Search result for

platin

(60 entries)
(0.0217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -platin-, *platin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plating    [N] การชุบทอง เงินหรือโลหะอื่นๆ
plating    [N] โลหะที่เคลือบอยู่ชั้นนอก
plating    [N] เทคนิคการชุบ
platinum    [N] ทองคำขาว, See also: แพลทินัม, Syn. blond
platinum    [ADJ] ซึ่งทำด้วยทองคำขาว, See also: ซึ่งทำมาจากแพลทินัม
platinum blonde    [N] หญิงผมทองอ่อนหรือผมสีเงิน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Platingการชุบเคลือบผิวด้วยโลหะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Platingการชุบเคลือบผิวโลหะ [TU Subject Heading]
Platinumทองคำขาว [TU Subject Heading]
Platinum ทองคำขาว
แหล่ง - พบในลำห้วยลำธารป้านคำด้วง จังหวัดอุดรธานี ประโยชน์ - ทนต่อปฏิกิริยาเคมี ทนความร้อนได้สูงเพราะจุดหลอมถึง 1,7550 องศาเวลเซียล และมีความแข็งทนทาน จึงใช้เป็นเครื่องมือในห้องปฏิบัติการเคมี เช่น เป็นเบ้าหลอม เป็นต้น ใช้ทำเครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้าและทำเครื่องประดับ ใช้ทำเครื่องมือผ่าตัดและทันตกรรม [สิ่งแวดล้อม]
Platinum catalystตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plating(เพล'ทิง) n. การชุบทอง,เงินหรือโลหะอื่น ๆ ,ชั้นนอกของแผ่นโลหะ,เทคนิคการชุบ
platinum(แพลท'ทะนัม) n. ธาตุทองคำขาว

