Search result for

nutten

(53 entries)
(0.0598 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nutten-, *nutten*
Possible hiragana form: ぬってん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา nutten มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *nutten*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Not even whores make that much.So viel kriegen ja nicht mal die Nutten auf dem Pigalle! The Umbrella Coup (1980)
The skin at the end of her nose, and in the middle, the bone and cartilage beneath,Die Haut über der Nase am spitzen Teil und in der Mitte der darunterliegende Knochen mit dem Knorpel ... Hurenbock! Nuttenjäger! Die Strafe beginnt (1980)
- Where the hookers?- Wo sind die NuttenThe Cannonball Run (1981)
Hookers, man. Where the hookers?Wo sind die NuttenThe Cannonball Run (1981)
Billy, they're common, they're cheap.Billy, das sind billige NuttenGallipoli (1981)
All the niggers on this side of the Atlantic... have already screwed those girls.Mit den Nutten waren sämtliche Schwarze der Armee schon im Bett! The Skin (1981)
One of the ho's bit the clerk.Eine der Nutten hat den Beamten gebissen. Prince of the City (1981)
One wrong answer and you lose everything.Madame Claude, die einen die schönsten Nutten an die Rippen leiert. Anruf genügt, richtig? The Professional (1981)
When you ran whores, I was your bagman in Wilshire Vice.Ich war bei der Sitte, als Sie noch Nutten laufen hatten. True Confessions (1981)
Come on.Ich hab mir immer die Nase zugehalten, zwei Gummis übergezogen und sämtliche Hafennutten da unten gevögelt. The Border (1982)
These are whores !Ich sag dir, das sind NuttenThe Party 2 (1982)
Cops disguised as hooligans Schoolgirls as whores, whores as ladiesBullen spielen Zuhälter, Schülerinnen spielen Nutten und Nutten Hausfrauen! The Party 2 (1982)
- This is a whore's drink.- Das ist ein Nuttengetränk. Gorky Park (1983)
- A commissioner who arrests hookers and cheap crooks.Der kleine Eierdiebe oder irgendwelche Nutten, einlocht! Le marginal (1983)
One day you're gonna find yourself arresting hookers and cheap crooks.Eines Tages finden Sie sich ganz woanders. Du wirst nur noch kleine Eierdiebe und Nutten ins Loch bringen! Le marginal (1983)
- They earn you a lot more money than hookers.Besser als wenn man Nutten laufen hat! Le marginal (1983)
- Sure, they're an improvement.Aber alle deine Nutten sind spitze! Le marginal (1983)
So that a few dirty old men can pay for 12 year old hookers?Das schon 12 jährige Mädchen zu Nutten abgerichtet werden? Und Sie? Le marginal (1983)
I wonder what age you prefer your whores.Von welchem Alter ab, haben Sie denn Nutten gern, Monsieur Jordan? Le marginal (1983)
They're all whores.Das sind alles NuttenSo Long, Stooge (1983)
If they're women, they're whores.Die Frauen sind alle NuttenSo Long, Stooge (1983)
Not that I have anything against whores.Also, pass auf. Ich hab nie was gegen Nutten gehabt. So Long, Stooge (1983)
You haven't only fucked whores?Hast doch wohl bisher nicht nur mit Nutten gebumst, oder? So Long, Stooge (1983)
Finally got a picture on Ramirez.Alles von Straßennutten bis 1000 $-pro-Nacht-Callgirls. Give a Little, Take a Little (1984)
What you do at night. The clubs, the whores.Was Sie abends so treiben, die Diskos, die NuttenRive droite, rive gauche (1984)
They all are.Alle sind NuttenRive droite, rive gauche (1984)
Old people are whores, right?Alle Alten sind Nutten. Stimmt's? Rive droite, rive gauche (1984)
It's Francois coming to pick up his whores.François holt die Nutten ab. Missing in Action 2: The Beginning (1985)
