ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nasa

N AE1 S AH0   
93 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nasa-, *nasa*
Possible hiragana form: なさ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
NASA[ABBR] องค์การอวกาศแห่งชาติของประเทศอเมริกา (คำย่อของ National Aeronautics and Space Administration), See also: องค์การนาซ่า, นาซ่า
nasal[N] พยัญชนะเสียงนาสิก, See also: พยัญชนะเสียงขึ้นจมูก, เสียงนาสิก
nasal[ADJ] ทางนาสิก, See also: ทางจมูก, เกี่ยวข้องกับจมูก, Syn. guttural
nasalize[VI] ทำเสียงขึ้นจมูก, Syn. drone
nasalize[VT] ทำเสียงขึ้นจมูก, Syn. drone
nasal twang[N] สำเนียงขึ้นจมูก
nasal cavity[N] โพรงจมูก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nasaabbr. National Aeronautic and Space Administration
nasal(เน'เซิล) adj. เกี่ยวกับจมูก n. เสียงผ่านช่องจมูก., See also: nasality n.
anasarca(แอนนะซาร์' คะ) n. ภาวะบวมน้ำทั่วไป

English-Thai: Nontri Dictionary
nasal(adj) เกี่ยวกับจมูก,ขึ้นจมูก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nasal boneกระดูกจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nasal canal; lacrimal canal; nasolacrimal canalคลองท่อน้ำตา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
nasal canthus; canthus, inner; canthus, medialหัวตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nasal cavityช่องจมูก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
nasal cavity; naris, internalโพรงจมูก, ช่องจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nasal conchaกระดูกก้นหอยของจมูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
nasal crest of maxillaสันขากรรไกรบนรองผนังกลางจมูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
nasal polyp๑. ติ่งเนื้อเมือกจมูก๒. โรคริดสีดวงจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nasal septumผนังกลางจมูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
nasal septum; septum nasiผนังกลางจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nasal cavityโพรงจมูก [TU Subject Heading]
Nasal obstructionอาการคัดจมูก [TU Subject Heading]
Nasal polypsริดสีดวงจมูก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because they're completely comparable operations, NASA and Cachet.ทำไมฉันถึงแค่พูดเอาว่า "คอมพิวเตอร์ เก็บที่อยู่พวกนี้" ไม่ได้ Sexy Rollercoasters (2017)
You don't see NASA running off to a filing cabinet every time one of their astronauts says, "Houston, we have a problem."ในขณะนั้น ความพยายามที่จะทำ ให้คาเชต์ทันสมัยของฟิตซ์แพทริก ก็ต้องชนกับกำแพงเบอร์มิงแฮม ถ้ามันฉลาดขนาดนั้น Sexy Rollercoasters (2017)
NASA has always felt conflicted over this.นาซ่าคัดค้านเรื่องนี้มาตลอด The Space Between Us (2017)
An astronaut behaved irresponsibly and NASA will make a decision what to do as soon as the baby's born.นักบินอวกาศขาดความรับผิดชอบ นาซ่าคงจะตัดสินใจทันทีที่เด็กเกิด The Space Between Us (2017)
NASA is confirming there is some sort of malfunction with the capsule's heat shield, and it may not stay in place.นาซายืนยันนี้จะเรียงลำดับของ ความผิดปกติกับแคปซูล ป้องกันความร้อนบางส่วน และมันอาจจะไม่ได้อยู่ในสถานที่ Hidden Figures (2016)
NASA has confirmed that the IBM 790 data processing system has been utilized to confirm all of the mission's long and recovery system calculations.นาซ่าได้รับการยืนยันว่าการ ประมวลผล ไอบีเอม 790 ข้อมูล ระบบได้ถูกนำมาใช้เพื่อยืนยัน ทั้งหมดของภารกิจของการคำนวณระบบยาวและการกู้คืน Hidden Figures (2016)
NASA doesn't commission females for the Engineer Training Program.นาซา ไม่หญิงคณะกรรมการ สำหรับโปรแกรมการฝึกอบรมวิศวกร Hidden Figures (2016)
- You know where NASA was running it?- รู้มั้ยว่านาซ่าทำอยู่ที่ไหน - ไม่ใช่พวกเขา Closure (2015)
It was the program NASA was in the middle of when Roz and I... joined.เป็นโปรแกรมที่นาซ่าทำอยู่ ตอนผมกับรอสเข้าไป Closure (2015)
And then, suddenly, there they were, secretly funding NASA missions.แล้วจู่ๆ พวกเขาก็ มาให้ทุนภารกิจของนาซ่าซะงั้น Many Heads, One Tale (2015)
This is something NASA expressly rejected.นี่คือสิ่งที่นาซ่าปฏิเสธอย่างชัดแจ้ง The Martian (2015)
Let's listen in to NASA making contact with Mark Watney.ลองมาฟังในการทำนาซ่า ติดต่อกับมาร์ค ว้ทนี The Martian (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nasaI have a friend who works for NASA.
