Search result for

ponys

(107 entries)
(0.082 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ponys-, *ponys*, pony
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ponys มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ponys*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pony    [N] ม้าพันธุ์เล็ก, Syn. bronco, cayuse
pony    [N] เหล้าแก้วเล็ก
pony    [N] เครื่องดื่มขวดเล็ก
pony    [SL] 25 ฟรังค์
eponym    [N] ชื่อของคนหรือบุคคลในตำนานที่นำมาตั้งเป็นชื่อสิ่งต่างๆ
pony up    [PHRV] จ่ายหนี้, See also: จ่ายเงิน
ponytail    [N] ผมทรงหางม้าของเด็กผู้หญิง, Syn. pony tail
pony up for    [PHRV] ขอ, See also: ร้องขอ, Syn. be in for, put in for
pony and trap    [SL] อึ, See also: อุจจาระ
Shetland pony    [N] ม้าพันธุ์เล็กจากหมู่เกาะ Shetland
by shank's pony    [IDM] ทางเท้า, See also: โดยการเดิน
dog and pony show    [SL] สาธิต (มาจาก demonstration)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
subungual; hyponychial; subunguialใต้เล็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subunguial; hyponychial; subungualใต้เล็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyponychial; subungual; subunguialใต้เล็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eponychial Foldผิวหนังที่หุ้มเล็บ [การแพทย์]
Eponychiumผิวหนังหุ้มฐานเล็บ [การแพทย์]
Eponymsคำที่ไม่มีความหมาย [การแพทย์]
toponymtoponym, ชื่อภูมิศาสตร์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pony(โพ'นี) n. ม้าขนาดเล็ก,ม้าพันธุ์เล็ก

English-Thai: Nontri Dictionary
pony(n) ลูกม้า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
eponymousชื่อสถานที่ที่ตั้งจากชื่อของคนหรือบุคคลในตำนาน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You know, while you've been doing the prancing pony with your new posse,นายรู้มั้ย ตอนที่นายออกไปข้างนอกสนุกกับเพื่อนใหม่ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Ponyo on the CliffPonyo On The Cliff By The Sea Ponyo (2008)
Risa, Ponyo likes to eat ham.ลิซ่า ปองโย่ชอบกินแฮมล่ะ! Ponyo (2008)
Ponyo, we arrived.ปองโย่ เรามาถึงแล้วนะ Ponyo (2008)
Ponyo!โปเนียว Ponyo (2008)
Its not a goldfish, Ponyo.ไม่ใช่ปลาทองนะ นี่ปองโย่ Ponyo (2008)
Ponyo?โปเนียวเหรอ Ponyo (2008)
Ponyo.ปองโย่! Ponyo (2008)
Her name is Ponyo.มันชื่อปองโย่ครับ Ponyo (2008)
I must ask Ponyo then.ต้องถามปองโย่ดูก่อนครับ Ponyo (2008)
Ponyo.โซซึเกะ! ปองโย่! Ponyo (2008)
