ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

opas

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -opas-, *opas*, opa
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
copasetic(โคพะเซท'ทิค) adj. พอใจที่สุด,ดีมาก,น่าพอใจอย่างยิ่ง

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクトパス[, akutopasu] (n) octopus [Add to Longdo]
アミロイドニューロパシー[, amiroidonyu-ropashi-] (n) familial amyloidotic polyneuropathy; FAP [Add to Longdo]
イーストパシフィックバタフライフィッシュ;スリーバンディッドバタフライフィッシュ[, i-sutopashifikkubatafuraifisshu ; suri-bandeiddobatafuraifisshu] (n) threebanded butterflyfish (Chaetodon humeralis) [Add to Longdo]
オーバーハンドパス[, o-ba-handopasu] (n) overhand pass [Add to Longdo]
オーバーヘッドパス[, o-ba-heddopasu] (n) overhead pass [Add to Longdo]
オクトパス[, okutopasu] (n) (1) (abbr) octopus; (2) octopus regulator; alternate 2nd stage air pressure regulator used as an alternate air source in an emergency [Add to Longdo]
キーボードパスワード[, ki-bo-dopasuwa-do] (n) {comp} keyboard password [Add to Longdo]
グライドパス[, guraidopasu] (n) glide path [Add to Longdo]
ゴマハギ[, gomahagi] (n) twotone tang (Zebrasoma scopas, species of Indo-Pacific tang) [Add to Longdo]
サイコパス[, saikopasu] (n) psychopath [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キーボードパスワード[きーぼーどぱすわーど, ki-bo-dopasuwa-do] keyboard password [Add to Longdo]
バンドパスフィルタ[ばんどぱすふぃるた, bandopasufiruta] Band-Pass Filter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top