Search result for

operator

(83 entries)
(0.0251 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -operator-, *operator*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
operator[N] ผู้ควบคุม (เครื่องจักร), See also: คนงาน, ช่างผู้ชำนาญ, ผู้ปฏิบัติการ, Syn. technician, mechanic
operator[N] ผู้ดำเนินกิจการทางธุรกิจ, See also: ผู้ประกอบธุรกิจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
operator(ออพ'พะเรเทอะ) n. ผู้คุมเครื่อง,ช่างคนงาน,ผู้ปฏิบัติการ,พนักงานต่อโทรศัพท์,พนักงานขับรถ,พ่อค้าซื้อขายที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์,ผู้ดำเนินกิจการทางอุตสาหกรรม,ผู้กระทำศัลยกรรม,สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์,เครื่องหมายคำนวณ,ตัวคิดคำนวณ -S...
logical operatorตัวดำเนินการตรรกะหมายถึง สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม การสร้างแผ่นตารางจัดการ หรือการสร้างฐานข้อมูลเพื่อแสดงถึงสัมพันธภาพระหว่างรายการสองรายการ ตัวดำเนินการดังกล่าวมีด้วยกัน 3 ตัวคือ AND, OR, และ NOT เช่น จะเขียนโปรแกรมสั่งให้เครื่องค้นหา (จากแฟ้มข้อมูลใหญ่ ๆ) คนที่มีรายได้สูงกว่าห้าแสนบาทต่อปี AND ใช้รถเบนซ์รุ่นใหม่สุด (หมายความว่า ต้องมีคุณสมบัติทั้งสองอย่าง) ดู OR เปรียบเทียบ
relational operatorตัวดำเนินการสัมพันธ์หมายถึง สัญลักษณ์ =, > หรือ < ซึ่งใช้แทนความหมาย เท่ากับ, มากกว่า น้อยกว่า ที่ใช้ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ตัวดำเนินการเหล่านี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) หรือโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล (database management)

English-Thai: Nontri Dictionary
operator(n) ผู้กระทำ,ผู้คุมเครื่อง,พนักงานรับโทรศัพท์,นายหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
operator๑. ตัวดำเนินการ, ตัวปฏิบัติการ๒. ผู้ควบคุมเครื่อง [มีความหมายเหมือนกับ machine operator] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
operator๑. ตัวดำเนินการ, ตัวปฏิบัติการ๒. ผู้ควบคุมเครื่อง [มีความหมายเหมือนกับ machine operator] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
operatorตัวดำเนินการ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Operator พนักงานปฏิบัติการ [คอมพิวเตอร์]
Operatorบริษัทที่เป็นผู้ดำเนินงานการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม, บริษัทที่เป็นผู้ดำเนินงานการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ในแปลงสัมปทานที่มีผู้ร่วมถือหุ้นอยู่ด้วยกันหลายบริษัท [เทคโนโลยีการศึกษา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Emergency operator. Which service do you require?โอเปอเรเตอร์ฉุกเฉินค่ะ คุณจะโทรหาบริการอะไรคะ The Bank Job (2008)
I'm a HAM radio operator and I think I may be overhearing a robbery in progress.และผมคิดว่าผมบังเอิญได้ยิน เรื่องความคืบหน้าของการปล้น The Bank Job (2008)
Operator, I need an ambulance!โอเปอร์เรเตอร์ ผมต้องการรถพยาบาลฉุกเฉิน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
PGE operator. Can I help you?โอเปเรเตอร์ค่ะ มีอะไรให้ช่วยคะ The Lazarus Project (2008)
- See if you can get an operator. - No problem.กับบางอย่าง บางอย่าง Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
OPERATOR;โอเปอเรเตอร์: Changeling (2008)
OPERATOR; Number, please; COOK:หวัดดี ไมเติ้ล Changeling (2008)
Operator; How may I connect you?โอปเรเตอร์ จะให้ต่อใครค่ะ Changeling (2008)
Never forget, you are in there with a major operator.อย่าลืมว่านายอยู่ตรงนั่น กับพี่เบิ้มตัวการใหญ่ Frost/Nixon (2008)
OPERATOR: I got it. We're back up.ได้ล่ะ ระบบเชื่อมต่อแล้ว Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
Hotch, a 911 operator just got a distress call from someone claiming to be Brooke Lombardini.ฮัลโหล? Cold Comfort (2009)
Can't decide if I should be a data entry operator or join the Marines.ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าควรจะเป็นโอเปอเรเตอร์รับข้อมูล หรือเข้าร่วมมารีน Crime Doesn't Pay (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
operatorCall the operator at 104 then.
operatorCould you dial up the operator for me?
operatorDespite "No Smoking" signs, the boat operator was brazenly smoking all the time.
operatorOperator, I'd like to place a call to Winnipeg, Canada, but I can't quite remember the number..
operatorOperator, I'm trying to get through to Boston.
operatorOperator, we were cut off.
operatorOperator. Which extension would you like.
operatorPlease hang up and the operator will call you back.
operatorThe operator put me through to Canada.
operatorThe operator put me through to New York.
operatorThe operator told me to hang up and wait for a moment.
operatorThe ship's captain ordered the radio operator to send a distress signal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ดำเนินงาน[N] manager, See also: operator, supervisor, office foreman, Example: นิทรรศการภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังอีสานจัดขึ้น โดยมีคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินงาน, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำให้งานรุดหน้าไป
ผู้ปฏิบัติการ[N] executor, See also: operator, implementor, Syn. ผู้กระทำการ, ผู้ปฏิบัติ, Example: เจ้าหน้าที่จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้เพียงพอกับผู้ปฏิบัติการ, Count unit: คน
ผู้ดำเนินการ[N] operator, See also: handler, practitioner, Example: ในปัจจุบันมีหอศิลปะและพิพิธภัณฑ์ที่เอกชนเป็นผู้ดำเนินการเป็นจำนวนมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัททัวร์[n. exp.] (børisat thūa) EN: tour operator ; travel agency ; travel bureau   FR: agence de voyages [f]
และ[X] (lae) EN: AND (logical operator)   FR: ET (opérateur logique) [m] ; AND (opérateur logique) [m]
ผู้ดำเนินการ[n. exp.] (phū damnoēnkān) EN: operator ; handler ; practitioner   
ผู้ดำเนินงาน[n. exp.] (phū damnoēn-ngān) EN: manager ; operator ; supervisor ; office foreman   
ผู้ประกอบการ[n.] (phūprakøpkān) EN: entrepreneur ; operator ; businessman ; trader ; tycoon   FR: entrepreneur [m]
ผู้ร่วมมือ[n.] (phū ruammeū) EN: cooperator ; cooperant   
สำนักงานท่องเที่ยว[n. exp.] (samnakngān thǿngthīo ) EN: tour operator   

