Search result for

os

(210 entries)
(0.16 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -os-, *os*.
English-Thai: Longdo Dictionary
osteoblast(n) เซลสร้างกระดูก
osteoblastoma(n) เนื้องอกของกระดูกชนิดหนึ่ง ไม่ใช่มะเร็ง มักเกิดที่ กระดูกแขนขาหรือกระดูกสันหลัง ทำให้เกิดอาการปวด บวม รักษาโดยการผ่าตัด
co-host(n) เจ้าภาพร่วม
rose apple(n) ชมพู่
keep one's fingers crossed(phrase) เป็นสำนวน แปลว่า ให้กำลังใจ เช่น He will take the final examination tomorrow. I will keep my fingers crossed for him. พรุ่งนี้เขามีสอบวิชาสุดท้าย ฉันจะเป็นกำลังใจให้เขาค่ะ
impossible(adj) เป็นไปไม่ได้
EOS[อี โอ เอส] รุ่นกล้องของบริษัทแคนนอน canon
fossil fuel(n) เชื้อเพลิงฟอสซิล คือเชื้อเพลิงที่ได้จากซากพืช ซากสัตว์ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์,ตัวอย่างเช่น ถ่านหิน,น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ
posthumously(adv) หลังจากที่ตายแล้ว, หลังจากการตาย
biosphere(n) ชีวมณฑล, พื้นที่และชั้นบรรยากาศของโลกที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
OSC (abbrev) ย่อมาจากคำว่า Overlay Skin Control หมายถึง การแยกเครื่องมือออกมาจากหน้าจอหลัก
Ossifrage (n ) นกแร้ง ชนิดหนึ่ง มีความหมายว่าผู้บดกระดูก
osteoporose (n ) โรคกระดูกพรุน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ose    [ADJ] เต็มไปด้วย, See also: ซึ่งมีคุณสมบัติของ
ose    [SUF] เต็มไปด้วย
osis    [SUF] ซึ่งผิดปกติ, See also: ซึ่งเป็นโรค
osis    [SUF] การกระทำ, See also: กระบวนการ, ภาวะ, เงื่อนไข
Oslo    [N] เมืองอ็อสโลเป็นเมืองหลวงของประเทศนอรเวย์
Osaka    [N] เมืองท่าสำคัญของประเทศญี่ปุ่น
Oscar    [N] รางวัลภาพยนตร์ออสการ์
osier    [N] ต้นหลิว
osmium    [N] ธาตุโลหะหนัก (สัญลักษณ์คือ Os)
osprey    [N] นกเหยี่ยวประเภทกินปลาเป็นอาหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
os๑. ปาก, รูเปิด [มีความหมายเหมือนกับ orifice; ostium]๒. กระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
OS (operating system)โอเอส (ระบบปฏิบัติการ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
OS (operating system)โอเอส (ระบบปฏิบัติการ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
os pubis; basin; bone, pelvicกระดูกเชิงกราน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oscedo; oscitation; yawningการหาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oscheal; scrotal-ถุงอัณฑะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oscheitis; oschitis; scrotitisถุงอัณฑะอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oschelephantiasisโรคเท้าช้างถุงอัณฑะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oscheocele๑. เนื้องอกถุงอัณฑะ [มีความหมายเหมือนกับ oscheoma; oscheoncus]๒. ถุงอัณฑะบวม๓. ไส้เลื่อนถุงอัณฑะ [มีความหมายเหมือนกับ hernia, scrotal; scrotocele] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oscheoma; oscheoncusเนื้องอกถุงอัณฑะ [มีความหมายเหมือนกับ oscheocele ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
OS/2 Warpโอเอส/2 วาร์พ [TU Subject Heading]
Osaka (Japan)โอซาก้า (ญี่ปุ่น) [TU Subject Heading]
