หรือคุณหมายถึง meßer?
Search result for

messer

(32 entries)
(0.1474 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -messer-, *messer*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm detective rick messer, nypd.มันมีอะไรบางอย่าง Trust Me (2009)
s murder fit the profile. This is detective rick messer.ไม่มีทางอื่นจะพิสูจน์เรื่องการค้านั่น Trust Me (2009)
Rick messer has almost 20 years on the force, half a dozen commendations and a sterling reputation.คุณเลือกได้ Trust Me (2009)
This is detective rick messer. He asked if he could take a look around.นี่คือนักสืบ ริค เมสเซอร์ เขาอยากจะขอตรวจดูรอบๆนี้ I Agree, It Wasn't Funny (2009)
Detective messer, are you still down there?นักสืบเมสเซอร์ คุณยังอยู่ที่นั่นมั๊ย? I Agree, It Wasn't Funny (2009)
This is Detective Rick Messer. He asked if he could take a look around.นี่คือนักสืบริค เมสเซอร์ เขาอยากจะขอตรวจดูแถวนี้ A Pretty Girl in a Leotard (2009)
Alex Messer life in prison.อเล็กซ์ เมสเซอร์ จำคุกตลอดชีวิต Episode #1.3 (2012)
You can ask Alex Messer.ถามอเล็กซ์ เมสเซอร์ดูได้ Episode #1.2 (2012)
Then we got Alex Messer, Selkirk, Plyant Mahon about half a dozen others kidnapped.แล้วยังมีอเล็กซ์ เมสเซอร์ เซลเคิร์ก ไพลแอนท์ มาโฮน มีเกือบสิบคนที่ถูกลักพาตัว Episode #1.2 (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
MESSER    M EH1 S ER0
MESSERLI    M EH1 S ER0 L IY0
MESSERLY    M EH1 S ER0 L IY0
MESSERSMITH    M EH1 S ER0 S M IH2 TH
MESSERSCHMIDT    M EH1 S ER0 SH M IH2 T
MESSERSCHMITT    M EH1 S ER0 SH M IH2 T

German-Thai: Longdo Dictionary
Messer(n) |das, pl. Messer| มีด
Strommesser(n) |der, pl. Strommesser| เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้า, See also: S. Amperometer,
Spannungsmesser(n) |der, pl. Spannungsmesser| เครื่องมือวัดความต่างศักย์ไฟฟ้า, See also: S. Voltmeter,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Messer {n} | Messer {pl} | Messer mit Wellenschliff | Messer aus Malaysia und Indonesienknife | knives | serrated knife | parang [Add to Longdo]
Messer {m}analyser [Add to Longdo]
Messer {n}switchblade [Add to Longdo]
Messergebnis {n} | Messergebnisse {pl}measurement result | measurement results [Add to Longdo]
Messerklemme {f}knife connector [Add to Longdo]
Messerklinge {f}knife blade [Add to Longdo]
Messerkontakt {m}blade contact [Add to Longdo]
Messerschmied {m}cutler [Add to Longdo]
Messerschneide {f}knife edge [Add to Longdo]
Messerstecherei {f}knifing [Add to Longdo]
Messerstich {m} | Messerstiche {pl}stab with a knife | stabs with a knife [Add to Longdo]
messerscharf {adj}razor sharp [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Messer [mɛsr] (n) , pl.
     analyser; knife; knives; scissors; switchblade
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Messer-) [mɛsr]
     point
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top