ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

os

AA1 S   
223 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -os-, *os*, o
English-Thai: Longdo Dictionary
osteoblast(n) เซลสร้างกระดูก
osteoblastoma(n) เนื้องอกของกระดูกชนิดหนึ่ง ไม่ใช่มะเร็ง มักเกิดที่ กระดูกแขนขาหรือกระดูกสันหลัง ทำให้เกิดอาการปวด บวม รักษาโดยการผ่าตัด
co-host(n) เจ้าภาพร่วม
rose apple(n) ชมพู่
keep one's fingers crossed(phrase) เป็นสำนวน แปลว่า ให้กำลังใจ เช่น He will take the final examination tomorrow. I will keep my fingers crossed for him. พรุ่งนี้เขามีสอบวิชาสุดท้าย ฉันจะเป็นกำลังใจให้เขาค่ะ
impossible(adj) เป็นไปไม่ได้
EOS[อี โอ เอส] รุ่นกล้องของบริษัทแคนนอน canon
fossil fuel(n) เชื้อเพลิงฟอสซิล คือเชื้อเพลิงที่ได้จากซากพืช ซากสัตว์ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์,ตัวอย่างเช่น ถ่านหิน,น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ
posthumously(adv) หลังจากที่ตายแล้ว, หลังจากการตาย
biosphere(n) ชีวมณฑล, พื้นที่และชั้นบรรยากาศของโลกที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ose[ADJ] เต็มไปด้วย, See also: ซึ่งมีคุณสมบัติของ
ose[SUF] เต็มไปด้วย
osis[SUF] ซึ่งผิดปกติ, See also: ซึ่งเป็นโรค
osis[SUF] การกระทำ, See also: กระบวนการ, ภาวะ, เงื่อนไข
Oslo[N] เมืองอ็อสโลเป็นเมืองหลวงของประเทศนอรเวย์
Osaka[N] เมืองท่าสำคัญของประเทศญี่ปุ่น
Oscar[N] รางวัลภาพยนตร์ออสการ์
osier[N] ต้นหลิว
osmium[N] ธาตุโลหะหนัก (สัญลักษณ์คือ Os)
osprey[N] นกเหยี่ยวประเภทกินปลาเป็นอาหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
os(โอเอส) ย่อมาจาก operating system (ระบบปฏิบัติการ) หมายถึง ซอฟต์แวร์ระบบ (systems software) ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ทั้งหมด รวมทั้งการปฏิบัติงานของโปรแกรมด้วย เปรียบเสมือนเป็นแม่บ้าน ที่คอยดูแลให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานประสานกัน ระบบปฏิบัติการของโมโครคอมพิวเตอร์ จะเรียกว่า ระบบปฏิบัติการแบบใช้จาน (disk operating systemหรือที่ใช้ตัวย่อว่า DOS) ที่มีชื่อโด่งดังอยู่ในขณะนี้ ก็คือ MS DOS (ใช้กับพีซี) และ System 8 (ใช้กับแมคอินทอช) หลังจากดอสแล้ว ก็มานิยมใช้ระบบวินโดว์ (Windows) แทน ระบบเหล่านี้ได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เช่น ขณะนี้ ในขณะที่แมคใช้ System 8 หรือ 8.5 พีซีกำลังนิยมใช้ วินโดว์ 95 และ98
os/2โอเอส/ทูหมายถึง เครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ของบริษัทไอบีเอ็ม และบริษัทไมโครซอฟต์ ย่อมาจากคำเต็มว่า operating system II ระบบปฏิบัติการชุดนี้สร้างขึ้นมาใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซี
oscar(ออส'เคอะ) n. รางวัล ผลงานดีเด่นของวงการภาพยนตร์ในอเมริกา
oscillate(ออส'ชะเลท) vi.,vt. (ทำให้) แกว่ง,ส่าย,สั่น,รัว,ลังเลใจ., Syn. vaccillate
oscillation(ออสซะเล'เชิน) n. การแกว่ง,การส่าย,การสั่น,การรัว,ความลังเลใจ, Syn. vibration,vacillation
oscillator(ออส'ซะเลเทอะ) n. เครื่องมือแกว่งหรือสั่น,ผู้มีใจโลเล,สิ่งที่แกว่งหรือสั่น
osculation(ออสคิวเล'เชิน) n. การจูบ,จูบ,การสัมผัสกันของเส้นโค้ง, Syn. kiss
osmosis(ออซโม'ซิส) n. ปรากฎการณ์ที่ของเหลวไหลผ่านน้อยกว่า,การค่อย ๆ ดูดซึม,., See also: osmotic adj.
osmotic pressureแรงดันของสารละลายที่ไหลผ่านเยื่อ (semipermeable membrane)
osprey(ออส'พรี) n. เหยี่ยวขนาดใหญ่ที่มันกินปลาเป็นอาหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
oscillate(vi) กวัดแกว่ง,สั่น,ส่าย,รัว
oscillation(n) การกวัดแกว่ง,การสั่น,การส่าย,ความลังเล
osculate(vt) จูบ,จุมพิต
osier(n) ต้นหวาย,ต้นกก
ossification(n) ขบวนการสร้างกระดูก
ossify(vi) กลายเป็นกระดูก,แข็งกระด้าง,ดื้อดึง,ยึดมั่น
ostensible(adj) ซึ่งแสดงให้เห็น,โอ้อวด,ชัดเจน
ostensibly(adv) อย่างเห็นได้ชัด,อย่างโอ้อวด
ostentation(n) การอวด,การแสดง,การโอ้อวด
osteopath(n) หมอนวด,หมอจับเส้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
os๑. ปาก, รูเปิด [มีความหมายเหมือนกับ orifice; ostium]๒. กระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
