Search result for

pc

(79 entries)
(0.0115 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pc-, *pc*.
English-Thai: Longdo Dictionary
Tablet PC(name) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชนิดที่มีระบบรับข้อมูลการขีดเขียนด้วยปากกาบนจอภาพ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pcr (phrase) ปฏิกิริยาลูกโซ่ polymerase (PCR)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
PC    [ABBR] เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว (คำย่อ Personal Computer)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
PC (personal computer)พีซี (คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PC (personal computer)พีซี (คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PC cardบัตรพีซี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PCM (pulse code modulation)พีซีเอ็ม (การกล้ำรหัสของพัลส์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association)พีซีเอ็มซีไอเอ (สมาคมบัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลระหว่างประเทศ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association)พีซีเอ็มซีไอเอ (สมาคมบัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลระหว่างประเทศ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PCN (personal communication network)ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่พีซีเอ็น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PCS (personal communication service)พีซีเอส (บริการสื่อสารส่วนบุคคล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PCS value; print contrast signal valueค่าสัญญาณเปรียบต่างความเข้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PCT (personal communication telephone)พีซีที (โทรศัพท์พื้นฐานใช้นอกสถานที่, โทรศัพท์พื้นฐานพกพา) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
PC Card เครื่องหมายการค้าของสมาคม Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) [คอมพิวเตอร์]
PC DOS (Computer file)พีซี ดอส (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
PC tools deluxe (Computer program) พีซี ทูลส์ เดอลุกซ์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
pcAnywareพีซีแอนนีแวร์ [TU Subject Heading]
PCBs, Polychlorinated Biphenyls พีซีบี
สารจำพวกไฮไดรคาร์บอนที่อะตอมของไฮโดรเจนบาง ตัวถูกแทนที่ด้วย อะตอมคลอรีน เป็นสารที่มีเสถียรภาพมาก ใช้ในงานอุตสาหกรรม หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นสารที่มีพิษต่อคนและสัตว์ สามารถกำจัดได้ด้วยการเผาที่อุณหภูมิสูงๆ ในเตาเผา [สิ่งแวดล้อม]
PCDD, Polychlorinated Dibenzo-p Dioxins พีซีดีดี
สารพิษอินทรีย์ซึ่งมักพบในแก๊สและเถ้าที่เกิด จากการเผาขยะ นิยมเรียกสั้นๆ ว่า ไดออกซิน [สิ่งแวดล้อม]
PCDFs, Polychlorinated Dibenzofurans พีซีดีเอฟ
สารพิษอินทรีย์ซึ่งมักพบในแก๊สและเถ้าที่เกิด จากการเผาขยะ นิยมเรียกสั้นๆ ว่า ฟูแรนส์ [สิ่งแวดล้อม]
PCI bus (Computer bus)พีซีไอบัส (คอมพิวเตอร์บัส) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
