ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

markes

M AA1 R K   
774 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -markes-, *markes*, marke
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา markes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *markes*)
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Myelosuppression {f}; Knochenmarkshemmung {f} [med.] (n ) การกดการทำงานของไขกระดูก

English-Thai: Longdo Dictionary
quotation mark(n) อัญประกาศ หรือเครื่องหมายคำพูด (เครื่องหมายรูป
flea market(n) ตลาดนัด ตลาดของมือสอง
market segmentส่วนตลาด
mark(vt ) นับเป็น, ถือเป็นโอกาสหรือวาระของเหตุการณ์ที่คิดว่าสำคัญ เช่น Angola's Leila Lopes has become the new Miss Universe, edging out beauties from Ukraine, Brazil, the Philippines and China as the pageant marked its 60th anniversary." นางสาว Leila Lopes จากประเทศอังโกลา เฉือนชนะสาวงามจากยูเครน, บราซิล, ฟิลิปปินส์ และจีน ได้เป็นนางงามจักรวาลคนล่าสุด ในการประกวดนางงามจักรวาลซึ่งครบรอบปีที่ 60 แล้ว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mark[N] รอยแผลเป็น, See also: รอย, ตำหนิ, ไฝ, ปาน, จุด, เส้น, Syn. scar, blemish
mark[N] สัญลักษณ์, See also: เครื่องหมาย, Syn. sign, image
mark[N] คะแนน, See also: แต้ม, Syn. tick
mark[N] ระดับ, See also: เกณฑ์, มาตรฐาน
mark[N] รอยขีดแทนลายเซ็นต์, See also: รอยตวัดลายเซ็นต์, Syn. signature
mark[N] ลักษณะเฉพาะ, See also: ลักษณะ, ท่าทาง, Syn. idiosyncrasy, particularity
mark[N] เส้นเริ่มออกวิ่ง, See also: เส้นสตาร์ท, Syn. starting line, start
mark[N] เป้าหมาย, See also: จุดประสงค์, วัตถุประสงค์, Syn. butt, target
mark[VT] ขีดออก, See also: ฆ่าออก
mark[VT] ทำเครื่องหมาย, See also: กากบาท, ทำเป็นรอย, ทำตำหนิ, Syn. check, check off notch
mark[VT] แสดงถึง, See also: บ่งบอก, ชี้ให้เห็น
mark[VT] จด, See also: บันทึก, สังเกตเห็น, Syn. note, record
mark[VT] ให้คะแนน, See also: ให้แต้ม, Syn. score, tick
mark[VT] ใส่ราคา, See also: ตั้งราคา, ติดราคา, Syn. price tag, label
mark[ABBR] มาร์ค (เงินเหรียญของเยอรมัน), See also: เงินมาร์ค, Syn. Deutschmark
marked[ADJ] ชัดเจน, See also: ที่เห็นได้ชัดเจน, โดดเด่น, Syn. noticeable, Ant. ordinary
marked[ADJ] น่าสงสัย, See also: น่าตำหนิ, น่าจับตามอง
marked[ADJ] ซึ่งมีเครื่องหมาย, See also: ซึ่งมีรอย, Syn. branded, scarred
marker[N] เครื่องหมาย, See also: เครื่องบ่งชี้, ป้าย, สัญลักษณ์, Syn. label, ticket, mark
marker[N] สิ่งที่ใช้ทำเครื่องหมายหรือร่องรอย, Syn. felt tip pen, colored pen
marker[N] ผู้ทำเครื่องหมาย, See also: คนจดแต้ม, ผู้จดคะแนน
market[N] ตลาด, See also: ตลาดสด, สถานที่ชุมนุมเพื่อซื้อขายของร้านค้า, สถานที่ขายของ, Syn. free trade area, store, stall shopping center
market[N] กลุ่มผู้ซื้อ, See also: กลุ่มเป้าหมาย, ตลาดเป้าหมาย, ผู้เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย
market[N] ความต้องการสินค้า
market[N] จำนวนสินค้าทั้งหมดที่ขาย
market[N] อัตราแลกเปลี่ยน, See also: ราคาแลกเปลี่ยน, Syn. exchange, stock exchange
market[VT] ขาย, See also: วางตลาด, ขายสินค้า, Syn. vend, offer for sell
markup[N] ราคาขายที่เพิ่มขึ้น
remark[N] ความเห็น, See also: ข้อคิดเห็น, ข้อสังเกต, Syn. comment, statement
remark[N] การให้ข้อคิดเห็น, See also: คำติชม, การวิพากษ์วิจารณ์
remark[VT] ให้ความเห็น, See also: ให้ข้อคิดเห็น, ตั้งข้อสังเกต, Syn. comment, mention, say
remark[VT] สังเกต, Syn. notice, observe, perceive
Denmark[N] เดนมาร์ก
Denmark[N] ประเทศเดนมาร์ก
earmark[N] ตำหนิบนใบหู (ใช้กับสัตว์)
earmark[VT] ทำตำหนิบนใบหู (ใช้กับสัตว์)
mark in[PHRV] ทำเครื่องหมายเพิ่ม, See also: กาลงบน
mark up[PHRV] ทำให้เปื้อน
mark up[PHRV] จุดแต้ม, See also: เขียนคะแนน, Syn. write up
mark up[PHRV] จ่ายเงิน, See also: จ่ายแทน, Syn. chalk up
mark up[PHRV] ขึ้นราคาสินค้า, Syn. mark down, write down, write up
mark up[PHRV] เพิ่มคะแนนของ (นักเรียน), Syn. mark down
mark up[PHRV] เพิ่มราคา, See also: ตั้งราคาขายเพื่อให้มีกำไร, Syn. overcharge, put up prices
marking[N] เครื่องหมาย, See also: แต้ม, รอย
bookmark[N] ที่คั่นหนังสือ
hallmark[N] ตราแสดงว่ามีมาตรฐานสูง, See also: เครื่องหมายแสดงว่ามีคุณภาพสูง, Syn. mark, trademark
landmark[N] จุดสังเกต, See also: สถานที่ที่เป็นจุดสังเกต
landmark[N] หลักเขต
mark for[PHRV] ถูกกำหนดเพื่อ
mark for[PHRV] ถูกกำหนดเพื่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accent markเครื่องหมายการเน้นเสียง
bench-markn. จุดสูง,จุดมาตรฐาน, Syn. norm -Conf. benchmark
benchmarkการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะเกณฑ์มาตรฐานหมายถึง การทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการประมวลผล หรือการทำงานของ โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน
birthmarkn. ตำหนิบนผิวหนังแต่กำเนิด,ไฝ,ปาน
black markn. ลักษณะที่เลว
black marketตลาดมืด
bookmarkn. ที่คั่นหนังสือ,ริบบิ้นหรือกระดาษคั่นหนังสือ ที่คั่นหนังสือคั่นหน้า1. การใช้ที่คั่นหนังสือนั้นเพื่อประโยชน์ในการกลับมาหาที่เก่าได้ง่าย ไม่ต้องเสียเวลาค้นหา ในทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ทำไว้ให้ง่ายในการกลับมาค้นหา 2. เป็นคำสั่งในโปรแกรมบางโปรแกรมที่ช่วยให้กลับมาค้นหาง่าย กล่าวคือนำข้อความหรือคำสั่งมารวมไว้ หากต้องการสั่งก็จะหาพบได้ง่าย เช่น ในโปรแกรมเน็ตสเคป (ใช้อินเตอร์เน็ต) การเลือกคำสั่ง bookmark หมายถึงการนำชื่อโฮมเพจที่จะใช้บ่อย ๆ ไปเก็บรวมไว้ เมื่อต้องการกลับไปใช้อีก จะได้สั่งได้สะดวก
buyers' marketn. ตลาดของผู้ซื้อซึ่งมีสินค้าและการบริการมากมายและมีราคาที่ต่ำ
common marketn. กลุ่มตลาดร่วม
crop marksเครื่องหมายสำหรับเจียน <คำแปล>โปรแกรมบางโปรแกรม โดยเฉพาะโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร (desktop publishing) จะทำเครื่องหมายไว้ให้สำหรับตัดหรือเจียนกระดาษให้ได้ขนาดที่ต้องการ การสั่งพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์นั้น มักต้องใช้กระดาษตามขนาดที่เครื่องพิมพ์กำหนดไว้ เช่น A4 B5 ฯ ในขณะที่เราต้องการให้หน้ากระดาษของเรามีขนาดพิเศษ โปรแกรมก็จะช่วยให้เราสามารถพิมพ์งานของเราออกมาบนกระดาษขนาดมาตรฐานนั้น แต่มีเครื่องหมายบอกตำแหน่งที่จะต้องเจียนออกไว้ให้ด้วย เครื่องหมายนี้ออกจะเป็นสากลสำหรับบุคคลในวงการพิมพ์
demarkation(ดิมาร์เค'เชิน) n. การกำหนดเขตแดน,การแบ่งเขต,การปักเขต,เส้นปันเขต.