OS (operating system)โอเอส (ระบบปฏิบัติการ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
OS (operating system)โอเอส (ระบบปฏิบัติการ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
os pubis; basin; bone, pelvicกระดูกเชิงกราน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oscedo; oscitation; yawningการหาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oscheal; scrotal-ถุงอัณฑะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oscheitis; oschitis; scrotitisถุงอัณฑะอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oschelephantiasisโรคเท้าช้างถุงอัณฑะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oscheocele๑. เนื้องอกถุงอัณฑะ [มีความหมายเหมือนกับ oscheoma; oscheoncus]๒. ถุงอัณฑะบวม๓. ไส้เลื่อนถุงอัณฑะ [มีความหมายเหมือนกับ hernia, scrotal; scrotocele] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oscheoma; oscheoncusเนื้องอกถุงอัณฑะ [มีความหมายเหมือนกับ oscheocele ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
OS/2 Warpโอเอส/2 วาร์พ [TU Subject Heading]
Osaka (Japan)โอซาก้า (ญี่ปุ่น) [TU Subject Heading]
Oscillating disc rheometerเครื่องมือที่ใช้ในการหาเวลาที่ยางเกิดการคงรูป (หรือหาอัตราเร็วของการเกิด ปฏิกิริยาวัลคาไนเซชัน) โดยวัดค่าความแข็งที่เพิ่มขึ้นของยางคอมพาวด์เมื่อเกิดการวัลคาไนซ์จากการ สั่นของตัววัด (Disc) ภายในช่องวัด (Chamber) เครื่องมือชนิดนี้มีความสำคัญมากต่อโรงงานอุตสาหกรรมยาง เพราะนอกจากเครื่อง ODR จะช่วยบอกระยะเวลาที่ทำให้เกิดยางตายหรือที่เรียกในภาษาเทคนิคว่า “scorch time” แล้ว เครื่องมือนี้ยังบอกระยะเวลาที่เหมาะสมในการอบยางให้คงรูป (optimum cure time)อีกด้วย [เทคโนโลยียาง]
Oscillator, Transistorทรานซิสเตอร์ออสซิลเลเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Oscillators, Electricออสซิลเลเตอร์ไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Oscillographออกซิลโลกราฟ [TU Subject Heading]
Oscilloscopeออสซิลโลสโคป [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Osmolar concentrationความเข้มข้นออสโมล่าร์ [TU Subject Heading]
Osmometerออสมอมิเตอร์ [อุตุนิยมวิทยา]
Osmosisออสโมซิส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
OSC (abbrev) ย่อมาจากคำว่า Overlay Skin Control หมายถึง การแยกเครื่องมือออกมาจากหน้าจอหลัก
Ossifrage (n ) นกแร้ง ชนิดหนึ่ง มีความหมายว่าผู้บดกระดูก
osteoporose (n ) โรคกระดูกพรุน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Whem the war os over amd real peace has come...เมื่อสงครามยุติลง และสันติภาพที่แท้จริงมาถึง... Millennium Actress (2001)
Os charge in. ABs take a peek in.กรุ๊ปโอ จะบุกเข้าไปเลย ส่วนเอบี จะแอบดู My Boyfriend Is Type-B (2005)
And my miracle... Clu saw the IS Os as an imperfection.ส่วนปาฏิหาริย์ คลูมองว่าไอโซคือความไม่สมบูรณ์แบบ TRON: Legacy (2010)
A chief of staff with ties to the OSS Funding from HUAC?ผู้บัญชาการที่นี่ ได้ทุนจากรัฐบาล Shutter Island (2010)
I'm under some pressure right now from my OS class and if we could just order some food, I think we should...ตอนนี้ผมหงุดหงิดมาจาก วิชาคอมพ์ที่เรียนมา ถ้าเราได้สิ่งอะไรมากิน ผมว่าเราน่าจะ... The Social Network (2010)
I'm Stuart Singer. I'm in your OS lab.ฉันชื่อสจ๊วต ซิงเกอร์ เรียนคอมพ์ห้องเดียวกับนาย The Social Network (2010)
This OSS agent wasเจ้าหน้าที่โอเอสเอสคนนี้คือ Lange, H. (2011)
When it's complete, I'll encrypt the OS so completely that no computer on earth will ever crack it.เมื่อมันทำงานอย่างสมบูรณ์ ผมจะ เข้ารหัสที่สมบูรณ์สำหรับระบบปฏิบัติการของมัน ซึ่งจะไม่มีคอมพิวเตอร์ตัวใดในโลก สามารถแกะมันได้ Super (2012)
Our new platform is a WAVE OS 7.5...แพลตฟอร์มใหม่ของเราคือ WAVE OS 7.5 ... Paranoia (2013)
This will help the OS best suits your needs.เพื่อช่วยสร้างOSให้เหมาะสมกับ ความต้องการของคุณ Her (2013)
Would you like the OS had a female or male voice?คุณต้องการให้ระบบปฏิบัติการเป็นเสียงผู้หญิง หรือ ผู้ชาย? Her (2013)
