Search result for

mondes

(435 entries)
(0.2339 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mondes-, *mondes*, monde
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mondes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mondes*)
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
mondo (adj adv ) adjective great or huge extremely unconventional or bizarre adverb very; exceedingly; extremely

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
almond    [ADJ] ที่ทำจากอัลมอนด์
almond    [ADJ] ที่มีสีน้ำตาลอ่อน
almond    [N] เมล็ดอัลมอนด์, See also: เมล็ดพืชชนิดหนึ่งคล้ายเมล็ดถั่ว กินได้
almond    [N] สีน้ำตาลอ่อน, See also: สีของเปลือกอัลมอนต์
almond    [N] อัลมอนด์
Monday    [N] วันจันทร์
diamond    [N] เพชร, Syn. brilliant, solitaire
diamond    [N] ไพ่รูปข้าวหลามตัด
diamond    [N] รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน, Syn. lozenge, rhombus, quadrilateral
diamond    [N] สนามเบสบอล, Syn. lot, ballpark, orchard
beau monde    [N] สังคมชั้นสูง, See also: สังคมคนร่ำรวย, Syn. high society, Ant. lower class
Whitmonday    [N] วันอาทิตย์ที่7หลังวันอีสเตอร์, See also: เป็นวันหยุดอย่างเป็นทางการของอังกฤษ ไอร์แลนด์ และเวลส์
almond-eyed    [ADJ] มีนัยน์ตาเรียวยาว
almond rocks    [SL] ถุงเท้า
diamond geezer    [SL] คนที่เชื่อใจได้
diamond jubilee    [N] การฉลองครบรอบ 60 ปี (บางครั้ง 75 ปี), Syn. diamond anniversary, anniversary
diamond wedding    [N] การฉลองครบรอบ 60 ปี (บางครั้ง 75 ปี), Syn. diamond anniversary, anniversary

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
black diamondเพชรดำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
diamondเพชร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
diamond postureขัดสมาธิเพชร, วัชราสน์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
diamond throneวัชรอาสน์, โพธิบัลลังก์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
industrial diamondเพชรอุตสาหกรรม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diamond cuttersช่างเจียระไนเพชร [TU Subject Heading]
Diamond cutting industryอุตสาหกรรมเจียระไนเพชร [TU Subject Heading]
Diamond smugglingการลักลอบเพชรหนีศุลกากร [TU Subject Heading]
Diamondsเพชร [TU Subject Heading]
Dimond industry and tradeอุตสาหกรรมเพชร [TU Subject Heading]
Diamond เพชร
แหล่ง - พบที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต ปนอยู่กับแร่ดีบุกในลานแร่ดีบุก ประโยชน์ - เป็นรัตนชาติสูงค่าอันดับหนึ่ง นอกจากนี้ใช้เป็นผงขัดในการเจียระไนเพชรพลอยต่าง ๆ ตลอดจนใช้ในการตัดกระจกและวัตถุอื่น ๆ เพชรดำ ใช้ฝังในเหล็กใช้เป็นหัวเจาะหินแข็ง ๆ หรือวัตถุที่แข็ง ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Almond Oilน้ำมันอัลมอนด์ [การแพทย์]
Almondsถั่วอัลมอนด์ [การแพทย์]
diamondเพชร, แร่ชนิดหนึ่ง เป็นผลึกของธาตุคาร์บอนรูปหนึ่ง มีความแข็งมากที่สุดคือ 10 เป็นแร่หายาก ความถ่วงจำเพาะประมาณ 3.51 ปกติไม่มีสี แต่อาจมีสี เช่น เหลือง น้ำเงินดำ เป็นรัตนชาติที่มีราคาสูง ใช้เป็นผงขัดในการเจียระไน เพชร พลอย และใช้ตัดกระจก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Graft, Diamond Inlayกระดูกปลูกชนิดฝังรูปข้าวหลามตัด [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
almond(อา' เมินดฺ, แอม' เมินดฺ) n. เมล็ดพืชคล้ายถั่วลิสง, เมล็ดอามันด์, เมล็ด'เฮ่งยิ้ง' ของพืชชนิดหนึ่งในประเทศจีน
almond-eyed(อา' เมินไอดฺ, แอม' เมินไอดฺ) adj. มีนัยน์ตาเรียวยาว
black mondayn. วันจันทร์ในเทศกาล Easter
diamond(ได'อะเมินดฺ) n. เพชร,รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน,รูปข้าวหลามตัด
dimond jubileeการฉองครบรอบ 75 ปี
garamondn. แบบพิมพ์ชนิดหนึ่ง
grand monde(กรานมอนด') fr. โลกแห่งแฟชั่น,สังคมที่ดีที่สุด,สัมคมชั้นสูง
haut monde(โอมอนดฺ) fr. สังคมชั้นสูง
indian almondต้นใบหูกวาง
monday(มัน'เด) n. วันจันทร์
whitmonday(วิท'มัน'ดี) n. วันจันทร์หลังวันWhitsunday

English-Thai: Nontri Dictionary
almond(n) เมล็ดอัลมอนด์
BEAU beau monde(n) สังคมชั้นสูง
diamond(n) เพชร,แหวนเพชร,รูปข้าวหลามตัด,รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
Monday(n) วันจันทร์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Monday?จันทร์นี้? The Dig (2011)
Raymond!RaymondMerci la vie (1991)
Moon.MondShip Happens (1995)
- Desmond.- DesmondThe End (2010)
Hammond?HammondThe Beach (Buggy) Boys - Part 2 (2016)
-Where a million diamonds -Shineที่ไหนล้านเพชร เปล่งปลั่ง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
We dig uр diamonds by the sсoreเราขุดเพชรโดยคะแนน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The stars were shining like diamonds... high above the roofs of that sleepy old town.ถูกดาวส่องแสงเหมือนเพชรสูง ด้านบนหลังคาของเมืองเก่าที่ ง่วงนอน Pinocchio (1940)