PCI local bus พีซีไอ โลคอล บัส [คอมพิวเตอร์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pcพีซีส่วนบุคคลย่อมาจากคำว่า personal computer (คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ทำขึ้นไว้ใช้เป็นการเฉพาะหรือส่วนบุคคล ส่วนมากจะหมายถึงไมโครคอมพิวเตอร์ (ก่อนหน้านี้ จะมีขายก็แต่คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่) ซึ่งเน้นในเรื่องของการเคลื่อนย้ายได้สะดวก และมีราคาถูกพอที่จะซื้อหามาใช้เป็นของส่วนตัวได้ ปัจจุบัน มีการผลิตซอฟต์แวร์สำเร็จ (packaged software) สำหรับคอมพิวเตอร์ขนาดนี้กันมาก โปรแกรมเหล่านี้ใช้ง่าย เหมาะกับงานทั่ว ๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นงานบ้าน งานส่วนตัว เช่น งานพิมพ์ สมุดบันทึกประจำวัน บัญชีรับจ่าย จึงทำให้พีซีเป็นที่นิยมทั่วไป ดู microcomputer ประกอบ
pc-dos(พีซี ดอส) ย่อมาจาก personal computer disk operating system หมายถึง ระบบปฏิบัติการแบบใช้จาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือไมโครคอมพิวเตอร์ ลักษณะและวิธีใช้ก็เหมือน ๆ กับ MS DOS ที่บริษัทไมโครซอฟต์นำมาดัดแปลงจนใช้กันทั่วไปนั่นเอง ปัจจุบัน พีซีดอสได้มีการพัฒนาไปมากแล้ว แต่พอวินโดว์ 95 เป็นที่นิยม ระบบดอสก็ดูเหมือนจะไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นพีซีดอส หรือเอ็มเอสดอสดู MS DOS ประกอบ
pc-xt(พีซี-เอกซ์ที) ย่อมาจาก personal computer extended technology เป็นไมโครคอมพิวเตอร์ที่บริษัทไอบีเอ็ม (IBM) ผลิตออกมาขายตั้งแต่ราว ค.ศ.1983 ใช้ตัวประมวลผลชื่อ Intel 8088 ซึ่งถือว่าดีกว่าตัวประมวลผลของไมโครคอมพิวเตอร์ของบริษัทอื่น ๆ ในสมัยนั้นมาก
pcl(พีซีแอล) ย่อมาจาก printer control language เป็นโปรแกรมที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องพิมพ์บางยี่ห้อ ส่วนมากจะเป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์ของบริษัทฮิวเล็ตแพกการ์ดหรือ HP
pcmcia(พีซีเอ็มซีไอเอ) ย่อมาจาก Personal Computer Memory Card International Association (สมาคมระหว่างประเทศเพื่อบัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) แต่เดิมหมายถึงแผ่นวงจรที่ใช้บันทึกข้อมูล มีลักษณะเหมือนการ์ด ขนาดเท่าบัตรเครดิต (ยาว 8.5 ซม. กว้าง 5.4 ซม.) ต่อมาได้มีการพัฒนาให้นำมาใช้สอยได้มากขึ้น เช่น ใช้เป็นฮาร์ดดิสก์ก็ได้ เป็นการ์ดเพิ่มหน่วยความจำก็ได้ เป็นการ์ดแฟกซ์ หรือโมเด็มก็ได้ โครงสร้างของการ์ดนี้เป็นชิป (chip) ใช้เสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก ๆ เช่น โน้ตบุ๊ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ บางด้าน
pcx(พีซีเอกซ์) ใช้เป็นนามสกุลของแฟ้มข้อมูลประเภทที่เก็บภาพสำหรับพีซี (.pcx) มีลักษณะการเก็บคล้ายกับแบบบิตแมป (bitmap) ใช้กับโปรแกรมสำเร็จต่าง ๆ บนพีซีได้เกือบทุกโปรแกรม (ดู bitmap)
apcabbr. aspirin, phenacetin, caffeine ยาแก้ปวดและลดไข้, Syn. A.P.C.
aspcaabbr. American Society for Prevention of Cruelty to Animals สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งอเมริกา
green pcพีซีประหยัดไฟหมายถึงคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการจัดสร้างให้ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยที่สุด เช่น ถ้าไม่ใช้แป้นพิมพ์หรือเมาส์ชั่วระยะหนึ่ง จอภาพก็จะมืด (ไม่มีแสงสว่าง)
ibm pcไอบีเอ็ม พีซีเป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่บริษัทไอบีเอ็ม เริ่มผลิตออกสู่ตลาดมาตั้งแต่ ค.ศ.1981 ก่อนหน้านี้ บริษัทไอบีเอ็มจะผลิตแต่เครื่องขนาดใหญ่ที่เรียกว่า เมนเฟรม (mainframe) คำ PC นั้นย่อมาจาก personal computer ในปัจจุบัน คำพีซีกลายเป็นคำที่หมายถึงไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้ออะไรก็ได้ ที่ใช้ระบบปฏิบัติการเดียวกับไอบีเอ็ม บางทีก็เรียกว่า "เทียบเคียงกับไอบีเอ็ม" หรือ "IBM compatibles"