Oscillating disc rheometerเครื่องมือที่ใช้ในการหาเวลาที่ยางเกิดการคงรูป (หรือหาอัตราเร็วของการเกิด ปฏิกิริยาวัลคาไนเซชัน) โดยวัดค่าความแข็งที่เพิ่มขึ้นของยางคอมพาวด์เมื่อเกิดการวัลคาไนซ์จากการ สั่นของตัววัด (Disc) ภายในช่องวัด (Chamber) เครื่องมือชนิดนี้มีความสำคัญมากต่อโรงงานอุตสาหกรรมยาง เพราะนอกจากเครื่อง ODR จะช่วยบอกระยะเวลาที่ทำให้เกิดยางตายหรือที่เรียกในภาษาเทคนิคว่า “scorch time” แล้ว เครื่องมือนี้ยังบอกระยะเวลาที่เหมาะสมในการอบยางให้คงรูป (optimum cure time)อีกด้วย [เทคโนโลยียาง]
Oscillator, Transistorทรานซิสเตอร์ออสซิลเลเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Oscillators, Electricออสซิลเลเตอร์ไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Oscillographออกซิลโลกราฟ [TU Subject Heading]
Oscilloscopeออสซิลโลสโคป [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Osmolar concentrationความเข้มข้นออสโมล่าร์ [TU Subject Heading]
Osmometerออสมอมิเตอร์ [อุตุนิยมวิทยา]
Osmosisออสโมซิส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
os(โอเอส) ย่อมาจาก operating system (ระบบปฏิบัติการ) หมายถึง ซอฟต์แวร์ระบบ (systems software) ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ทั้งหมด รวมทั้งการปฏิบัติงานของโปรแกรมด้วย เปรียบเสมือนเป็นแม่บ้าน ที่คอยดูแลให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานประสานกัน ระบบปฏิบัติการของโมโครคอมพิวเตอร์ จะเรียกว่า ระบบปฏิบัติการแบบใช้จาน (disk operating systemหรือที่ใช้ตัวย่อว่า DOS) ที่มีชื่อโด่งดังอยู่ในขณะนี้ ก็คือ MS DOS (ใช้กับพีซี) และ System 8 (ใช้กับแมคอินทอช) หลังจากดอสแล้ว ก็มานิยมใช้ระบบวินโดว์ (Windows) แทน ระบบเหล่านี้ได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เช่น ขณะนี้ ในขณะที่แมคใช้ System 8 หรือ 8.5 พีซีกำลังนิยมใช้ วินโดว์ 95 และ98
os/2โอเอส/ทูหมายถึง เครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ของบริษัทไอบีเอ็ม และบริษัทไมโครซอฟต์ ย่อมาจากคำเต็มว่า operating system II ระบบปฏิบัติการชุดนี้สร้างขึ้นมาใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซี
oscar(ออส'เคอะ) n. รางวัล ผลงานดีเด่นของวงการภาพยนตร์ในอเมริกา
oscillate(ออส'ชะเลท) vi.,vt. (ทำให้) แกว่ง,ส่าย,สั่น,รัว,ลังเลใจ., Syn. vaccillate
oscillation(ออสซะเล'เชิน) n. การแกว่ง,การส่าย,การสั่น,การรัว,ความลังเลใจ, Syn. vibration,vacillation
oscillator(ออส'ซะเลเทอะ) n. เครื่องมือแกว่งหรือสั่น,ผู้มีใจโลเล,สิ่งที่แกว่งหรือสั่น
osculation(ออสคิวเล'เชิน) n. การจูบ,จูบ,การสัมผัสกันของเส้นโค้ง, Syn. kiss
osmosis(ออซโม'ซิส) n. ปรากฎการณ์ที่ของเหลวไหลผ่านน้อยกว่า,การค่อย ๆ ดูดซึม,., See also: osmotic adj.
osmotic pressureแรงดันของสารละลายที่ไหลผ่านเยื่อ (semipermeable membrane)
osprey(ออส'พรี) n. เหยี่ยวขนาดใหญ่ที่มันกินปลาเป็นอาหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
oscillate(vi) กวัดแกว่ง,สั่น,ส่าย,รัว
oscillation(n) การกวัดแกว่ง,การสั่น,การส่าย,ความลังเล
osculate(vt) จูบ,จุมพิต
osier(n) ต้นหวาย,ต้นกก
ossification(n) ขบวนการสร้างกระดูก
ossify(vi) กลายเป็นกระดูก,แข็งกระด้าง,ดื้อดึง,ยึดมั่น
ostensible(adj) ซึ่งแสดงให้เห็น,โอ้อวด,ชัดเจน
ostensibly(adv) อย่างเห็นได้ชัด,อย่างโอ้อวด
ostentation(n) การอวด,การแสดง,การโอ้อวด
osteopath(n) หมอนวด,หมอจับเส้น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
osThese things are much better spoken about face to face so that we can draw diagrams and demonstrate timings on logic analyzers and oscilloscopes where necessary.
osJean ate the osechi cooking his wife cooked for herself.
osThat's why ostrich meat costs more than twice as much as beef and pork.