A watch of gold with a diamond chainนาฬิกาทองพร้อมสร้อยเพชร Pinocchio (1940)
- A watch of gold with a diamond chain - There he goes. - Oh, what'll I do?ที่นั่นเขาได้ไป โอ้สิ่งที่ฉันจะทำ อย่างไร Pinocchio (1940)
A watch of gold with a diamond chainนาฬิกาทองพร้อมสร้อยเพชร Pinocchio (1940)
- Monday night?- คืนวันจันทร์? 12 Angry Men (1957)
Monday night?คืนวันจันทร์? 12 Angry Men (1957)
Monday night...คืนวันจันทร์ ... 12 Angry Men (1957)
Sam Richmond.แซม ริชม่อน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Some spy says he gets his hoggins every Monday, regular as dick, along with the 18d funeral policy.มันเป็นสิ่งที่บางนักสืบกล่าวว่า เขาได้รับกามกิจของเขาทุกวัน จันทร์ ปกติเช่นดิ๊ก How I Won the War (1967)
Then the insurance will not call on a Monday for his hoggins.โทรในวันจันทร์สำหรับกามกิจ ของเขา How I Won the War (1967)
Lucy in the sky with diamondsลูซี่ในท้องฟ้าด้วยเพชร Yellow Submarine (1968)
Lucy in the sky with diamondsลูซี่ในท้องฟ้าด้วยเพชร Yellow Submarine (1968)
Lucy in the sky with diamondsลูซี่ในท้องฟ้าด้วยเพชร Yellow Submarine (1968)
Lucy in the sky with diamondsลูซี่ในท้องฟ้าด้วยเพชร Yellow Submarine (1968)
Lucy in the sky with diamondsลูซี่ในท้องฟ้าด้วยเพชร Yellow Submarine (1968)
Lucy in the sky with diamondsลูซี่ในท้องฟ้าด้วยเพชร Yellow Submarine (1968)
Lucy in the sky with diamondsลูซี่ในท้องฟ้าด้วยเพชร Yellow Submarine (1968)
Lucy in the sky with diamondsลูซี่ในท้องฟ้าด้วยเพชร Yellow Submarine (1968)
Lucy in the sky with diamondsลูซี่ในท้องฟ้าด้วยเพชร Yellow Submarine (1968)
Monday, Tuesday, Thursday, Wednesday, Friday, Sunday, Saturday.Monday, Tuesday, Thursday, Wednesday, Friday, Sunday, Saturday. The Godfather (1972)
I couldn't possibly fit him in until Monday, sir. I'm booked solid.วันจันทร์ถึงจะมีคิวให้ ผมไม่ว่างเลย Blazing Saddles (1974)
Monday. Splendid.วันจันทร์ วิเศษ Blazing Saddles (1974)
When you find a diamond that doesn't belong to anyone, it's yours.เมื่อเธอเจอเพชรที่ไม่ได้เป็นของใคร มันก็ต้องเป็นของเธอ The Little Prince (1974)
Monday to Thursday, 8:40, 1: 15, 5:45 and 6:00 p.m.วันจันทร์ถึงพฤหัสบดี 8.4013.1517.45 เเละ 18.00 น. Jaws (1975)
Monday!วันจันทร์! Jaws (1975)
They said he'd be back by Monday, and they don't know anything about her there.จะกลับมาวันจันทร์, และ พวกเขาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเธอที่นั่น. Suspiria (1977)
Hell, we buried him on Monday and look what they did to him.นรกชัดๆ เราเพิ่งจะฝังเขาไปเมื่อวันจันทร์ แล้วดูที่มันทำกับเขาสิ Phantasm (1979)
We got two honkies out there dressed like Hasidic diamond merchants.มีพวกเราสองคนแต่งกายเช่นพ่อค้าเพชรแฮซิดิค The Blues Brothers (1980)
A diamond car with the platinum wheelsรถยนต์ประดับเพชรกับล้อทองคำขาว The Blues Brothers (1980)
Monda.มอนดา Gandhi (1982)
The diamond, Lao.เพชรลาว Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
The deal was for the diamond.ข้อตกลงที่เป็นเพชร Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
And now, you give me the diamond.และตอนนี้คุณให้ฉันเพชร Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Where's the diamond?ที่เป็นเพชรหรือไม่ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
The legend says when the rocks are brought together, the diamonds inside them will glow.ตำนานกล่าวว่า เมื่อหินจะถูกนำมารวมกัน เพชรภายในพวกเขาจะเรืองแสง Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Diamonds?เพชร? Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Diamonds.เพชร Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
- Diamonds!- เพชร! Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Diamonds.เพชร Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Monday and Tuesday don't smell at all ...because Cream of Wheat is instant.วันจันทร์กับอังคารไม่มีกลิ่นเลย เพราะครีมข้าวสาลีเป็นแบบสำเร็จรูป *batteries not included (1987)
Ping-Pong in the west arcade, softball in the east diamond.ปิงปองอยู่ตึกด้านตะวันตก ซอฟบอลอยู่ด้านตะวันออก Dirty Dancing (1987)
This month, women are stuffing diamonds in my pockets.เดือนนี้ มีผู้หญิงเอาเพชรมาหย่อน ลงกระเป๋าให้ Dirty Dancing (1987)
-Monday, we'll work together.-วันจันทร์นะ.. เราจะได้ร่วมงานกัน Mannequin (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mondA burglar made away with my wife's diamond ring.
mondAny day will do except Monday.
mondCoal is chemically allied to diamonds.
mondCome on Monday afternoon, if possible.
mondCulture Day falls on Monday this year.
mondDiamond cuts diamond.
mondDiamond is essentially hard.
