Search result for

olafs

(53 entries)
(0.6655 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -olafs-, *olafs*, olaf
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา olafs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *olafs*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Unferth, Olaf, get the torches and the ropes.อัลเฟรท โอลาฟ เตรียมคบไฟและเชือก Outlander (2008)
Olaf is the most over-protective buffoon I've ever met.โอลาฟจะระวังอยากมาก กับ ตัวตลก ที่เค้าไม่เคยพบ Sweet Dreams (2009)
You are welcome indeed, Olaf.พวกเรายินดีต้อนรับท่าน โอลาฟ Sweet Dreams (2009)
Olaf would have their head in a vat of hot oil before they'd said hello.โอลาฟจะเอาหัวของคนพวกนั้น ใส่ถังน้ำมันร้อนๆ ก่อนที่พวกนั้นจะกล่าวทักทายด้วยซ้ำ Sweet Dreams (2009)
If Arthur professes his love for Vivian, Olaf will be furious. Surely Arthur knows that?ถ้าอาร์เธอร์ยืนยันความรัก ต่อเลดี้วิเวียน โอลาฟจะโกรธมาก แน่ใจนะว่าอาร์เธอร์รู้เรื่องนี้? Sweet Dreams (2009)
Olaf might not declare war for that, but she certainly would!โอลาฟจะไม่ประกาศสงครามเพราะเรื่องนี้ แต่นางทำแน่ Sweet Dreams (2009)
It's no good. I have spoken to Olaf. He will not rescind the challenge.มันไม่ดีซะเลย ข้าไปพูดกับโอลาฟ เขาจะไมยกเลิกการประลองนี้ Sweet Dreams (2009)
King Olaf has demanded recompense.กษัตริย์โอลาฟ ต้องการให้เค้าชดใช้ Sweet Dreams (2009)
If Olaf kills Arthur, then Uther will start a war.ถ้าโอลาฟฆ่า อาเธอร์ หลังจากนั้นอูเธอร์จะประกาศสงคราม Sweet Dreams (2009)
If Arthur kills Olaf, then his men will start a war.ถ้าอาร์เธอร์ฆ่าโอลาฟ หลังจากนั้นคนของเค้าก็จะประกาศสงคราม Sweet Dreams (2009)
King Olaf has demanded recompense and by the ancient laws of Camelot, the matter will be settled by a tourney in three stages.กษัตริย์โอลาฟต้องการให้เกิดการประลองนี้ และ ตามกฏแห่ง Camelot จะประลองฝีมือกันด้วยอาวุธ 3 ชนิด Sweet Dreams (2009)
Okay, my great Uncle on my mother's side, Olaf...ลุงของตาฉัน,\ญาติทางแม่ ชื่อโอลาฟ... Three Coins in a Fuchsbau (2012)
Hi, I'm Olaf, and I like warm hugs.สวัสดี ข้าชื่อโอลาฟ ข้ารักอ้อมกอดอบอุ่น Frozen (2013)
I love you, Olaf!ข้ารักเจ้าโอลาฟ Frozen (2013)
Hi, everyone. I'm Olaf. And I like warm hugs.สวัสดีทุกคน ข้าชื่อโอลาฟ และข้าชอบอ้อมกอดอุ่นๆ Frozen (2013)
Olaf?โอลาฟ Frozen (2013)
That's right. Olaf.ใช่แล้ว โอลาฟ Frozen (2013)
- Olaf. - Did Elsa build you?โอลาฟ เอลซ่าสร้างเจ้าขึ้นมา Frozen (2013)
You, too, Olaf.- ลาก่อน สเวน เจ้าด้วยโอลาฟ Frozen (2013)
I'm Olaf and I like warm hugs!สวัสดี ข้าโอลาฟ ข้าชอบอ้อมกอดอบอุ่น Frozen (2013)
Olaf? Yeah.โอลาฟ Frozen (2013)
Olaf!โอลาฟ Frozen (2013)
Olaf!โอลาฟ Frozen (2013)
Olaf, come on!- โอลาฟ มาเถอะ Frozen (2013)
Stay out of sight, Olaf.อย่าให้ใครเห็นเจ้านะ โอลาฟ Frozen (2013)
Olaf? Olaf. Get away from there.โอลาฟ โอลาฟ ออกไปจากตรงนั้น Frozen (2013)
Please, Olaf, you can't stay here.โอลาฟระวัง เจ้าอยู่ตรงนี้ไม่ได้ เดี๋ยวเจ้าจะละลายนะ Frozen (2013)
Olaf, you're melting.โอลาฟ เจ้ากำลังละลาย Frozen (2013)
Help me up, Olaf.โอลาฟช่วยข้าลุกขึ้นหน่อย Frozen (2013)
Olaf! Hang on, little guy.โอ้ โอลาฟ อดทนเอาไว้ เจ้าตัวน้อย Frozen (2013)
I don't got it, I don't got it. Hey, guys! That's it, Olaf.ข้าทำได้ ข้าทำได้ ข้าทำได้ ข้าทำไม่ได้ ข้าทำไม่ได้ ข้าทำไม่ได้ Frozen (2013)
Olaf?โอลาฟ Titanic (1997)
- We do exactly as Captain Olafsen orders to do and nothing more, understand?Wir tun das, was Kapitän Olafsen gesagt hat, und sonst nichts, kapiert? ffolkes (1980)
Yes, Olafsen.Ja, Olafsen. ffolkes (1980)
May I speak to Captain Olafsen, please?Bitte geben Sie mir Kapitän Olafsen. ffolkes (1980)
What the hell's she gonna do with that Coke bottle?Was zum Teufel hat sie mit der Colaflasche vor? Still Smokin (1983)
David Van-CauterVisiontext Olaf Knechten Big Trouble in Little China (1986)
Countess Inga Olafson, Mr. Remington Steele... private investigator par excellence.Gräfin Inga Olafsen, Mr. Remington Steele, Privatdetektiv ersten Ranges. Steeled with a Kiss: Part 1 (1987)
- Olaf Svensen.- Olaf Svensen. Amazon Women on the Moon (1987)
Olaf Svensen, called The Winter of My Despondency.Olaf Svensen, unter dem Titel Der Winter meiner Niedergeschlagenheit. Amazon Women on the Moon (1987)
I brought Olaf.Ich habe Olaf dabei. Overboard (1987)
Olaf!OlafOverboard (1987)
I think we can take Olaf.Mit Olaf werden wir fertig. Overboard (1987)
Like opening Coke bottles.Um Colaflaschen zu öffnen. Roxanne (1987)
-Good evening, Olaf.- Guten Abend, OlafMy Stepmother Is an Alien (1988)
It's an ant farm.Wenn du eine Colaflasche draußen liegen lässt, kriegst du dasselbe Ergebnis. Funeral for a Friend (1989)
- Did you see Abolafia? - I saw him.- Hast du mit Abolafia gesprochen? Black Rain (1989)
Olaf Tryggvason used to throw up on every single voyage.Olaf Tyggvason. Soll auf jeder Reise gekotzt haben. Erik the Viking (1989)
As my Uncle Olaf used to say, "Why fix it, if it ain't broken?"Wie Onkel Olaf sagte: "Warum reparieren, wenn nichts kaputt ist?" He Said, She Said (1991)
Leave my Uncle Olaf out of this.Halten Sie meinen Onkel Olaf da raus. He Said, She Said (1991)

CMU English Pronouncing Dictionary
OLAF    OW1 L AA0 F
OLAFSON    AA1 L AH0 F S AH0 N

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top