ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

profi

   
158 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -profi-, *profi*
English-Thai: Longdo Dictionary
profit and loss statement(n) งบกำไรขาดทุน เช่น Can anyone direct me to a place where I can get a sample Profit and Loss statement for tax purposes?, S. financial statement,
accumulated profit(n) กำไรสะสม, S. accumulated earnings, accumulated income, retained earnings,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
profit[N] ผลประโยชน์, See also: ข้อได้เปรียบ, Syn. advantage
profit[N] กำไร, See also: ผลกำไร, Syn. gain, return(s), Ant. loss, debits
profit[VI] ได้ประโยชน์, See also: ได้เปรียบ, Syn. benefit, Ant. lose
profit[VT] ได้ประโยชน์, See also: ได้เปรียบ, Syn. benefit, Ant. lose
profit[VT] มีกำไร, See also: มีผลดี, Syn. benefit, Ant. lose
profit[VI] มีกำไร, See also: มีผลดี, Syn. benefit, Ant. lose
profile[N] รูปหน้าด้านข้าง, Syn. side view
profile[N] รูปโครงร่าง, Syn. outline
profile[N] ประวัติโดยย่อ, See also: ข้อมูลโดยรวม, Syn. biography
profile[VT] วาดรูปโครงร่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
proficiency(โพรฟิช'เชินซี) n. ประสิทธิภาพ,ความเชี่ยวชาญ, ความคล่องแคล่ว, Syn. competence
proficient(โพรฟิช'เชินทฺ) adj. ชำนิชำนาญ,เชี่ยวชาญ,คล่องแคล่ว. n. ผู้เชี่ยวชาญ., See also: proficientness n.
profile(โพร'ไฟล์) n. รูปภายนอก,รูปโครงร่าง,รูปเส้นรอบนอก,รูปหน้าเสี้ยว,รูปด้านข้าง,โครงร่าง,ภาพเงา,การวินิจฉัยขบวนการ,ประวัติบุคคลโดยย่อ vt. วาดรูปดังกล่าว,บรร-ยายประวัติบุคคลโดยย่อ,วาดโครงร่าง,วาดภาพเงา., See also: profilist n. คำที่มีความหมายเหมือน
profit(พรอฟ'ฟิท) n. กำไร,ผลกำไร,ผลประโยชน์,ผลตอบแทน,ข้อได้เปรียบ. vi. มีกำไร,ได้ประโยชน์,ได้เปรียบเทียบ,เอื้อผล,มีผลดี., See also: profiter n., Syn. return,
profitable(พรอฟ'ฟิทะเบิล) adj. ให้ผลกำไร,ได้ผลประโยชน์,มีประโยชน์., See also: profitabiliby n. profitableness n. profitably adv.
profiteer(พรอฟ'ฟิเทียร์) n. ผู้เอากำไรเกินควร,พ่อค้าหน้าเลือด. vi. เอากำไรเกินควร,ขูดรีดกำไรเกินควร., See also: profiteering n.
