Search result for

pippis

(58 entries)
(0.057 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pippis-, *pippis*, pippi
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pippis มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pippis*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pippin[N] แอปเปิ้ลหลากหลายชนิด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Pippig?Pippig! Nackt unter Wölfen (1963)
-And then the mushrooms the week before. -Yes, Pippin.กับเห็ด เมื่ออาทิตย์ก่อนโน้น The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Pippin!พิพพิน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
-You look good, Pippin. -Thanks.ดีมากพิ๊พพิน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Pippin.พิ๊พพิน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Pippin!ปิปปิน! The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
-Pippin!พิพพิน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
We will not abandon Merry and Pippin to torment and death.เราจะไม่ทิ้งให้เมอร์รี่กับปิปปิ้นต้องทนทุกข์ทรมานและตาย The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Pippin, he's Pippin. Last play of the game!ผ่าน เขาผ่าน\ ตาสุดท้ายของ Chuck Versus the Break-Up (2008)
She looked like Pippi Longstocking,เธอดูเหมือนปิปปี้ ถุงเท้ายาว Hell-O (2010)
There I am on the field hockey team... and in "Pippin."นี่มันรูปสมัยชั้นเล่นฮ็อคกี้ และก็ใน "พิพพิน" Flashback (2011)
when you started porking Pippi Longstocking you were due for a little self-righteousness,ว่าพอคุณเริ่มอึ๊บแม่ปิ๊ปปี้ถุงเท้ายาว คุณก็เข้าข่ายจะเป็นพวกข้าถูกเสมอนิด ๆ แล้ว August: Osage County (2013)
It's called Pippi Longstocking.ชื่อว่า พิปปี้ลองสต็อคกิ้ง. The Longest Ride (2015)
Pippig and I will take care of you.Onkel Pippig und ich passen auf dich auf. Nackt unter Wölfen (1963)
Pippig.Pippig? Nackt unter Wölfen (1963)
Pippig.Pippig! Nackt unter Wölfen (1963)
Pippig, to questioning.Pippig zum Verhör! Nackt unter Wölfen (1963)
Where did you leave Pippig?Wo habt ihr Pippig gelassen? Nackt unter Wölfen (1963)
On account of him Pippig got himself beat to death.Unser Pippig ließ sich totschlagen wegen des Kindes. Nackt unter Wölfen (1963)
If we'd have given him up at the gate, Pippig would still be alive.Wir konnten das Kind am Tor abgeben. Dann würde Pippig noch leben. Nackt unter Wölfen (1963)
Tell me, did we send Pippig to his death to save the child?Trieben wir Pippig in den Tod, weil wir das Kind gerettet haben? Nackt unter Wölfen (1963)
Should we have let the kid be killed to save Pippig?Sollten wir das Kind töten lassen, um Pippig zu retten? Nackt unter Wölfen (1963)
You're the champion pisher.Du bist ein Pippi-Champion. Tentacles (1977)
Tommy, tell me, why do you think Jamie has to wee-wee so much?Tommy, sag mal, was meinst du, warum Jamie so oft Pippi machen muss? Tentacles (1977)
This old coot has developed the most promising new strain of apple since the Albemarle Pippin.Dieser alte Kauz hat wohl die vielversprechendste Apfelsorte seit dem Albemarle Pippin entwickelt. The Remembrance (1980)
Well, neither was the Albemarle Pippin.Das war der Albemarle Pippin auch nicht. The Remembrance (1980)
All right, where's my sock, Poopy Longstockings?Ok, und wo ist meine Socke, Pippi Langstrumpf? Triple Date (1988)
A freckled-faced red-haired girl.- Aye, aye, PippiThe New Adventures of Pippi Longstocking (1988)
The one no one can keep down No, no, no, no.Also, Pippi. Geschichte. Schreib mit. The New Adventures of Pippi Longstocking (1988)
I lift the anchor and goFlach wie Pippis Nase. Da vorn braut sich ein Sturm zusammen. The New Adventures of Pippi Longstocking (1988)
And I suppose these are to buy me a dress fit for a queen!Hilfe! Papa! Was ist los, PippiThe New Adventures of Pippi Longstocking (1988)
Sorry, Fridolf, I can't study anymore.Ich hab dich lieb, PippiThe New Adventures of Pippi Longstocking (1988)
Well, if you can't see ghosts, then what are we looking for?Ich heiße Pippi. Pippi Langstrumpf. Ich bin Tommy, das ist meine Schwester Annika. The New Adventures of Pippi Longstocking (1988)
You've never been there, have you?Kleiner Onkel? - Sie heißt Pippi Langstrumpf. The New Adventures of Pippi Longstocking (1988)
You two are going to march right home this very instant... and go to bed!Aber Pippi, du bist ja noch angezogen. Ja, weil heute Waschtag ist. Tja, das reicht. The New Adventures of Pippi Longstocking (1988)
And I never get the blues on Monday morning.Das muss ich auch ausprobieren. Das ist meine Mama, PippiThe New Adventures of Pippi Longstocking (1988)
As I hit each dirty corner without warning.Sie ist... Sei nicht böse, Pippi, aber wir haben es eilig. The New Adventures of Pippi Longstocking (1988)
Throwing soapsuds everywhere We're being careful very careful.- Tschüss, Pippi. - Tschüss, PippiThe New Adventures of Pippi Longstocking (1988)
'Cause on scrubbing day we make everything get wet.- Tschüss, Pippi. Wann warst du das letzte Mal beim Arzt? The New Adventures of Pippi Longstocking (1988)
Quick, quick, quick.Heute ist Pippi-Langstrumpf-Tag. The New Adventures of Pippi Longstocking (1988)
Yeah, yeah. Throwing water everywhere There is a feeling in the air.Ich bin Pippilotta Viktualia Rollgardina Langstrumpf... The New Adventures of Pippi Longstocking (1988)
That any minute we could all float away.Tochter von Ephraim Langstrumpf. - Kurz, Pippi. - PippiThe New Adventures of Pippi Longstocking (1988)
Obviously you can't make much of a living... if you're trying to buy houses other people are living in. Here's a gold coin for your troubles. Where did you get that?Pippi Langstrumpf kommt In deine Welt The New Adventures of Pippi Longstocking (1988)
Wash day.Was kaufen wir heute, PippiThe New Adventures of Pippi Longstocking (1988)
Pippi Longstocking is coming into your town.Pippi sagt, du findest alleine nach Hause. The New Adventures of Pippi Longstocking (1988)
Tommy! Would you get out of my... Get...Schatz, Pippi hat sie wie immer sicher nach Hause gebracht. The New Adventures of Pippi Longstocking (1988)
Come on!Pippi lügt doch wie gedruckt. The New Adventures of Pippi Longstocking (1988)
- Tommy, Annika, come down this minute!Sie wird mit Pippi ein Hühnchen rupfen. Wie schade. The New Adventures of Pippi Longstocking (1988)
Pippi Longstocking is coming into your town.Und dann... reißt er euch die Beine ab und steckt sie euch in die Ohren. Weißt du, dass seit Pippis Ankunft... The New Adventures of Pippi Longstocking (1988)
Do you know, since Pippi has arrived,Pippi, isst du mit uns zu Abend? The New Adventures of Pippi Longstocking (1988)

CMU English Pronouncing Dictionary
PIPPIN    P IH1 P IH2 N
PIPPINS    P IH1 P IH2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pippin    (n) (p i1 p i n)
pipping    (v) (p i1 p i ng)
pippins    (n) (p i1 p i n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
tollpippin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピピンアットマーク[, pipin'attoma-ku] (n) {comp} Pippin ATMARK [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top