ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

my

M AY1   
185 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -my-, *my*
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Myelosuppression {f}; Knochenmarkshemmung {f} [med.] (n ) การกดการทำงานของไขกระดูก

English-Thai: Longdo Dictionary
my two cents(phrase ) เป็นสำนวน ย่อมาจาก "to put my two cents in" ใช้กล่าวก่อนจะแสดงความเห็นของตน โดยเป็นการถ่อมตัวว่า ความเห็นของตนอาจจะไม่ได้มีค่าอะไรมาก (เงิน 2 cents เป็นจำนวนที่น้อยมาก) ก่อนจะให้ความเห็นที่อาจจะแย้งกับความเห็นของอีกฝ่าย เช่น "If I may put my two cents in, that hat doesn't do you any favors." แปลว่า หมวกใบนั้นไม่สวย ไม่เหมาะกับคุณ หรือ "My two cents is that you should sell that stock now." คุณควรจะขายหุ้นนั้นทิ้งซะตอนนี้ (ที่มา http://en.m.wikipedia.org/wiki/My_two_cents)
myositis(n) อาการกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง
mythology(n) เทวตำนาน เช่น a collection of sites related to mythology and sorted by origin, including Greek, Egyptian, and Celtic myths
enemy(n) |pl. enemies| ศัตรู, ข้าศึก, ฝ่ายตรงข้าม, ปรปักษ์
dichotomy(n) การแบ่งครึ่งแยกกลุ่มที่แตกต่างออกจากกัน, การแบ่งขั้ว
sufficiency economyเศรษฐกิจพอเพียง
tummy rumble, tummy rumbling(n) เสียงท้องร้อง
salvation army(n) หน่วยบรรเทาทุกข์, หน่วยกู้ภัย
I rest my case.(idiom) เป็นสำนวน หมายถึง เธอพูดถูก ฉันยอมแล้ว เช่น Ned's mother said he needs to leave home or he'll never be independent. His sister said, “But he can't even do his wash!” and his mother replied, “I rest my case.”, S. IRMC
deuteronomy(n) หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ หนังสือเล่มที่ 5 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), R. The Old Testament

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
my[PRON] ของฉัน
myna[N] นกขุนทอง
myth[N] นิทานปรัมปรา, See also: ตำนาน, Syn. legend, fable
myth[N] เรื่องโกหก, See also: เรื่องหลอกลวง, เรื่องที่แต่งขึ้น, Syn. lie, fiction
mynah[N] นกที่พูดเลียนเสียงคนได้, Syn. myna
myrrh[N] ยางไม้หอมชนิดหนึ่ง, Syn. incense
myopia[N] ภาวะสายตาสั้น, Syn. nearsightedness, shortsightedness
myopic[ADJ] ซึ่งสายตาสั้น
myopic[ADJ] ใจแคบ, See also: ซึ่งมีวิสัยทัศน์แคบ, Syn. close-minded, bigoted, prejudiced
myriad[ADJ] มากมายมหาศาล, See also: ซึ่งมีจำนวนมหาศาล, ซึ่งนับไม่ถ้วน, Syn. innumerable, countless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
my(มาย) pron. ของฉัน. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
mycology(ไมคอล'โลจี) n. พฤกษศาสตร์ที่เกี่ยวกับเชื้อราและเห็ด,เชื้อรา,เห็ด.
