ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

markts

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -markts-, *markts*, markt
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Marktschreier {m}mountebank [Add to Longdo]
Marktschreier {m}mountebanks [Add to Longdo]
Marktschreierei {f}puffery [Add to Longdo]
Marktsegment {n}market segment [Add to Longdo]
Marktsituation {f}market situation; state of the market [Add to Longdo]
Marktstand {m}(market) stall; booth [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top