ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

protests

P R OW1 T EH2 S T S   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -protests-, *protests*, protest
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The marches and protests are bigger, if anything.การเดินขบวนและประท้วง มีขนาดใหญ่ขึ้น Gandhi (1982)
Protests and strikes. Troublemakers up north.การประท้วงและนัดหยุดงาน ก่อกวนขึ้นไปทางเหนือ Cubeº: Cube Zero (2004)
Because while they are starving with their strikes and with their protests... the people of Uganda are eating beef and driving big cars.เพราะในขณะพวกเขาอดตายจากการทำสงคราม คนอูกันดากินเนื้อวัวแล้วก็ขับรถหรู The Last King of Scotland (2006)
Cameras, protests, insubordinate kids.กล้อง การประท้วง เด็กที่แข็งข้อ Charlie Bartlett (2007)
He's the subject of the protests.เขากล่าวยืนยัน Frontier(s) (2007)
You've already made your protests heard, and I have already taken them into account, thank you.คุณประท้วงแล้ว และผมก็ได้รับฟังคำประท้วงของคุณแล้ว ขอบคุณมาก Dead Space: Downfall (2008)
The schools are having protests, so I want to send him to do overseas studies.ตอนนี้ ที่มหา'ลัยมีการประท้วง, ดังนั้น ผมอยากจะส่งไปเรียนต่อต่างประเทศ. Episode #1.8 (2008)
Are we going to participate in protests during our 4 years in university...เราจะต้องมีส่วนร่วมในการประท้วง ตลอด 4 ปีในมหา'ลัยเลย... . Episode #1.8 (2008)
Don't get involved in those protests.อย่าเข้าไปพัวพันในการประท้วง. Episode #1.8 (2008)
So how do we want to address the college protests?ดังนั้น เราต้องการจะสื่อ ไปยังพี่น้องร่วมประท้วง Frost/Nixon (2008)
So in an effort to temper the growing protests,ข่าวหน้าสนใจดี แช้ด V (2009)
Had granted them access to our borders, the public protests raged on.พวกเขาจะไปจากแนวป้องกัน ทำให้มีช่องให้ฮอบส์เข้าไปได้ V (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
protestsAmnesty International often organizes public protests in support of political prisoners.
protests(Rev. Martin Luther) King led protests and demonstrations all over the country during the next few years.
protestsSome of (Rev. Martin Luther) King's supporters began to question his belief in peaceful protests.

CMU English Pronouncing Dictionary
PROTESTS    P R OW1 T EH2 S T S
PROTESTS    P R OW1 T EH2 S
PROTESTS(2)    P R AH0 T EH1 S T S
PROTESTS(3)    P R AH0 T EH1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
protests    (n) prˈoutɛsts (p r ou1 t e s t s)
protests    (v) prˈətˈɛsts (p r @1 t e1 s t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
五月革命[ごがつかくめい, gogatsukakumei] (n) events of May 1968 (strikes, protests and riots in France) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top