gross profitรายได้ทั้งหมดลบด้วยทุนการผลิต
unprofitable(อันพรอฟ'ฟิทะเบิล) adj. ไม่ได้กำไร,ไม่ได้ประโยชน

English-Thai: Nontri Dictionary
proficiency(n) ประสิทธิภาพ,ความชำนาญ,ความคล่องแคล่ว,ความสามารถ
proficient(adj) มีประสิทธิภาพ,ชำนาญ,จัดเจน,คล่องแคล่ว,สามารถ
profile(n) รูปด้านเสี้ยว,โครงร่าง,รูปภายนอก
profit(n) ผลกำไร,ประโยชน์,ผลตอบแทน,ข้อได้เปรียบ
profit(vt) มีกำไร,ได้ประโยชน์,ให้ประโยชน์,ถือโอกาส,ได้เปรียบ
profitable(adj) มีกำไร,ได้ประโยชน์,เป็นผลดี
profiteer(n) ผู้ค้ากำไร,ผู้ได้กำไร,ผู้ถือโอกาส
profiteer(vt) ค้ากำไร,เอากำไร,ถือโอกาส
profitless(adj) ไม่มีกำไร,ไม่ได้ประโยชน์,ใช้การไม่ได้
unprofitable(adj) ไม่มีกำไร,ไม่ได้ประโยชน์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
profileโพรไฟล์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
profile angleมุมโพรไฟล์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
profile fo equilibrium; graded profileหน้าตัดข้างสมดุล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
profitกำไร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
profit commissionค่าบำเหน็จกำไร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
profit sharingการแบ่งปันกำไร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
profit sharingการแบ่งส่วนกำไร (ให้แก่ลูกจ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
profit-sharingการแบ่งผลกำไร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
profiteeringการค้ากำไรเกินควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
profits insuranceการประกันภัยกำไร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Profile, Soil หน้าตัดข้างของดิน
ชั้นดินที่มีลักษณะปรากฏให้เห็นเรียงตามลำดับ เป็นช่วงชั้นจากชั้นบนสุดจนถึงชั้นล่างสุด ว่าแต่ละช่วงชั้นมีลักษณะอย่างไร หากขุดเป็นหลุมใหญ่ ลึกลงไปในดินที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติจะสามารถแลเห็นหน้าตัด ของดินได้จากปากหลุมลงไปจนถึงก้นหลุม [สิ่งแวดล้อม]
Profitกำไร [TU Subject Heading]
Profitกำไร [การบัญชี]
Profit and loss accountบัญชีกำไรขาดทุน [การบัญชี]
Profit and loss appropriation accountบัญชีกำไรขาดทุนจัดสรร [การบัญชี]
Profit and loss statementงบกำไรขาดทุน [การบัญชี]
Profit takingการขายเพื่อเอากำไร
การขายหลักทรัพย์ในระดับราคาที่สูงกว่าราคาที่ซื้อมาเพื่อที่จะรับผลกำไรจากระดับราคาที่สูงขึ้นมา คำนี้มักใช้อธิบายภาวะที่ราคาหลักทรัพย์กลับตกต่ำลงภายหลังจากที่ระดับราคาสูงขึ้นมาตลอดช่วงเวลาหนึ่ง [ตลาดทุน]
Profit-sharingระบบแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Profitabilityความสามารถในการทำกำไร [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
proficent[prəˈfiSHənt] ชำนาญ
proficentสามารถ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your profits?กำไรคุณเหรอ? Cheating Death (2008)
And with that personality, that profile, that physique, why, he's a natural born actor, eh, Giddy?บุคลิกภาพโปรไฟล์ที่ร่างกาย นั้น ทำไมเขาเป็นนักแสดงที่เกิดจาก ธรรมชาติ, เอ๊ะ, หวิว? Pinocchio (1940)
He knew that I was a war profiteer.เขารู้ว่าผมเป็นฉ้อโกงตอนสงคราม Clue (1985)
We also have a very nice profit-sharing plan.เรามีแผนการเตรียมไว้ให้คุณ Mannequin (1987)
It doesn't matter. It's all profit.มันไม่สำคัญหรอก ทั้งหมดเกี่ยวกับผลประโยชน์ Goodfellas (1990)
Short-term gig but profitable.งานช่วงสั้น แต่.. จ่ายงาม The Bodyguard (1992)
You got to keep a low profile.จิงรึเปล่าที่ว่าไม่มีอะไร Hero (1992)
I'm a profiteer of slave labor.อาชญากร Schindler's List (1993)
Look, it all fits a profile of alien abduction.Peggy O'Dell นั่งอยู่ในรถเข็น แต่ยังสามารถวิ่งตัดหน้ารถบรรทุกได้ Deep Throat (1993)
This fits a profile?ดูซิ... นี่เข้ากับรูปแบบการลักพาตัว โดยพวกเอเลี่ยน Deep Throat (1993)
I don't run the scams, Red, I just process the profits.ผมไม่ได้ทำงานหลอกลวง, แดง, ฉันแค่ประมวลผลกำไร The Shawshank Redemption (1994)
While the entire village, with the notable exception of Davies the School toil in this heroic task you have applied your labor to making a profit and to further disseminating the evil of alcohol.ขณะที่ทั้งหมู่บ้าน ยกเว้นโรงเรียนของเดวี่ส์ที่เดียว ช่วยกันขนดินอย่างหนัก The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
profiAre the profits exclusive of taxes?