denmark(เดน'มาร์ค) n. ประเทศเดนมาร์ก
deutsche mark(ดอย'ชะ) n. หน่วยเงินตราของเยอรมันตะวันตกที่มีค่าเท่ากับ 100 pfennigs,DM
dittomark(s) เครื่องหมายละ ('do') ที่แสดงว่ามีรายการเหมือนกับข้างบนหรือซ้ำกับข้างบน
earmarkn. ตำหนิหรือรอยแผลที่ทำขึ้นบนใบหูสัตว์,ตำหนิที่ทำขึ้นเพื่อแยกแยะความแตกต่าง vt. ทำตำหนิขึ้น, Syn. characteristic
file markเครื่องหมายแฟ้มเครื่องหมายหรือรหัสที่บอกว่า คอมพิวเตอร์ได้อ่านถึงระเบียนสุดท้ายของแฟ้มข้อมูลแล้ว
finger markn. เส้นลายนิ้วมือ
hallmark(ฮอล'มาร์ค) n.,vt. (ทำ) เครื่องหมายแสดงความแท้และคุณภาพของสิ่งของ,ลักษณะที่เด่น, Syn. sign
landmark(แลนดฺ'มาร์ค) n. หลักปักปันเขตที่ดิน,หลักเขตที่ดิน,เครื่องหมายชี้บ่ง, Syn. watershed
loadline mark(โลด'ไลนฺ) n. เส้นระดับบรรทุกที่ข้างเรือ., Syn. Plimsoll mark
mark(มาร์ค) n. คะแนน,เครื่องหมาย,หมาย,แกงได,รอย,จุด,แต้ม,เป้า,เป้าหมาย,สัญลักษณ์,มาตรฐาน,ความสำคัญ,ชื่อเสียง,เส้นเริ่มออกวิ่ง,พรมแดน,หน่วยเงินตราของเยอรมน vt. ทำเครื่องหมาย,ทำรอย,ทำให้เป็นแผลเป็น,เป็นมลทิน,ทำให้เป็นจุด,ชัด,กะ,แสดงให้ปรากฎชัด,เพ่งเล็ง,มุ่งหมาย,บันทึก,ระวัง,สังเกต
markdown(มาร์ค'เดาน์) n. การลดลงของราคา,จำนวนที่ลดลงของราคา
marked(มาร์คฺ) adj. น่าสังเกต,เด่นชัด,ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,มีรอย,มีเครื่องหมาย., See also: markedly adv. markedness n., Syn. conspicuous
marker(มาร์'เคอะ) n. ผู้ทำเครื่องหมายหรือร่องรอย,สิ่งที่เป็นเครื่องหมาย,เครื่องชี้บ่ง
market(มาร์ค'คิท) n. ตลาด,การค้าขาย,กลุ่มคนที่กระทำกิจการซื้อขาย,การตลาด,ธุรกิจ,ความต้องการสินค้า,กลุ่มผู้ซื้อ,ราคาหรือค่าปัจจุบัน -Phr. (on the market สำหรับขายหาซื้อได้) vi. ซื้อหรือขายในตลาด. vt. วางตลาด,นำสู่ตลาด,ขาย, See also: marketability n.
market orderคำสั่งซื้อหรือขายในราคาตลาดปัจจุบัน
marketing(มาร์ค'คิททิง) n. การตลาด
markhor(มาร์'คอร์) n. แพะป่า
marking(มาร์ค'คิง) n. รอบ,ร่องรอย,แผลเป็น,แต้ม,เครื่องหมาย,การทำรอย,การทำแต้ม
marksman(มาร์ค'ซฺเมิน) n. นักแม่นปืน,ระดับต่ำสุดของความแม่นปืนยาว, See also: marksmanship n. pl. marksmen
markswoman(มาร์คซฺ'วูมัน) n. หญิงนักแม่นปืน
markup(มาร์ค'อัพ) n. การเพิ่มราคา,ปริมาณ ราคาที่เพิ่มขึ้น
optical mark readerเครื่องอ่านสัญลักษณ์ด้วยแสงใช้ตัวย่อว่า OMR (อ่านว่า โอเอ็มอาร์) หมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับอ่านตัวพิมพ์ หรือเครื่องหมายต่าง ๆ ด้วยแสง นิยมใช้ในการอ่านรหัสแท่ง (bar code) หรือตรวจข้อสอบแบบมีตัวเลือก (multiple choices) ฯ
pockmark(พอค'มาร์ค) n.,vt. (ทำให้เกิด) รอยแผลฝีดาษ หรือฝีหนอง.
proofmarkn. ตราประทับว่าพิสูจน์หรือทดสอบแล้ว
punctuation markn. เครื่องหมายวรรคตอน adj., See also: punctuative adj.
question markn. เครื่องหมายคำถาม
quotation markเครื่องหมายอ้างอิง (" ") ,อัญประกาศ,เลขนอกเลขใน., Syn. quote mark
remark(รีมาร์ค') vt. เอ่ย,พูด,กล่าว,สังเกตเห็น,ให้ข้อคิดเห็น vi. สังเกตเห็น,ให้ข้อคิดเห็น n. การเอ่ย,การพูด,การให้ข้อคิดเห็น,ข้อคิดเห็น,ความเห็น,=remarque (ดู), See also: remarker n., Syn. perceive,observe,heed
remarkable(รีมาร์ค'คะเบิล) adj. พิเศษ,น่าทึ่ง,ยอดเยี่ยม,น่าสังเกต, See also: remarkability n. remarkableness n. remarkably adv., Syn. noteworthy,striking,unusual
seamarkn. วัตถุที่เป็นเครื่องหมายการเดินเรือทะเลเช่นทุ่นลอย/ประภาคาร/เส้นน้ำ
stock marketn. ตลาดค้าหุ้น,ตลาดหลักทรัพย์,สำนักงานค้าหุ้นหรือหลักทรัพย์
supermarketn. ตลาดสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่ต้องบริการหาของเอง
trademark(เทรด'มาร์คฺ) n.,vt. (ใส่) เครื่องหมายการค้า vt. ใส่หรือพิมพ์เครื่องหมายการค้า, Syn. logotype,colophon
watermark(วอ'เทอะมาร์ค) n. เส้นระดับน้ำ,เส้นระดับน้ำลึก,เส้นลายน้ำบนแผ่นกระดาษ vt. พิมพ์เส้นลายน้ำ, Syn. water line
well-markedadj. เด่นชัด

English-Thai: Nontri Dictionary
birthmark(n) ไฝ,ปาน
BLACK black market(n) ตลาดมืด
bookmark(n) ที่คั่นหนังสือ
CHECK check mark(n) เครื่องหมายถูก
earmark(n) เครื่องหมาย,ตำหนิ,รอยแผลเป็น
earmark(vt) หมายไว้,ทำรอยไว้,ทำตำหนิไว้
footmark(n) รอยเท้า
hallmark(n) เครื่องหมาย(แสดงความดี),ตรา
landmark(n) หลักปักเขตที่ดิน,ที่หมาย
mark(n) เครื่องหมาย,จุดหมาย,คะแนน,มาตราเงินของเยอรมัน
mark(vt) ทำเครื่องหมาย,สังเกต,เพ่งเล็ง,บันทึก
marker(n) คนจดคะแนน,เครื่องบ่งชี้,ผู้ทำเครื่องหมาย
market(n) ตลาด,ร้านค้า,ธุรกิจ,ศูนย์การค้า
market(vt) ขาย,วางตลาด,นำสู่ตลาด
marketable(adj) อาจจะขายได้,วางตลาดได้,นำออกขายได้
marketing(n) การตลาด,การซื้อขาย
marksman(n) นักแม่นปืน
postmark(n) ตราประทับบนไปรษณียภัณฑ์
postmark(vt) ประทับตราค่าดวงตราไปรษณีย์
QUESTION question mark(n) เครื่องหมายปรัศนี,เครื่องหมายคำถาม
remark(n) คำกล่าว,คำพูด,ข้อสังเกต,ข้อคิดเห็น
remark(vt) กล่าว,สังเกต,พูด,เอ่ย,ให้ข้อคิด
remarkable(adj) น่าทึ่ง,น่าสังเกต,ประหลาด
STOCK stock market(n) ตลาดหลักทรัพย์
trademark(n) เครื่องหมายการค้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
landmarkจุดกำหนด, จุดหลัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
landmarkหลักเขตที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
labour marketตลาดแรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ripple markรอยริ้วคลื่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
SGML (Standard Generalized Markup Language)(ภาษา)เอสจีเอ็มแอล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
swash markริ้วคลื่นบนสันดอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
SGML (Standard Generalized Markup Language)(ภาษา)เอสจีเอ็มแอล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Standard Generalized Markup Language (SGML)(ภาษา)เอสจีเอ็มแอล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
oscillation cross ripple markรอยริ้วคลื่นสมมาตรตัดกัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
oscillation ripple; oscillation ripple mark; wave ripple markรอยริ้วคลื่นสมมาตร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
oscillation ripple mark; oscillation ripple; wave ripple markรอยริ้วคลื่นสมมาตร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
OMR (optical mark reader)โอเอ็มอาร์ (เครื่องอ่านสัญลักษณ์ด้วยแสง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
OMR (optical mark reader)โอเอ็มอาร์ (เครื่องอ่านสัญลักษณ์ด้วยแสง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
optical mark reader (OMR)เครื่องอ่านสัญลักษณ์ด้วยแสง (โอเอ็มอาร์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
optical mark reader (OMR)เครื่องอ่านสัญลักษณ์ด้วยแสง (โอเอ็มอาร์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
artificial markรอยประดิษฐ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aqueous ripple markรอยริ้วคลื่นน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
asymmetrical ripple markรอยริ้วคลื่นอสมมาตร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
block markเครื่องหมายสิ้นสุดบล็อก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
beginning of information markเครื่องหมายเริ่มต้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bookmarkคั่นหน้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bookmarkคั่นหน้า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
black marketตลาดมืด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
black marketตลาดมืด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
benchmark๑. เกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะ๒. การวัดเปรียบเทียบสมรรถนะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
benchmark๑. เกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะ๒. การวัดเปรียบเทียบสมรรถนะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
benchmark programโปรแกรมวัดเปรียบเทียบสมรรถนะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
boundary markเครื่องหมายเขต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mark signatureแกงได, เครื่องหมายแทนลายมือชื่อ [ดู cross] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mark, boundaryเครื่องหมายเขต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mark, tradeเครื่องหมายการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marked moneyเงินที่ทำตำหนิไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marker bed; index bed; key bed; key horizonชั้นหินหลัก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
marker, tumor; marker, tumourสารส่อมะเร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
marker, tumour; marker, tumorสารส่อมะเร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
marketตลาด, ท้องตลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
market capacityขีดความสามารถของตลาดรับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
market overtตลาดเปิดเผย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manipulation on the stock marketการปั่นตลาดหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
markเครื่องหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mark sensingการรับรู้เครื่องหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mark sensingการรับรู้เครื่องหมาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marking up for trialขึ้นบัญชีนัดความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Markov chainลูกโซ่มาร์คอฟ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
