หรือคุณหมายถึง öm?
Search result for

oem

(34 entries)
(0.0752 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oem-, *oem*
Possible hiragana form: おえん
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oemโออีเอ็มย่อมาจาก original equipment manufacturer หมายถึง ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม เช่น บริษัท ก. ผลิตคอมพิวเตอร์ แต่บริษัท ข. ผลิตเฉพาะหน่วยบันทึกให้ใช้ในคอมพิวเตอร์ของบริษัท ก. เราเรียกบริษัท ข. ว่าเป็น OEM
aeroembolism(แอโรเอม' โบลิสซึม) n. โรคฟองอากาศอุดตันในหลอดโลหิต, เนื่องจากความกดดันบรรยากาศลดลงอย่างรวดเร็วในขณะบินที่สูง
poem(โพ'เอิม) n. บทกวี,โคลง,กลอน,ฉันท์,กาพย์,กวีนิพนธ์,บทประพันธ์ร้อยแก้ว

English-Thai: Nontri Dictionary
foeman(n) ข้าศึก,ศัตรู,ฝ่ายตรงข้าม,คู่ต่อสู้
poem(n) โคลง,บทกวี,บทร้อยกรอง
shoemaker(n) ช่างซ่อมรองเท้า,ช่างทำรองเท้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
OEM (original equipment manufacturer)โออีเอ็ม (ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
OEM (original equipment manufacturer)โออีเอ็ม (ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But these are not the bulk orders to the OEMs or retail giants.มันไม่เหมือนกับออเดอร์จำนวนมหาศาล ของโรงงานหรือผู้ค้ารายใหญ่หรอกนะ Primer (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บท[n.] (bot) EN: [classifier : lessons; songs; poems; verses; stanzas; chapters]   FR: [classificateur : leçons ; chapitres ; versets ; chansons ; couplets]
บทกวี[n.] (botkawī) EN: poetry ; poem ; verse   FR: poésie [f] ; poème [m]
ฉันท์[n.] (chan) EN: verse ; poem   FR: verset [m]
ช่างซ่อมรองเท้า[n. exp.] (chang sǿm røngthāo) EN: shoemaker   FR: cordonnier [m]
ช่างตัดรองเท้า[n.] (chang tat røngthāo) EN: shoemaker ; cobbler   FR: cordonnier [m] ; chausseur [m]
ช่างทำรองเท้า[n. exp.] (chang tham røngthāo) EN: shoemaker   FR: chausseur [m]
อินทนิล[n.] (inthanin) EN: Lagerstroemia   
กวีนิพนธ์[n.] (kawīniphon) EN: poetry ; poem ; verse   FR: poésie [f]
คำกลอน[n.] (khamkløn) EN: poem ; verse ; poetry ; rhyme   FR: poème [m] ; poésie [f]
คำประพันธ์[n.] (khampraphan) EN: verse ; poetry ; rhyme ; poem   FR: poésie [f]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hersteller/Vertreiber von OriginalteilenOEM : original equipment manufacturer, original equipment market [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
OEM[オーイーエム, o-i-emu] (n) {comp} original equipment manufacturer; OEM [Add to Longdo]
いろは歌;伊呂波歌[いろはうた, irohauta] (n) iroha poem [Add to Longdo]
たとえ歌;譬え歌;喩え歌[たとえうた, tatoeuta] (n) (1) (See 譬喩歌) metaphorical poem (of the Man'yoshu); (2) (See 六義・2) metaphorical form (of waka) [Add to Longdo]
ほくそ笑む;北叟笑む[ほくそえむ, hokusoemu] (v5m,vi) to chuckle; to snicker [Add to Longdo]
インサーキットエミュレータ[, insa-kittoemyure-ta] (n) {comp} incircuit emulator [Add to Longdo]
オーイーエム[, o-i-emu] (n) {comp} OEM [Add to Longdo]
サーキットエミュレーション[, sa-kittoemyure-shon] (n) {comp} circuit emulation [Add to Longdo]
サーキットエミュレーションサービス[, sa-kittoemyure-shonsa-bisu] (n) {comp} circuit emulation service [Add to Longdo]
シューメイカー・スパインフット;シューメイカースパインフット[, shu-meika-. supainfutto ; shu-meika-supainfutto] (n) shoemaker spinefoot (Siganus sutor, species of rabbitfish from the western Indian Ocean) [Add to Longdo]
シンフォニックポエム[, shinfonikkupoemu] (n) symphonic poem [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サーキットエミュレーション[さーきっとえみゅれーしょん, sa-kittoemyure-shon] circuit emulation [Add to Longdo]
サーキットエミュレーションサービス[さーきっとえみゅれーしょんさーびす, sa-kittoemyure-shonsa-bisu] circuit emulation service [Add to Longdo]
オーイーエム[おーいーえむ, o-i-emu] OEM [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  OEM
         Original Equipment Manufacturer (ODM)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top