osAn ostrich can not fly any more than a kangaroo can.
osThe ostrich has wings but it cannot fly.
osAn ostrich does not fly through the air.
osThe pigeon and the ostrich are both birds; the one can fly and the other cannot.
osI like the Japanese custom of offering guests moist towels, called oshibori.
osMy mother taught me how to make osechi.
osFirst, try to confirm the timing by oscilloscope.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
We had one young John Thomas ostensibly commanding.เรามีหนึ่งหนุ่มจอห์นโทมัส ประหนึ่งว่าผู้บังคับบัญชา How I Won the War (1967)
I ordered the osso buco.ฉันสั่ง ออสโซ บูโก้. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Here's your osso buco.นี่ ออสโซ บูโก้ของนาย. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
"A ball is deemed to have moved if it leaves its original position in the least degree, but not if it merely oscillates and comes to rest in its original position.""ถือว่าลูกได้เคลื่อนที่ ถ้าย้ายตำแหน่งไป... ...แต่ไม่เคลื่อน ถ้ากลิ้งกลับไปอยู่ที่เดิม" The Legend of Bagger Vance (2000)
I have something called osteogenesis imperfecta.ผมเป็นโรคกระดูกเปราะแต่กำเนิด Unbreakable (2000)
Whem the war os over amd real peace has come...เมื่อสงครามยุติลง และสันติภาพที่แท้จริงมาถึง... Millennium Actress (2001)
It"s the key to the most omportamt thomg there os.คือกุญแจสำหรับสิ่งที่สำคัญที่สุด. Millennium Actress (2001)
It's amazing how women can ostracize someone like that.ประหลาดจัง ว่าทำไมพวกผู้หญิงถึงได้คว่ำบาตรใครแบบนั้นได้ All About Lily Chou-Chou (2001)
She wouldn't leave the house, totally ostracized by those Chinese biddiesแม่ไม่ยอมออกนอกบ้าน เพราะถูกพวกคนจีนตัดขาด Saving Face (2004)
Those who annoy them will receive The Red Paper, and they will be ostracised and bullied by the rest of the school populace.ใครที่ทำให้พวกเค้าไม่พอใจ จะได้รับใบแดง และพวกเขาจะโดนขับไล่ และถูกบีบบังคับโดยพวกนักเรียนทั้งหลาย The Worst First Kiss! (2005)
He lopettavat vain välttääkseen osumasta omiin saartotorneihinsa.เมื่อพวกเขาถล่มกำแพง, พวกเขาจะหยุดยิงตอนที่เคลื่อนหอคอยเข้ามา Kingdom of Heaven (2005)
They were last seen at that cemetery in oswego.พบพวกมันล่าสุด ที่สุสานในออสวีโก้ Otis (2006)
She's osteoporotic.เธอเป็นโรคกระดูกพรุน The Heart of the Matter (2007)
- This is... oscar sota.และนี่ See-Through (2007)
Senaka wo oshiterukaraSenaka wo oshiterukara Koizora (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบไม้ [N] gourami, See also: Osphronemus goramy, Syn. ปลาใบไม้, ปลาสลิด, Example: ปลาสลิดหรือ ปลาใบไม้ เป็นปลาไทยแท้ที่มีแหล่งกำเนิดอยู่ในที่ลุ่มภาคกลางของไทย, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาน้ำจืดชนิด Trichogaster pectoralis ในวงศ์ Anabantidae รูปร่างคล้ายปลากระดี่ ซึ่งอยู่ในสกุลเดียวกัน มีเกล็ดเล็กและไม่มีจุดดำข้างตัว แต่มีลายสีคล้ำหลายแนวพาดเฉียงตลอดข้างลำตัว และมีขนาดโตกว่าถึง 20 เซนติเมตร, Notes: (ราชา)
ออสเมียม    [N] osmium, See also: Os, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 76 สัญลักษณ์ Os เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีขาว หลอมละลายที่ 3000 ํ ซ. เนื้อแข็งมาก ใช้ประโยชน์นำไปผสมกับโลหะอื่นให้เป็นโลหะเจือ
สับปลับ    [V] deceive, See also: oscillate, vacillate, Syn. กลับกลอก, หลอกลวง, ปลิ้นปล้อน, โกหกหลอกลวง, สับปลี้สับปลับ, สับปลับสับปลี้, กลิ้งกลอก, Ant. น่าเชื่อถือ, ซื่อตรง, จริงใจ, Example: เขาสับปลับได้แม้กระทั่งลูกเมียของตัวเอง, Thai definition: พูดกลับกลอกเชื่อถือไม่ได้
