Search result for

ns

(99 entries)
(0.0409 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ns-, *ns*, n
English-Thai: Longdo Dictionary
nstda(org) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ National Science and Technology Development Agency
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
Hansen's disease(n) โรคเรื้อน
transmogrify(vt) เปลี่ยนรูป, แปรรูป, แปลงรูป, S. transform,
specifications(n) ข้อมูลจำเพาะ (มักปรากฏท้ายคู่มือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า)
unsure(adj) ไม่แน่ใจ
Ministry of Defense(n) กระทรวงกลาโหม
constitutional court(org) ศาลรัฐธรรมนูญ ของประเทศไทยมีชื่อเต็มว่า The Constitutional Court of The Kingdom of Thailand มีโฮมเพจอยู่ที่ http://www.concourt.or.th/
forensics(adj) เกี่ยวข้องกับทางศาลหรือกระบวนการทางกฎหมาย
transgenic(adj jargon) ที่ถูกตัดต่อพันธุกรรม โดยเฉพาะการตัดต่อสารพันธุกรรมจากสิ่งมีชีวิตต่างสปีชีส์ เช่น ยีนเรืองแสงของแมงกระพรุนมาใส่ในหนูให้หนูเรืองแสง เป็นต้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a mensa et thoro(เอเมน' ซะ เอทโธ' โร) เกี่ยวกับการหย่าร้างที่ไม่ให้สามี และภรรยาอยู่ร่วมกันและพันธะการสมรสยังไม่ขาดจากกัน
abdominal distensionอาการปวดแน่นท้อง
ablins(เอ' บลินซ) adv. บางที., Syn. ablings, aiblins (perhaps)
acetyltransferaseเอนไซม์ที่กระตุ้นการย้าย acetyl group
affenpinscher(แอฟ' เฟนพิน' เซอะ) n. สุนัขพันธุ์หนึ่ง มีขนาดเล็ก (monkey pinscher)
afrikaans(แอฟริคานซ' คาน) n. ภาษาหนึ่งของอาฟริกาใต้ที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยชาวฮอลลันดา., Syn. Taal
afternoons(อาฟเทอะนูนซฺ', แอฟ-') n. รสที่ยังกรุ่นอยู่ในปาก, ความรู้สึกที่กรุ่นอยู่หลังเหตุการณ์ที่พอใจผ่านไป
afterpains(อาฟ' เทอะเพนซฺ' แอฟ-) ความปวดหลังคลอด (pains following childbirth)
against(อะเกนสฺทฺ') prep. ต่อต้าน, ต้าน, สู้, ทวนน้ำ, ย้อน, ผิดกฎหมาย, แนบเนื้อ,ประชิดกับ, อยู่ข้างหน้า, เทียบกับ, ป้องกัน, ไม่เห็นด้วย, ตรงกันข้าม, Syn. counter or contrary to)
age of consentขัดอายุอย่างต่ำที่หญิงยินยอมชายได้ในการแต่งงานหรือร่วมเพศ

English-Thai: Nontri Dictionary
against(pre) ต่อ,เพื่อ,กับ,ติดกับ,ทวน,ย้อน,เทียบกับ,ตรงกันข้าม
answer(n) คำตอบ,ผลลัพธ์,คำแก้ตัว
answer(vt) ตอบ,แก้ตัว
answerable(adj) รับผิดชอบ,ที่แก้ได้,ที่ตอบได้
apprehension(n) การจับกุม,ความเข้าใจ,ความหวาดหวั่น,ความเกรงกลัว
apprehensive(adj) เข้าใจง่าย,เกรงกลัว,หวาดหวั่น
ascension(n) การขึ้น,การขึ้นสวรรค์
beanstalk(n) ฝักถั่ว
burdensome(adj) ยุ่งยาก,ลำบาก,เป็นภาระ,หนักมาก
caravansary(n) ที่พักกองเกวียน,โรงแรมขนาดใหญ่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
NSA (abbrev) สภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National Security Agency) เป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
NSA has just confirmed the threat.NSA เพิ่งยืนยันเรื่องการคุกคาม Vantage Point (2008)
NSA called about five minutes ago, it's real.NSA แจ้งมาเมื่อห้านาทีที่แล้ว ว่าเป็นเรื่องจริง Vantage Point (2008)
Dr. John Beecher, Vice Chairman of the NSA.ดร.จอห์น บีเชอร์ รองประธานของเอ็นเอสเอ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Who are you with? NSA.พวกเขาจับต้นชนปลายไม่ถูก Jumper (2008)
NSA is listening to the phones and computer links of anyone who's been near the house.NSA ดักฟังโทรศัพท์ รวมทั้งคอมพิวเตอร์ ของทุกคนที่อยู่บริเวณนั้น Body of Lies (2008)
Well done. You did it. NSA's picking up all kinds of chatter.ทำได้เยี่ยมมาก ทางNSAดักฟังข้อมูลได้เพียบ Body of Lies (2008)
CIA? NSC?ทัคแมนมาช Burn After Reading (2008)
You CIA? NSA? You're military?ซีไอเอ เอ็นเอสเอ เป็นทหารเหรอ Burn After Reading (2008)
- What's your nsme?- แน่ใจ ? Gomorrah (2008)
The NSC executive proposes a vote on the following motion:การกีฬาแห่งแอฟริกาใต้.. จะทำการเสนอญัตติให้ลงคะแนนในหัวข้อ.. Invictus (2009)
Do you really think the NSA and the CIA are going to be cool with that?คุณคิดว่า NSA และ CIA จะเห็นด้วยกับเรื่องนี้เหรอ? Chuck Versus the Predator (2009)
My NSA technicians will inspect the computer.ทีมเทคนิคของ NSA จะตรวจสอบคอมฯ นี่เอง Chuck Versus the Predator (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมช.[N] Office of the National Security Council, See also: NSC, Syn. สำนักสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สสช.[N] National Statistical Office, See also: NSO, Syn. สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ[N] National Statistical Office, See also: NSO, Syn. สสช.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาบัติ[v.] (ābat) EN: transgress a precept   
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood   FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuksā) EN: vocational education ; vocational training   FR: enseignement professionnel [m]
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past tense   FR: passé [m] (conjug.) ; imparfait [m]
แอนซี[n. prop.] (Aēnsī) EN: ANSI   FR: ANSI
อาหารกระป๋อง[n. exp.] (āhān krapǿng) EN: canned food ; tinned foods   FR: nourriture en conserve [f] ; nourriture en boîte [f]
อาหารพูนจาน[n. exp.] (āhān phūn jān) EN: hearty meal   FR: repas consistant [m] ; repas copieux [m]
อาหารรองรัง[n. exp.] (āhān røngrang) EN: provisions   
อาหารสำเร็จรูป[n. exp.] (āhān samretrūp) EN: instant meal ; delicatessen   FR: nourriture instantanée [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
NSPCC    (n) (e2 n e2 s p ii2 s ii2 s ii1)