mondDiamonds are a girl's best friends.
mondEvery Monday Mrs. Evans washed all the family's clothes in the tin bath.
mondHand in your homework by next Monday.
mondHe is always at home on Mondays.
mondHe'll be back by Monday morning at the latest.
mondHe often cuts classes on Monday and Saturday.
mondHe proposed that another meeting be held next Monday.
mondHe ran away with the diamond.
mondHe suggested that the meeting be put off till Monday.
mondHe used to come here on Mondays.
mondHe went to New York on Monday.
mondHe will be back by Monday at the latest.
mondHe works from Monday to Friday.
mondHis plan was to start on Monday.
mondHow many classes do you have on Monday?
mondHow many classes do you have on Mondays?
mondI always feel blue on Mondays.
mondI except that I will see him on Monday.
mondI expect to be back next Monday.
mondI have difficulty understanding abstract modern art, especially Mondrian.
mondI have done all my homework and now I am completely free until Monday.
mondI hope you will return it by Monday.
mondI'll be here by Monday.
mondI'll let have it back next Monday without fail.
mondI'm afraid we can't go on Monday.
mondI'm not wearing a diamond ring, but I'm happy.
mondI move that the witness be summoned on Monday.
mondIn Germany today, antiviolence rallies took place in several cities, including one near Hamburg where three Turks were killed in an arson attack on Monday.
mondI owe Mary some money and must pay her back by next Monday.
mondI should finish my homework at least by Monday.
mondIs the staff meeting held on Monday?
mondIs this diamond real?
mondI study English on Monday and Friday.
mondIt has been raining since last Monday.
mondIt is important for everything to be ready by Monday.
mondIt is Monday today.
mondIt seems that the diamond is real.
mondIt's Monday.
mondIt snowed from Monday to Friday.
mondI understand the museum is closed on Mondays.
mondI went fishing last Monday.
mondI will be here from Monday to Thursday.
mondI will come on Monday unless you write to the contrary.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โคตรเพชร [N] grand diamond, See also: great diamond, Example: ในงานวันนี้ ผมได้ชมความงามของโคตรเพชร นับว่าคุ้มจริงๆ, Count unit: เม็ด, กะรัต, Thai definition: เพชรที่ใหญ่ที่สุด
เพชร [N] diamond, Syn. เพชรพลอย, Example: ฉันชอบเพชรรูปหยดน้ำ มันดูมีเสน่ห์ดี, Count unit: เม็ด, กะรัต, Thai definition: ชื่อแก้วที่แข็งที่สุด และมีน้ำแวววาวมากกว่าพลอยอื่นๆ ใช้ทำเครื่องประดับ หรือใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม
ข้าวหลามตัด    [N] diamond-shape quadrangle, Syn. สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด, Example: ว่าวอีลุ้มเป็นรูปข้าวหลามตัดกำลังลอยลมอยู่ต่ำๆ, Thai definition: สี่เหลี่ยมด้านขนาน มีมุมป้าน 2 มุม มุมแหลม 2 มุม
ปักเป้า    [N] diamond-shaped kite, See also: female kite, Syn. อีเป้า, Example: ทางสมาคมว่าวไทยจะจัดให้มีการแข่งขันการเล่นว่าว โดยมีการเล่นปักเป้ารวมอยู่ในนั้นด้วย, Thai definition: ชื่อว่าวชนิดหนึ่งมีหางยาว คู่กับว่าวจุฬา
พัชร    [N] diamond, Syn. เพชร, Example: นางมีค่ากับข้ายิ่งกว่าพัชรใดๆ ในโลกเสียอีก, Thai definition: เพชร
พิเชียร    [N] diamond, Syn. เพชร, Thai definition: ชื่อแก้วที่แข็งที่สุด และมีน้ำแวววาวมากกว่าพลอยอื่นๆ ใช้ทำเครื่องประดับ
เพชรซีก [N] bort, See also: cut diamond, Example: เมื่อเข้าใกล้จึงเห็นว่าเป็นอักษรตัวแอลโรยเพชรซีกเล็กๆ แทบมองไม่เห็น, Thai definition: เพชรที่เจียระไนแล้วไม่แพรวพราวงามเท่าเพชรลูก มักได้จากส่วนที่ตัดออกในการตัดแต่งเจียระไนเพชรลูก
เพชรน้ำหนึ่ง [N] diamond of the first water, Example: นโยบายของเราจะคัดเฉพาะเพชรน้ำหนึ่งมาใช้ในงานนี้เท่านั้น, Count unit: เม็ด, กะรัต, Thai definition: เพชรที่มีน้ำแวววาวดีเยี่ยม
เพชรลูก [N] brilliant diamond, See also: cut diamond, Example: เธอกรายนิ้วซึ่งมีเพชรลูกส่องประกายวูบวาบแสบตาประดับอยู่, Count unit: เม็ด, Thai definition: เพชรที่เจียระไนให้มีเหลี่ยมมุมลักษณะต่างๆ
วิเชียร    [N] diamond, Syn. เพชร, Count unit: เม็ด, กะรัต
อีเป้า    [N] diamond-shaped kite, Syn. ปักเป้า, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อว่าวชนิดหนึ่งมีหางยาว
รัตนากร    [N] gems, See also: diamonds, jewels, crystals, Syn. เพชรพลอย
มณีรัตน์    [N] gem, See also: jewel, diamond, precious stone, Syn. แก้วมณ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เพชรน้ำหนึ่ง [N] diamond of the first water, Example: นักธุรกิจเห็นว่ากิจการของเขาเป็นเพชรน้ำหนึ่งของวงการอุตสาหกรรมทอผ้า, Thai definition: สิ่งที่ดีเป็นพิเศษยอดเยี่ยม
กากเพชร    [N] Carborundum, See also: diamond chip, diamond dust, Example: กากเพชรส่งแสงระยิบ, Thai definition: ผงแวววาวคล้ายกระจกสำหรับโรยแต่งเครื่องประดับเป็นต้น
จันทร์    [N] Monday, See also: following Sunday, Syn. วันจันทร์, Example: จันทร์หน้าพวกเราต้องไปสัมมนาที่ระยอง, Thai definition: ชื่อวันที่ 2 แห่งสัปดาห์
เจียระไน [V] cut (gemstones, diamonds), See also: polish, Syn. แต่ง, เกลา, แปลง, ดัดแปลง, ตบแต่ง, Example: เพชรทุกเม็ดในร้านนี้เจียระไนอย่างประณีต, Thai definition: ทำเพชรพลอยหรือแก้วให้เป็นเหลี่ยมหรือรูปตามต้องการแล้วขัดเงา
