Search result for

pastete

(60 entries)
(0.0225 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pastete-, *pastete*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pastete มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pastete*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Meat loaf.Heiße Fleischpasteten! Knockabout (1979)
Some good fat beans and a pâté well stuffed with chestnuts.Etwa eine gute Schüssel recht fette weiße Bohnen und dazu eine Topfpastete mit viel Kastanien darin, The Miser (1980)
Pasta and some salami.Pastete und etwas Salami. The Party (1980)
Mr Faber, I've kept a nice piece of meat pie warm for you.Mr. Faber, ich habe ein Stück Fleischpastete warmgehalten. Eye of the Needle (1981)
A little pate foie gras, veal scallopini, dry marsala, and if we're lucky we might even get a Disco Dolly for dessert, right mate?Gänseleberpastete, Kalbsschnitzel und ein trockener Marsala... Und mit ein wenig Glück gibt's eine Disco-Braut zum Nachtisch. Road Games (1981)
Some saveloy, some duck pâté...Zervelatwurst, EntenpasteteAll Fired Up (1982)
Want more cake? No, thanksEin Stückchen PasteteThe Party 2 (1982)
Oh, here's some pâté.Oh, hier ist noch etwas PasteteDead Men Don't Wear Plaid (1982)
No kippers, no English herringbone tweeds, no meat pies... no Rolls-Royce petrol caps... no original pressings of Hey Jude.Keine Bücklinge, kein englisches Fischgräten-Tweed, keine Fleischpasteten, keine Tankverschlüsse für Rolls Royce, keine Originalpressungen von Hey Jude. Diamonds 'n Dust (1983)
- Like your pie.- Wie deine PasteteWater, Water Everywhere (1983)
Would you care for some pâté?Etwas LeberpasteteThe First Time (1983)
We start with stumed cucumber. Then vol-au-vent.Erst Gurke mit Aristokratenfüllung, dann BlätterteigpasteteDanton (1983)
With Convention sauce, once known as caper sauce.Geflügelpastete in Soße nach Konventsart. - Petersfisch mit Kapernsoße. Danton (1983)
Hey, pâté.Hey, PasteteSuperman III (1983)
Boy, this pâté is really unusual.Junge, diese Pastete ist echt ungewöhnlich. Superman III (1983)
No kippers, no English herringbone tweeds, no meat pies... no Rolls-Royce petrol caps... no original pressings of Hey Jude.Keine Bücklinge, kein englisches Fischgräten-Tweed, keine Fleischpasteten, keine Tankverschlüsse für Rolls Royce, keine Originalpressungen von Hey Jude. Curtain Call (1984)
Oh, I want you to remember everything she served.Ich möchte, dass du dir merkst, was sie serviert. Kaviar, Pastete, Wildschwein... Waiting for Godorsky (1984)
Make sure they have plenty of goose paté, it's marvelous.Er soll viel Gänseleberpastete liefern. Sie ist so wohlschmeckend. All of Me (1984)
Excuse me, am I just getting you goose paté, or do you have any legal work for me?Ich besorge jetzt Gänseleberpastete oder haben Sie juristischen Aufgaben? All of Me (1984)
- Have you ever had a mince pie?- Kennst du HackfleischpasteteGreystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
-An apple turnover.- Eine ApfelpasteteMoscow on the Hudson (1984)
- How about some nice cherry cobbler?- Ich hab sehr gute KirschpasteteStarman (1984)
You can have bacon, ham, sausage, pork pies, tripe, pig's feet, liver, kidneys.Du kannst Schinken, Speck, Wurst, Schweinepastete haben, Innereien, Schweinefüße, Leber... A Private Function (1984)
We are officially on vacation, right? Right.Das ist sicher die Fleischpastete von vorhin. The Banker and the Bum (1985)
Just two weeks of sun and surf.Es war die Pastete. Oliven. The Banker and the Bum (1985)
A little more pâté, Mrs. Sinclaire?Noch etwas Pastete, Mrs. Sinclair? Coffee, Tea or Steele (1985)