And the absurd thing is that she's an OS Charles left her behind, but she is... is... amazing.และสิ่งไร้สาระเธอคือOs(เหมือนซาแมนธ่า) หลังชาร์ลส์ทิ้งเธอไป เธอเป็นสิ่ง ที่น่าพิศวง เธอฉลาดดูดี Her (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
osAlong with Tokyo, Osaka is a center of commerce.
osAlthough it's "Mac OS X" that doesn't mean that the Mac OS code itself has been upgraded to a new version.
osAnd unlike Oshin, they do complain although certainly not at work and generally not in public.
osAn ostrich can not fly any more than a kangaroo can.
osAn ostrich does not fly through the air.
osApparently an old friend of mine is going to a university in Osaka in Spring.
osCan I get a connecting flight to Osaka?
osCan I reserve a flight to Osaka?
osCould you tell me how to get to Osaka station?
osDuring the rush hour in Tokyo and Osaka the trains run at intervals of a few minutes.
osEven before Reagan and the Supreme Court stifled it, OSHA was a farce.
osFirst, try to confirm the timing by oscilloscope.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบไม้[N] gourami, See also: Osphronemus goramy, Syn. ปลาใบไม้, ปลาสลิด, Example: ปลาสลิดหรือ ปลาใบไม้ เป็นปลาไทยแท้ที่มีแหล่งกำเนิดอยู่ในที่ลุ่มภาคกลางของไทย, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาน้ำจืดชนิด Trichogaster pectoralis ในวงศ์ Anabantidae รูปร่างคล้ายปลากระดี่ ซึ่งอยู่ในสกุลเดียวกัน มีเกล็ดเล็กและไม่มีจุดดำข้างตัว แต่มีลายสีคล้ำหลายแนวพาดเฉียงตลอดข้างลำตัว และมีขนาดโตกว่าถึง 20 เซนติเมตร, Notes: (ราชา)
ออสเมียม[N] osmium, See also: Os, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 76 สัญลักษณ์ Os เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีขาว หลอมละลายที่ 3000 ํ ซ. เนื้อแข็งมาก ใช้ประโยชน์นำไปผสมกับโลหะอื่นให้เป็นโลหะเจือ
สับปลับ[V] deceive, See also: oscillate, vacillate, Syn. กลับกลอก, หลอกลวง, ปลิ้นปล้อน, โกหกหลอกลวง, สับปลี้สับปลับ, สับปลับสับปลี้, กลิ้งกลอก, Ant. น่าเชื่อถือ, ซื่อตรง, จริงใจ, Example: เขาสับปลับได้แม้กระทั่งลูกเมียของตัวเอง, Thai definition: พูดกลับกลอกเชื่อถือไม่ได้
แดะ[V] move from side to side, See also: oscillate, Syn. แอ่นตัว, ดีดตัว, Thai definition: แอ่นตัวหรือดีดตัวขึ้น, เรียกท่าหนึ่งของวิชาพลศึกษาที่แอ่นตัวขึ้นก่อนที่จะทิ้งตัวลงในเวลาเล่นไกวห่วงหรือราวเดี่ยว
กระจอกเทศ[N] ostrich, Syn. นกกระจอกเทศ, Example: นกกระจอกเทศเป็นนกที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกขนาดใหญ่ในวงศ์ Struthionidae ขาใหญ่แข็งแรง ตีนมี 2 นิ้ว วิ่งเร็ว แต่บินไม่ได้ มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา
การขึ้นลง[N] fluctuation, See also: oscillation, Example: ประชาชนเริ่มชาชินกับการขึ้นลงของราคาน้ำมันที่ผันผวนอยู่ในขณะนี้
นกกระจอกเทศ[N] ostrich, Count unit: ตัว, Thai definition: นกขนาดใหญ่ในวงศ์ Struthionidae ขาใหญ่แข็งแรง ตีนมี 2 นิ้ว วิ่งเร็ว แต่บินไม่ได้ มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอร์โฮสเตส[X] (aē hōsatēt) EN: stewardess ; air hostess   FR: hôtesse de l'air [f]
อาหารปาก[n. exp.] (āhān pāk) EN: target for gossip   
ไอโอโนสเฟียร์[n.] (aiōsnōfīa) EN: ionosphere   FR: ionosphère [f]
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney   FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อากาศ[n.] (ākāt) EN: air ; atmosphere   FR: air [m] ; atmosphère [f]
อากาศธาตุ[n.] (ākātsathāt) EN: air ; wind   FR: air [m] ; atmosphère [f]
อาฆาต[n.] (ākhāt) EN: feud ; grudge ; enmity ; hostility   FR: inimitié [f] ; aversion [f]
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อักษรปริศนา[n. exp.] (aksøn pritsanā) EN: crossword puzzle   FR: mots croisés [mpl]
อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession   FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions

CMU English Pronouncing Dictionary
OS AA1 S
OST OW1 S T
OSH AA1 SH
OSE OW1 Z
OSS AO1 S
OSHA OW1 SH AH0
OSSA AA1 S AH0
OSER OW1 S ER0
OSCO AA1 S K OW0
OSBY AA1 S B IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Oslo (n) ˈɒzlou (o1 z l ou)
Osaka (n) ˈousˈaːkə (ou1 s aa1 k @)
Oscar (n) ˈɒskər (o1 s k @ r)
osier (n) ˈouzɪəʳr (ou1 z i@ r)
Oscars (n) ˈɒskəz (o1 s k @ z)
Ossett (n) ˈɒsɪt (o1 s i t)
Oswald (n) ˈɒzwəld (o1 z w @ l d)
osiers (n) ˈouzɪəʳz (ou1 z i@ z)
osprey (n) ˈɒspriː (o1 s p r ii)
ossify (v) ˈɒsɪfaɪ (o1 s i f ai)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wēi, ㄨㄟ, ] Osmunda regalis, a species of fern, #10,355 [Add to Longdo]
桂花[guì huā, ㄍㄨㄟˋ ㄏㄨㄚ, ] osmanthus flowers; Osmanthus fragrans, #16,581 [Add to Longdo]
大阪[Dà bǎn, ㄉㄚˋ ㄅㄢˇ, ] Osaka (city in Japan), #16,737 [Add to Longdo]
奥斯卡[Ào sī kǎ, ㄠˋ ㄙ ㄎㄚˇ, / ] Oscar, The Academy of Motion Picture Arts and Sciences annual award; CL:屆|届[jie4], #17,150 [Add to Longdo]
摆动[bǎi dòng, ㄅㄞˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] oscillation; swing; sway, #20,447 [Add to Longdo]
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, / ] ostrich, #22,882 [Add to Longdo]
鸵鸟[tuó niǎo, ㄊㄨㄛˊ ㄋㄧㄠˇ, / ] ostrich, #28,094 [Add to Longdo]
排场[pái chang, ㄆㄞˊ ㄔㄤ˙, / ] ostentation; a show of extravagance; grand style; red tape, #34,432 [Add to Longdo]
渗透压[shèn tòu yā, ㄕㄣˋ ㄊㄡˋ ㄧㄚ, / ] osmotic pressure, #44,143 [Add to Longdo]
阔绰[kuò chuò, ㄎㄨㄛˋ ㄔㄨㄛˋ, / ] ostentatious; extravagant; liberal with money, #46,300 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
お節介[おせっかい, osekkai] สอดรู้สอดเห็น, เสือก, See also: S. 詮索好きな,
[おし, oshi] (n) คนหูหนวก,เป็นใบ้
お絞り[おしぼり, oshibori] (n) ผ้าเช็ดมือ
お仕舞い[おしまい, oshimai] (n) จบ, See also: R. 終わり
遅い[おそい, osoi] (adj) สาย, ช้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
お供え物[osonaemono, osonaemono] (n ) เครื่องสักการะ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
押さえる[おさえる, osaeru] Thai: จับใจความ
押さえる[おさえる, osaeru] Thai: จับจองไว้
押さえる[おさえる, osaeru] Thai: ระงับอารมณ์ไว้ English: to restrain
押さえる[おさえる, osaeru] Thai: กดทับไว้ English: to press down
押す[おす, osu] Thai: ผลัก
襲う[おそう, osou] Thai: เข้าโจมตี
教え方[おしえかた, oshiekata] Thai: วิธีการสอน English: method of teaching
教わる[おそわる, osowaru] Thai: เรียนจาก
仰る[おっしゃる, ossharu] Thai: พูด(เป็นคำยกย่องฝ่ายตรงข้าม) English: to say (hon)
収める[おさめる, osameru] Thai: ได้รับ English: to obtain