profiAs shown above, it is possible to obtain ample profit and customers with truly simple know-how that anyone can do!
profiAt best we can only hope for a small profit.
profiA third party makes off with the profits.
profiA wise man profits from his mistakes.
profiA wise person profits by his mistakes.
profiBrokers struggling to make a profit don't always play by the book.
profiCentral Bank is a bank that deals mainly with other banks and the government and assumes broad responsibilities in the interests of the national economy apart from the earning of profits.
profiCorporation are downsizing and reducing the level of profits put back into R&D.
profiEnclosed is our company profile.
profiHe claimed his share of the profits.
profiHe derived a lot of profit from the enterprise.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเห็นแก่ได้[N] exploitation, See also: profit, benefit, advantage, selfishness, Syn. ความเห็นแก่ตัว, Example: ความเห็นแก่ได้ของผู้ประกอบการและความประมาทของคนงานทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นนี้, Thai definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
ผลิดอกออกผล[V] profit, See also: benefit, benefit in return, Example: กว่าธุรกิจของเขาจะผลิดอกออกผล เขาก็ต้องใช้เวลาเกือบทั้งชีวิต, Thai definition: ให้ประโยชน์, ให้ผลตอบแทน
ดอกผล[N] profit, See also: benefit, gain, Syn. ผลกำไร, Example: ฉันก็ได้ดอกผลจากธุรกิจนี้ไว้กินไว้ใช้อยู่ทุกวัน, Thai definition: ผลกำไรหรือรายได้ที่ได้มาจากการทำกิจการเป็นต้น
ขูดเลือดขูดเนื้อ[V] overcharge, See also: profiteer, Syn. ขูดเลือด, ขูดรีด, เอารัดเอาเปรียบ, Example: หัวหน้าคิวบางซอยนอกจากจะขูดเลือดขูดเนื้อพวกเดียวกันแล้วยังเป็นสมุนหรือเป็นหัวคะแนนให้กับกลุ่มส.ส. อีกด้วย, Thai definition: ขายหรือเรียกดอกเบี้ยเกินควร
เงินกำไร[N] profit, See also: gain, advantage, benefit, Syn. กำไร, ผลกำไร, Example: บริษัทของเขาได้เงินกำไรจากการลงทุนปีละสิบห้าล้านบาท, Count unit: บาท, Thai definition: เงินที่ได้เกินต้นทุน
ผลกำไร[N] profit, See also: gain, benefit, advantage, Syn. กำไร, ดอกผล, Example: บริษัทเอกชนเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานโดยมุ่งหาผลกำไรอย่างเดียว, Thai definition: ส่วนงอกเงยจากการลงทุน
ทางได้[N] profit, See also: source of income, benefit, advantage, Syn. ผลประโยชน์, Ant. ทางเสีย, Count unit: ทาง, Thai definition: วิธีที่จะได้มาซึ่งผลประโยชน์
ช่ำชอง[ADV] skillfully, See also: proficiently, dexterously, adroitly, deftly, Syn. ชำนิชำนาญ, ชำนาญ, ถนัด, เชี่ยวชาญ, Example: นักการเมืองคนนี้พูดภาษาอังกฤษช่ำชองมาก
ชำนาญ[ADV] skillfully, See also: proficiently, dexterously, adroitly, deftly, Syn. ช่ำชอง, ชำนิชำนาญ, เชี่ยวชาญ, คล่องแคล่ว, จัดเจน, Example: เขาปักหลักอยู่นานเข้าจนชำนาญพื้นที่
กำไร[N] profit, See also: gain, benefit, advantage, Syn. ประโยชน์, ผลประโยชน์, ผลกำไร, Ant. ขาดทุน, Example: ร้านค้าที่ไปออกงานกาชาดครั้งนี้ไม่ได้หวังกำไรมากมาย, Thai definition: ผลที่ได้เกินต้นทุน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาเปรียบ[v.] (aoprīep) EN: exploit ; take advantage (of)   FR: profiter ; exploiter