German-Thai: Longdo Dictionary
Ansicht(n) |die, pl. Ansichten| ความเห็น
Ansicht(n) |die, pl. Ansichten| ภาพที่เห็น
Dienstag(n) |der| วันอังคาร
Einsatz(n) |der, pl. Einsätze| การใช้งาน, การประยุกต์ใช้
Kunst(n) |die| ศิลปะ
Mannschaft(n) |die, pl. Mannschaften| ทีม, คณะกลุ่มคน เช่น Fußballmannschaft ทีมฟุตบอล
Mensch(n) |der, pl. Menschen| มนุษย์
Menschen(n) |pl.|, See also: der Mensch
ebenso(Adv.) ด้วย, เช่นเดียวกัน
einstครั้งหนึ่งในอดีต หรือ เมื่อก่อนนี้ (โดยมากใช้ในภาษาเขียน) เช่น Stavenger ist, wo wir einst waren. สตาเวนเจอร์คือเมืองหนึ่งที่เราเคยไป, See also: S. früher

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de la danse(vt) เต้นรำ
Image:
Bonsoir!สวัสดี ใช้ตอนเย็นถึงดึก
aller ensembleเข้ากันได้ , ไปด้วยกันได้ , เหมาะสมกัน, See also: aller
monsieur(n) |m, pl. messieurs| คุณผู้ชาย (เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: A. madame, mademoiselle, Related: garçon, homme,
monsieurเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของผู้ชาย คล้ายกับ นาย ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Monsieur Allongue ในภาษาเขียน ย่อเป็น M. Allongue (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม monsieur ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. madame, mademoiselle,
chanson(n) |m| เพลง, See also: S. le chant,-s,
sans changement(phrase) (การเดินทางโดยรถไฟ) โดยตรง , ไม่ต้องเปลี่ยนหรือต่อรถไฟ
défense de fumer!(phrase) ห้ามสูบบุหรี่!
quand le chat n'est pas là, les souris dansent(slang) แมวไม่อยู่ หนูร่าเริง
enseignement,-s(n) (scolaire)การเรียนการสอน, (profession)อาชีพสอน , (lecon)บทเรียน

Japanese-English: EDICT Dictionary
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
檉柳[ぎょりゅう;ギョリュウ, gyoryuu ; gyoryuu] (n) (uk) Tamarix chinensis; Chinese tamarisk [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
涔々;涔涔[しんしん, shinshin] (adv-to,adj-t) (uk) falling heavily (of rain, snow, etc.) [Add to Longdo]
鵷鶵[えんすう, ensuu] (n) (obsc) mythical Chinese bird [Add to Longdo]
〇;○(iK)[かんすうじゼロ, kansuuji zero] (n) (See 漢数字) "kanji" zero [Add to Longdo]
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
2進化10進数[2しんか10しんすう, 2 shinka 10 shinsuu] binary coded decimal (BCD) [Add to Longdo]
2進数字[2しんすうじ, 2 shinsuuji] binary digit [Add to Longdo]
3次元[3じげん, 3 jigen] three dimensional, 3-D [Add to Longdo]
8進数[8しんすう, 8 shinsuu] octal [Add to Longdo]
B−スプライン関数[B−スプラインかんすう, B- supurain kansuu] B-spline [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 NS
     Name Server (DNS, Unix)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 NS
     National Standard
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top