nasaI've had a nasal voice for two weeks.
nasaNASA says three of 22 space missions that carried generators similar to Galileo's ended in accidents.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นาซา[N] NASA, See also: National Aeronautics and Space Administration, Syn. องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (ของสหรัฐอเมริกา)
ขื่อจมูก[N] nasal septum, Syn. ดั้ง, ดั้งจมูก, Example: เธอเปลี่ยนขื่อจมูกมาใหม่ โด่งกว่านางเอกละครเสียอีก, Count unit: แผ่น, Thai definition: แกนกลางระหว่างช่องจมูก
มูก[N] mucus (of the nose), See also: nasal mucus, snot, Syn. น้ำมูก, ขี้มูก, มูลพระนาสิก, Example: เวลาเขาเป็นหวัดมักมีน้ำมูกไหลตลอดเวลา, Thai definition: น้ำเมือกที่ไหลออกจากจมูก
น้ำมูก[N] snot, See also: nasal discharge, nasal mucus, Example: เชื้อนี้เข้าสู่ร่างกายโดยการสัมผัสโดยตรงกับเสมหะ หรือน้ำมูกของผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้, Thai definition: น้ำเมือกที่ออกจากจมูก
กระดูกเทอร์บิเนต[N] turbinate bone, See also: nasal concha
นัตถุ์[N] nose, See also: nasal organ, Syn. จมูก, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำเดา[n.] (kamdao) EN: epistaxis ; nosebleed ; nasal catarrh   FR: saignement de nez [m] ; épistaxis [f]
โครงจมูก[n. exp.] (khrōng jamūk) EN: nasal septum   
กระดูกดั้งจมูก[n. exp.] (kradūk dang jamūk) EN: nasal bone   FR: os propre du nez [m]
เลือดกำเดาไหล[n. exp.] (leūat kamdāo lai) EN: nose bleed ; epistaxis   FR: hémorragie nasale [f] ; saignement de nez [m] ; épistaxis [f]
น้ำมูก[n. exp.] (nāmmūk) EN: nasal discharge ; nasal mucus ; snot   FR: morve [f] ; écoulement nasal [m] ; muqueuses nasales [fpl]
องค์การนาซา[n. prop.] (ongkān Nāsā) EN: NASA   FR: NASA = N.A.S.A. [f]
รูจมูก[n.] (rū jamūk) EN: nostril ; nasal cavity ; blowhole   FR: narine [m] ; cavité nasale [f] ; évent [m]
เสียงจมูก[n. exp.] (sīeng jamūk) EN: nasal sound   
ทางจมูก[adj.] (thāng jamūk) EN: nasal   FR: nasal

CMU English Pronouncing Dictionary
NASA    N AE1 S AH0
NASAL    N EY1 Z AH0 L
NASA'S    N AE1 S AH0 Z
NASALLY    N EY1 Z AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
NASA    (n) nˈaːsə (n aa1 s @)
nasal    (n) nˈɛɪzl (n ei1 z l)
nasals    (n) nˈɛɪzlz (n ei1 z l z)
nasalize    (v) nˈɛɪzəlaɪz (n ei1 z @ l ai z)
nasalized    (v) nˈɛɪzəlaɪzd (n ei1 z @ l ai z d)
nasalizes    (v) nˈɛɪzəlaɪzɪz (n ei1 z @ l ai z i z)
nasalizing    (v) nˈɛɪzəlaɪzɪŋ (n ei1 z @ l ai z i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鼻涕[bí tì, ㄅㄧˊ ㄊㄧˋ, ] nasal mucus; snivel, #16,208 [Add to Longdo]