mydriasisรูม่านตาขยาย
myo-Pref. 'กล้ามเนื้อ'
myocardial infarctionกล้ามเนื้อหัวใจตาย
myocardiamเป็นชั้นกลางของของผนังหัวใจเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ
myopia(ไมโอ'เพีย) n. ภาวะสายตาสั้น,การมองการณ์ไม่ไกล
myopic(ไมออพ'พิค) adj. สายตาสั้น
myriad(เมอ'เรียด) n. จำนวนมากมายเหลือคณานับ adj. มากมายเหลือคณานับ, Syn. multitude,infinity
myself(ไม'เซลฟฺ) pron. ตัวของฉัน,ฉันเอง pl. ourselves

English-Thai: Nontri Dictionary
my(adj) ของฉัน
myopia(n) สายตาสั้น
myriad(adj) มีจำนวนหมื่น,มีมากมาย,เหลือคณนานับ,นับไม่ถ้วน
myriad(n) จำนวนมากมาย,จำนวนหมื่นๆ
myrmidon(n) บ่าว,ข้ารับใช้,ข้าช่วงใช้
myrtle(n) ต้นไม้ชนิดหนึ่ง
myself(pro) ตัวของฉันเอง
mysterious(adj) ลึกลับ,ลี้ลับ,น่าสงสัย,น่าพิศวง,ประหลาด
mystery(n) ความลึกลับ,ความพิศวง,ความประหลาดมหัศจรรย์
mystic(adj) ลึกลับ,เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา,เกี่ยวกับอาคม,เกี่ยวกับเวทมนตร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
myaesthesia; myesthesia; sense, muscle; sense, muscularการกำหนดรู้จากกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
myalgia; myodynia; myosalgiaอาการปวดกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
myasthenia gravisโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดร้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
myasthenia; amyosthenia; myoastheniaกล้ามเนื้ออ่อนแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
myatrophy; amyotrophy; myoatrophyกล้ามเนื้อฝ่อลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
myceliumกลุ่มใยรา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Mycenean artศิลปะไมซีนี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mycetology; mycologyวิทยาเห็ดรา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
mycetomaก้อนเชื้อรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mycobiontราสหชีพ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Myalgiaปวดกล้ามเนื้อ, ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Myalgia, Epidemicกล้ามเนื้อที่ใช้หายใจอักเสบ [การแพทย์]
Myasthenia gravisไมแอสทีเนีย เกรวิส [TU Subject Heading]
Myasthenia Gravisมัยแอสธีเนียกราวิส; ไมแอสทีเนีย เกรวิส, โรค; ไมแอสเทเนีย เกรวิส; โรคอัมพาตของกล้ามเนื้อ; อัมพาตกล้ามเนื้อ; โรคกล้ามเนื้อไม่มีแรงเป็นพักๆ; ไมแอสธีเนียกราวิส [การแพทย์]
Myceliaลักษณะเป็นเส้น [การแพทย์]
myceliumไมซีเลียม, กลุ่มใยรา, กลุ่มของไฮฟาซึ่งเป็นเส้นใยของเห็ดรา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Myceliumไมซีเลียม, มัยซีเลียม, แตกแขนงเป็นเส้นใย, เส้นใย [การแพทย์]
Mycelium, Aerialส่วนของเส้นใยในอากาศ [การแพทย์]
Mycetomaโรคมัยเซโทมา, มายซีโทมา [การแพทย์]
Mycetoma, Eumyceteมัยซิโตมาจริง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Myelotoxicทําลายไขกระดูกหรือองค์ประกอบของมัน
Mynt (n slang) ทุกความรู้สึกที่ทำให้รู้สึกดี
See also: S. feel good,
myope (n) คนที่มีภาวะสายตาสั้น
myotoxin (n ) พิษต่อกล้ามเนื้อ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My eyes?- ตาผม Oh, God! (1977)
My move.ตาฉัน An American Haunting (2005)
And my husband...แล้วสามีฉัน... Back in Business (2008)
My dress?ชุดของหนู? The Serena Also Rises (2008)
My name is Sylar!ฉันชื่อ ไซลาร์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
MY GOD.- ได้ครับ House on Fire (2009)
Oh, my God!โอ้มายก้อด! Would I Think of Suicide? (2009)
My son.ลูก The Sins of the Father (2009)
My baby.ลูก My Mom (2010)
On my way.กำลังไป Resurgence (2010)
I am on my way.ฉันกำลังไป Visitation (2010)
My god.ตายแล้ว... Episode #1.6 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
myA ball hit the back of my head while I was playing soccer.