แดะ [V] move from side to side, See also: oscillate, Syn. แอ่นตัว, ดีดตัว, Thai definition: แอ่นตัวหรือดีดตัวขึ้น, เรียกท่าหนึ่งของวิชาพลศึกษาที่แอ่นตัวขึ้นก่อนที่จะทิ้งตัวลงในเวลาเล่นไกวห่วงหรือราวเดี่ยว
กระจอกเทศ    [N] ostrich, Syn. นกกระจอกเทศ, Example: นกกระจอกเทศเป็นนกที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกขนาดใหญ่ในวงศ์ Struthionidae ขาใหญ่แข็งแรง ตีนมี 2 นิ้ว วิ่งเร็ว แต่บินไม่ได้ มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา
การขึ้นลง    [N] fluctuation, See also: oscillation, Example: ประชาชนเริ่มชาชินกับการขึ้นลงของราคาน้ำมันที่ผันผวนอยู่ในขณะนี้
นกกระจอกเทศ    [N] ostrich, Count unit: ตัว, Thai definition: นกขนาดใหญ่ในวงศ์ Struthionidae ขาใหญ่แข็งแรง ตีนมี 2 นิ้ว วิ่งเร็ว แต่บินไม่ได้ มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอร์โฮสเตส[X] (aē hōsatēt) EN: stewardess ; air hostess   FR: hôtesse de l'air [f]
อาหารปาก[n. exp.] (āhān pāk) EN: target for gossip   
ไอโอโนสเฟียร์[n.] (aiōsnōfīa) EN: ionosphere   FR: ionosphère [f]
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney   FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อากาศ[n.] (ākāt) EN: air ; atmosphere   FR: air [m] ; atmosphère [f]
อากาศธาตุ[n.] (ākātsathāt) EN: air ; wind   FR: air [m] ; atmosphère [f]
อาฆาต[n.] (ākhāt) EN: feud ; grudge ; enmity ; hostility   FR: inimitié [f] ; aversion [f]
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อักษรปริศนา[n. exp.] (aksøn pritsanā) EN: crossword puzzle   FR: mots croisés [mpl]
อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession   FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions

CMU English Pronouncing Dictionary
OS    AA1 S
OSH    AA1 SH
OSS    AO1 S
OSE    OW1 Z
OST    OW1 S T
OSLO    AA1 Z L OW0
OSBY    AA1 S B IY0
OSER    OW1 S ER0
OSHA    OW1 SH AH0
OSSA    AA1 S AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Oslo    (n) (o1 z l ou)
Osaka    (n) (ou1 s aa1 k @)
Oscar    (n) (o1 s k @ r)
osier    (n) (ou1 z i@ r)
Oscars    (n) (o1 s k @ z)
Ossett    (n) (o1 s i t)
Oswald    (n) (o1 z w @ l d)
osiers    (n) (ou1 z i@ z)
osprey    (n) (o1 s p r ii)
ossify    (v) (o1 s i f ai)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
お節介[おせっかい, osekkai] สอดรู้สอดเห็น, เสือก, See also: S. 詮索好きな,
[おし, oshi] (n) คนหูหนวก,เป็นใบ้
お絞り[おしぼり, oshibori] (n) ผ้าเช็ดมือ
お仕舞い[おしまい, oshimai] (n) จบ, See also: R. 終わり
遅い[おそい, osoi] (adj) สาย, ช้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
お供え物[osonaemono, osonaemono] (n ) เครื่องสักการะ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
押さえる[おさえる, osaeru] Thai: จับใจความ
押さえる[おさえる, osaeru] Thai: จับจองไว้
押さえる[おさえる, osaeru] Thai: ระงับอารมณ์ไว้ English: to restrain
押さえる[おさえる, osaeru] Thai: กดทับไว้ English: to press down
押す[おす, osu] Thai: ผลัก
襲う[おそう, osou] Thai: เข้าโจมตี
教え方[おしえかた, oshiekata] Thai: วิธีการสอน English: method of teaching
教わる[おそわる, osowaru] Thai: เรียนจาก
仰る[おっしゃる, ossharu] Thai: พูด(เป็นคำยกย่องฝ่ายตรงข้าม) English: to say (hon)
収める[おさめる, osameru] Thai: ได้รับ English: to obtain

German-Thai: Longdo Dictionary
Osten(n) |der, nur Sing.| ทิศตะวันออก
Ostermarsch(n) |der, pl. Ostermarsche| การเดินขบวนในวันอีสเตอร์ เช่น Der erste Ostermarsch in Deutschland fand 1960 statt. Seither gehen jedes Jahr zu Ostern in verschiedenen Ländern Zehntausende von Menschen auf die Straße.