marksmanผู้ลงแกงได [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marriage marketตลาดหาคู่ครอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
market priceราคาตลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
market socialismสังคมนิยมแบบกลไกตลาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
market valueมูลค่าตามราคาตลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
market, blackตลาดมืด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Book markที่คั่นหนังสือ
Book mark หมายถึง ที่คั่นหนังสือ ใช้เพื่อคั่นหน้าหนังสือที่กำลังอ่านอยู่ เพื่อจะได้กลับมาอ่านหนังสือนั้นในคราวต่อไปได้ต่อเนื่องกัน ที่คั่นหนังสืออาจทำด้วยกระดาษแข็งหรือด้วยวัสดุอื่น เช่น ผ้า หนัง ริบบิ้น พลาสติก เหล็ก เป็นต้น โดยทำเป็นแถบยาว ที่คั่นหนังสือบางอันประดิษฐ์ตกแต่งทำด้วยมือมีลวดลายสวยงาม บางอันอาจมีคำขวัญเกี่ยวกับการอ่านหนังสือหรือข้อความอื่น ๆ ประกอบ ในหนังสือฉบับพิมพ์ที่มีราคาแพงมาก ใช้แถบริบบิ้นยาวกว่าหน้ากระดาษติดกาวไว้กับส่วนบนสุดของสันหนังสือเพื่อเป็นที่คั่นหนังสือของหนังสือเล่มนั้น ที่คั่นหนังสือเริ่มมีการผลิตออกมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบันด้วยจุดมุ่งหมายต่าง ๆ ทั้งในด้านการโฆษณาหนังสือ หรือเป็นของที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ เป็นสินค้า และเป็นของสะสม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Genetic markersเครื่องหมายพันธุกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Conjoint analysis (Marketing)การวิเคราะห์คอนจอยท์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
VoiceXML (Document markup language)วอยซ์เอ็กซ์เอ็มแอล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Spot Marketตลาดการค้าน้ำมัน
ตลาดการค้าน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์น้ำมันนานาชาติ ซึ่งสามารถส่งน้ำมันได้ทันทีในราคาซื้อขาย ณ ปัจจุบัน [ปิโตรเลี่ยม]
Future Marketตลาดการค้าน้ำมันล่วงหน้า
คือ เป็นการซื้อขายน้ำมันโดยตกลงราคา ปริมาณและคุณภาพน้ำมันกันล่วงหน้า โดยกำหนดวันที่จะส่งในอนาคต ตลาดล่วงหน้าในปัจจุบันมีตลาด NYMEX ในนิวยอร์ก ตลาด IPE ในลอนดอน ตลาด SIMEX ในสิงคโปร์ [ปิโตรเลี่ยม]
Eurobond marketตลาดพันธบัตรนอกประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural marketตลาดสินค้าเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural product marketing การตลาดผลิตผลการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Eurocurrency marketตลาดเงินตราที่มิใช่เงินดอลลาร์สหรัฐในยุโรป [เศรษฐศาสตร์]
Eurodollar marketตลาดเงินดอลลาร์สหรัฐนอกประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Exchange marketตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา [เศรษฐศาสตร์]
Export marketตลาดการส่งออก [เศรษฐศาสตร์]
Export marketingการตลาดการส่งออก [เศรษฐศาสตร์]
Federal funds marketตลาดเงินกู้ยืมระหว่างธนาคาร (ของสหรัฐ) [เศรษฐศาสตร์]
Gold marketตลาดทองคำ [เศรษฐศาสตร์]
Cooperative marketingสหกรณ์การตลาด [เศรษฐศาสตร์]
Deutsche markมาร์กเยอรมัน [เศรษฐศาสตร์]
Asian currency marketตลาดเงินตราเอเชีย [เศรษฐศาสตร์]
Asian dollar marketตลาดเงินดอลลาร์ในเอเชีย [เศรษฐศาสตร์]
Developed market economyเศรษฐกิจแบบตลาดพัฒนา [เศรษฐศาสตร์]
Black marketตลาดมืด [เศรษฐศาสตร์]
Domestic marketตลาดในประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Dual exchange marketตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราทวิภาค [เศรษฐศาสตร์]
Capital marketตลาดทุน [เศรษฐศาสตร์]
Housing marketตลาดการเคหะ [เศรษฐศาสตร์]
Produce marketตลาดพืชผล [เศรษฐศาสตร์]
Commodity marketตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Common marketตลาดร่วม [เศรษฐศาสตร์]
Retail marketingการตลาดค้าปลีก [เศรษฐศาสตร์]
Market disruptionการก่อกวนตลาด [เศรษฐศาสตร์]
Marketing facilityสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการตลาด [เศรษฐศาสตร์]
Marketing techniqueเทคนิคการตลาด [เศรษฐศาสตร์]
Market penetrationการเจาะตลาด [เศรษฐศาสตร์]
Shipping markป้ายกำกับสิ้นค้าที่ส่ง [เศรษฐศาสตร์]
Trademark licenceใบอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า [เศรษฐศาสตร์]
Internet marketingการตลาดอินเตอร์เน็ต [คอมพิวเตอร์]
Markushคำที่อธิบายถึงชุดของสารประกอบทางเคมีที่ปรากฏในส่วนข้อถือสิทธิ, คำที่อธิบายถึงชุดของสารประกอบทางเคมีที่ปรากฏในส่วนข้อถือสิทธิ
โดยแสดงโครงสร้างสารประกอบเคมีแบบเบื้องต้นพร้อมด้วยรายชื่อตัวแปรต่าง ๆ ที่อาจเข้าแทนที่ได้ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Dhtml (Document markup language)ดีเอชทีเอ็มแอล [คอมพิวเตอร์]
Black Marketตลาดมืด
ในตลาดโลกเป็นตลาดสำหรับสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจน [ธุรกิจ]
Gray Marketตลาดสีเทา
การตลาดกึ่งผิดกฎหมายหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ถูกกฎหมายแต่พยายามหลีกเลี่ยงภาษี [ธุรกิจ]
Money market fundกองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สิน หรือเข้าทำสัญญาเหล่านั้น [ตลาดทุน]
Market price orderการเสนอซื้อขาย ณ ราคาตลาด
เป็นคําสั่งซื้อขายหลักทรัพย์แบบไม่ระบุราคา (Non-Limit Price Order) เป็นคําสั่งซื้อหรือขายหุ้น ณ ราคาที่ดีที่สุดในเวลาที่สั่ง บริษัทหลักทรัพย์จะขายหุ้น ณ ราคาสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในเวลานั้น หรือจะซื้อหุ้น ณ ราคาต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในเวลานั้นให้กับลูกค้า [ตลาดทุน]
Capital Market Supervisory Board คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) มีอำนาจหน้าที่ 1) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดในเรื่องการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากทรัพย์สิน สำนักหักบัญชี นายทะเบียนหลักทรัพย์ สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อการครอบงำกิจการ 2) รายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และ 3) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. [ตลาดทุน]
Financial marketตลาดการเงิน
เป็นตลาดที่เกิดขึ้นตามวิวัฒนาการของระบบเงินตรา ระบบการเงินการคลังของแต่ละประเทศ เพื่อทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างผู้มีเงินออมกับผู้ที่ต้องการเงินเป็นแหล่งกลางที่ระดมเงินออมจากผู้ออมและจัดสรรเงินทุนแก่ผู้ประกอบการทั้งในระบบของการให้สินเชื่อและการพัฒนาหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราทั้งนี้ ตลาดการเงินแบ่งเป็น 2 ตลาด คือ ตลาดเงิน (Money Market) และตลาดทุน (Capital Market [ตลาดทุน]
Money marketตลาดเงิน
ตลาดเงินคือตลาดที่มีการระดมเงินทุนและการให้สินเชื่อระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี การโอนเงิน การซื้อขายหลักทรัพย์ทางการเงินที่มีอายุการไถ่ถอนระยะสั้น เช่น ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วเงินคลัง เป็นต้น เป็นที่รวมกลไกทั้งหลายที่ทำให้การหมุนเวียนของเงินทุนระยะสั้นเป็นไปด้วยดี อันได้แก่ การจัดหาเงินทุนเพื่อการประกอบการของธุรกิจ การให้สินเชื่อแก่บุคคลและการจัดหาเงินทุนระยะสั้นให้แก่ภาครัฐบาล แบ่งเป็น 1. ตลาดเงินในระบบ ซึ่งประกอบด้วยสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์และธนาคารกลาง กิจกรรมสำคัญในตลาดเงินในระบบ ได้แก่ การกู้ยืม ระหว่างธนาคารด้วยกันเอง (Inter-bank loan หรือ Call loan) ระยะเวลาตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป การกู้ โดยตรงหรือเบิกเกินบัญชี (Loan and overdraw) โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้โดยขายตราสาร ทางการเงิน ตั๋วเงินคลัง ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตราสารการค้า ตลอดจนตราสารที่ธนาคารรับรอง 2. ตลาดเงินนอกระบบ ซึ่งไม่มีกฎหมายรองรับสถานภาพ กิจกรรมที่สำคัญได้แก่ การให้กู้ การเล่นแชร์ 3. การขายฝาก ฯลฯ ตลาดเงินนอกระบบยังมีบทบาทมากในประเทศกำลังพัฒนา [ตลาดทุน]
Capital marketตลาดทุน
แหล่งระดมเงินออมระยะยาวและให้สินเชื่อระยะยาวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ได้แก่ เงินฝากประจำ หุ้นกู้ หุ้นสามัญ และพันธบัตรทั้งของรัฐบาลและเอกชน แบ่งเป็นตลาดสินเชื่อทั่วไปและตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสินเชื่อทั่วไป ประกอบด้วยธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุน ส่วนตลาดหลักทรัพย์แบ่งเป็นตลาดแรกและตลาดรอง ตลาดแรกคือตลาดที่ซื้อขายหลักทรัพย์ออกใหม่ เป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ได้รับเงินทุนจากผู้ซื้อหลักทรัพย์ใหม่ ในทางเศรษฐศาสตร์ถือว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดแรกเป็นการลงทุนที่แท้จริง ส่วนตลาดรองคือตลาดที่ซื้อขายหลักทรัพย์เก่า การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดรองมิใช่การลงทุนแท้จริง เพราะบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ไม่ได้รับเงินทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดรองเป็นเพียงการเปลี่ยนมือระหว่างผู้ถือหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ตลาดรองก็มีบทบาทเกื้อกูลต่อตลาดแรก เพราะจะทำให้ผู้ซื้อหลักทรัพย์ในตลาดแรกมีความมั่นใจว่าจะสามารถแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เป็นเงินสดได้เมื่อต้องการ สถาบันในตลาดทุน ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ (สำหรับสินเชื่อระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป) บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทประกันชีวิต ฯลฯ [ตลาดทุน]