Ponyo...ปองโย่... Ponyo (2008)
Ponyo, Sosuke.ปองโย่... โซซึเกะ... Ponyo (2008)
Ponyo, like Sosuke.ปองโย่ชอบโซซึเกะ! Ponyo (2008)
Ponyo!ปองโย่! Ponyo (2008)
Ponyo Ponyoปองโย่! ปองโย่! Ponyo (2008)
Ponyo?ปองโย่? Ponyo (2008)
Ponyo...ปองโย่... โซซึเกะ! Ponyo (2008)
Ponyo...ปองโย่... Ponyo (2008)
Ponyo is destined to live in the sea.ปองโย่ถูกลิขิตให้อยู่ในทะเล Ponyo (2008)
If I put the bucket here, Ponyo will know this is her home.ถ้าผมวางถังไว้ตรงนี้ ปองโย่จะได้รู้ว่านี่คือบ้าน Ponyo (2008)
I promised to protect Ponyo.ทั้งที่ผมสัญญาว่าจะปกป้องปองโย่ Ponyo (2008)
Ponyo... you are not crying right?ปองโย่... เจ้าก็ไม่ร้องไห้ใช่ไหม? Ponyo (2008)
Just like Me, Ponyo is cheerful too.เหมือนลิซ่าไง ปองโย่ก็ร่าเริงเหมือนกัน Ponyo (2008)
Hear me? "Polumisharudin" (Supposed Ponyo real name)ได้ยินข้ามั้ย? บรึนฮิลด์ (ชื่อจริงของปองโย่) Ponyo (2008)
I'm not Polumisharudin, I am Ponyo.ไม่ใช่บรึนฮิลด์ ปองโย่ตะหาก! Ponyo (2008)
Po...po...ponyo?ป... ป... ปองโย่? Ponyo (2008)
Ponyo is good.ปองโย่ดีกว่า! Ponyo (2008)
Ponyo used to be a fish.ปองโย่เคยเป็นปลาฮะ Ponyo (2008)
Ponyo?ปองโย่? Ponyo (2008)
Its Ponyo.อึ้ม! ปองโย่เอง! Ponyo (2008)
Yup! I'm Ponyo.ปองโย่นี่! Ponyo (2008)
Risa, Ponyo returned as a little girl.ลิซ่า! ปองโย่กลับมาแบบเด็กผู้หญิงหละ! Ponyo (2008)
Listen, Sosuke and Ponyo.ฟังนะ! โซซึเกะ ปองโย่ Ponyo (2008)
Ponyo didn't wear shoes right?ปองโย่ไม่ใส่รองเท้าหรอเนี่ย? Ponyo (2008)
Ponyo, this way.ปองโย่ ทางนี้! Ponyo (2008)
Ponyoปองโย่! Ponyo (2008)
Ponyo's hair looks good in red.ผมของปองโย่เป็นสีแดงสวยจังนะ Ponyo (2008)
Ponyo like this.ปองโย่ชอบไอ้นี่! Ponyo (2008)
Ponyo, bring the lights here.ปองโย่เอาไฟมานี่ทีสิจีะ Ponyo (2008)
Ponyo sit here.ปองโย่ นั่งนี่สิ Ponyo (2008)
Ponyo's feet are like hands.เท้าปองโย่เหมือนมือเลยฮะ Ponyo (2008)
Ponyo thinks ham is good.ปองโย่ชอบแฮม! Ponyo (2008)
Ponyo likes to eat ham.ปองโย่ชอบกินแฮมฮะ! Ponyo (2008)
What about Ponyo's father?แล้วพ่อของปองโย่ล่ะ? Ponyo (2008)
Ponyo ran away.ปองโย่เลยหนีมา! Ponyo (2008)
Ponyo's mother?แล้วแม่ของปองโย่ล่ะ? Ponyo (2008)
Thank for helping Ponyo.ปองโย่ ช่วยหน่อยนะจ๊ะ Ponyo (2008)
Ponyo is so great.ปองโย่ แหล่มไปเลย! Ponyo (2008)
This is Risa and Sosuke and Ponyo.นี่ลิซ่า โซซึเกะ และ ปองโย่ Ponyo (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ponyThe way she flips her ponytail will charm you before you realise it.