Ostern(n uniq) |das, pl. Ostern, ส่วนใหญ่ใช้เป็น Pl.| เทศกาลอีสเตอร์ มีความสำคัญทางศาสนาคริสต์ กล่าวคือ เป็นเทศกาลที่ชาวคริสต์ระลึกถึงการฟื้นคืนชีพของพระเยซู นอกจากนี้ Ostern ยังจัดเป็นเทศกาลฉลองความเขียวชอุ่มและความอุดุมสมบูรณ์ที่ฤดูใบไม้ผลินำมาด้วย
Kosten(n) |pl.| ต้นทุน, ค่าใช้จ่าย
Lösung(n) |die, pl. Lösungen| เฉลย, ทางแก้ปัญหา
Moskauกรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย
Position(n) |die, pl. Positionen| ตำแหน่ง, จุดยืน
französisch(adj n) ที่เกี่ยวกับฝรั่งเศส, ภาษาฝรั่งเศส เช่น Wie heißt das auf französisch? มันเรียกว่าอย่างไรในภาษาฝรั่งเศส, Ich bin französisch./Ich bin eine Französin. ฉันเป็นคนฝรั่งเศส, See also: Frankreich
groß(adj) |größer, größt-| ใหญ่, สูง เช่น Ich bin ein Meter sechzig groß. ฉันสูงหนึ่งเมตรหกสิบ, See also: A. klein
große, See also: groß

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
LeichtmatroseOS : ordinary seaman [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
maison close(n) |f| สถานบริการทางเพศ, See also: S. maison de passe,
rose(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีชมพู
avant-propos(n) |m| คำนำ
sac à dos(n) |m| กระเป๋าเป้, กระเป๋าสะพายหลัง

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ostentatious (adj) เด่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
擤む(oK)[かむ, kamu] (v5m) (uk) to blow (one's nose); (P) [Add to Longdo]
桫欏(oK);杪欏(oK)[へご;ヘゴ, hego ; hego] (n) (uk) Cyathea spinulosa (species of tree fern) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
砑螺貝;津免多貝[つめたがい;ツメタガイ, tsumetagai ; tsumetagai] (n) (uk) bladder moon shell (Glossaulax didyma) [Add to Longdo]
莧(oK)[ひゆ;ひょう;ヒユ, hiyu ; hyou ; hiyu] (n) (uk) Joseph's-coat (Amaranthus tricolor); tampala [Add to Longdo]
蒴(oK)[さく, saku] (n) (1) (uk) capsule (moss sporangium); (2) (See さく果) capsule (type of dehiscent fruit) [Add to Longdo]
蜾蠃(oK)[すがる;スガル, sugaru ; sugaru] (n) (1) (uk) (arch) (See 似我蜂) red-banded sand wasp (Ammophila sabulosa); (2) deer [Add to Longdo]
[たかべ;タカベ, takabe ; takabe] (n) (uk) Labracoglossa argentiventris (species of knifefish) [Add to Longdo]
[はす;ハス, hasu ; hasu] (n) (uk) three-lips (freshwater fish of the minnow family, Opsariichthys uncirostris) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
切触[qiè chù, ㄑㄧㄝˋ ㄔㄨˋ, / ] osculation (higher order tangency) [Add to Longdo]
大阪[Dà bǎn, ㄉㄚˋ ㄅㄢˇ, ] Osaka (city in Japan) [Add to Longdo]
大阪府[Dà bǎn fǔ, ㄉㄚˋ ㄅㄢˇ ㄈㄨˇ, ] Osaka Prefecture [Add to Longdo]
奥什[Ào shí, ㄠˋ ㄕˊ, / ] Osh (city in Kyrgyzstan) [Add to Longdo]
奥塞梯[Ào sè tī, ㄠˋ ㄙㄜˋ ㄊㄧ, / ] Ossetia (a Caucasian republic) [Add to Longdo]
奥斯卡[Ào sī kǎ, ㄠˋ ㄙ ㄎㄚˇ, / ] Oscar, The Academy of Motion Picture Arts and Sciences annual award; CL:屆|届[jie4] [Add to Longdo]
奥斯卡金像奖[Ào sī kǎ jīn xiàng jiǎng, ㄠˋ ㄙ ㄎㄚˇ ㄐㄧㄣ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧㄤˇ, / ] Oscars; CL:屆|届[jie4] [Add to Longdo]
奥斯瓦尔德[Ào sī wǎ ěr dé, ㄠˋ ㄙ ㄨㄚˇ ㄦˇ ㄉㄜˊ, / ] Oswald [Add to Longdo]
奥斯陆[Ào sī lù, ㄠˋ ㄙ ㄌㄨˋ, / ] Oslo (capital of Norway) [Add to Longdo]
成骨不全症[chéng gǔ bù quán zhèng, ㄔㄥˊ ㄍㄨˇ ㄅㄨˋ ㄑㄩㄢˊ ㄓㄥˋ, ] osteogenesis imperfecta (OI); brittle bone disease [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
うるう年[うるうどし, uruudoshi] leap year [Add to Longdo]
けた位置[けたいち, ketaichi] digit position [Add to Longdo]
はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
より小さいまたは等しい[よりちいさいまたはひとしい, yorichiisaimatahahitoshii] less than or equal to (<=) [Add to Longdo]
より大きいまたは等しい[よりおおきいまたはひとしい, yoriookiimatahahitoshii] greater than or equal to (>=) [Add to Longdo]
