ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

monti

M AA1 N T IY0   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -monti-, *monti*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
monticule(มอน'ทะคูล) n. ภูเขาเล็ก ๆ
amontillado(อะมินทะเล' โด) ต้นเชอรี่สเปนที่แห้ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Monticello is booked.- มอนติเซลโล ถูกจองแล้ว. National Treasure: Book of Secrets (2007)
Monticello?เรื่องมอนติเชลโล New Car Smell (2012)
You ever been there? Monticello?นายเคยไปไหม มอนติเชลโลน่ะ New Car Smell (2012)
He's never heard of Monticello.เขาไม่เคยได้ยินคำว่ามอนติเชลโลด้วยซ้ำ New Car Smell (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เนิน[n.] (noēn) EN: hill ; mound ; knoll ; rise ; eight ; eminence   FR: colline [f] ; monticule [m] ; butte [f] ; élévation [f] ; tumulus [m] ; tertre [m] ; remblai [m] ; monceau [m]
นกกระเบื้องคอขาว[n. exp.] (nok krabeūang khø khāo) EN: White-throated Rock-Thrush   FR: Monticole à gorge blanche ; Merle à gorge blanche [m]
นกกระเบื้องผา[n. exp.] (nok krabeūang phā) EN: Blue Rock-Trush   FR: Monticole merle-bleu [m] ; Merle bleu [m] ; Monticole bleu ; Merle de roche bleu [m] ; Pétrocincle bleu [m] ; Merle solitaire [m]
นกกระเบื้องท้องแดง[n. exp.] (nok krabeūang thøng daēng) EN: Chestnut-bellied Rock-Thrush   FR: Monticole à ventre marron ; Merle à ventre marron [m] ; Merle de roche à ventre marron [m] ; Monticole à ventre roux
แส [n.] (saē) EN: Jacquemontia   

CMU English Pronouncing Dictionary
MONTI    M AA1 N T IY0
MONTIE    M AA1 N T IY0
MONTIEL    M OW0 N T IY0 EH1 L
MONTIEN    M AA2 N T IY1 EH0 N
MONTIJO    M OW0 N T IY1 Y OW0
MONTINI    M OW0 N T IY1 N IY0
MONTIETH    M AA1 N T IY0 AH0 TH
MONTICELLO    M AA2 N T AH0 S EH1 L OW0
MONTICCIOLO    M AA0 N T IY2 CH IY0 OW1 L OW0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Montierer {m}; Montiererin {f}assembly worker [Add to Longdo]
montierbarmountable [Add to Longdo]
montierento assemble; to fit; to install; to mount; to erect [Add to Longdo]
montiert; befestigt {adj} | rückseitig montiert; innen befestigt | vorderseitig montiert; außen befestigtmounted | back-mounted | front-mounted [Add to Longdo]
montierter Mikrobausteinmicro assembly [Add to Longdo]
Montiereisen {n}tyre lever [Add to Longdo]
Montiereisen {n} (Reifen)lever (tyre) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
磯鵯[いそひよどり;イソヒヨドリ, isohiyodori ; isohiyodori] (n) (uk) blue rock-thrush (Monticola solitarius) [Add to Longdo]
花鶏;獦子鳥(oK)[あとり;アトリ, atori ; atori] (n) (uk) brambling (bird) (Fringilla montifringilla) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top