อัตราผลกำไร[n. exp.] (attrā phon kamrai) EN: profit margin   
บัญชีกำไรขาดทุน[n. exp.] (banchī kamrai-khātthun) EN: profit and loss account   
บรรลุผล[adj.] (banluphon) FR: fructueux ; profitable
ใช้ประโยชน์[v. exp.] (chai prayōt) EN: apply   FR: se servir de ; mettre à profit
ชำนาญ[adj.] (chamnān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; dexterous ; adroit ; deft ; proficient   FR: expérimenté ; éprouvé ; compétent ; adroit
ชาญ[adj.] (chān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; expert ; master ; proficient   FR: expérimenté
เชี่ยว[adj.] (chīo) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert   FR: doué ; talentueux ; expert
เชี่ยวชาญ[v.] (chīochān) EN: be skilled ; be proficient ; be expert at/in ; be experienced   FR: exceller ; être un expert
เชี่ยวชาญ[adj.] (chīochān) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert ; experienced   FR: expérimenté ; spécialisé

CMU English Pronouncing Dictionary
PROFIT    P R AA1 F AH0 T
PROFITS    P R AA1 F AH0 T S
PROFILE    P R OW1 F AY2 L
PROFITT    P R AA1 F AH0 T
PROFILED    P R OW1 F AY2 L D
PROFILES    P R OW1 F AY2 L Z
PROFITED    P R AA1 F AH0 T AH0 D
PROFITING    P R AA1 F AH0 T IH0 NG
PROFITEER    P R AA2 F AH0 T IH1 R
PROFILING    P R OW1 F AY2 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
profit    (v) prˈɒfɪt (p r o1 f i t)
profile    (v) prˈoufaɪl (p r ou1 f ai l)
profits    (v) prˈɒfɪts (p r o1 f i t s)
profiled    (v) prˈoufaɪld (p r ou1 f ai l d)
profiles    (v) prˈoufaɪlz (p r ou1 f ai l z)
profited    (v) prˈɒfɪtɪd (p r o1 f i t i d)
profiling    (v) prˈoufaɪlɪŋ (p r ou1 f ai l i ng)
profiteer    (v) prˌɒfɪtˈɪəʴr (p r o2 f i t i@1 r)
profiting    (v) prˈɒfɪtɪŋ (p r o1 f i t i ng)
proficient    (j) prˈəfˈɪʃənt (p r @1 f i1 sh @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
利润[lì rùn, ㄌㄧˋ ㄖㄨㄣˋ, / ] profits, #1,280 [Add to Longdo]
盈利[yíng lì, ˊ ㄌㄧˋ, ] profit; gain, #3,404 [Add to Longdo]
获利[huò lì, ㄏㄨㄛˋ ㄌㄧˋ, / ] profit; obtain benefits; benefits obtained, #6,017 [Add to Longdo]
长相[cháng xiàng, ㄔㄤˊ ㄒㄧㄤˋ, / ] profile; portrait, #10,604 [Add to Longdo]
精通[jīng tōng, ㄐㄧㄥ ㄊㄨㄥ, ] proficient, #12,312 [Add to Longdo]
利润率[lì rùn lǜ, ㄌㄧˋ ㄖㄨㄣˋ ㄌㄩˋ, / ] profit margin, #12,418 [Add to Longdo]
外貌[wài mào, ㄨㄞˋ ㄇㄠˋ, ] profile; appearance, #16,427 [Add to Longdo]
损益[sǔn yì, ㄙㄨㄣˇ ㄧˋ, / ] profit and loss; increase and decrease, #18,896 [Add to Longdo]
盈亏[yíng kuī, ˊ ㄎㄨㄟ, / ] profit and loss; waxing and waning, #23,735 [Add to Longdo]
剖面[pōu miàn, ㄆㄡ ㄇㄧㄢˋ, ] profile; section, #28,739 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Profi {m}professional [Add to Longdo]
Profil {n}; Querschnitt {m}; Längsschnitt {m} | Profile {pl} | gezogenes Profilprofile | profiles | profile in tension [Add to Longdo]