หูกวาง    [N] Indian almond, See also: Malabar almond, Syn. ต้นหูกวาง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Terminalia catappa Linn. ในวงศ์ Combretaceae ใบใหญ่ แตกกิ่งเป็นชั้นๆ
สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด    [N] trapezoid, See also: diamond (shape), Example: รูปร่างของว่าวอีลุ้มเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด, Thai definition: สี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้านทั้ง 4 เท่ากัน มีมุมป้าน 2 มุม มุมแหลม 2 มุม
สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด    [N] trapezoid, See also: diamond (shape), Example: รูปร่างของว่าวอีลุ้มเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด, Thai definition: สี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้านทั้ง 4 เท่ากัน มีมุมป้าน 2 มุม มุมแหลม 2 มุม
กุดั่น    [N] filigree jewelry decorated with fake diamonds, See also: gold jewelry inlaid with jewels and glass beads, Syn. ทองแกมแก้ว, Thai definition: เครื่องประดับเพชรพลอยหรือกระจก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: territory ; area ; sphere ; region ; field ; domain ; region ; world   FR: domaine [m] ; sphère [f] ; champ [m] ; monde [m]
อาณาจักรศิลป[n. exp.] (ānājak sinlapa) EN: world of art   FR: monde des arts [m]
อัลมอนด์ [n.] (anmøn) EN: almond   FR: amande [f]
บันลือโลก[adj.] (banleū lōk) EN: well-known throughout the world   FR: connu dans le monde entier ; de réputation mondiale
ชาวโลก[n.] (chāo lōk) EN: citizen of the world ; people of the earth   FR: citoyen du monde [m] ; citoyenne du monde [f] ; terrien [m] ; terrienne [f]
ดีที่สุดในโลก[X] (dī thīsut nai lōk) FR: le meilleur du monde
เดินทางรอบโลก[v. exp.] (doēnthāng røp lōk) FR: faire le tour du monde
ฟุตบอลโลก[n. exp.] (futbøn lōk) EN: FIFA World Cup ; Soccer World Cup   FR: Coupe du monde (de football) [f]
ฟุตบอลโลกหญิง[n. exp.] (futbøn lōk ying) FR: Coupe du monde de football féminin [f]
หูกวาง[n.] (hūkwāng) EN: Indian almond ; Bengal almond ; Olive-bark tree ; Sea almond ; Singapore almond ; Tropical almond ; Umbrella tree   
อีเป้า[n.] (īpao) EN: diamond-shaped kite ; female kite   FR: cerf-volant à longue queue [m]
จักรวาล[n.] (jakkrawān) EN: universe ; cosmos   FR: univers [m] ; cosmos [m] ; monde [m]
จันทร์[n.] (jan) EN: Monday   FR: lundi [m]
เจียระไน[v.] (jīaranai) EN: cut (gemstones, diamonds) ; polish ; cut and polish   FR: tailler ; façonner
กากเพชร [n. exp.] (kāk phet) EN: diamond dust   
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก[n. exp.] (kān feūntūa khøng sētthakit lōk) FR: reprise économique mondiale [f]
การค้าของโลก[n. exp.] (kānkhā khøng lōk) EN: world trade   FR: commerce mondial [m]
การเพิ่มขึ้นของประชากรโลก[n. exp.] (kān phoēmkheun khøng prachākøn lōk) FR: augmentation de la population mondiale [f]
ข่าวรอบโลก[n. exp.] (khāo røp lōk) EN: world news   FR: tour du monde de l'actualité [m] ; nouvelles du monde [fpl]
ขยะ[n.] (khaya) EN: garbage ; refuse ; rubbish ; waste ; litter ; trash   FR: ordures (ménagères) [fpl] ; déchet [m] ; détritus [m] ; immondices [fpl]
คลอดลูก[v. exp.] (khløt lūk) EN: have a baby ; give birth   FR: donner naissance (à) ; accoucher ; mettre au monde ; enfanter ; avoir un enfant
ของโลก[adj.] (khøng lōk) EN: worldly   FR: du monde ; mondial ; terrestre
คนเยอะแยะ[n. exp.] (khon yoeyae) EN: lots of people   FR: beaucoup de monde
ใคร ๆ[pr.] (khrai-khrai) EN: anybody ; anyone ; everybody   FR: tout le monde
เกิด[v.] (koēt) EN: be born   FR: naître ; venir au monde ; voir le jour
กระบองเพชร[n. exp.] (krabøngphet) EN: club studded with diamonds usually having miraculous power   
เลอะ[adj.] (loe) EN: dirty ; soiled ; unclean ; filthy ; stained ; foul ; grubby ; mucky ; foul   FR: malpropre ; crasseux ; sale ; taché ; souillé ; boueux ; immonde
โลก[n.] (lōk) EN: world ; Earth ; globe   FR: monde [m] ; Terre [f]
โลกมนุษย์[n. exp.] (lōk manut) FR: monde des Hommes [m] ; monde des humains [m]
โลกมุสลิม[n. exp.] (lōk Mutsalim) FR: monde musulman [m]
โลกเสมือนจริง[n. exp.] (lōk sameūoen jing ) EN: virtual world   FR: monde virtuel [m]
โลกที่สาม [n. prop.] (Lōk Thī Sām) EN: Third World Countries ; Third World   FR: Tiers Monde [m] ; tiers monde [m]
โลกยุคใหม่[n. exp.] (lōk yuk mai) FR: monde moderne [m]
แมววิเชียรมาศ [n. exp.] (maēo wichīen māt) EN: Siamese cat ; Moon Diamond   FR: siamois [m] ; chat siamois [m]
เมล็ดอัลมอนด์ [n. exp.] (malet anmøn) EN: almond   FR: amande [f]
มีคนอยู่มาก[xp] (mī khon yū māk) FR: il y a beaucoup de monde
มณฑป[n.] (mondop) EN: square hall with a pyramidal roof ; mandapa ; mondop   FR: dôme [m] ; pavillon à toiture pyramidale [m]
มูลฝอย[n.] (mūnføi) EN: waste ; rubbish ; garbage ; trash ; refuse ; corpse ; remains ; dung ; droppings   FR: déchet [m] ; ordures (ménagères) [fpl] ; immondices [fpl] ; détritus [m]
ในโลกของ ...[n. exp.] (nai lōk khøng ...) EN: in the world of ...   FR: dans le monde de ... ; dans le monde des ...
