ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

minot

M IH1 N AH0 T   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -minot-, *minot*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aluminothermy(อะลู' มิโนเธอมี) n. ขบวนการเพิ่มอุณหพูมิให้สูง โดยการให้ผงอะลูมิเนียมทำปฏิกริยากับอ็อกซิเจนที่ได้จากอ๊อคไซด์โลหะอื่น., Syn. aluminothermics

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The minotaurs will take the left flanks. We'll keep the giants in reserve and send the dwarfs in first.มินาทอร์อยู่ปีกซ้าย เราจะให้เป็นกองหนุน และส่ง นาทอร์ เป็นกองหน้า The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
All brought here to be fed to the Minotaur.ถูกนำมาเป็นอาหารให้ มิโนทอร์ The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
The Minotaur.มิโนทอร์ The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
King Minos believes that the Minotaur protects the city, and as long as it lives, his reign will be secure and the people will prosper.กษัตริย์ ไมนอส เชื่อว่า มิโนทอร์มีหน้าที่ปกป้องเมือง ตราบเท่าที่มันมีชีวิตอยู่ การปกครองของเขาจะยั่งยืน และผู้คนก็จะร่ำรวย The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
He's a Minotaur.มันเป็นตัวไมโนทอร์ Inkheart (2008)
I want to see you explain things to the minotaurs.ข้าอยากเห็นเจ้า พยายามอธิบายให้พวกเจ้าไมมิทอรัสฟัง The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Minotaurs?ไมมิทอรัส? The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Look, no pitiful loser can defeat a Minotaur.อย่าดูถูกตัวเอง นายสามารถฆ่ามิโนทอร์ได้ Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
The Fury and the Minotaur were only the beginning.วิญญาณชั่วร้ายกับพวกไมโนทอร์ นั่นแค่เริ่มต้นเท่านั้น Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
I sent the minotaur to abduct her.ฉันส่งไมโนทอร์ ไปเพื่อลักพาเธอ Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
Yes, he's strong alright. Smells like the rear end of a Minotaur.แข็งแรงงั้นเหรอ กลิ่นเหมือนหางของตัวMinotaur เลย The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
You can never sever the horn of a Minotaur.เจ้าตัดเขาของไมโนทอร์ไม่ได้หรอก Your Highness (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
MINOT    M IH1 N AH0 T
MINOTT    M IH1 N AH0 T
MINOTTI    M IH2 N AO1 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Minotaur    (n) mˈaɪnətɔːr (m ai1 n @ t oo r)
Minotaurs    (n) mˈaɪnətɔːz (m ai1 n @ t oo z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミノタウロス;ミーノータウロス[, minotaurosu ; mi-no-taurosu] (n) minotaur (grc [Add to Longdo]
刺身のつま;刺し身のつま;刺身の妻;刺し身の妻[さしみのつま, sashiminotsuma] (exp) (1) sashimi garnish; (2) something of no significance; something that can easily be done without [Add to Longdo]
耳の遠い;耳のとおい[みみのとおい, miminotooi] (exp,adj-i) (See 耳が遠い) hard of hearing [Add to Longdo]
神の使い[かみのつかい, kaminotsukai] (exp,n) divine messenger; messenger of a god (esp. an animal messenger) [Add to Longdo]
神の徳を歌った歌[かみのとくをうたったうた, kaminotokuwoutattauta] (exp) poem in praise of God [Add to Longdo]
神の民[かみのたみ, kaminotami] (n) People of God [Add to Longdo]
身の丈[みのたけ, minotake] (n) stature; body height [Add to Longdo]
日読みの酉[ひよみのとり, hiyominotori] (n) (See 酉偏) kanji "bird of the zodiac" radical (radical 164) [Add to Longdo]
悩みの種[なやみのたね, nayaminotane] (n) cause of annoyance [Add to Longdo]
不気味の谷[ぶきみのたに, bukiminotani] (exp) uncanny valley (hypothesis about humanoid robots) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top