr Macht, als der gepuderte Scharlatan je hatte. Danton (1983)
Look at you.Trinkst keinen Wein und puderst dich ein. Danton (1983)
I'm at the Alhambra. They use it instead of face powder.Lm AIhambra benutzen sie das statt GesichtspuderThe Dresser (1983)
Face powder?GesichtspuderThe Dresser (1983)
You ever do nothing besides get your hair fixed... and powder your nose?Du machst doch nichts anderes, als dir die Haare frisieren und die Nase pudern. Scarface (1983)
Surprised at the kind of numbers you guys bring in.Warum gehst du dir nicht die Nase pudern? - Innen oder außen? - Gefällt mir. One Eyed Jack (1984)
You got a little mirror? Uh, compact or something.Haben Sie einen kleinen Spiegel, eine Puderdose oder so? All of Me (1984)
Go to your dressing rooms and powder your noses... a lot!Geht in eure Garderoben und pudert euch die Näschen... großzügig! Cannonball Run II (1984)
Champagne, anybody?Darum sagt man wohl "sich die Nase pudern gehen", Schatz. Brother's Keeper (1984)
Powder puff for you!Puderquaste für dich. The Muppets Take Manhattan (1984)
And a powder puff for me!Puderquaste für mich. The Muppets Take Manhattan (1984)
-The powder.- Na, das PuderMy New Partner (1984)
- No, nothing for me thanks.Er hat meine Puderdose geklaut. - Ich wollte in den Spiegel sehen. The Banker and the Bum (1985)
- Compact. - What?Ihre Puderdose. The Gauntlet (1985)
Compact!- Was? - Ihre Puderdose. The Gauntlet (1985)
The mirror from Chris' compact ought to show them a thing or two.Der Spiegel aus Chris' Puderdose verhilft ihr zu neuen Blickwinkeln. The Heist (1985)
Three million dollars' worth of uncut nose powder.Ungeschnittenes Nasenpuder im Wert von $3 Millionen. Car Wars (1985)
-Nose powder?- NasenpuderCar Wars (1985)
Remember when I went to the powder room?Ich wollte mir doch die Nase pudern gehen. Life of the Party (1985)
Oh, excuse me, could you tell me where the powder room is?Oh, Verzeihung, wissen Sie, wo ich mir die Nase pudern kann? Life of the Party (1985)
You think powdering your nose and - being a secretary makes your life better?Du denkst, dein Näschen zu pudern und eine Sekretärin zu sein, macht dein Leben irgendwie besser? Calamari Union (1985)
- No, I just want to powder my nose.- Ich möchte mir die Nase pudern. Clue (1985)
What a shame I have no talcum left.Zu dumm, jetzt hab ich kein Talkpuder mehr. Kiss of the Spider Woman (1985)
I'm gonna hit the can.Ich gehe mir mal die Nase pudern. The Protector (1985)
Make sure you do the head, so it can see where it's going.Puder den Kopf ein, damit er dann sehen kann. Return to Oz (1985)
we'll be late.- TalkumpuderFor Your Eyes Only (1986)
Angie, two powdered.Angie, zwei mit Puderzucker. Friends (1986)
They found talcum powder on her leg, but there wasn't any talcum powder in the bathroom.Sie hatte Talkumpuder am Bein, aber im Bad wurde keins gefunden. Manhunter (1986)
They wear skirts and like to powder their noses and when they go to heaven they get wingsDie sind anders als wir. Sie tragen Röcke, pudern sich die Nase. Und wenn sie in den Himmel kommen, kriegen sie Flügel. Mona Lisa (1986)
And then, in the fight, he took... a powder compact.Und während wir uns prügelten, nahm er ein Puderdöschen. Nuit d'ivresse (1986)
Powdering his nose.- Er pudert sich die Nase. The Poison Pen (1987)
I think I'll go powder my nose.Ich gehe mir kurz die Nase pudern. Do You Take This Spy? (1987)
And you girls stay in your seats until the nose powder is in their hands or we don't have a case.Und ihr Mädchen bleibt schön sitzen, bis sie den Nasenpuder in den Händen halten, sonst haben wir nichts. Promises to Keep (1987)
Mr Gower, I'm 1 7 years old.Mr. Gower, ich bin 17 Jahre alt. Kommt wir vor, als wäre es erst gestern gewesen... dass deine Mutter hier war und Puder für deinen Babypopo einkaufte. Amazon Women on the Moon (1987)

CMU English Pronouncing Dictionary
PUDER    P Y UW1 D ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Babypuder {n}baby powder [Add to Longdo]
Puder {n}; Pulver {n}powder [Add to Longdo]
Puderzucker {m}; Staubzucker {m} [cook.]icing sugar [Add to Longdo]
Staub {m}; Puder {n}; Pulver {n}powder [Add to Longdo]
mit feinem Staub oder Puder bedecktglaucous [Add to Longdo]
pudernto powder [Add to Longdo]
Puderspecht {m} [ornith.]Great Slaty Woodpecker [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top