Search result for

oma

(107 entries)
(0.0365 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oma-, *oma*
Possible hiragana form: おま
English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
domain(n) (คณิต.) ขอบเขตกำเนิด
aromatherapy(n) สุคนธบำบัด หรือการบำบัดรักษาด้วยกลิ่นหอม
osteoblastoma(n) เนื้องอกของกระดูกชนิดหนึ่ง ไม่ใช่มะเร็ง มักเกิดที่ กระดูกแขนขาหรือกระดูกสันหลัง ทำให้เกิดอาการปวด บวม รักษาโดยการผ่าตัด
non-hodgkin's lymphoma(n) มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแพร่กระจายเร็ว
non-Hodgkin lymphoma(n) มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแพร่กระจายเร็ว เช่น In multivariate analyses, the factors associated with a decreased risk for non-Hodgkin's lymphoma were allergy to plants, bee and wasp stings., S. NHL,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Omar Khayyam[N] กวีชาวเปอร์เซีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oman(โอมาน') n. ชื่อประเทศหนึ่งในอาราเบีย
omar khayyam(โอ'มาร์ ไคยาม',แยม,โอ'มาร์) n. นักกวีและนักคณิตศาสตร์ชาวเปอร์เซียสมัยโบราณ
omasum(โอเม'ซัม) n. กระเพาะที่สามของสัตว์เคี้ยวเอื้อง อยู่ระหว่าง reticulum กับ abomasum pl. omasa
abomasum(แอบบะเม' ซัม) n., (pl. abomasa) กระเพาะจริงหรือกระเพาะที่สี่ของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
acanthomaกลุ่มของเซลล์แบนของพวก prickle cell ซึ่งอาจเป็นเนื้องอกชนิดต่าง ๆ
acervulomaโรคเนื้องอกในสมองที่ประกอบด้วย psammoma bodies
achromacyteเม็ดเลือดแดงที่มีสีซีดเนื่องจากการขาด haemogolbin
achromatic(แอคโครแม็ท' ทิค) adj. ซึ่งไม่แยกสี, ซึ่งไม่ถอดสี. -achromatism n.
achromatise(อะโคร' มาไทซ) ทำให้ติดสีย้อมไ่ดีหรือไม่ได้
achromatous(อะโคร' มาทัส) adj. ไร้สี, สีซีด

English-Thai: Nontri Dictionary
achromatic(adj) ไม่มีสี
anomalous(adj) วิปริต,ผิดปกติ,ผิดหลัก,ผิดที่
anomaly(n) ความวิปริต,ความผิดปกติ
aroma(n) ความหอม,กลิ่นหอม
aromatic(adj) หอม,มีกลิ่นหอม
automat(n) เครื่องขายอาหารอัตโนมัติ
automatic(adj) โดยอัตโนมัติ,เป็นไปเอง
automatically(adv) ด้วยตนเอง,อย่างอัตโนมัติ
automation(n) เครื่องจักรอัตโนมัติ
automaton(n) เครื่องอัตโนมัติ,มนุษย์กล,หุ่นยนต์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
omalgia; omodynia; scapulodyniaอาการปวดไหล่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
omarthritisข้อไหล่อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Omar! Omar!โอมาร์ Body of Lies (2008)
Omar Sadiki. He's Jordanian. He's an architect.โอมาร์ ซาดิกิ คนจอร์แดน เป็นสถาปนิก Body of Lies (2008)
Mr. Omar Sadiki.คุณโอมาร์ ซาดิกิ Body of Lies (2008)
Fuck! Omar! Omar, open the door!บ้าเอ๊ย โอมาร์เปิดประตู Body of Lies (2008)
An architect named Omar Sadiki.สถาปนิกชื่อโอมาร์ ซาดิกิ Body of Lies (2008)
Saying something along the lines of, "Who the damn heck is Omar Sadiki?"สบถมาตามสายว่า "ไอ้เวรโอมาร์ ซาดิกิคือใคร" Body of Lies (2008)
- Omar Sadiki, that's who.-โอมาร์ ซาดิกิไง Body of Lies (2008)
Omar.โอมาร์ Body of Lies (2008)
Omar, listen to me!โอมาร์ ฟังฉัน Body of Lies (2008)
I invented Omar Sadiki.ผมเป็นคนจัดฉากเรื่องโอมาร์ ซาดิกิ Body of Lies (2008)
Omar Sharif, my balls!ไอ้บ้าเอ้ย ไข่ฉัน! The Love Guru (2008)
AII right, get me the Omaha routing station;เอาล่ะ ต่อสายสถานีที่โอมาฮ่าให้ฉันสิ Changeling (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรโรมัน[n. exp.] (aksøn rōman) EN: Roman alphabet ; Latin alphabet   FR: alphabet roman [m]
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: realm ; domain ; dominion ; empire ; kingdom   FR: royaume [m] ; empire [m]
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: territory ; area ; sphere ; region ; field ; domain ; region ; world   FR: domaine [m] ; sphère [f] ; champ [m] ; monde [m]
อาณาจักรวิทยาศาสตร์[n. exp.] (ānājak witthayāsāt) EN: domain of science ; field of science   FR: domaine de la science [m]
อ่านนวนิยาย[v. exp.] (ān nawaniyāi) EN: read a novel   FR: lire un roman
อนุปริญญา[n.] (anuparinyā) EN: diploma   FR: diplôme [m] ; certificat [m]
อธิการิณี[n.] (athikārinī) EN: woman rector   FR: rectrice [f] ; prieure [f] ; mère supérieure [f]
อัตโนมัติ[adj.] (attanōmat) EN: automatic ; self-acting ; automated   FR: automatique ; automatisé
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal   FR: attestation [f] ; certificat [m]
บ้าโกหก[adj.] (bā kōhok) FR: mythomane