ในโลกของศิลปะ[n. exp.] (nai lōk khøng sinlapa) EN: in the world of arts   FR: dans le monde de l'art ; dans le monde des arts
นักเทนนิสสาวมือ1ของโลก[n. exp.] (nak thēnnit sāo meū neung khøng lōk) FR: première joueuse de tennis au monde [f]
นางสาวโลก[n. exp.] (nāngsāo Lōk) EN: Miss World   FR: miss Monde [f]
หนังสือแผนที่โลก[n. exp.] (nangseū phaēnthī lōk) FR: atlas du monde [m]
ออกลูก[n. exp.] (øklūk) EN: give birth (to) ; have a baby ; deliver   FR: accoucher ; donner naissance (à) ; enfanter ; mettre au monde ; mettre bas ; agneler (brebis)
องค์การการค้าโลก[org.] (Ongkān Kānkhā Lōk) EN: World Trade Organization (WTO)   FR: Organisation mondiale du commerce (OMC)
ปัญหาโลก[n. exp.] (panhā lōk) EN: worlwide problem   FR: problème mondial [m] ; question planétaire [f]]
ปรโลก[n.] (paralōk = pøralōk) EN: next world ; hereafter ; next life ; afterworld ; another world   FR: autre monde [m]
ปริมาณการค้าของโลก[n. exp.] (parimān kānkhā khøng lōk) EN: world trade volume   FR: volume du commerce mondial [m]
แผนที่โลก[n. exp.] (phaēnthī lōk) FR: carte du monde [f] ; planisphère [m]
เพชร [n.] (phet) EN: diamond ; gem ; precious stone   FR: diamant [m] ; pierre précieuse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MONDS    M AA1 N D Z
MONDE    M AA1 N D
EMOND    EH1 M AH0 N D
MONDA    M AA1 N D AH0
MONDO    M AA1 N D OW0
MONDY    M AA1 N D IY0
LEMOND    L EH1 M AH0 N D
DYMOND    D AY1 M AH0 N D
EDMOND    EH1 D M AH0 N D
MONDOR    M AA1 N D ER0
IMONDI    IH2 M OW1 N D IY0
ESMOND    EH1 Z M AH0 N D
MONDRY    M AA1 N D R IY0
LAMOND    L AH0 M AA1 N D
MONDAY    M AH1 N D EY2
OSMOND    AA1 S M AH0 N D
DUMOND    D AH0 M AA1 N D
HEMOND    HH EH1 M AH0 N D
ALMOND    AA1 M AH0 N D
ARMOND    AA1 R M AH0 N D
AYMOND    EY1 M AH0 N D
MONDEO    M AA2 N D EY1 OW0
DEMOND    D AH0 M AA1 N D
ORMOND    AO1 R M AH0 N D
MONDEX    M AA1 N D EH0 K S
DIMOND    D AY1 M AH0 N D
MONDAY    M AH1 N D IY0
ORMONDE    AO1 R M AH0 N D
LEMMOND    L EH1 M AH0 N D
LAMMOND    L AE1 M AH0 N D
RAMONDA    R AH0 M AA1 N D AH0
MONDALE    M AA1 N D EY2 L
LEMONDS    L EH1 M AH0 N D Z
MONDAVI    M AA0 N D AA1 V IY0
HAYMOND    HH EY1 M AH0 N D
DESMOND    D EH1 Z M AH0 N D
DIAMOND    D AY1 M AH0 N D
ALLMOND    AH0 L M AA1 N D
WARMOND    W AO1 R M AH0 N D
MONDAYS    M AH1 N D EY2 Z
EDMONDA    EH2 D M AA1 N D AH0
EDMONDS    EH1 D M AH0 N D Z
GARMOND    G AA1 R M AH0 N D
GAUMOND    G OW0 M AA1 N D
GERMOND    G ER1 M AH0 N D
OSMONDS    AO1 Z M AH0 N D Z
RAIMOND    R EY1 M AH0 N D
MONDAYS    M AH1 N D IY0 Z
GUIMOND    G IH2 M AA1 N D
HAMMOND    HH AE1 M AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Monday    (n) (m uh1 n d ii)
almond    (n) (aa1 m @ n d)
Mondale    (n) (m o1 n d ei l)
Desmond    (n) (d e1 z m @ n d)
Mondays    (n) (m uh1 n d i z)
Raymond    (n) (r ei1 m @ n d)
almonds    (n) (aa1 m @ n d z)
diamond    (n) (d ai1 @ m @ n d)
Richmond    (n) (r i1 ch m @ n d)
diamonds    (n) (d ai1 @ m @ n d z)
Wymondham    (n) (w i1 m @ n d @ m)
demimonde    (n) (d e2 m i m oo1 n d)
almond-eyed    (j) - (aa2 m @ n d - ai1 d)
demimondaine    (n) (d e2 m i m oo n d ei1 n)
demimondaines    (n) (d e2 m i m oo n d ei1 n z)
Richmond upon Th    (n) -- (r i2 ch m @ n d - uh p o n - t e1 m z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
問題[もんだい, mondai] Thai: คำถาม ข้อสงสัย English: question
問題[もんだい, mondai] Thai: ปัญหาอุปสรรค English: problem
問答[もんどう, mondou] Thai: ถามตอบ English: questions and answers

German-Thai: Longdo Dictionary
Mond(n) |der, pl. Monde| พระจันทร์, ดวงจันทร์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bittermandel {f}bitter almond [Add to Longdo]
Brillantring {m}brilliant ring; diamond ring [Add to Longdo]