を単位として[をたんいとして, wotan'itoshite] in increments of [Add to Longdo]
アイデアプロセッサ[あいであぷろせっさ, aideapurosessa] idea processor [Add to Longdo]
アウトソーシング[あうとそーしんぐ, autoso-shingu] outsourcing [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor [Add to Longdo]
アソシエーション[あそしえーしょん, asoshie-shon] application-association, association [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お絞り[おしぼり, oshibori] feuchtes_Erfrischungstuch [Add to Longdo]
修まる[おさまる, osamaru] sich_beherrschen [Add to Longdo]
修める[おさめる, osameru] studieren, beherrschen [Add to Longdo]
収まる[おさまる, osamaru] erworben_werden, enden [Add to Longdo]
収める[おさめる, osameru] einnehmen, erwerben [Add to Longdo]
和尚[おしょう, oshou] buddhistischer_Priester [Add to Longdo]
幼い[おさない, osanai] -jung, -klein, kindlich, kindisch [Add to Longdo]
幼子[おさなご, osanago] Kleinkind [Add to Longdo]
幼心[おさなごころ, osanagokoro] kindliches_Gemuet, Kinderseele [Add to Longdo]
恐れる[おそれる, osoreru] fuerchten, sich_fuerchten [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (13 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 O \O\ ([=o]), n.; pl. {O's} or {Oes} ([=o]z).
   1. The letter O, or its sound. "Mouthing out his hollow oes
    and aes." --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. Something shaped like the letter O; a circle or oval.
    "This wooden O [Globe Theater]". --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A cipher; zero. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Thou art an O without a figure.    --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Os \Os\, n.; pl. {Ossa}. [L.]
   A bone.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Os \Os\, n.; pl. {Ora}. [L.]
   A mouth; an opening; an entrance.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Os \Os\, n.; pl. {Osar}. [Sw. [*a]s ridge, chain of hills, pl.
   [*a]sar.] (Geol.)
   One of the ridges of sand or gravel found in Sweden, etc.,
   supposed by some to be of marine origin, but probably formed
   by subglacial waters. The osar are similar to the kames of
   Scotland and the eschars of Ireland. See {Eschar}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Os \Os\, n. (Chem.)
   The chemical symbol for the element {osmium}.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 os
   n 1: a mouth or mouthlike opening
   2: a hard brittle blue-grey or blue-black metallic element that
     is one of the platinum metals; the heaviest metal known [syn:
     {osmium}, {Os}, {atomic number 76}]
   3: (computer science) software that controls the execution of
     computer programs and may provide various services [syn:
     {operating system}, {OS}]
   4: the left eye [syn: {oculus sinister}, {OS}]
   5: rigid connective tissue that makes up the skeleton of
     vertebrates [syn: {bone}, {os}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 OS
  /O?S/
 
   1. [Operating System] n. An abbreviation heavily used in email,
   occasionally in speech.
 
   2. n. obs. On ITS, an output spy. See OS and JEDGAR in Appendix A.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 OS
     Operating System
     

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 os
   us
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 os [os]
   bone
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 os
   the
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 os [ɔs]
   ox
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 os
   bone
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top