German-Thai: Longdo Dictionary
Osten(n) |der, nur Sing.| ทิศตะวันออก
Ostermarsch(n) |der, pl. Ostermarsche| การเดินขบวนในวันอีสเตอร์ เช่น Der erste Ostermarsch in Deutschland fand 1960 statt. Seither gehen jedes Jahr zu Ostern in verschiedenen Ländern Zehntausende von Menschen auf die Straße.
Ostern(n uniq) |das, pl. Ostern, ส่วนใหญ่ใช้เป็น Pl.| เทศกาลอีสเตอร์ มีความสำคัญทางศาสนาคริสต์ กล่าวคือ เป็นเทศกาลที่ชาวคริสต์ระลึกถึงการฟื้นคืนชีพของพระเยซู นอกจากนี้ Ostern ยังจัดเป็นเทศกาลฉลองความเขียวชอุ่มและความอุดุมสมบูรณ์ที่ฤดูใบไม้ผลินำมาด้วย
Kosten(n) |pl.| ต้นทุน, ค่าใช้จ่าย
Lösung(n) |die, pl. Lösungen| เฉลย, ทางแก้ปัญหา
Moskauกรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย
Position(n) |die, pl. Positionen| ตำแหน่ง, จุดยืน
französisch(adj n) ที่เกี่ยวกับฝรั่งเศส, ภาษาฝรั่งเศส เช่น Wie heißt das auf französisch? มันเรียกว่าอย่างไรในภาษาฝรั่งเศส, Ich bin französisch./Ich bin eine Französin. ฉันเป็นคนฝรั่งเศส, See also: Frankreich
groß(adj) |größer, größt-| ใหญ่, สูง เช่น Ich bin ein Meter sechzig groß. ฉันสูงหนึ่งเมตรหกสิบ, See also: A. klein
großeใหญ่, สูง, See also: groß