Diamant {m} | Diamanten {pl}diamond | diamonds [Add to Longdo]
Diamantarmband {n}diamond bracelet [Add to Longdo]
Diamantbohrer {m}diamond drill [Add to Longdo]
Diamantenscheibe {f}diamond wheel [Add to Longdo]
Diamantrahmen {m}diamond frame [Add to Longdo]
Diamantschleifen {n}diamond cutting [Add to Longdo]
Halbmond {m}half moon [Add to Longdo]
Halbmondkeil {m}woodruff key [Add to Longdo]
Halbmondring {m}circlip; snap ring [Add to Longdo]
Halbwelt {f}demimonde [Add to Longdo]
Herbstmond {m}harvest moon [Add to Longdo]
Hochzeit {f}; Vermählung {f} | Hochzeiten {pl}; Vermählungen {pl} | die Hochzeit {f} | diamantene Hochzeit {f}wedding | weddings | the nuptials | diamond wedding [Add to Longdo]
Innenfeld {n} (beim Baseball) [sport]diamond [Add to Longdo]
Karo {n}; Schellen {n} (im deutschen Blatt) (Farbe im Kartenspiel)diamonds [Add to Longdo]
Lebedame {f}demimondaine [Add to Longdo]
Mandel {f} [bot.]almond [Add to Longdo]
Mandelaugen {pl}almond eyes [Add to Longdo]
Mandelbaum {m} [bot.]almond (tree) [Add to Longdo]
Mond {m} | Monde {pl}moon | moons [Add to Longdo]
Mond...lunar [Add to Longdo]
Mondaufgang {m}moonrise [Add to Longdo]
Mondfähre {f}lunar module [Add to Longdo]
Mondfinsternis {f} | totale Mondfinsternislunar eclipse; eclipse of the moon | total eclipse of the moon [Add to Longdo]
Mondgestein {n}moon rocks [Add to Longdo]
Mondgöttin {f}moon goddess [Add to Longdo]
Mondlandung {f}lunar landing; moon landing [Add to Longdo]
Mondlicht {n}moonlight [Add to Longdo]
Mondnacht {f}moonlit night [Add to Longdo]
Mondphasen {pl}phases of the moon [Add to Longdo]
Mondschein {m}moonlight [Add to Longdo]
Mondsichel {f}; Halbmond {m} | Mondsicheln {pl}; Halbmonde {pl}crescent moon; crescent | crescents [Add to Longdo]
Mondspaziergang {m}moonwalk [Add to Longdo]
Mondstein {m}moonstone [Add to Longdo]
Mondstrahl {m}moonbeam [Add to Longdo]
Mondumlaufbahn {f}lunar orbit [Add to Longdo]
Monduntergang {m}moonset [Add to Longdo]
Neumond {m}new moon [Add to Longdo]
Raute {f}; Rhombus {m} | Rauten {pl}rhomb; lozenge; diamond | lozenges [Add to Longdo]
Rohdiamant {m}rough diamond; uncut diamond; dob [Add to Longdo]
Salzmandel {f}salted almond [Add to Longdo]
Spekulatius {m} [cook.]almond biscuit [Br.]; almond cookie [Am.] [Add to Longdo]
Trumpf {m} | Was ist Trumpf? | Karo ist Trumpf.trump; trumps | What's trumps? | Diamonds are trumps. [Add to Longdo]
Vollmond {m}full moon [Add to Longdo]
halbmondförmig {adj}crescent; crescent-shaped [Add to Longdo]
mandeläugig {adj}almond-eyed [Add to Longdo]
mandelförmig {adj}almond shaped [Add to Longdo]
mondförmigmoony [Add to Longdo]
mondhell {adj}moonlit [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
tout le monde(n) ทุกคน (ใช้กิริยารูปเอกพจน์เสมอ, monde เป็นคำนามเพศชาย) เช่น (1) Tout le monde aime mon amie. ทุกคนชอบเพื่อนผู้หญิงของฉัน (2) Bonjour, tout le monde! สวัสดีจ้าทุกคน
monde(n) |m| โลก เช่น dans le monde, au monde แปลเหมือนกัน คือ ในโลก, บนโลก

Japanese-English: EDICT Dictionary
2000年問題[にせんねんもんだい, nisennenmondai] (n) Y2K bug; year 2000 problem [Add to Longdo]
2000年問題対応[にせんねんもんだいたいおう, nisennenmondaitaiou] (exp) (See 2000年対応・にせんねんたいおう) Y2K compliant [Add to Longdo]
2000年問題対策済み[にせんねんもんだいたいさくずみ, nisennenmondaitaisakuzumi] (n) Y2K compliant [Add to Longdo]
だもんで;だもので[, damonde ; damonode] (exp) thereupon; therefore; because of that [Add to Longdo]
にかけて[, nikakete] (exp) (1) till; to; over (a period); through (e.g. Monday through Thursday); about (approx. time or place); on; (2) concerning (an area of expertise); (3) to swear by (one's sword, God, etc.); (P) [Add to Longdo]
ものだから;もんだから[, monodakara ; mondakara] (conj) the reason for something [Add to Longdo]