myA big tear rolled down my cheek.
myA big tree had fallen across the road and was in my way as I drove.
myA bone stuck in my throat.
myAbout four years ago my Achilles tendon started to hurt and I was told it was Achilles tendonitis.
myAbove all, I take care of my health.
myA boy snatched my purse as he rode by on his bicycle.
myA burglar broke into my house while I was away on a trip.
myA burglar made away with my wife's diamond ring.
myA button came off my coat.
myA button has come off my coat.
myA button has come off my raincoat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งเร้นลับ[N] mystery, Syn. สิ่งลี้ลับ, สิ่งลึกลับ
สิ่งลี้ลับ[N] mystery, Syn. สิ่งลึกลับ
ความเชื่อปรัมปรา[N] myth, Example: คนรุ่นใหม่น้อยคนนักที่เคยได้ยินความเชื่อปรัมปราความเป็นมาของเมืองน่าน, Thai definition: ความเชื่อของผู้คนเก่าก่อนที่เชื่อสืบต่อๆ กันมา
ความลึกลับ[N] mystery, See also: secret, Syn. ความเร้นลับ, Example: ความลึกลับของบ้านผีสิงหลังนี้ยังไม่มีผู้ใดคลี่คลายได้เลย, Thai definition: ความเร้นลับจนเหลือที่จะรู้เห็น หรือเข้าใจได้
สายตาสั้น[N] myopia, Ant. สายตายาว, Example: สายตาสั้นเป็นโรคที่เกิดกับเด็กในวัยเรียน, Thai definition: สายตาที่มองเห็นได้ใกล้ๆ
เทพนิยาย[N] fairy tale, See also: myth, mythology, Example: หากย้อนไปเมื่อหลายปีก่อน ชีวิตของเธอเหมือนนางเอกในเทพนิยาย, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เรื่องราวหรือตำนานเกี่ยวกับเทวดา
แม่คุณ[N] my dear lady, See also: my good woman, my dear girl/woman, Example: แม่คุณเอ๋ย สติปัญญาที่ร่ำเรียนมา เอาไปเก็บไว้ที่ไหน, Count unit: คน, Thai definition: คำพูดใช้เรียกผู้หญิง
เรื่องลึกลับ[N] mystery story, See also: mysterious story, Example: ท่านมีความเห็นว่าความคิดเกี่ยวกับวิญญาณนี้ สามารถนำไปอธิบายเรื่องลึกลับต่างๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติได้, Count unit: เรื่อง
ลี้ลับ[ADJ] mysterious, See also: secret, arcane, enigmatic, mystifying, uncanny, inexplicable, Example: การหลับเป็นเสมือนประตูไปสู่โลกลี้ลับ, Thai definition: ลึกซึ้งเหลือรู้เหลือเห็นตามธรรมดา
สิ่งลี้ลับ[N] mystery, Syn. สิ่งเร้นลับ, Example: เขาเชื่อว่ามีสิ่งลี้ลับบางอย่างที่บันดาลให้เขาได้รับโชคใหญ่ครั้งนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อนุกรมวิธานสัตว์[n. exp.] (anukrom withān sat) EN: taxonomy   FR: taxinomie animale [m] ; taxonomie animale [f]
เอร็ดอร่อย[adj.] (aret-arøi) EN: delicious ; tasty ; nice to eat ; zestful ; yummy ; delectable   FR: délicieux ; savoureux ; succulent
อริ[n.] (ari) EN: foe ; enemy   FR: ennemi [m]
อร่อยจัง[X] (arøi jang) EN: very good ; delicious ; yummy   FR: très bon ; délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant ; alléchant
อารมณ์ขุ่นมัว[adj.] (ārom khunmūa) EN: in a gloomy mood ; with a heavy heart   FR: maussade