鼻腔[bí qiāng, ㄅㄧˊ ㄑㄧㄤ, ] nasal cavity, #19,443 [Add to Longdo]
[tì, ㄊㄧˋ, ] nasal mucus; tears, #28,386 [Add to Longdo]
鼻音[bí yīn, ㄅㄧˊ ㄧㄣ, ] nasal sound, #49,077 [Add to Longdo]
鼻中隔[bí zhōng gé, ㄅㄧˊ ㄓㄨㄥ ㄍㄜˊ, ] nasal septum, #57,660 [Add to Longdo]
涕唾[tì tuò, ㄊㄧˋ ㄊㄨㄛˋ, ] nasal mucus; snot [Add to Longdo]
鼻饲法[bí sì fǎ, ㄅㄧˊ ㄙˋ ㄈㄚˇ, / ] nasal feeding [Add to Longdo]
鼻骨[bí gǔ, ㄅㄧˊ ㄍㄨˇ, ] nasal bone [Add to Longdo]
鼻黏膜[bí nián mó, ㄅㄧˊ ㄋㄧㄢˊ ㄇㄛˊ, ] nasal mucous membrane [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nasal {adj}nasal [Add to Longdo]
nasal {adv}nasally; nasaly [Add to Longdo]
NASA : Nationale Luft- und RaumfahrtbehördeNASA : National Aeronautics and Space Administration [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
NASA[ナサ, nasa] (n) National Aeronautics and Space Administration; NASA [Add to Longdo]
ありなさい[, arinasai] (exp) please be .... [Add to Longdo]
いい加減にしなさい[いいかげんにしなさい, iikagennishinasai] (exp) shape up!; act properly! [Add to Longdo]
およしなさい[, oyoshinasai] (exp) please stop [Add to Longdo]
お帰りなさい(P);御帰りなさい[おかえりなさい, okaerinasai] (int) welcome home; (P) [Add to Longdo]
お休みなさい(P);御休みなさい[おやすみなさい, oyasuminasai] (exp) good night; (P) [Add to Longdo]
お出でなさい;御出でなさい[おいでなさい, oidenasai] (exp) (1) (uk) (hon) (used as a polite imperative) (See 御出でなさる・1) come; go; stay; (2) (See いらっしゃい・2) welcome! [Add to Longdo]
お出でなさる;御出でなさる[おいでなさる, oidenasaru] (v5aru,vi) (1) (uk) (hon) to come; to go; to be (somewhere); (2) (after the -te form of a verb) -ing [Add to Longdo]
お情け;御情け[おなさけ, onasake] (n) (1) (See 情け) pity; (2) affection [Add to Longdo]
お雛様[おひなさま, ohinasama] (n) set of dolls on display [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
快適な作業環境[かいてきなさぎょうかんきょう, kaitekinasagyoukankyou] comfortable work environment [Add to Longdo]
分散制御[ぶなさんせいぎょ, bunasanseigyo] decentralized control [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
情け[なさけ, nasake] Mitleid, Mitgefuehl, Sympathie [Add to Longdo]
情け深い[なさけぶかい, nasakebukai] mitleidsvoll, barmherzig [Add to Longdo]
鼻音[びおん, bion] Nasallaut [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 NASA
   n 1: an independent agency of the United States government
      responsible for aviation and spaceflight [syn: {National
      Aeronautics and Space Administration}, {NASA}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top