I did my "happy hooker" number on the muscle at the Potomac Plaza and the last thing they wanted to do was talk.Ich zog meine Nutten-Nummer vor dem Leibwächter im Potomac Plaza ab und das Letzte, was sie tun wollten, war reden. All the World's a Stage (1986)
The sportos and motorheads, geeks, sluts, bloods, wasteoids, dweebies, dickheads, they all adore him.Sportler, Hardrocker, Computerfreaks, Nutten, die Blut-Bande, Alkis, Drogis, die Unbeliebten, alle bewundern ihn. Ferris Bueller's Day Off (1986)
If there's anything you need broads or blow just dial O.Wenn Sie noch irgendwas brauchen Nutten oder so Einfach die O wählen. Highlander (1986)
You think there's work on the pier for hookers?Glauben Sie, auf der Werft gibt es Arbeit für NuttenJumpin' Jack Flash (1986)
The hookers are over that way.Die Nutten sind gegenüber. Nerv nicht! Nuit d'ivresse (1986)
I didn't think you were into whores.Ich dachte nicht, dass Sie auf Nutten stehen. Nuit d'ivresse (1986)
If he likes whores, he likes whores.Wenn er auf Nutten steht, steht er drauf. Nuit d'ivresse (1986)
We break up fights, we argue with drunks... we'll roust hookers, and occasionally, if we're lucky, we will get robbed.Wir schlichten, streiten mit Besoffenen schmeißen Nutten raus, und wenn wir Glück haben, werden wir ausgeraubt. Running Scared (1986)
The transmission in Guatemala, gas, whores, the border ripoff.Das Getriebe in Guatemala, Benzin, Nutten, das Schmieren der Grenzer. Salvador (1986)
And they come with hookers dressed like college girls.Und sie kommen mit Nutten, die wie Schülerinnen gekleidet sind. Buck Can Do It (1987)
[Man] You have now.Keine Zuhälter, die auf unbebauten Grundstücken Nutten zerstückeln. By Hooker by Crook (1987)
[Crockett] Well, we heard on the parabolic mike... the defendant use the term "juice,"Sie haben Nutten und Zuhälter bei ihren Geschäften erwischt. Und manchmal Kredithaie. Contempt of Court (1987)
Your Honor, counsel is asking the detective to betray a confidence. - Oh, that's hardly relevant. - It's most certainly relevant to the safety of this informant.Stoff wird verkauft und Nutten laufen unbehelligt herum, während käufliche Gesetzeshüter wie er woanders hingucken. Contempt of Court (1987)
Good.Ich hab das Glücksspiel, die Nutten, alles, was ich mir nur denken kann. Down for the Count: Part II (1987)
- Really?Was, keine Nutten, Tommy? Like a Hurricane (1987)
They're still "dink B-girls."Für ihn sind es nur billige NuttenDuty and Honor (1987)
When's the last time you've ever cared about a couple of dead whores? Huh?Seit wann scherst du dich um ein paar tote NuttenDuty and Honor (1987)
As soon as the Company found out what he was doing— the hookers— they cut him and his handler loose.Nachdem die Firma rausfand, was mit ihm los war, das mit den Nutten, haben sie ihn und seinen Hundeführer gefeuert. Duty and Honor (1987)
Come on, Castillol Who cares about a couple of whores here or in 'Nam?Kommen Sie, Castillo! Wen kümmern ein paar Nutten hier oder in Vietnam? Duty and Honor (1987)
Pezzoli should worry about his whores and his pimps.Chef, sagen Sie Pezzoli, er soll sich um seine Nutten und Zuhälter kümmern. The Loner (1987)
From now on, stick to your pimps and your whores.Das nächste Mal, bleib bei deinen Luden und Nutten, du Arschloch. The Loner (1987)
- Women are all whores, my friend.Weil alle Frauen Nutten sind. Au Revoir les Enfants (1987)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nutte {f}; Schlampe {f} | Nutten {pl}; Schlampen {pl}moll; slut | molls; sluts [Add to Longdo]
Prostituierte {m,f}; Nutte {f}; Dirne {f} | Prostituierten {pl}; Nutten {pl}; Dirnen {pl}prostitute | prostitutes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Nutten [nutən] (n) , pl.
     jezebels; molls; sluts
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top