もので;もんで[, monode ; monde] (prt,conj) (See ので) conjunctive particle indicating a cause or reason [Add to Longdo]
ものですか;もんですか[, monodesuka ; mondesuka] (exp) (fem) (See ものか) used to create a rhetorical question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something by means of a rhetorical question [Add to Longdo]
もんどり打つ;翻筋斗打つ[もんどりうつ, mondoriutsu] (v5t) to turn a somersault [Add to Longdo]
アーモンド(P);アモンド[, a-mondo (P); amondo] (n) almond; (P) [Add to Longdo]
アーモンドスネークヘッド[, a-mondosune-kuheddo] (n) Channa lucius (species of snakehead fish) [Add to Longdo]
アーモンドパウダー[, a-mondopauda-] (n) almond powder [Add to Longdo]
アーモンドミール[, a-mondomi-ru] (n) almond meal [Add to Longdo]
エネルギー問題[エネルギーもんだい, enerugi-mondai] (n) energy problems [Add to Longdo]
オンライン問題解決[オンラインもんだいかいけつ, onrain mondaikaiketsu] (n) {comp} online problem solving [Add to Longdo]
ギヤマン石[ギヤマンせき, giyaman seki] (n) (arch) diamond [Add to Longdo]
ダイヤ(P);ダイア[, daiya (P); daia] (n) (1) (abbr) (See ダイヤモンド) diamond; (2) (railway) schedule; (3) (abbr) diagram; (4) dyer; (P) [Add to Longdo]
ダイヤの指輪[ダイヤのゆびわ, daiya noyubiwa] (n) diamond ring [Add to Longdo]
ダイヤモンド(P);ダイアモンド[, daiyamondo (P); daiamondo] (n) diamond; (P) [Add to Longdo]
ダイヤモンドカーソル[, daiyamondoka-soru] (n) {comp} diamond cursor [Add to Longdo]
ダイヤモンドゲーム[, daiyamondoge-mu] (n) chinese checkers (wasei [Add to Longdo]
ダイヤモンドダスト[, daiyamondodasuto] (n) diamond dust [Add to Longdo]
ダイヤモンドテトラ;ダイヤモンド・テトラ[, daiyamondotetora ; daiyamondo . tetora] (n) diamond tetra (Moenkhausia pittieri) [Add to Longdo]
ダイヤモンドリング[, daiyamondoringu] (n) diamond ring [Add to Longdo]
ダイヤモンド婚式[ダイヤモンドこんしき, daiyamondo konshiki] (n) diamond wedding (anniversary) [Add to Longdo]
ダイヤ柄[ダイヤがら, daiya gara] (n,adj-no) diamond-pattern [Add to Longdo]
ノー問題[ノーもんだい, no-mondai] (n) no problem [Add to Longdo]
ハッピーマンデー[, happi-mande-] (n) (See 成人の日) national holiday that has been moved to a Monday (e.g. Coming-of-Age Day) (wasei [Add to Longdo]
ハモンドオルガン[, hamondoorugan] (n) Hammond organ [Add to Longdo]
フェルマの問題;フェルマーの問題[フェルマーのもんだい(フェルマーの問題);フェルマのもんだい(フェルマの問題), feruma-nomondai ( feruma-no mondai ); feruma nomondai ( feruma no mondai )] (n) Fermat's problem [Add to Longdo]
ブラックマンデー[, burakkumande-] (n) black Monday [Add to Longdo]
ブルーマンデー[, buru-mande-] (n) blue Monday [Add to Longdo]
プラトンの問題[プラトンのもんだい, puraton nomondai] (n) Plato's problem [Add to Longdo]
ホウライヒメジ[, houraihimeji] (n) whitesaddle goatfish (Parupeneus ciliatus); white-lined goatfish; diamondscale goatfish; cardinal goatfish [Add to Longdo]
マコロン;マカロン[, makoron ; makaron] (n) macaron (a French pastry made from egg whites and almond powder) (fre [Add to Longdo]
マンデー[, mande-] (n) Monday [Add to Longdo]
モンデックス[, mondekkusu] (n) {comp} Mondex [Add to Longdo]
ルモンド[, rumondo] (n) Le Monde (French newspaper); (P) [Add to Longdo]
演習問題[えんしゅうもんだい, enshuumondai] (n) practice problem; practise problem [Add to Longdo]
応用問題[おうようもんだい, ouyoumondai] (n) application problem; exercises [Add to Longdo]
押し問答[おしもんどう, oshimondou] (n) dispute; heated questioning and answering; (P) [Add to Longdo]
花柳界[かりゅうかい, karyuukai] (n) red-light district; pleasure quarters; world of the geisha; demimonde; (P) [Add to Longdo]
過去問題集[かこもんだいしゅう, kakomondaishuu] (n) past (exam) question collection [Add to Longdo]
解けない問題[とけないもんだい, tokenaimondai] (n) insoluble problem [Add to Longdo]
海の日[うみのひ, uminohi] (n) Marine Day (national holiday; 3rd Monday of July) [Add to Longdo]
外交問題[がいこうもんだい, gaikoumondai] (n) diplomatic issue [Add to Longdo]
該問題[がいもんだい, gaimondai] (n) the matter in question; the said problem [Add to Longdo]
核問題[かくもんだい, kakumondai] (n) nuclear issue; nuclear problem [Add to Longdo]
環境問題[かんきょうもんだい, kankyoumondai] (n) environmental problem (issue) [Add to Longdo]