Market for Alternative Investmentตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
จัดตั้งภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นแหล่งระดมทุนให้แก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นอุตสาหกรรมการส่งออก อุตสาหกรรมที่รัฐบาลมุ่งให้การส่งเสริมเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ หรืออุตสาหกรรมการผลิตที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2541 และได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2542 [ตลาดทุน]
Bear marketตลาดหมี
ภาวะตลาดหุ้นที่ราคาหลักทรัพย์โดยทั่วไปมีระดับที่ลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน และปริมาณการซื้อขายก็มีน้อย เปรียบเสมือนการเคลื่อนไหวของหมีที่อืดอาดเชื่องช้า [ตลาดทุน]
Bull marketตลาดกระทิง
ภาวะตลาดหุ้นที่ราคาหลักทรัพย์โดยทั่วไปมีระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานไม่น้อยกว่า 2-3 เดือน และมีปริมาณการซื้อขายที่มาก มีสภาพคล่องสูง ภาวะตลาดดังกล่าวมีความคึกคักเสมือนอาการเคลื่อนไหวของวัวกระทิง [ตลาดทุน]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Marketing development guidelines of Wang Suan Sunandha Hoteแนวทางการพัฒนาการตลาดของโรงแรมวังสวนสุนันทา
Marketing development guidelines of Wang Suan Sunandha Hoteแนวทางการพัฒนาการตลาดของโรงแรมวังสวนสุนันทา
Marketing development guidelines of Wang Suan Sunandha Hoteแนวทางการพัฒนาการตลาดของโรงแรมวังสวนสุนันทา
*benchmarking* (n adv abbrev ) การพัฒนาองค์กรโดยเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น
acoustic trademark (n ) เครื่องหมายการค้าที่อยู่ในรูปของเสียง (เช่นเสียงรถไอศรีมวอลล์)
community trademark (n ) การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศกลุ่มสมาชิกยุโรป
Emerging Market ตลาดเกิดใหม่
graduated markings (n ) ขีดแบ่งลำดับขั้น
International Marketing CoE Organizational AnnouncementInternational Marketing CoE Organizational Announcement
render marketableนำออกวางตลาด จำหน่าย
stretch marks[สเตรทช มาร์กส] (n ) ผิวลาย ,รอยแตกลายบนผิวหนัง
unremarkable (adj ) ธรรมดา
untapped market (phrase) ตลาดที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mark my words, there's trouble a-brewin'.เครื่องหมายคำของฉันมีปัญหา เบียร์ ' Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The Phooey remarks that for the world he has peace in his heart.**น่าขยะแขยง ที่สุดในโลก** เขามีใจที่สงบ The Great Dictator (1940)
But mark them for future reference.ให้พวกมันเซ็นใบรับรอง The Great Dictator (1940)
The black market: Clandestine buying, selling and killing.นี่คือตลาดมืด ที่มีการซื้อขาย และฆ่ากันตายอย่างเป็นความลับ Night and Fog (1956)
For some, their flesh will be marked for life, despite having made it home from the camps.บางคนอาจมีแผลไปตลอดชีวิต นอกเหนือไปจากนั้น... Night and Fog (1956)
I was only wondering how the market closed.ผมเพียง แต่สงสัยว่าปิดตลาด 12 Angry Men (1957)
Why don't you stop making smart remarks?ทำไมคุณไม่หยุดการทำข้อสังเกตมาร์ท? 12 Angry Men (1957)
Will you stand there and mark the front door?คุณจะยืนอยู่ตรงนั้นและทำเครื่องหมายที่ประตูหน้า? 12 Angry Men (1957)
This, I have always thought, is a remarkable thing about democracy.นี้ผมได้คิดอยู่เสมอเป็นสิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 12 Angry Men (1957)
Remarkab/e Mrs...Remarkab / อีนาง ... 12 Angry Men (1957)
Mrs Bainbridge. The Remarkab/e Mrs Bainbridge.นางเบนบริดจ์ Remarkab / อีนางเบนบริดจ์ 12 Angry Men (1957)
The woman who testified that she saw the killing had those same marks on the sides of her nose.The woman who testified that she saw the killing had those same marks on the sides of her nose. 12 Angry Men (1957)
She had those same marks.She had those same marks. 12 Angry Men (1957)
- She had those marks.- She had those marks. 12 Angry Men (1957)
She had dyed hair, marks on her nose.She had dyed hair, marks on her nose. 12 Angry Men (1957)
Could those marks be made by anything other than eyeglasses?Could those marks be made by anything other than eyeglasses? 12 Angry Men (1957)
I didn't see any marks!I didn't see any marks! 12 Angry Men (1957)
She had marks on her nose.She had marks on her nose. 12 Angry Men (1957)
The successful fishermen were already in and had butchered their marlin out... ... carried them laid full-length across two planks to the fish house... ... where they waited for the ice truck to carry them to the market in Havana.ชาวประมงที่ประสบ ความสำเร็จ วันนั้นมีอยู่แล้วใน และเชือดมาร์ลินของพวกเขา ออก The Old Man and the Sea (1958)
Unmarked. - Not a mark on them. - No, I hate them.ไม่ได้ทำเครื่องหมายกับมัน ไม่ ฉัน เกลียดมัน ไม่ จริง ๆ Help! (1965)
Young people see it in the bazaars, market places, temple...ที่เราเห็นมันทุกที่ในตลาดที่ ในสถานที่ตลาดในพระวิหาร แม้กระทั่ง Help! (1965)
'There's a grave marked 'unknown' right beside Arch Stanton.''มีหลุมศพที่เขียนว่า "ไม่มีชื่อ" อยู่ข้างๆกับ อาร์ช แสตนตัน' The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Funny... a submarine remarkably like our own.แปลก เรือดำน้ำอย่างน่าทึ่งเช่นของ เราเอง Yellow Submarine (1968)
It is therefore our holy duty to put our feet upon it, to enter it, to put the marks of our guns and our wheels and our flags upon it!เพราะฉะนั้นจึงเป็นภาระอันศักดิ์สิทธิ์ ที่เราจะขจัดความกลัว ที่มีมานาน Beneath the Planet of the Apes (1970)
They are marked for target practice.เธอขอมันไม่ได้ มันจะเป็นเป้าฝึกซ้อมของเรา Beneath the Planet of the Apes (1970)
I shall now read from the books of Matthew, Mark, Luke and duck!พ่อจะอ่านจากพระคัมภีร์ มัทธิว มาระโก ลูกา ...และหมอบ Blazing Saddles (1974)
Is Bismark a hewwing?ของหมู ๆ Blazing Saddles (1974)
Sample bottles, dye marker, flares, safety float temperature gauge, spear guns, SMG...ขวดตัวอย่าง ปากกาสีย้อม พลุไฟ ชูชีพ... มาตรอุณหภูมิ ปืนหอก เอสเอ็มจี... Jaws (1975)
Chief, best drop another chum marker.สารวัตร หย่อนเหยื่ออีกทีซิ Jaws (1975)
They do not have a Ralph's up the street and a Lucky Market right around the corner who trim even closer than I do.ร้านพวกนั้นไม่มีแผงลอยข้าง ๆ และตลาดลัคกี้ อยู่ตรงมุมตึก ซึ่งเขาไม่เด็ดผักดีเท่าผม Oh, God! (1977)
"To the Burbank, California, supermarket manager...ฟังนะ ผจก.ซูเปอร์มาร์เก็ตที่แคลิฟอร์เนีย Oh, God! (1977)
The Los Angeles Sunday Times reports today that in Tarzana, California a supermarket manager, Jerry Landers, had an alleged conversation with someone he claimed was God.ลอสแอนเจลิสไทม์ วันอาทิตย์รายงานข่าววันนี้ ที่ทาร์ซานน่า ผจก.รซูเปอร์มาร์เก็ต เจอร์รี่ แลนเดอร์สได้สนทนา กับคนที่เขาบอกว่าคือพระเจ้า Oh, God! (1977)
He is a supermarket manager from Tarzana, California who says that he has been instructed by God to spread the message that God lives and God cares.เขาเป็นผจก.ซูเปอร์มาร์เก็ต จากทาร์ซานน่า เขาบอกว่าพระเจ้าสั่งให้เขา เผยแพร่ข้อความว่า พระเจ้ามีตัวตนและท่านเป็นห่วง Oh, God! (1977)
There are other cities, other supermarkets.แล้วเมืองอื่นๆ ล่ะ ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งอื่น Oh, God! (1977)
And for that reason, your remarks to the Rev. Williams could be regarded as a divine assignment.พระเจ้า และด้วยสาเหตุนั้น คำพูดของคุณที่พาดพิงถึง บาทหลวงวิลเลี่ยมส์ คงจะเป็นคำสั่งจากพระองค์ท่านจริง Oh, God! (1977)
Fifteen marks.15 มาร์ค Suspiria (1977)
In 1895 by a certain Helena Markos, A Greek immigrant,ในปี 1895 โดยคนที่มีชื่อว่าเฮเลนา มากอส, ผู้หญิงมาจากกรีก, Suspiria (1977)
The Markos woman had been expelled from several European countries.หญิงที่ชื่อ มากอส ได้ถูกขับไล่ ออกจากหลายประเทศแถบยุโรป. Suspiria (1977)
Madame Markos died in a fire.มาดาม มากอส ตายในกองเพลิง. Suspiria (1977)
Have you ever heard of Helena Markos?เคยได้ยินเรื่อง เฮเลนา มากอส มั๊ย? Suspiria (1977)
Mark?มาร์ค? Suspiria (1977)
Mark?มาร์ค? Suspiria (1977)
You wanna kill Helena Markos?แกจะมาฆ่า เฮเลนา มากอส รึ? Suspiria (1977)
You wanted to kill Helena Markos!แกต้องการจะฆ่า เฮเลนา มากอส รึ? ! Suspiria (1977)
Supermarket.ซุปเปอร์มาร์เก็ต I Spit on Your Grave (1978)
Supermarket.ซุปเปอร์มาร์เก็ต I Spit on Your Grave (1978)
Hey, you know they called me yesterday from the supermarket asking if I've seen him.เดี๋ยวก่อนคุณ รู้ว่าพวกเขา caIIed ฉัน เมื่อวานนี้ จาก ซูเปอร์มาร์เก็ต ถามว่า ฉัน ได้เห็น เขา I Spit on Your Grave (1978)
Who can tell us about these markings?ผู้ซึ่งสามารถบอกตำแหน่งกับเราได้? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
In the centre, the Frenchman had a crystal, and surrounding the crystal on one side were raised markings, like that one.ตรงกลาง, ของคนฝรั่งเศสมีคริสตัล, และรอบๆคริสตัลด้านหนึ่งมีสัญลักษณ์ ขึ้นมาเหมือนอันนี้ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
You said their headpiece only had markings on one side.คุณบอกว่าหมวกเกราะของเบลล็อก มีสัญลักษณ์อยู่ด้านเดียว. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
markHis remark made my recollect my schooldays.