ใบดำ[n.] (baidam) EN: black marker (which indicate that person must not enroll an army)   
บ้าโกหก[adj.] (bā kōhok) FR: mythomane
บ้านของฉัน[n. exp.] (bān khøng chan) EN: my house   FR: ma maison
ฉันเอง[X] (chan ēng) EN: myself   FR: moi-même ; personnellement

CMU English Pronouncing Dictionary
MY M AY1
MYTH M IH1 TH
MYER M AY1 ER0
MYRE M AY1 R
MYLA M AY1 L AH0
MYNA M AY1 N AH0
MYRA M AY1 R AH0
MYLES M AY1 L Z
MYLER M AY1 L ER0
MYATT M AY1 AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
my (j) mˈaɪ (m ai1)
Myra (n) mˈaɪərə (m ai1 @ r @)
myna (n) mˈaɪnə (m ai1 n @)
myth (n) mˈɪθ (m i1 th)
mynah (n) mˈaɪnə (m ai1 n @)
mynas (n) mˈaɪnəz (m ai1 n @ z)
myrrh (n) mˈɜːʳr (m @@1 r)
myths (n) mˈɪθs (m i1 th s)
mynahs (n) mˈaɪnəz (m ai1 n @ z)
myopia (n) mˈaɪˈoupɪəʳ (m ai1 ou1 p i@)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
神秘[shén mì, ㄕㄣˊ ㄇㄧˋ, / ] mysterious; mystery, #2,799 [Add to Longdo]
心肌[xīn jī, ㄒㄧㄣ ㄐㄧ, ] myocardium (muscles of the heart), #6,315 [Add to Longdo]
缅甸[Miǎn diàn, ㄇㄧㄢˇ ㄉㄧㄢˋ, / ] Myanmar (or Burma), #9,659 [Add to Longdo]
[áo, ㄠˊ, / ] mythological sea turtle, #9,723 [Add to Longdo]
小女[xiǎo nǚ, ㄒㄧㄠˇ ㄋㄩˇ, ] my daughter (humble), #14,375 [Add to Longdo]
[, ㄅㄧˋ, ] my (polite); poor; ruined; shabby; worn out; defeated, #15,460 [Add to Longdo]
五花八门[wǔ huā bā mén, ㄨˇ ㄏㄨㄚ ㄅㄚ ㄇㄣˊ, / ] myriad; all kinds of; all sorts of, #20,312 [Add to Longdo]
心肌梗塞[xīn jī gěng sāi, ㄒㄧㄣ ㄐㄧ ㄍㄥˇ ㄙㄞ, ] myocardial infarction; heart attack, #21,636 [Add to Longdo]
心肌梗塞[xīn jī gěng sè, ㄒㄧㄣ ㄐㄧ ㄍㄥˇ ㄙㄜˋ, ] myocardial infarction; heart attack, #21,636 [Add to Longdo]
[, ㄗㄜˊ, / ] mysterious, #32,005 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
meine Empfehlungmy best compliments [Add to Longdo]
Myrrhe {f}; Myrre {f}myrrh [Add to Longdo]
mysteriöses behaartes "Monster" Nordamerikasbigfoot, sasquatch [Add to Longdo]
Mykorrhiza {f}Mycorrhiza [Add to Longdo]
Mykobakterie {f} [biol.]mycobacterium [Add to Longdo]
Myosin {n} [biochem.]myosin [Add to Longdo]
Myriade {f}; Unzahl {f} | Myriaden {pl}; Unzahl {f}myriad | myriads [Add to Longdo]
Myrthe {f}; Myrte {f} | Myrthen {pl}myrtle | myrtles [Add to Longdo]
Myrtenkranz {m}myrtle wreath [Add to Longdo]
Mysophobie {f}; Angst vor Schmutz oder Ansteckungmysophobia [Add to Longdo]
Mysterienspiel {n}mystery play [Add to Longdo]
Mysterium {n}; Rätsel {n} | Mysterien {pl}mystery | mysteries [Add to Longdo]
Mystifikation {f}shrouding in mystery [Add to Longdo]
Mystik {f}; Mystizismus {m}mysticism [Add to Longdo]
Mystiker {m}; Mystikerin {f}mystic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