環境問題専門家[かんきょうもんだいせんもんか, kankyoumondaisenmonka] (n) environmentalist [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
世界报[shì jiè bào, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄅㄠˋ, / ] Le Monde (French newspaper) [Add to Longdo]
佛朗哥[Fó lǎng gē, ㄈㄛˊ ㄌㄤˇ ㄍㄜ, ] Franco (name); Generalissimo Francisco Franco Bahamonde (1892-1975), Spanish dictator and head of state 1939-1975 [Add to Longdo]
单质[dān zhì, ㄉㄢ ㄓˋ, / ] simple substance (consisting purely of one element, such as diamond) [Add to Longdo]
大醇小疵[dà chún xiǎo cī, ㄉㄚˋ ㄔㄨㄣˊ ㄒㄧㄠˇ ㄘ, ] great despite minor blemishes; a rough diamond [Add to Longdo]
宋庆龄[Sòng Qìng líng, ㄙㄨㄥˋ ㄑㄧㄥˋ ㄌㄧㄥˊ, / ] Song Qingling or Rosemonde Soong (1893-1981), Dr Sun Yat-Sen's wife and subsequently widow [Add to Longdo]
巴旦杏[bā dàn xìng, ㄅㄚ ㄉㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, ] almond [Add to Longdo]
扁桃[biǎn táo, ㄅㄧㄢˇ ㄊㄠˊ, ] almond tree; almond; flat peach [Add to Longdo]
星期一[xīng qī yī, ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄧ, ] Monday [Add to Longdo]
本周一[běn zhōu yī, ㄅㄣˇ ㄓㄡ ㄧ, / ] this monday [Add to Longdo]
杏仁[xìng rén, ㄒㄧㄥˋ ㄖㄣˊ, ] almond; apricot [Add to Longdo]
杏仁豆腐[xìng rén dòu fu, ㄒㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄉㄡˋ ㄈㄨ˙, ] almond junket [Add to Longdo]
蒙代尔[mēng dài ěr, ㄇㄥ ㄉㄞˋ ㄦˇ, / ] Walter Mondale, former US vice-president and ambassador to Japan [Add to Longdo]
薄瑞光[Bó Ruì guāng, ㄅㄛˊ ㄖㄨㄟˋ ㄍㄨㄤ, ] Raymond Burghard (1945-), US diplomat and ambassador to Vietnam 2001-2004, chairman of American Institute in Taiwan from 2006 [Add to Longdo]
里士满[lǐ shì mǎn, ㄌㄧˇ ㄕˋ ㄇㄢˇ, / 滿] Richmond [Add to Longdo]
周一[zhōu yī, ㄓㄡ ㄧ, / ] Monday [Add to Longdo]
里士满[Lǐ shì mǎn, ㄌㄧˇ ㄕˋ ㄇㄢˇ, / 滿] Richmond (name) [Add to Longdo]
金刚[jīn gāng, ㄐㄧㄣ ㄍㄤ, / ] Vajra, Buddha's warrior attendant; diamond; hard metal; pupa of certain insects; King Kong [Add to Longdo]
[zuàn, ㄗㄨㄢˋ, ] variant of 鑽|钻, an auger; drill; diamond [Add to Longdo]
[zuàn, ㄗㄨㄢˋ, / ] an auger; diamond [Add to Longdo]
钻石[zuàn shí, ㄗㄨㄢˋ ㄕˊ, / ] diamond [Add to Longdo]
雷蒙德[léi méng dé, ㄌㄟˊ ㄇㄥˊ ㄉㄜˊ, ] (name) Raymond [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
応用問題[おうようもんだい, ouyoumondai] application problem [Add to Longdo]
技術的問題[ぎじゅつてきもんだい, gijutsutekimondai] technical problem, issue [Add to Longdo]
境界値問題[きょうかいちもんだい, kyoukaichimondai] boundary value problem [Add to Longdo]
検査問題[けんさもんだい, kensamondai] check problem [Add to Longdo]
相性問題[あいせいもんだい, aiseimondai] compatibility issue [Add to Longdo]
適用業務問題[てきようぎょうむもんだい, tekiyougyoumumondai] application problem [Add to Longdo]
問題の解決[もんだいのかいけつ, mondainokaiketsu] problem solution [Add to Longdo]
問題記述[もんだいきじゅつ, mondaikijutsu] problem definition, problem description [Add to Longdo]
問題向き言語[もんだいむきげんご, mondaimukigengo] problem-oriented language [Add to Longdo]
問題定義[もんだいていぎ, mondaiteigi] problem definition, problem description [Add to Longdo]
輸送問題[ゆそうもんだい, yusoumondai] transportation problem [Add to Longdo]
モンデックス[もんでっくす, mondekkusu] Mondex [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
上弦[じょうげん, jougen] das_erste_Mondviertel [Add to Longdo]
下弦[かげん, kagen] das_letzte_Mondviertel [Add to Longdo]
問答[もんどう, mondou] Frage_und_Antwort, Dialog [Add to Longdo]
問題[もんだい, mondai] Frage, Problem [Add to Longdo]
天文台[てんもんだい, tenmondai] Sternwarte, Observatorium [Add to Longdo]
旧暦[きゅうれき, kyuureki] alter_Kalender, alter_Mondkalender [Add to Longdo]
[つき, tsuki] Mond, Monat [Add to Longdo]
月ロケット[つきろけっと, tsukiroketto] Mondrakete [Add to Longdo]
月齢[げつれい, getsurei] Mondalter [Add to Longdo]
禅問答[ぜんもんどう, zenmondou] Zen-Dialog, unverstaendlicher_Dialog [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top