markMoney market mutual funds.
markHis remark got on my nerves.
markWe have a 20% share of the market.
markThey buy these goods cheaply overseas and then mark them up to resell at home.
markHis remarks added up to a condemnation of my plan.
markHow many times a week do you go shopping at a supermarket?
markYour guess is entirely off the mark.
markThe severity of such marks can reveal whether or not any of these people were habitually engaged in hard labor.
markThey marked off the land for their house with rows of stones.
markShe went to the market once a week.
markConfine your remarks to the matter we are discussing.
markYour impetuous remarks about us seem to have rung down the curtain on our good relationship.
markHe remarked on the topic.
markIt is true that he got full marks on the test.
markI was asked to make a few remarks on energy conservation.
markCheap imports will glut the market.
markI believe the truth of her remark.
markPeople in such countries, especially the ASEAN countries, believe that the secret of Japan's remarkable economic growth is education.
markShe put a red ribbon on her umbrella as a mark.
markScarcely had the market opened before the fire broke out.
markThe President's decision caused the market to react.
markFluency in English is a very marketable skill today.
markThey mark down goods at that shop.
markThere is no market for these goods in Japan.
markThe Federal Reserve cut its benchmark discount rate to an 18-year low.
markDuring the Depression in the 1930's, many wealthy people lost everything in the stock market crash.
markIn order to prevent a further drop of the Japanese currency, the Bank of Japan intervened in the market to support it at around 150 yen to the dollar.
markThe teacher is busy marking papers.
markThat kind of remark does not befit you.
markThere was a bite in his remark.
mark"If you don't get in our way any more, I could see my way to letting bygones be bygones." "That's remarkably generous ..."
markScience has made remarkable progress.
markHe made his timely escape from the stock market crash.
markWhat does this mark mean?
markLindbergh's solo nonstop transatlantic flight was a remarkable accomplishment.
markIn his lengthy career he had never seen the market so high.
markJim made a superfluous remark.
markHis remarks on the subjects are much to the point.
markIf someone remarked enviously: "They say that in Africa the sky is always blue," she was likely to reply absent-mindedly: "Yes, and won't it be nice to have a proper house after all these years."
markDidn't you remark that she was very excited?
markI was interested in your remark.
markThat wants to know remarkably.
markChris got a remarkable grade for the complex homework.
markHis ironical remarks aren't directed at you.
markI'll focus on the market development for 1999.
markThere is a big market for coffee.
markI usually go to market on Friday.
markShe goes to the supermarket every three days.
markThe runner had reached the halfway mark.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตลาดโลก[N] world market, See also: global market, Example: ผลจากวิกฤตการณ์น้ำมันทำให้น้ำมันในตลาดโลกราคาสูงขึ้น, Thai definition: แหล่งซื้อขายทั่วโลก
เครื่องหมายวรรคตอน[N] punctuation mark, Example: ประโยคเหล่านี้ไม่มีเครื่องหมายวรรคตอน
จ๊าบ[ADJ] prominent, See also: outstanding, remarkable, conspicuous, distinguished, notable, marked, Syn. เริ่ด, เลิศ, Example: เขารับบทจ๊าบเป็นโรมิโอ ที่ดูคล้ายลูกรัฐมนตรีเมืองไทยบางคน, Thai definition: เด่นสะดุดตา, Notes: (สแลง)
ตลาดโต้รุ่ง[N] 24-hour market, Example: ในย่านสุขุมวิทมีตลาดโต้รุ่งอยู่เป็นจำนวนมาก, Thai definition: ตลาดที่ขายอาหารตลอดคืน
ตลาดนัดแรงงาน[N] labour market, Example: มหาวิทยาลัยจัดตลาดนัดแรงงานโดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทมารับสมัครงานมากมาย, Thai definition: แหล่งพบปะเพื่อการจัดหา สมัครหรือว่าจ้างแรงงาน
ตลาดแผงลอย[N] market stall, Example: กรุงเทพมหานครจัดระเบียบตลาดแผงลอยให้พ่อค้าแม่ค้าวางของอย่างเป็นระเบียบ, Thai definition: ตลาดที่วางขายสินค้าชั่วเวลาสั้นๆ
ตีตลาด[V] market a product against, See also: put on the market, Example: บริษัทหวังว่าสินค้าตัวใหม่นี้จะมาตีตลาดคู่แข่งได้, Thai definition: ทุ่มขายเพื่อทำลายคู่แข่ง
อต.[N] The Marketing Organization, See also: MO
อตก.[N] The Marketing Organization for Farmers, See also: MOF, Syn. องค์การตลาดเพื่อการเกษตร
อสป.[N] Fish Marketing Organization, See also: FMO, Syn. องค์การสะพานปลา
ปรัศนี[N] question mark, See also: interrogation point, interrogation mark, Syn. เครื่องหมายคำถาม, Thai definition: เครื่องหมายคำถามรูปอย่างนี้ ?
อัศเจรีย์[N] exclamation mark, See also: exclamation point, Syn. เครื่องหมายตกใจ, Thai definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ ! สำหรับเขียนกำกับไว้หลังคำอุทาน
อัญประกาศ[N] quotation marks, See also: double quotation marks, Syn. เครื่องหมายคำพูด, Thai definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ สำหรับเขียนคร่อมคำหรือข้อความ เพื่อแสดงว่าข้อความนั้นเป็นคำพูด หรือเพื่อเน้นความนั้นให้เด่นชัดขึ้นเป็นต้น
จุดไข่ปลา[N] marks of omission, See also: ellipsis, dotted line, Thai definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ …
อัญประกาศเดี่ยว[N] single quotation marks, Thai definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ ' '
เครื่องหมายรับรองคุณภาพ[N] hallmark, Syn. เครื่องหมายรับประกันคุณภาพ, Example: ข้าวหอมมะลิไทยที่ส่งออกไปขายยังต่างประเทศมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพทุกถุง, Count unit: เครื่องหมาย, Thai definition: สิ่งที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายประทับเป็นสำคัญเพื่อรับประกันคุณสมบัติที่ดีของสินค้า
ตลาดร่วม[N] common market, Syn. กลุ่มตลาดร่วม, Example: ตลาดร่วมพยายามประสานนโยบายต่างๆ เข้าด้วยกัน, Thai definition: การรวมตัวของชาติต่างๆ ที่มีสัญญาที่จะใช้ตลาดสินค้าร่วมกัน กล่าวคือการไหลเวียนของสินค้า รวมทั้งนโยบายเศรษฐกิจก็จะไปในทางเดียวกัน
รอยคราบ[N] drying mark, Syn. คราบ, รอย, Example: คุณสามารถขจัดรอยคราบของพื้นไม้ขัดได้ด้วยการใช้ส่วนนูนของช้อนถูไปมาหลายๆ ครั้ง, Thai definition: รอยเปื้อนที่ติดกรังอยู่กับพื้นผิวของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
คะแนนเต็ม[N] full marks, Example: การแข่งขันรอบนี้มีคะแนนเต็มทั้งหมด 500 คะแนน, Count unit: คะแนน, Thai definition: จำนวนแต้มการนับสำหรับคะแนนที่ทำได้ทั้งหมด
หักคะแนน[V] deduct marks, See also: deduct marks for errors, Syn. ตัดคะแนน, ตัดแต้ม, Ant. เพิ่มคะแนน, Example: กรรมการจะหักคะแนนทีมที่ไม่ลงแข่งขันภายในระยะเวลาที่กำหนดทีมละ 3 คะแนน, Thai definition: ลบจำนวนแต้มที่ทำได้ออก
ให้คะแนน[V] mark, See also: give credit mark, grade, Syn. ให้แต้ม, Example: ผู้ชมให้คะแนนนักร้องมือใหม่อย่างท่วมท้นจนชนะเลิศในการแข่งขัน, Thai definition: ให้ค่าในการสอบหรือการแข่งขัน
ส่วนแบ่งการตลาด[N] market share, See also: market penetration, Syn. ส่วนแบ่งตลาด, Example: ปีนี้สินค้าของบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มมากขึ้น 20%, Thai definition: เปอร์เซ็นต์ยอดขายของสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง คิดเป็นสัดส่วนต่อยอดขายทั้งหมดของสินค้าประเภทเดียวกันในท้องตลาด
แม่ค้า[N] market women, See also: female shopkeeper, Ant. พ่อค้า, Count unit: คน