English-Thai: Nontri Dictionary
popcorn(n) ข้าวโพดคั่ว
stepchild(n) ลูกเลี้ยง
topcoat(n) เสื้อคลุม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พีซี    [N] PC, See also: personal computer, Syn. คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุตรเลี้ยง[n. exp.] (but līeng) EN: stepchild   
หัวเมือง[n. exp.] (hūameūang) EN: provinces ; upcountry   
การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค[n. exp.] (kān khumkhrøng sitthi phūbøriphōk) EN: Protection of Consumers` Rights (PCR)   FR: protection du consommateur [f]
คำสั่งให้ล้มละลาย[n. exp.] (khamsang hai lomlalāi) EN: order of adjudication ; adjudication of bankrupcy   
ข้าวโพดคั่ว[n. exp.] (khāophōt khūa) EN: popcorn   FR: pop-corn [m]
ขี้ระแวง[adj.] (khīrawaēng) EN: suspicious ; distrustful ; doubtful   FR: soupçonneux ; suspicieux
แคลงใจ[v.] (khlaēngjai) EN: doubt ; distrust ; mistrust ; disbelieve ; suspect ; be uncertain   FR: douter ; soupçonner ; suspecter
คอมพ์[n.] (khøm = khǿm) EN: computer   FR: ordinateur [m] ; ordi [m] (fam. - abrév.) ; PC = P.C. [m]
ค.ร.น.[n.] (khø.rø.nø.) EN: least common multiple ; lowest common multiple   FR: PPCM
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล[n. exp.] (khreūang khømphiūtoē suanbukkhon) EN: personal computer ; PC   FR: ordinateur individuel [m] ; PC [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
PC    (n) (p ii2 s ii1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
v.H. : vom Hundertpc : per cent [Add to Longdo]
PC-Arbeitsplatz {m}PC workplace [Add to Longdo]
Polizist, WachtmeisterPC : police constable [Add to Longdo]
PC : Personalcomputer {m}PC : personal computer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ADPCM[エーディーピーシーエム, e-dei-pi-shi-emu] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM [Add to Longdo]
IPCC[アイピーシーシー, aipi-shi-shi-] (n) (See 気候変動に関する政府間パネル) Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC [Add to Longdo]
PC[ピーシー, pi-shi-] (n) {comp} PC; personal computer [Add to Longdo]
PCI[ピーシーアイ, pi-shi-ai] (n) {comp} PCI [Add to Longdo]
PCM[ピーシーエム, pi-shi-emu] (n) {comp} pulse-code modulation; PCM [Add to Longdo]
PCR法[ピーシーアールほう, pi-shi-a-ru hou] (n) (See ポリメラーゼ連鎖反応法) polymerase chain reaction (method) (PCR) [Add to Longdo]
アドバンストプログラム間通信[アドバンストプログラムかんつうしん, adobansutopuroguramu kantsuushin] (n) {comp} Advanced Program-to-Program Communication; APPC [Add to Longdo]
ウルトラモバイルPC[ウルトラモバイルピーシー, urutoramobairupi-shi-] (n) {comp} ultra-mobile PC [Add to Longdo]
エムピーシー[, emupi-shi-] (n) {comp} MPC [Add to Longdo]
オペコド[, opekodo] (n) {comp} opcode [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オペコド[おぺこど, opekodo] opcode [Add to Longdo]
データ処理センター[データしょりセンター, de-ta shori senta-] Data Processing Center, DPC [Add to Longdo]
パーソナルコンピュータ[ぱーそなるこんぴゅーた, pa-sonarukonpyu-ta] PC, personal computer [Add to Longdo]
パルス符号変調[パルスふごうへんちょう, parusu fugouhenchou] Pulse-Code Modulation, PCM [Add to Longdo]
パンチカードシステム[ぱんちかーどしすてむ, panchika-doshisutemu] punch-card system, PCS [Add to Longdo]
ピークセル速度[ピークセルそくど, pi-kuseru sokudo] peak cell rate (PCR) [Add to Longdo]
プリント基盤[プリントきばん, purinto kiban] PCB, printed wiring board [Add to Longdo]
プリント板[プリントばん, purinto ban] printed circuit (PC) board [Add to Longdo]
プロトコル適合性試験報告書[ぷろとこるてきごうせいしけんほうこくしょ, purotokorutekigouseishikenhoukokusho] PCTR [Add to Longdo]
メモリカード[めもりかーど, memorika-do] memory card (e.g. PCMCIA) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 PC \PC\ n. (Computers)
   A personal computer; a computer[2] designed for use by one
   person at a time; -- contrasted with shared-time computers
   such as {mainframes} and {minicomputers}, which may be
   accessed by multiple users each operating from a different
   input device (in the 1990's, usually a terminal). A {personal
   computer} typically uses a microprocessor for its CPU.
   [Initialism]
 
   Syn: personal computer, microcomputer.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 PC \PC\ (p[=e]`s[=e]") a.
   An initialism for {politically correct}. [Initialism]
 
   Syn: P. C., politically correct.
     [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 PC
   n 1: a small digital computer based on a microprocessor and
      designed to be used by one person at a time [syn: {personal
      computer}, {PC}, {microcomputer}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PC
     Printed Circuit (IC)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PC
     Personal Computer
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PC
     Priority Control
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PC
     Protocol Control
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PC
     Punched Card
     

Are you satisfied with the result?

Go to Top