Profil {n} (Reifen) | asymmetrisches Profil | feingegliedertes Profil | lamelliertes Profil | nicht richtungsgebundenes Profil | offenes Profil | Profil mit Längsrippen | unterbrochenes Profiltread | asymmetric tread | ribbed tread | siped tread | non-directional tread | open tread | tread pattern with circumferential tread ribs | broken pattern [Add to Longdo]
Profil {n}; Grabungsschnitt {m}section [Add to Longdo]
Profilabtaster {m}profile gauge [Add to Longdo]
Profilbild {n}; Seitenansicht {f}profile [Add to Longdo]
Profildienst {m}SDI service [Add to Longdo]
Profileisen {n}; Formeisen {n}profile iron [Add to Longdo]
Profilextrusionsanlage {f}extrusion profile plant [Add to Longdo]
Profilreifen {m}grooved tyre [Add to Longdo]
Profilschiene {f}profile rail [Add to Longdo]
Profilsenker {m}countersink [Add to Longdo]
Profilstahl {m}profiled steel [Add to Longdo]
Profilteil {n}shape [Add to Longdo]
Profilträger {m}T-girder; beam [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
NPO[エヌピーオー, enupi-o-] (n) (See 非営利団体,特定非営利活動法人) nonprofit organization; Not-for-Profit Organization [Add to Longdo]
NPO法[エヌピーオーほう, enupi-o-hou] (n) (See 特定非営利活動促進法) the NPO Law (1998); Law Concerning the Promotion of Specific Non-Profit Organization Activities [Add to Longdo]
NPO法人[エヌピーオーほうじん, enupi-o-houjin] (n) incorporated nonprofit organization [Add to Longdo]
お零れに預かる[おこぼれにあずかる, okoboreniazukaru] (exp) (uk) to get a tiny share of the profits; to get a small share of what someone is enjoying [Add to Longdo]
がたっと[, gatatto] (adv) (1) (on-mim) with a clunk; with a clank; (2) the sound of a sudden decrease (in profits, vigor, etc.) [Add to Longdo]
ごね得[ごねどく, gonedoku] (n) (col) getting what one wants by complaining or grumbling; profiting by holding out or taking a hard line; getting more by raising a ruckus [Add to Longdo]
ぼろい;ボロい[, boroi ; boro i] (adj-i) (1) profitable; (2) worn-out; crumbling [Add to Longdo]
アラームプロファイル[, ara-mupurofairu] (n) {comp} alarm profile [Add to Longdo]
カスタムプロファイル[, kasutamupurofairu] (n) {comp} custom profile [Add to Longdo]
スキャンプロファイル[, sukyanpurofairu] (n) {comp} scan profile [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アラームプロファイル[あらーむぷろふぁいる, ara-mupurofairu] alarm profile [Add to Longdo]
採算性[さいさんせい, saisansei] profitability [Add to Longdo]
実行プロファイル[じっこうぷろファイル, jikkoupuro fairu] execution profile [Add to Longdo]
文書応用仕様[ぶんしょおうようしよう, bunshoouyoushiyou] document application profile [Add to Longdo]
文書概要[ぶんしょがいよう, bunshogaiyou] document profile [Add to Longdo]
文書概要水準[ぶんしょがいようすいじゅん, bunshogaiyousuijun] document profile level [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
横顔[よこがお, yokogao] Profil [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Profi /proːfiː/ 
   professional

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top