การตลาด[N] marketing, Example: ในบรรดาสินค้าเกษตรทั้งหลาย ไม่มีสินค้าไหนที่มีโอกาสในด้านการตลาดสูงกว่าไม้
ครองตลาด[V] dominate the market, Example: ในปัจจุบันจอสีกำลังเป็นที่นิยมใช้กันมากขึ้นทุกขณะ และมีแนวโน้มที่จะมาครองตลาดแทนจอภาพแบบขาวดำ, Thai definition: ควบคุมตลาดทั้งหมด
ส่วนแบ่งตลาด[N] market share, See also: market penetration, Syn. ส่วนแบ่งการตลาด, Example: ธนาคารและสถาบันการเงินต่างแย่งส่วนแบ่งตลาดกันด้วยการปล่อยสินเชื่อง่ายขึ้น, Thai definition: เปอร์เซ็นต์ยอดขายของสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง คิดเป็นสัดส่วนต่อยอดขายทั้งหมดของสินค้าประเภทเดียวกันในท้องตลาด
หมายเหตุ[N] note, See also: comment, remark, Example: เราศึกษาชีวิตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเหล่านี้ได้จากบันทึกท้องถิ่นต่างๆ และหมายเหตุของนักเดินทางชาวตะวันตก, Thai definition: คำอธิบายเพิ่มเติม
ตลาดวิชา[N] knowledge market, Example: มหาวิทยาลัยรามคำแหงถือเป็นตลาดวิชาสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้, Thai definition: แหล่งที่สามารถศึกษาหาความรู้ได้โดยเสรี
ย่ำเท้า[V] tramp, See also: trample, tread, walk, go on foot, mark time, Syn. เดิน, ย่ำ, Example: เสียงกระดานลั่นกร๊อบในทุกครั้งที่ย่ำเท้าลงไป, Thai definition: เหยียบหนักๆ ซ้ำๆ, ถ้าเหยียบในลักษณะเช่นนั้นอยู่กับที่ เรียกว่า ย่ำเท้า
รอยเท้า[N] footprint, See also: footmark, Syn. รอยตีน, Example: รอยเท้ากระทิง วัวแดง ทั้งเก่าและใหม่มีอยู่มากรอยตรงริมหนอง, Count unit: รอย
ราคาตลาด[N] market price, Syn. ราคาท้องตลาด, Example: ถ้าปีใดฝนตกตามฤดูกาล พืชผลดีและราคาตลาดสูง เกษตรก็มีรายได้มาก, Thai definition: ราคาที่ซื้อขายกันทั่วไปในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งและในขณะใดขณะหนึ่ง
ริ้ว[N] strip, See also: line, stripe, streak, welt, strath mark, Example: การปั้นจีวรพระสมัยนี้จะปั้นเป็นริ้ว ใกล้เคียงธรรมชาติมากขึ้น, Count unit: ริ้ว, Thai definition: เส้นลายหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะเป็นรอย เป็นทางๆ เป็นแถว เป็นแนวยาวไป หรือเป็นแล่งๆ
วรรณยุกต์[N] tone marks, See also: intonation marks, Example: การฝึกหัดผันตัวอักษรทั้งพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องหัดผันให้ครบทุกตัวอักษร, Thai definition: เครื่องหมายแสดงระดับเสียงสูงต่ำของคำในภาษาไทย
ออกปาก[V] say, See also: speak, talk, remark, Syn. พูด, Example: เมื่อคนรู้จักมักจี่เดินสวนทางมาก็จะออกปากถามไถ่ และหยุดพูดคุยด้วย
อัจฉริยภาพ[N] genius, See also: remarkable talent, remarkable aptitude, Example: พระยาอนุมานราชธนมีอัจฉริยภาพโดยลักษณะที่เป็นธรรมชาติส่วนตัวเป็นพื้นฐาน, Thai definition: ความเป็นผู้มีปัญญาความสามารถเกินกว่าระดับปกติมาก
ลาย[N] scratch, See also: mark, scrape, Syn. รอย, Example: แมวข่วนมือเขาจนเกิดลาย, Count unit: ลาย, แห่ง, Thai definition: แนวยาวหรือจุดบนพื้นผิว
วางแผง[V] be on the market, See also: be on sale, appear on the market, Syn. วางตลาด, Example: อัลบั้มชุดนี้จะวางแผงในวันเสาร์ที่ 14 มี.ค.นี้, Thai definition: นำสินค้าออกขายตามร้านทั่วไป
สมบัติ[N] property, See also: quality, attribute, characteristic, feature, hallmark, Syn. คุณสมบัติ, Thai definition: ลักษณะประจำของสาร เช่น ไอโอดีนมีสมบัติเป็นอโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง สีเทาดำเป็นเงาวาว หลอมละลายที่ 114 ํ ซ. เมื่อระเหิดเป็นไอให้ไอสีม่วง
สำรวจตลาด[V] survey the market, Example: ผมรับจ้างสำรวจตลาดให้บริษัทแห่งหนึ่ง, Thai definition: สำรวจความต้องการทางด้านการตลาดสินค้า
น่าชม[V] be attractive, See also: be remarkable, be pleasant to look at, be worthy of looking at, Syn. น่าดูน่าชม, น่ามอง, Example: สีสันของผีเสื้อกลางวันน่าชมและทำให้ธรรมชาติสวยงามมีชีวิตชีวามากกว่าผีเสื้อกลางคืน
ขายดี[V] have (find) a good sale, See also: find a good market, Syn. ขายคล่อง, Example: สินค้าตัวใหม่ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า
แม่ค้า[N] woman monger, See also: market woman, female street vendor, female shopkeeper, female trader, Syn. คนขาย, คนขายของ, ผู้ขาย, Example: เขานับเศษเหรียญประสมกันส่งให้แม่ค้าเป็นค่าอาหาร, Count unit: คน, Thai definition: หญิงผู้ที่ทำหน้าที่ค้าขาย
รอย[N] scratch, See also: mark, Example: ผิวนอกของดิสก์จะขูดขีดเป็นรอยง่าย, Thai definition: ลักษณะที่เป็นเส้น เป็นริ้ว หรือเป็นลวดลายเป็นต้นที่ปรากฏแนบสนิทอยู่กับพื้นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ยี่ห้อ[N] brand name, See also: trademark, marque, brand, Syn. ตรา, Example: กล้องที่คุณใช้อยู่นี่ยี่ห้ออะไร, Count unit: ยี่ห้อ, Thai definition: เครื่องหมายสำหรับร้านค้าหรือการค้า, Notes: (จีน)
พลั้งปาก[V] make a slip of the tongue, See also: make an indiscreet remark, Syn. เผลอปาก, Example: ฉันพลั้งปากกับนายห้างไปด้วยความโกรธไม่ได้ตั้งใจเลยที่จะว่าท่าน, Thai definition: พูดไปโดยยั้งไม่ทัน, พูดไปโดยไม่ทันคิด
ขีด[V] scratch, See also: scrape, mark, etch, Syn. ขูดขีด, Example: เด็กเกเรใช้ของแข็งขีดโต๊ะเรียนเป็นรอยเสียหายหมดเลย, Thai definition: ใช้ของแหลมหรือมีดทำให้เป็นเส้นหรือรอยยาว
ขีด[V] mark, See also: scratch, write, draw, Syn. กา, ขีดเส้น, Example: อ่านเฉพาะที่เราขีดไว้ก็ได้ จะได้ไม่เสียเวลามาก, Thai definition: ใช้ดินสอหรือปากกาเป็นต้นทำเครื่องหมายไว้เป็นรอยให้เห็น
ข้อสังเกต[N] notice, See also: remark, observation, Syn. ข้อคิดเห็น, Example: คณะกรรมการมีข้อสังเกตว่าบริษัทจะต้องส่งเสริมกิจกรรมสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง, Count unit: ข้อ, ประการ, Thai definition: ข้อที่ตั้งเอาไว้หรือหมายเอาไว้
คำกล่าว[N] saying, See also: hearsay, speaking, speech, remarks, words, utterance, Syn. คำพูด, คำบอกเล่า, Example: ปัญหาของเด็กในวัยรุ่นยังพอมีทางปรับปรุงแก้ไขได้เข้าทำนองคำกล่าวที่ว่า ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก นี่เอง, Count unit: คำ
คำคม[N] epigram, See also: witticism, wisecrack, celebrated remark, well-known saying, Example: ผมช่วยคิดคำคมเด็ดๆ ไปเชียร์ผู้นำของเขา, Count unit: คำ, Thai definition: ถ้อยคำที่หลักแหลมชวนให้คิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญประกาศ[n.] (anyaprakāt) EN: quotation marks   FR: guillemets [mpl]
อัญประกาศเดี่ยว[n. exp.] (anyaprakāt dīo) EN: single quotation marks ; ' '   
ใบดำ[n.] (baidam) EN: black marker (which indicate that person must not enroll an army)   
ใบเสมา[n.] (baisēmā) EN: boundary of a bot ; sema ; stone boundary markers (at the eight cardinal points around a bot) ; marker stones ; seam stones ; battlements   
บทสรุป[n.] (botsarup) EN: conclusion ; concluding remarks ; summary   FR: conclusion [f]
ชี้[v.] (chī) EN: point ; point out ; indicate ; mark ; show ; direct   FR: indiquer ; montrer
ช่องทางการตลาด[n. exp.] (chǿngthāng kāntalāt) EN: marketing channel   
ช่องทางการตลาดแบบดั้งเดิม[n. exp.] (chǿngthāng kāntalāt baēp dangdoēm) EN: conventional marketing channels   
ช่องทางตลาด[n. exp.] (chǿngthāng talāt) EN: market channels   
ช่องว่างในตลาด[n. exp.] (chǿngwāng nai talāt) EN: gap in the market   
เดนมาร์ก[n. prop.] (Dēnmāk) EN: Denmark   FR: Danemark [m]
ฝ่ายการตลาด[n. exp.] (fāi kāntalāt) EN: marketing   
ฟันหนู[n.] (fannū) EN: vowel mark –̎   FR: signe vocalique –̎
–̎[n.] (fannū) EN: vowel mark –̎   FR: signe vocalique –̎
ฝนทอง[n.] (fonthøng) EN: vowel mark –่   FR: signe vocalique –่
–่[n.] (fonthøng) EN: vowel mark –่   FR: signe vocalique –่
ให้คะแนน[v. exp.] (hai khanaēn) EN: mark ; rate   