CMU English Pronouncing Dictionary
OPERATOR    AA1 P ER0 EY2 T ER0
OPERATORS    AA1 P ER0 EY2 T ER0 Z
OPERATOR'S    AA1 P ER0 EY2 T ER0 Z
OPERATORS'    AA1 P ER0 EY2 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
operator    (n) (o1 p @ r ei t @ r)
operators    (n) (o1 p @ r ei t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bediener {m} | Bediener {pl}operator | operators [Add to Longdo]
Bedienerfreundlichkeit {f}operator convenience [Add to Longdo]
Bedienerführung {f}operator guidance [Add to Longdo]
Bediengerät {n}operator unit [Add to Longdo]
Operator {m} [math.]operator [Add to Longdo]
Operatornorm {f} [math.]operator norm [Add to Longdo]
Vermittlungsapparat {m}operator set [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
10進演算子;十進演算子[じっしんえんざんし, jisshin'enzanshi] (n) {comp} decimal operator [Add to Longdo]
オペレーター(P);オペレータ[, opere-ta-(P); opere-ta] (n) operator; (P) [Add to Longdo]
ケーブルオペレータ[, ke-buruopere-ta] (n) {comp} cable operator [Add to Longdo]
コミュニケーター[, komyunike-ta-] (n) communicator; operator in a telemarketing business [Add to Longdo]
シスオペ[, shisuope] (n) (abbr) system operator; sysop [Add to Longdo]
システムオペレータ[, shisutemuopere-ta] (n) {comp} system operator (sysop) [Add to Longdo]
ブール演算子[ブールえんざんし, bu-ru enzanshi] (n) {comp} Boolean operator [Add to Longdo]
マッチ演算子[マッチえんざんし, macchi enzanshi] (n) {comp} match(ing) operator [Add to Longdo]
リスト演算子[リストえんざんし, risuto enzanshi] (n) {comp} list operator [Add to Longdo]
レントゲン技師[レントゲンぎし, rentogen gishi] (n) radiographer; X-ray operator [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
操作者[cāo zuò zhě, ㄘㄠ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˇ, ] operator, #36,343 [Add to Longdo]
算子[suàn zi, ㄙㄨㄢˋ ㄗ˙, ] operator (math.), #46,521 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
ケーブルオペレータ[けーぶるおぺれーた, ke-buruopere-ta] cable operator [Add to Longdo]
ブール演算子[ブールえんざんし, bu-ru enzanshi] Boolean operator [Add to Longdo]
マッチ演算子[マッチえんざんし, macchi enzanshi] match(ing) operator [Add to Longdo]
リスト演算子[リストえんざんし, risuto enzanshi] list operator [Add to Longdo]
ローカルオペレータ[ろーかるおぺれーた, ro-karuopere-ta] local operator [Add to Longdo]
演算子[えんざんし, enzanshi] operator (math) [Add to Longdo]
加減演算子[かげんえんざんし, kagen'enzanshi] adding operator [Add to Longdo]
加減作用素[かげんさようそ, kagensayouso] adding operator [Add to Longdo]
関係演算子[かんけいえんざんし, kankeienzanshi] relational operator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Operator \Op"er*a`tor\, n. [L.]
   1. One who, or that which, operates or produces an effect.
    [1913 Webster]
 
   2. (Surg.) One who performs some act upon the human body by
    means of the hand, or with instruments.
    [1913 Webster]
 
   3. A dealer in stocks or any commodity for speculative
    purposes; a speculator. [Brokers' Cant]
    [1913 Webster]
 
   4. (Math.) The symbol that expresses the operation to be
    performed; -- called also {facient}.
    [1913 Webster]
 
   5. A person who operates a telephone switchboard.
    [PJC]
 
   6. A person who schemes and maneuvers adroitly or deviously
    to achieve his/her purposes.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 operator
   n 1: (mathematics) a symbol or function representing a
      mathematical operation
   2: an agent that operates some apparatus or machine; "the
     operator of the switchboard" [syn: {operator}, {manipulator}]
   3: someone who owns or operates a business; "who is the operator
     of this franchise?"
   4: a shrewd or unscrupulous person who knows how to circumvent
     difficulties [syn: {hustler}, {wheeler dealer}, {operator}]
   5: a speculator who trades aggressively on stock or commodity
     markets

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 operator
 
 1. operator
 2. teknisyen
 3. ticari veya sınai kuruluş sahip veya yöneticisi
 4. telgraf veya telefon memuru
 5. (tıb.) cerrah, operatör
 6. komisyoncu
 7. (argo) beleşçi kimse.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top