ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

minimums

M IH1 N IH0 M AH0 M Z   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -minimums-, *minimums*, minimum
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You told me I'd always be able to meet the minimums.ไหนคุณบอกว่าฉันจ่ายแค่ขั้นต่ำก็ได้ไง Bang, Bang, Your Debt (2007)
Well, I've paid the minimums on all the credit cards, sent in my first tuition payment and conveniently forgot to sign the check, so I think it'll buy us another week.ฉันไปจ่ายบัตรเครดิตเป็นขั้นต่ำทุกใบ เพื่อเอาไปจ่ายค่าเรียนเทอมแรก และแกล้งลืมที่จะเซ็นเช็ค Christmas Help (2012)
Along with everything I could find on prosecuting minors and state minimums for third-degree federal offenses.เเละด้วยที่ทุกอย่างทำให้ฉันเป็นเยาวชนที่มีคดี ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของ สามระดับในรรัฐนี้ Under the Gun (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
MINIMUMS    M IH1 N IH0 M AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
minimums    (n) mˈɪnɪməmz (m i1 n i m @ m z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top