หันอากาศ[n.] (han-ākāt) EN: vowel mark –ั(a)   FR: symbole vocalique –ั(a)
–ั[n.] (han-ākāt) EN: vowel mark –ั(a)   FR: symbole vocalique –ั(a)
ห้างสรรพสินค้า[n. exp.] (hāngsapphasinkhā) EN: department store ; shopping mall ; hypermarket ; mall   FR: grand magasin [m] ; hypermarché [m]
หัดยิง[v. exp.] (hat ying) EN: practise marksmanship ; do target practice   
อินทรธนู[n.] (inthanū = inthranū) EN: shoulder loop ; shoulder strap ; shoulder marks ; shoulder board ; epaulet   FR: épaulette [f]
จะ[X] (ja ) EN: will ; shall [future mark (action to be completed)]   FR: [auxiliaire du futur]
จร้า = จ้า[X] (jā) EN: [politeness marker ]   FR: oui (formule de politesse en fin de phrase)
จ่ายกับข้าว[v. exp.] (jāi kapkhāo) EN: shop for food ; buy food ; do the shopping ; do the marketing   FR: acheter de la nourriture ; faire son/le marché
จ่ายตลาด[v. exp.] (jāi talāt) EN: go marketing ; do marketing ; do shopping   FR: faire des/ses emplettes ; faire son/le marché ; aller acheter des/ses provisions ; faire des/ses courses
เจ้าของสวน[n. exp.] (jaokhøng sūan) EN: market gardener   FR: maraîcher [m]
จด[v.] (jot) EN: take note ; enjoin ; jot down ; write ; write down ; mark down ; record ; copy   FR: noter ; prendre note ; inscrire ; enregistrer
จุด[n.] (jut) EN: spot ; dot ; speck ; mark ; stain ; blot   FR: point [m] ; grain [m] ; petite tache [f]
จุดไข่ปลา[n. exp.] (jut khai plā) EN: suspension points ; marks of omission ; ellipsis ; dotted line   FR: points de suspension [mpl]
กา[v.] (kā) EN: mark with ; make a mark ; make a sign ; put a cross on   FR: marquer d'unecoche ; cocher
กักตุนสินค้า[v. exp.] (kaktun sinkhā) EN: hoard goods ; hold back goods from the market   
การแบ่งส่วนตลาด[n. exp.] (kān baengsuan talāt) EN: market segmentation ; segmenting   FR: segmentation du marché [f]
การเจาะตลาด[n. exp.] (kān jǿ talāt) EN: market penetration   FR: pénétration du marché [f]
การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในตลาด[n. exp.] (kān kamnot tamnaeng phalittaphan nai talāt) EN: market positioning   FR: positionnement sur le marché [m]
การขายตรง[n. exp.] (kān khāi trong) EN: direct sale ; direct selling ; direct marketing   FR: vente directe [f]
การขยายตลาด[n. exp.] (kān khayāi talāt) EN: expansion of the market   
การขึ้นราคา[n. exp.] (kān kheun rākhā) EN: increasing ; raising the price ; mark-up ; increase in prices   FR: hausse des prix [f]
การลดราคา[n. exp.] (kān lot rākhā) EN: price reduction ; mark-down   FR: remise [f] ; rabais [m] ; ristourne [f]
การพัฒนาตลาด[n. exp.] (kān phatthanā talāt) EN: market development   
การสำรวจตลาด[n. exp.] (kān samrūat talāt) EN: market survey   FR: étude de marché [f]
การตลาด[n.] (kāntalāt) EN: marketing   FR: marketing [m]
การวิจัยตลาด[n. exp.] (kān wijai talāt) EN: market research   
การวิเคราะห์ตลาด[n. exp.] (kān wikhrǿ talāt) EN: market analysis   FR: analyse de marché [f]
การันต์ (–์)[X] (kāran) EN: [mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute]   FR: [symbole de consonne muette]
ค่ะ[X] (kha) EN: yes ; okay ; right ; [politeness marker when answering a question in the affirmative]   FR: oui ; [formule de politesse en fin de réponse affirmative]
ขาย[v.] (khāi) EN: sell ; market   FR: vendre ; commercialiser
ค่าการตลาด[n. exp.] (khā kāntalāt) EN: market price ; marketing fee   
คำ-[pref.] (kham-) EN: words ; remarks : statements)   FR: actions orales ou écrites ; commentaires
คำอธิบาย[n. exp.] (kham athibāi) EN: explanation ; caption ; exposition ; explication ; elucidation ; explanatory remark   FR: explication [f] ; éclaircissement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MARK    M AA1 R K
MARKS    M AA1 R K S
MARKY    M AA1 R K IY0
MARKO    M AA1 R K OW0
MARKE    M AA1 R K
MARKET    M AA1 R K AH0 T
MARKEY    M AA1 R K IY2
MARKER    M AA1 R K ER0
MARKEL    M AA0 R K EH1 L
MARKUS    M AA1 R K AH0 S
MARKIN    M AA1 R K IH2 N
ESMARK    EH1 S M AA2 R K
MARKKA    M AA1 R K AH0
MARKOS    M AA1 R K OW0 Z
REMARK    R AH0 M AA1 R K
MARKLE    M AA1 R K AH0 L
MARKOW    M AA1 R K OW0
EDMARK    EH1 D M AA0 R K
REMARK    R IY0 M AA1 R K
MARKEN    M AA1 R K AH0 N
MARKEE    M AA1 R K IY1
MARKUM    M AA1 R K AH0 M
MARKUP    M AA1 R K AH2 P
MARK'S    M AA1 R K S
MARKEL    M AA1 R K AH0 L
MARKIE    M AA1 R K IY0
MARKAN    M AA1 R K AH0 N
DEMARK    D AH0 M AA1 R K
MARKED    M AA1 R K T
AVMARK    AE1 V M AA2 R K
MARKLEY    M AA1 R K L IY0
MARKMAN    M AA1 R K M AH0 N
MARKAIR    M AA1 R K EH2 R
MARKETS    M AA1 R K AH0 T S
MARKERS    M AA1 R K ER0 Z
MARKERT    M AA1 R K ER0 T
DENMARK    D EH1 N M AA2 R K
BISMARK    B IH1 Z M AA2 R K
MARKKAS    M AA1 R K AH0 S
MARKSON    M AA1 R K S AH0 N
LEXMARK    L EH1 K S M AA2 R K
EARMARK    IH1 R M AA2 R K
EARMARK    IY1 R M AA2 R K
MARKING    M AA1 R K IH0 NG
MARKUPS    M AA1 R K AH2 P S
MARKESE    M AA0 R K IY1 S
BEVMARK    B EH1 V M AA2 R K
MARKS'S    M AA1 R K S AH0 Z
CALMARK    K AA1 L M AA2 R K
FURMARK    F ER1 M AA2 R K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Mark    (n) mˈaːk (m aa1 k)
mark    (v) mˈaːk (m aa1 k)
marks    (v) mˈaːks (m aa1 k s)
marked    (v) mˈaːkt (m aa1 k t)
marker    (n) mˈaːkər (m aa1 k @ r)
market    (v) mˈaːkɪt (m aa1 k i t)
remark    (v) rˈɪmˈaːk (r i1 m aa1 k)
Denmark    (n) dˈɛnmaːk (d e1 n m aa k)
earmark    (v) ˈɪəʴmaːk (i@1 m aa k)
mark-up    (n) mˈaːk-ʌp (m aa1 k - uh p)
markers    (n) mˈaːkəz (m aa1 k @ z)
markets    (v) mˈaːkɪts (m aa1 k i t s)
marking    (v) mˈaːkɪŋ (m aa1 k i ng)
remarks    (v) rˈɪmˈaːks (r i1 m aa1 k s)
bookmark    (n) bˈukmaːk (b u1 k m aa k)
earmarks    (v) ˈɪəʴmaːks (i@1 m aa k s)
footmark    (n) fˈutmaːk (f u1 t m aa k)
hallmark    (n) hˈɔːlmaːk (h oo1 l m aa k)
landmark    (n) lˈændmaːk (l a1 n d m aa k)
mark-ups    (n) mˈaːk-ʌps (m aa1 k - uh p s)
markedly    (a) mˈaːkɪdliː (m aa1 k i d l ii)
marketed    (v) mˈaːkɪtɪd (m aa1 k i t i d)
markings    (n) mˈaːkɪŋz (m aa1 k i ng z)
marksman    (n) mˈaːksmən (m aa1 k s m @ n)
marksmen    (n) mˈaːksmən (m aa1 k s m @ n)
postmark    (v) pˈoustmaːk (p ou1 s t m aa k)
remarked    (v) rˈɪmˈaːkt (r i1 m aa1 k t)
tidemark    (n) tˈaɪdmaːk (t ai1 d m aa k)
unmarked    (j) ˈʌnmˈaːkt (uh1 n m aa1 k t)
Newmarket    (n) njˈuːmaːkɪt (n y uu1 m aa k i t)
birthmark    (n) bˈɜːʴθmaːk (b @@1 th m aa k)
bookmarks    (n) bˈukmaːks (b u1 k m aa k s)
earmarked    (v) ˈɪəʴmaːkt (i@1 m aa k t)
footmarks    (n) fˈutmaːks (f u1 t m aa k s)
hallmarks    (n) hˈɔːlmaːks (h oo1 l m aa k s)
landmarks    (n) lˈændmaːks (l a1 n d m aa k s)
marketing    (v) mˈaːkɪtɪŋ (m aa1 k i t i ng)
postmarks    (v) pˈoustmaːks (p ou1 s t m aa k s)
pressmark    (n) prˈɛsmaːk (p r e1 s m aa k)
remarking    (v) rˈɪmˈaːkɪŋ (r i1 m aa1 k i ng)
tidemarks    (n) tˈaɪdmaːks (t ai1 d m aa k s)
trademark    (n) trˈɛɪdmaːk (t r ei1 d m aa k)
up-market    (j) ˈʌp-maːkɪt (uh1 p - m aa k i t)
watermark    (n) wˈɔːtəmaːk (w oo1 t @ m aa k)
Stowmarket    (n) stˈoumaːkɪt (s t ou1 m aa k i t)
birthmarks    (n) bˈɜːʴθmaːks (b @@1 th m aa k s)
bookmarker    (n) bˈukmaːkər (b u1 k m aa k @ r)
earmarking    (v) ˈɪəʴmaːkɪŋ (i@1 m aa k i ng)