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Osmolalität {f}osmolality [Add to Longdo]
Osmolarität {f}osmolarity [Add to Longdo]
Osmose {f} [biol.]osmosis [Add to Longdo]
Ossi {m}Ossi; easterner [Add to Longdo]
Ossiculum {n}; Knöchelchen {n} [anat.]ossicle; small bone [Add to Longdo]
Ossifikation {f}; Knochenbildung {f}ossification; bone formation [Add to Longdo]
Ostblock {m} [hist.]Eastern bloc [Add to Longdo]
Ost; östlich {adj}east [Add to Longdo]
Osten {m} | nach Osten gehendEast | eastbound [Add to Longdo]
Osten {m}orient [Add to Longdo]
Osterei {n}Easter egg [Add to Longdo]
Osterhase {m}easter-bunny [Add to Longdo]
Ostermontag {m}Easter Monday [Add to Longdo]
Ostern {n}; Osterfest {n} | zu Ostern; an OsternEaster | at Easter [Add to Longdo]
Osterferien {pl}Easter holidays [Br.]; Easter vacation; Easter break [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
maison close(n) |f| สถานบริการทางเพศ, See also: S. maison de passe,
rose(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีชมพู
avant-propos(n) |m| คำนำ
sac à dos(n) |m| กระเป๋าเป้, กระเป๋าสะพายหลัง