I wrote a bad review of the Recherche last month. Why, they can't even make a decent chicken pot pie.Letzten Monat schrieb ich über das Recherche, die Hähnchenpastete war furchtbar. Gourmet Steele (1985)
And behind those windows - the pastries, bottles, tins.Und hinter diesen Fenstern - die Pasteten, Flaschen, Konserven. Calamari Union (1985)
Limestone pie and hot melted silver.- Kalksteinpastete. Und heißes, geschmolzenes Silber. Return to Oz (1985)
Yes, Mr French Pastry, I have nothing whatsoever to say to you.Jawohl, Mr. Pastete, ich habe Ihnen rein gar nichts zu sagen. Young Sherlock Holmes (1985)
- I don't want anything!Gänseleberpastete, roter Kaviar. La gabbia (1985)
Some foie grass first... or some red caviar?Gänseleberpastete? Oder lieber roten Kaviar? La gabbia (1985)
And do hurry, both of you. Mary has her fish pie in.Und beeilt euch bitte, Mary macht eine FischpasteteA Room with a View (1985)
If Mary's fish pie spoils, she'll mope till next Friday.Wenn die Fischpastete misslingt, schmollt Mary bis am Freitag. A Room with a View (1985)
Let's have an iron pie throwing party!Eine Pastete aus Eisen. Zum Schluss muss es lustig und fröhlich zugehen! Ginî piggu 4: Pîtâ no akuma no joi-san (1986)
alf is throwing us a surprise anniversary party.Nur eine kleine Kleinigkeit. HummerpasteteFor Your Eyes Only (1986)
we appreciate all the trouble you've gone to.Und Pastete zu machen, und dann noch eine so gute. For Your Eyes Only (1986)
Why don't you try the pâté?Versuchen Sie mal die PasteteVoo Doo Knight (1986)
And there's Parma ham, mortadella and homemade pâté.Es gibt Parmaschinken, Mortadella und hausgemachte PasteteBetty Blue (1986)
What do we have now? Olives, crackers, pâté, what else?- Oliven, Cracker, Pastete... 9½ Weeks (1986)
I like mincemeat pie.Ich liebe HackfleischpasteteCastle in the Sky (1986)
I'll get liver pate tomorrow.Morgen bringe ich LeberpasteteShadows in Paradise (1986)
the fluorescent kind-- i wanted it to be special. i'm going to go brush my teeth.Und dass du Pastete gemacht hast, noch dazu sehr gute PasteteTry to Remember: Part 1 (1987)
Your mom's the one who makes pies for everyone in the neighborhood but those nice Bundys, isn't she?Deine Mom backt Pasteten für alle in der Nachbarschaft... bis auf die netten Bundys, stimmt's? Gut. You Better Watch Out (1987)
They've got spiced lard, liver paste, meatballs, chocolate shortcake margarine, eggs, cheese.Die haben gewürzten Speck, Leberpastete, Fleischbällchen, sogar Schokoladekuchen, Margarine, Eier, Käse. 84 Charing Cross Road (1987)
Say, Mike, this is some great pate.Mike, welch eine leckere PasteteAmazon Women on the Moon (1987)
"Cheeseburger pie"?"Cheeseburger-Pastete"? The Witches of Eastwick (1987)
This pie looks good.Diese Pastete sieht gut aus. The Witches of Eastwick (1987)
Oh, sweet-potato pie.Oh, SüßkartoffelpasteteCountry Doctor (1988)
Yeah, you want some of this sweet-potato pie? It's really good.Ja, möchten Sie was von der Süßkartoffelpastete, ist echt lecker. Country Doctor (1988)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fleischpastete {f} | Fleischpasteten {pl}meat pie | meat pies [Add to Longdo]
Fleischpastete {f}meat turnover [Add to Longdo]
gefüllte Pastete {f}vol-au-vent [Add to Longdo]
Pastete {f} | Pasteten {pl}pasty | pasties [Add to Longdo]
Pastete {f}pie [Add to Longdo]
Schweinefleischpastete {f} [cook.]porkpie [Add to Longdo]
Wildpastete {f}game pie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Pastete [pasteːtə] (n) , s.(f )
     pasty; pie
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top