ponyI used a ribbon to tie my hair into a ponytail.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ม้า    [N] horse, See also: mare, steed, stallion, pony, colt, Equus caballus, Syn. อาชา, พาชี, อัศว, อัสดร, วลาหก, สินธพ, แสะ, หัย, , Example: รถยนต์ช่วยลดปริมาณการใช้ม้าและเกวียนเป็นพาหนะลงไปได้มาก, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์สี่เท้า มีกีบทึบ แผงคอยาว มนุษย์เลี้ยงไว้เป็นพาหนะขับขี่และเทียมรถ
ม้า    [N] horse, See also: mare, steed, stallion, pony, colt, Equus caballus, Syn. อาชา, พาชี, อัศว, อัสดร, วลาหก, สินธพ, แสะ, มัย, Example: รถยนต์ช่วยลดปริมาณการใช้ม้าและเกวียนเป็นพาหนะลงไปได้มาก, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์สี่เท้า มีกีบทึบ แผงคอยาว มนุษย์เลี้ยงไว้เป็นพาหนะขับขี่และเทียมรถ
แกลบ [N] kind of small pony, Syn. ม้าแกลบ, Example: ชายหาดชะอำมีม้าแกลบไว้บริการนักท่องเที่ยวที่ต้องการขี่ชมชายหาด, Count unit: ตัว, Thai definition: ม้าพันธุ์เล็ก

CMU English Pronouncing Dictionary
PONY    P OW1 N IY0
PONYTAIL    P OW1 N IY0 T EY2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pony    (n) (p ou1 n ii)
ponytail    (n) (p ou1 n i t ei l)
eponymous    (n) (e p o1 n @ m @ s)
ponytails    (n) (p ou1 n i t ei l z)
pony-trekking    (n) - (p ou1 n i - t r e k i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eponym {n}; von einer Person hergeleiteter Nameeponym [Add to Longdo]
Pferdeschwanz {m} (Frisur)ponytail [Add to Longdo]
Pony {m}fringe; bangs [Am.] [Add to Longdo]
Ponyfrisur {f}fringe [Add to Longdo]
Präsentations-Show {f}dog and pony show; dog and pony act [coll.] [Add to Longdo]
gleichnamigeponymous [Add to Longdo]
Pony {n} (kleines Pferd) [zool.]pony [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぽにょぽにょ;ポニョポニョ[, ponyoponyo ; ponyoponyo] (exp) (See ポニョる) to be fat [Add to Longdo]
エポニム[, eponimu] (n,adj-no) eponym (word derived from the name of a place or person) [Add to Longdo]
シェトランドポニー[, shietorandoponi-] (n) Shetland pony [Add to Longdo]
ポニー[, poni-] (n) pony [Add to Longdo]
ポニーテール[, poni-te-ru] (n) ponytail; (P) [Add to Longdo]
ポニョる[, ponyo ru] (v5r) (col) (fam) (See ポニョポニョ) to be fat [Add to Longdo]
一本やり;一本槍[いっぽんやり, ipponyari] (adj-na,n) guiding principle; single-minded policy; one's sole talent [Add to Longdo]
一本指[いっぽんゆび, ipponyubi] (n) finger; one's finger [Add to Longdo]
下げ髪[さげがみ, sagegami] (n) pigtail; ponytail; hair (hanging down the back) [Add to Longdo]
冠名[かんめい;かんむりめい, kanmei ; kanmurimei] (n,adj-no) eponym (word derived from the name of a place or person) [Add to Longdo]
子馬;小馬;仔馬[こうま, kouma] (n) (1) small horse; pony; (2) foal; colt; filly [Add to Longdo]
上下関係[じょうげかんけい, jougekankei] (n) pecking order; hierarchical relationship; vertical relationship; hyponymy [Add to Longdo]
柊;疼木[ひいらぎ;ひらぎ(柊);ヒイラギ, hiiragi ; hiragi ( hiiragi ); hiiragi] (n) (1) (uk) holly olive (Osmanthus heterophyllus); false holly; (2) (uk) (common mistranslation) (See 西洋柊) holly; (3) (uk) (also written as 鮗) spotnape ponyfish (Leiognathus nuchalis) [Add to Longdo]
朋友[ほうゆう;ポンユー, houyuu ; ponyu-] (n) (ポンユー is from chi [Add to Longdo]
名祖[なおや, naoya] (n,adj-no) eponym (word derived from the name of a place or person) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小马[xiǎo mǎ, ㄒㄧㄠˇ ㄇㄚˇ, / ] colt; pony [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top