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ostentatious (adj) เด่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
擤む(oK)[かむ, kamu] (v5m) (uk) to blow (one's nose); (P) [Add to Longdo]
桫欏(oK);杪欏(oK)[へご;ヘゴ, hego ; hego] (n) (uk) Cyathea spinulosa (species of tree fern) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
砑螺貝;津免多貝[つめたがい;ツメタガイ, tsumetagai ; tsumetagai] (n) (uk) bladder moon shell (Glossaulax didyma) [Add to Longdo]
莧(oK)[ひゆ;ひょう;ヒユ, hiyu ; hyou ; hiyu] (n) (uk) Joseph's-coat (Amaranthus tricolor); tampala [Add to Longdo]
蒴(oK)[さく, saku] (n) (1) (uk) capsule (moss sporangium); (2) (See さく果) capsule (type of dehiscent fruit) [Add to Longdo]
蜾蠃(oK)[すがる;スガル, sugaru ; sugaru] (n) (1) (uk) (arch) (See 似我蜂) red-banded sand wasp (Ammophila sabulosa); (2) deer [Add to Longdo]
[たかべ;タカベ, takabe ; takabe] (n) (uk) Labracoglossa argentiventris (species of knifefish) [Add to Longdo]
[はす;ハス, hasu ; hasu] (n) (uk) three-lips (freshwater fish of the minnow family, Opsariichthys uncirostris) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
うるう年[うるうどし, uruudoshi] leap year [Add to Longdo]
けた位置[けたいち, ketaichi] digit position [Add to Longdo]
はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
より小さいまたは等しい[よりちいさいまたはひとしい, yorichiisaimatahahitoshii] less than or equal to (<=) [Add to Longdo]
より大きいまたは等しい[よりおおきいまたはひとしい, yoriookiimatahahitoshii] greater than or equal to (>=) [Add to Longdo]
を単位として[をたんいとして, wotan'itoshite] in increments of [Add to Longdo]
アイデアプロセッサ[あいであぷろせっさ, aideapurosessa] idea processor [Add to Longdo]
アウトソーシング[あうとそーしんぐ, autoso-shingu] outsourcing [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor [Add to Longdo]
アソシエーション[あそしえーしょん, asoshie-shon] application-association, association [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お絞り[おしぼり, oshibori] feuchtes_Erfrischungstuch [Add to Longdo]
修まる[おさまる, osamaru] sich_beherrschen [Add to Longdo]
修める[おさめる, osameru] studieren, beherrschen [Add to Longdo]
収まる[おさまる, osamaru] erworben_werden, enden [Add to Longdo]
収める[おさめる, osameru] einnehmen, erwerben [Add to Longdo]
和尚[おしょう, oshou] buddhistischer_Priester [Add to Longdo]
幼い[おさない, osanai] -jung, -klein, kindlich, kindisch [Add to Longdo]
幼子[おさなご, osanago] Kleinkind [Add to Longdo]
幼心[おさなごころ, osanagokoro] kindliches_Gemuet, Kinderseele [Add to Longdo]
恐れる[おそれる, osoreru] fuerchten, sich_fuerchten [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (13 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 O \O\ ([=o]), n.; pl. {O's} or {Oes} ([=o]z).
   1. The letter O, or its sound. "Mouthing out his hollow oes
    and aes." --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. Something shaped like the letter O; a circle or oval.
    "This wooden O [Globe Theater]". --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A cipher; zero. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Thou art an O without a figure.    --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Os \Os\, n.; pl. {Ossa}. [L.]
   A bone.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Os \Os\, n.; pl. {Ora}. [L.]
   A mouth; an opening; an entrance.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Os \Os\, n.; pl. {Osar}. [Sw. [*a]s ridge, chain of hills, pl.
   [*a]sar.] (Geol.)
   One of the ridges of sand or gravel found in Sweden, etc.,
   supposed by some to be of marine origin, but probably formed
   by subglacial waters. The osar are similar to the kames of
   Scotland and the eschars of Ireland. See {Eschar}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Os \Os\, n. (Chem.)
   The chemical symbol for the element {osmium}.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 os
   n 1: a mouth or mouthlike opening
   2: a hard brittle blue-grey or blue-black metallic element that
     is one of the platinum metals; the heaviest metal known [syn:
     {osmium}, {Os}, {atomic number 76}]
   3: (computer science) software that controls the execution of
     computer programs and may provide various services [syn:
     {operating system}, {OS}]
   4: the left eye [syn: {oculus sinister}, {OS}]
   5: rigid connective tissue that makes up the skeleton of
     vertebrates [syn: {bone}, {os}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 OS
  /O?S/
 
   1. [Operating System] n. An abbreviation heavily used in email,
   occasionally in speech.
 
   2. n. obs. On ITS, an output spy. See OS and JEDGAR in Appendix A.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 OS
     Operating System
     

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 os /os/ 
  bone

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 os
  bone

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 os
  the

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 os /ɔs/
  ox

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 os
  us

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top