English-Thai: Nontri Dictionary
platinum(n) ทองคำขาว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A platinum card, very well.บัตรพลาตินั่ม นั่นดีมาก Drag Me to Hell (2009)
He is an angel sent from heaven To deliver platinum records unto us.เขาคือเทวดาส่งมาจากสวรรค์ เพื่อประทานอัลบั้มสุดฮิตแก่เรา Acafellas (2009)
Platinum record on the wall, who's the most talented of us all?แผ่นเสียงทองคำขาวบนผนัง ใครที่มีความสามารถพิเศษสุดในหมู่พวกเรา The Last Days of Disco Stick (2009)
Platinum record on the wall, it's me now who have it all.แผ่นเสียงทองคำขาวบนผนัง เป็นฉันที่ได้ทั้งหมด The Last Days of Disco Stick (2009)
Who needs platinum faucets?- เห็นมั้ยล่ะ? ใครกันจะต้องการก๊อกน้ำหรู? Home Economics (2009)
Third foundation has suffered a direct hit! Final armor plating has been melted!เกราะป้องกันชั้นสุดท้ายถูกทำลาย! Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
We're gonna modify each vehicle, adding reinforced steel plating, bulletproof glass, and roll cages to at least give the drivers a fighting chance.พวกเราจะปรับเปลี่ยนรถแต่ละ เพิ่มเสริมเหล็กชุบ, แก้ว Nbulletproof และกรงม้วน อย่างน้อยให้คนขับมีโอกาสต่อสู้ Death Race 2 (2010)
He's an international musical sensation... a platinum recording artist 20 times over- the inimitable Mr. Josh Grobanlเขาคือนักร้องดังระดับโลก เพลงฮิตแพลทินั่ม กว่า 20 เพลง หนึ่งเดียวคนนี้... Journey to Regionals (2010)
Don't tell me. Platinum dioxide, right?อย่าบอกฉันนะ ว่าเป็นไทเทเนียมไดออกไซด์ ถูกไหม Green Light (2010)
The photos that we found on Frost are platinum prints, which dates the photos between 1890 to 1917.รูปถ่ายที่เราได้จากฟรอสท์ เป็นกระดาษอัดแบบแพตตินัม ซึ่งระบุวันที่ถ่ายรูปได้ว่า อยู่ระหว่างปี 1890-1917 แต่คนที่มาจากเกตตี้บอกว่า Goodbye Yellow Brick Road (2010)
By the time we landed, we were platinum members of the mile high club.แล้วเมื่อเครื่องลงจอด เราเป็นสมาชิกแพลตตินัมของ mile high club The Undergraduates (2010)
And it's totally clear that anybody with familial adenomatous polyposis should be supplementing platinum-based doublet regiments with eicosapentaeonic acid.ผมได้ลองค้นคว้าเนื้องอกของน้าเฮเลนดูแล้ว เห็นได้ชัดว่าใครก็ตามที่กระเพาะทำงานผิดปกติ สมควรถูกให้ยาที่มีตัวยาออกฤทธิ์. Limitless (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
platinSet a diamond in a platinum mounting.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แพลทินัม [N] platinum, Syn. ทองคำขาว, Thai definition: ชื่อธาตุโลหะสีเงินเป็นเงางาม, Notes: (อังกฤษ)
ทองคำขาว    [N] white gold, See also: platinum, Example: กรดกัดโลหะทุกชนิด ยกเว้นทองคำและทองคำขาว, Count unit: กรัม, บาท, สลึง, Thai definition: โลหะเจือชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นของแข็งสีเงินเป็นเงางาม บุให้เป็นแผ่นหรือรีดให้เป็นเส้นลวดได้ ประกอบด้วยทองคำเจือโลหะอื่น เพื่อให้ได้สีเงินคล้ายแพลทินัม มักใช้ทำเครื่องรูปพรรณ
ทองขาว    [N] platinum, See also: nikle, Thai definition: โลหะสีขาวแกมเทา บุเป็นแผ่นรีดเป็นลวดได้ อาจหมายถึงโลหะนิกเกิล หรือโลหะแพลทินัม ก็ได้, Notes: (โบราณ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุบทองขาว[n. exp.] (chup thøng khāo) FR: platiner
การชุบทองขาว[n. exp.] (kān chup thøng khāo) FR: platinage [m]
มิเชล พลาตินี่[n. prop.] (Michēl Phlātinī) EN: Michel Platini   FR: Michel Platini
แพลทินัม[n.] (phlaēthinam) EN: platinum   FR: platine [m]
ปลาตินัม[n.] (plātinam) FR: platine [m]
ทองคำขาว[n.] (thøngkham khāo) EN: platinum ; white gold   FR: platine [m]
ทองขาว[n.] (thøng khāo) EN: nickel ; platinum ; white gold   FR: nickel [m] ; platine [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PLATING    P L EY1 T IH0 NG
PLATINUM    P L AE1 T N AH0 M
PLATINUM    P L AE1 T AH0 N AH0 M
PLATINUM'S    P L AE1 T AH0 N AH0 M Z
PLATINUM'S    P L AE1 T N AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plating    (v) (p l ei1 t i ng)
platinum    (n) (p l a1 t i n @ m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Platine {f} | bestückte Platineboard | equipped board [Add to Longdo]
Platin {n} [chem.]platinum [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サンプラー(P);サンプラ[, sanpura-(P); sanpura] (n) (1) sampler; (2) (サンプラ only) imitation platinum; (P) [Add to Longdo]
ニッケル鍍金[ニッケルめっき;ニッケルメッキ, nikkeru mekki ; nikkerumekki] (n,adj-no,vs) (uk) nickel plate; nickel plating [Add to Longdo]
プラチナ[, purachina] (n) platinum (spa [Add to Longdo]
プラチナブロンド[, purachinaburondo] (n) platinum blonde [Add to Longdo]
プラチナペーパー[, purachinape-pa-] (n) platina paper [Add to Longdo]
外板[がいはん, gaihan] (n) panels, planks or plating on the hull of a ship or aircraft [Add to Longdo]
観仏[かんぶつ, kanbutsu] (n) {Buddh} contemplating Buddha [Add to Longdo]
金めっき;金鍍金;金メッキ[きんめっき(金めっき;金鍍金);きんメッキ(金メッキ), kinmekki ( kin mekki ; kin mekki ); kin mekki ( kin mekki )] (n,adj-no) (1) gilding; plating (usu. in gold); (vs) (2) to gild; to plate [Add to Longdo]
銀めっき;銀鍍金[ぎんめっき, ginmekki] (n,vs,adj-no) silvering; silver-plating [Add to Longdo]
心念口称[しんねんくしょう, shinnenkushou] (n) {Buddh} contemplating Buddha while chanting his name [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白金[bái jīn, ㄅㄞˊ ㄐㄧㄣ, ] platinum [Add to Longdo]
[bó, ㄅㄛˊ, / ] platinum Pt, transition metal, atomic number 78 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Platin \Plat"in\, n. (Mach.)
     See {Platen}.
     [1913 Webster]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Platin [plaːtiːn] (n) , s.(n )
     platinum
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top