ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

provence

P R OW1 V AH0 N S   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -provence-, *provence*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Provence with its own governor.เขตการปกครองที่มีข้าหลวงปกครองตัวเอง The Mandalore Plot (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
PROVENCE P R OW1 V AH0 N S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
普罗旺斯[Pǔ luó wàng sī, ㄆㄨˇ ㄌㄨㄛˊ ㄨㄤˋ ㄙ, / ] Provence (south of France), #55,949 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Provencegrasmücke {f} [ornith.]Dartford Warbler (Sylvia undata) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Provence
      n 1: a former province of southeastern France; now administered
           with Cote d'Azur

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top