CMU English Pronouncing Dictionary
OMA    OW1 M AH0
OMAN    OW0 M AA1 N
OMAR    OW1 M AA0 R
OMARY    AH0 M EH1 R IY0
OMARA    OW0 M AA1 R AH0
OMAHA    OW1 M AH0 HH AA2
OMAAR    OW1 M AA0 R
OMANI    OW0 M AA1 N IY0
OMANS    OW0 M AA1 N Z
OMALLEY    AA1 M AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Oman    (n) (ou1 m aa1 n)
Omaha    (n) (ou1 m @ h @)
Omani    (n) (ou1 m aa1 n ii)
Omanis    (n) (ou1 m aa1 n i z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
おまんこ[おまんこ, omanko] (n slang) หี , See also: S. chitsu, R. omeko

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
お前[おまえ, omae] Thai: คำสรรพนามเรียกฝ่ายตรงข้าม ไม่สุภาพ English: you (sing,fam)

German-Thai: Longdo Dictionary
Oma(n) |die, pl. Omas| ย่า หรือ ยาย (ใช้เรียกสั้นๆ แบบกันเอง)
Roman(n) |der, pl. Romane| นิยาย
Geldautomat(n) |der, pl. Geldautomaten| ตู้จ่ายเงินอัตโนมัติ หรือตู้เอทีเอ็ม (ATM: automatic teller machine)
Automat(n) |der, pl. Automaten| เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ, ตู้อัตโนมัติ เช่น der Zigarettenautomat, der Fahrausweisautomat
romantisch(adj) โรแมนติก เช่น Der Film ist romantisch. หนังเรื่องนี้โรแมนติกดี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Oma {f} | Omas {pl}grandma; granny | grannies [Add to Longdo]
Oman [geogr.]Oman (om) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
tomate(n) |f, pl. tomates| มะเขือเทศ
hebdomadaire(adj) รายสัปดาห์, ที่ออกทุกสัปดาห์ เช่น journal hebdomadaire หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์
hebdomadaire(n) |m| หนังสือหรือนิตยสารรายสัปดาห์
fromage(n) |m| เนยแข็ง เช่น Pendant ce temps, râper le fromage puis réserver.; Le fromager de la Lozère propose une sélection de fromages de France à base de lait de vache, chèvre ou brebis.

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
栟音;併音(iK)[ぴんいん;ピンイン, pin'in ; pin'in] (n) PinYin (Chinese romanization system) (romanisation) (chi [Add to Longdo]
[くりかえし;おなじ;おなじく;のま;どうのじてん, kurikaeshi ; onaji ; onajiku ; noma ; dounojiten] (n) repetition of kanji (sometimes voiced) [Add to Longdo]
[アットマーク, attoma-ku] (n) "at" mark [Add to Longdo]
ADESS[アデス, adesu] (n) Automated Data Editing and Switching System; ADESS [Add to Longdo]
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]
BDSM[ビーディーエスエム, bi-dei-esuemu] (n) bondage, discipline & sadomasochism; BDSM [Add to Longdo]
DNS[ディーエヌエス, dei-enuesu] (n) {comp} DNS; Domain Name System [Add to Longdo]
HPV[エッチピーブイ, ecchipi-bui] (n) human papilloma virus; HPV [Add to Longdo]
HPV検査[エッチピーブイけんさ, ecchipi-bui kensa] (n) HPV test; test for human papilloma virus [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奥马哈[Ào mǎ hā, ㄠˋ ㄇㄚˇ ㄏㄚ, / ] Omaha (name of several US towns, in Nebraska, Illinois, Arkansas, Texas etc) [Add to Longdo]
奥马尔[Ào mǎ ěr, ㄠˋ ㄇㄚˇ ㄦˇ, / ] Omar (Arabic name) [Add to Longdo]
阿曼[Ā màn, ㄚ ㄇㄢˋ, ] Oman [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インテリジェントマルチプレクサ[いんてりじえんとまるちぷれくさ, interijientomaruchipurekusa] intelligent mux, intelligent multiplexer [Add to Longdo]
エレクトロニックコマース[えれくとろにっくこまーす, erekutoronikkukoma-su] electronic commerce [Add to Longdo]
オートマウント[おーとまうんと, o-tomaunto] automount [Add to Longdo]
オートメーション[おーとめーしょん, o-tome-shon] automation [Add to Longdo]
オートメーション理論[オートメーションりろん, o-tome-shon riron] automatics [Add to Longdo]
キャッシュコーナ[きゃっしゅこーな, kyasshuko-na] automatic teller machine [Add to Longdo]
クロマキー[くろまきー, kuromaki-] chroma key [Add to Longdo]
グローバルネットワークアドレス領域[グローバルネットワークアドレスりょういき, guro-barunettowa-kuadoresu ryouiki] global network addressing domain [Add to Longdo]
コマース[こまーす, koma-su] commerce [Add to Longdo]
コマンド[こまんど, komando] command, commando [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -oma \-o"ma\suff. [Gr. ?, ?.]
   A suffix used in medical terms to denote a morbid condition
   of some part, usually some kind of tumor; as in fibroma,
   glaucoma.
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 OMA
     Object Management Architecture (OMG)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 OMA
     Open Mobile Alliance (org., mobile-systems)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 OMA
     Outlock Mobile Access (mobile-systems, PDA, WAP)
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 oma [oma]
   granny
   grandmother
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Oma [oːma] (n) , s.(f )
   granny
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top