ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

orgel

AO1 R G AH0 L   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -orgel-, *orgel*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กุ้งยิง[n.] (kungying) EN: sty ; stye   FR: orgelet [m]
ตาอักเสบ[n.] (tā aksēp) EN: sty ; stye   FR: orgelet [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ORGEL    AO1 R G AH0 L

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Orgel {f} [mus.] | Orgeln {pl}organ | organs [Add to Longdo]
Orgelbauer {m}organ builder [Add to Longdo]
Orgelpfeife {f} [mus.]organ pipe [Add to Longdo]
Orgelkoralle {f} (Tubipora spp.) [zool.]pipe organ coral [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

  orgel
   organ

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Orgel /ɔrgəl/ 
   organ

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  orgel /ɔrɤ°əl/
   organ

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

  orgel
   organ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top