胭脂魚[イェンツーユイ, ientsu-yui] (n) (uk) Chinese high fin banded shark (Myxocyprinus asiaticus) (chi [Add to Longdo]
鵷鶵[えんすう, ensuu] (n) (obsc) mythical Chinese bird [Add to Longdo]
鼯鼠[ももんが;ももんがあ;モモンガ, momonga ; momongaa ; momonga] (n) (uk) small Eurasian flying squirrel (Pteromys momonga) [Add to Longdo]
ALS[エーエルエス, e-eruesu] (n) (abbr) amyotrophic lateral sclerosis; ALS [Add to Longdo]
LANエミュレーション[ランエミュレーション, ran'emyure-shon] (n) {comp} LAN emulation [Add to Longdo]
METI[メティ, metei] (n) Ministry of Economy, Trade and Industry; METI [Add to Longdo]
NIMBY[ニンビー, ninbi-] (n) NIMBY (not in my back yard); Nimby [Add to Longdo]
UMA[ユーマ, yu-ma] (n) (abbr) (See 未確認生物) unidentified mysterious animal [Add to Longdo]
VRE[ブイアールイー, buia-rui-] (n) (See バンコマイシン耐性腸球菌) vancomycin-resistant enterococcus; VRE [Add to Longdo]
hoge[ほげ, hoge] (n) {comp} foobar-style name for a dummy variable [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
LANエミュレーション[LAN えみゅれーしょん, LAN emyure-shon] LAN emulation [Add to Longdo]
エミュレーション[えみゅれーしょん, emyure-shon] emulation (vs) [Add to Longdo]
エミュレータ[えみゅれーた, emyure-ta] emulator [Add to Longdo]
エミュレート[えみゅれーと, emyure-to] emulate (vs) [Add to Longdo]
コミュニケーション[こみゅにけーしょん, komyunike-shon] communication [Add to Longdo]
コミュニケーションシステム[こみゅにけーしょんしすてむ, komyunike-shonshisutemu] communication system [Add to Longdo]
コミュニケーション理論[コミュニケーションりろん, komyunike-shon riron] communication theory [Add to Longdo]
コンピュータミュージック[こんぴゅーたみゅーじっく, konpyu-tamyu-jikku] computer-music [Add to Longdo]
サーキットエミュレーション[さーきっとえみゅれーしょん, sa-kittoemyure-shon] circuit emulation [Add to Longdo]
サーキットエミュレーションサービス[さーきっとえみゅれーしょんさーびす, sa-kittoemyure-shonsa-bisu] circuit emulation service [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[みょう, myou] SONDERBAR, SELTSAM, GEHEIMNISVOLL, GESCHICKT [Add to Longdo]
妙手[みょうしゅ, myoushu] Virtuose, -Meister [Add to Longdo]
妙技[みょうぎ, myougi] aussergewoehnliche_Geschicklichkeit [Add to Longdo]
妙案[みょうあん, myouan] ausgezeichnete_Idee [Add to Longdo]
明後日[みょうごにち, myougonichi] uebermorgen [Add to Longdo]
明星[みょうじょう, myoujou] Venus, Morgenstern [Add to Longdo]
神秘[しんぴ, shinpi] Mysterium, goettliches_Geheimnis [Add to Longdo]
神話[しんわ, shinwa] Mythos, Goettersage [Add to Longdo]
[みゃく, myaku] PULS, VENE, ADER, LAGER [Add to Longdo]
脈拍[みゃくはく, myakuhaku] Pulsschlag [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 My \My\ (m[imac]), a. & poss. pron. [OE. mi, fr. min. See
   {Mine}, and cf., for loss of n, {A}, a., {An}, a.]
   Of or belonging to me; -- used always attributively; as, my
   body; my book; -- mine is used in the predicate; as, the book
   is mine. See {Mine}.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top