fingermark    (n) fˈɪŋgəmaːk (f i1 ng g @ m aa k)
market-day    (n) mˈaːkɪt-dɛɪ (m aa1 k i t - d ei)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[le, ㄌㄜ˙, ] (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker), #3 [Add to Longdo]
[zhòng, ㄓㄨㄥˋ, ] hit (the mark), #17 [Add to Longdo]
[bǎ, ㄅㄚˇ, ] to hold; to contain; to grasp; to take hold of; a handle; particle marking the following noun as a direct object; classifier for objects with handle, #62 [Add to Longdo]
[guò, ㄍㄨㄛˋ, / ] (experienced action marker); to cross; to go over; to pass (time); to celebrate (a holiday); to live; to get along; excessively; too-; surname Guo, #74 [Add to Longdo]
市场[shì chǎng, ㄕˋ ㄔㄤˇ, / ] market; abbr. for 超級市場|超级市场 supermarket, #106 [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, ] market; city, #149 [Add to Longdo]
[shòu, ㄕㄡˋ, ] to receive; to accept; to suffer; subjected to; to bear; to stand; pleasant; (passive marker), #352 [Add to Longdo]
[céng, ㄘㄥˊ, ] once; already; former; previously; (past tense marker used before verb or clause), #450 [Add to Longdo]
销售[xiāo shòu, ㄒㄧㄠ ㄕㄡˋ, / ] to sell; market; sales, #567 [Add to Longdo]
品牌[pǐn pái, ㄆㄧㄣˇ ㄆㄞˊ, ] brand name; trademark, #595 [Add to Longdo]
上市[shàng shì, ㄕㄤˋ ㄕˋ, ] on the market; to float (a company on the stock market), #627 [Add to Longdo]
[men, ㄇㄣ˙, / ] plural marker for pronouns and a small number of animate nouns, #806 [Add to Longdo]
曾经[céng jīng, ㄘㄥˊ ㄐㄧㄥ, / ] once; already; former; previously; ever; (past tense marker used before verb or clause), #865 [Add to Longdo]
股票[gǔ piào, ㄍㄨˇ ㄆㄧㄠˋ, ] share; stock (market), #1,278 [Add to Longdo]
[dòu, ㄉㄡˋ, / ] comma; phrase marked by pause, #1,343 [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, / ] to remember; to note; mark; sign; to record, #1,523 [Add to Longdo]
股市[gǔ shì, ㄍㄨˇ ㄕˋ, ] stock market, #1,894 [Add to Longdo]
显著[xiǎn zhù, ㄒㄧㄢˇ ㄓㄨˋ, / ] outstanding; notable; remarkable, #1,984 [Add to Longdo]
标志[biāo zhì, ㄅㄧㄠ ㄓˋ, / ] sign; mark; symbol; symbolize; to indicate; to mark, #2,182 [Add to Longdo]
[yìn, ˋ, ] stamp; seal; mark; print; abbr. for India; surname Yin, #2,246 [Add to Longdo]
营销[yíng xiāo, ˊ ㄒㄧㄠ, / ] marketing, #2,311 [Add to Longdo]
市场经济[shì chǎng jīng jì, ㄕˋ ㄔㄤˇ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ, / ] market economy, #2,394 [Add to Longdo]
[biāo, ㄅㄧㄠ, / ] the topmost branches of a tree; surface; sign; to mark; (outward) sign; indication; prize; award; bid, #2,592 [Add to Longdo]
行情[háng qíng, ㄏㄤˊ ㄑㄧㄥˊ, ] market price; quotation of market price; the current market situation, #2,682 [Add to Longdo]
[wo, ㄨㄛ˙, ] (particle) marker of surprise, sudden realization, reminder, #2,869 [Add to Longdo]
出售[chū shòu, ㄔㄨ ㄕㄡˋ, ] to sell; to offer for sale; to put on the market, #2,980 [Add to Longdo]
出色[chū sè, ㄔㄨ ㄙㄜˋ, ] remarkable; outstanding, #2,988 [Add to Longdo]
[huà, ㄏㄨㄚˋ, / ] to delimit; to transfer; to assign; to differentiate; to mark off; to draw (a line); to delete; stroke of a Chinese character, #3,255 [Add to Longdo]
[cháng, ㄔㄤˊ, / ] to taste; flavor; (past tense marker); already; formerly; already; ever; once; test, #3,392 [Add to Longdo]
房产[fáng chǎn, ㄈㄤˊ ㄔㄢˇ, / ] real estate; the property market (e.g. houses), #3,412 [Add to Longdo]
垄断[lǒng duàn, ㄌㄨㄥˇ ㄉㄨㄢˋ, / ] enjoy market dominance; monopolize, #3,698 [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, / ] sign; mark; to record; write a footnote, #3,730 [Add to Longdo]
商场[shāng chǎng, ㄕㄤ ㄔㄤˇ, / ] market; bazaar, #3,797 [Add to Longdo]
商标[shāng biāo, ㄕㄤ ㄅㄧㄠ, / ] trademark; logo, #3,816 [Add to Longdo]
[wén, ㄨㄣˊ, / ] line; trace; mark; decoration; decorated with, #4,280 [Add to Longdo]
资本市场[zī běn shì chǎng, ㄗ ㄅㄣˇ ㄕˋ ㄔㄤˇ, / ] capital market, #4,714 [Add to Longdo]
收盘[shōu pán, ㄕㄡ ㄆㄢˊ, / ] market close, #4,877 [Add to Longdo]
迹象[jì xiàng, ㄐㄧˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] mark; indication; sign; indicator, #5,042 [Add to Longdo]
市场化[shì chǎng huà, ㄕˋ ㄔㄤˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] marketization, #5,499 [Add to Longdo]
牌子[pái zi, ㄆㄞˊ ㄗ˙, ] sign; trademark, #6,413 [Add to Longdo]
标识[biāo zhì, ㄅㄧㄠ ㄓˋ, / ] mark, #6,720 [Add to Longdo]
投机[tóu jī, ㄊㄡˊ ㄐㄧ, / ] to speculate (on financial markets); opportunistic; congenial; agreeable, #6,817 [Add to Longdo]
基准[jī zhǔn, ㄐㄧ ㄓㄨㄣˇ, / ] norm; standard; standard of reference; base; base point; base line; benchmark; reference point; reference frame; criterion; data, #6,894 [Add to Longdo]
马克[Mǎ kè, ㄇㄚˇ ㄎㄜˋ, / ] Mark (name), #7,734 [Add to Longdo]
推销[tuī xiāo, ㄊㄨㄟ ㄒㄧㄠ, / ] to market; to sell, #7,759 [Add to Longdo]
标记[biāo jì, ㄅㄧㄠ ㄐㄧˋ, / ] sign; mark; symbol; to mark up, #8,396 [Add to Longdo]
持平[chí píng, ㄔˊ ㄆㄧㄥˊ, ] to stay level (of exchange rate, market share etc), #8,607 [Add to Longdo]
符号[fú hào, ㄈㄨˊ ㄏㄠˋ, / ] symbol; mark; sign, #8,631 [Add to Longdo]
直销[zhí xiāo, ㄓˊ ㄒㄧㄠ, / ] direct marketing, #8,675 [Add to Longdo]
牛市[niú shì, ㄋㄧㄡˊ ㄕˋ, ] bull market, #8,839 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
マーカ[まーか, ma-ka] Thai: ปากกาเมจิก,ปากกาสำหรับ mark English: marker
出回る[でまわる, demawaru] Thai: วางขายอยู่ตามท้องตลาด English: to appear on the market
備考[びこう, bikou] Thai: เชิงอรรถ English: remarks
的中[てきちゅう, tekichuu] Thai: ตรงประเด็น English: hit the mark

German-Thai: Longdo Dictionary
Mark(n) |die, pl. Mark| สกุลเงินเยอรมันในอดีต ก่อนจะเปลี่ยนเป็นยูโร Euro
Markt(n) |der, pl. Märkte| ตลาด
Wochenmarkt(n) |der, pl. Wochenmärkte| ตลาดสดประจำอาทิตย์ โดยทั่วไปที่เยอรมนีตลาดสดจะถูกจัดขึ้นตามใจกลางเมือง อาจมีอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง ส่วนมากขายผัก ผลไม้ ดอกไม้ ต้นไม้ ไม่ค่อยมีเนื้อสัตว์วางขาย
Image:
Weihnachtsmarkt(n) |der, pl. Weihnachtsmärkte| ตลาดขายของคริสต์มาส เกือบทุกเมืองในเยอรมนีจัดขึ้นทุกปีช่วง 4 อาทิตย์ ก่อนวันคริสต์มาส
Marker(n) |der, pl. Marker| ปากกาเน้นข้อความ (ซึ่งถ้าได้ยินคนเยอรมันเรียกหา Edding ก็หมายถึงสิ่งนี้เพราะ Edding เป็นยี่ห้อปากกาเน้นข้อความที่เริ่มคิดค้นใช้ที่ประเทศเยอรมนีในปี ค.ศ.1960 โดย Carl-Wilhelm Edding และ Volker Detlef Ledermann)
Geldmarkt|der, pl. Geldmärkte| ตลาดการเงิน

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Kapitalmarkt {m} (n ) ตลาดทุน
Markgraf"มาร์คกราฟ" เป็นบรรดาศักดิ์เยอรมัน เทียบเท่ากับบรรดาศักดิ์ "มาร์ควิส" ของอังกฤษ
See also: S. Margrave, Marquess, Marquis, R. Landgraf

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdruck {m} | Abdrücke {pl}mark | marks [Add to Longdo]
Absatzgebiet {n}; Absatzkanal {m}; Absatzmarkt {m}outlet [Add to Longdo]
Absatzmarkt {m} | ausländische Absatzmärkte | Erschließung neuer Absatzmärktemarket | foreign markets | opening up new markets [Add to Longdo]
Absatzplan {m}sales plan; marketing plan [Add to Longdo]
Absatzstockung {f}stagnation of the market [Add to Longdo]
Absatzwesen {n}marketing [Add to Longdo]
Abschottung {f} des Marktescompartmentalization (walling-off; partitioning-off) of the market [Add to Longdo]
Adressmarke {f}address marker [Add to Longdo]
Adressmarkierung {f}address mark [Add to Longdo]
Aktie {f} | Aktien {pl} | eigene Aktien; Vorratsaktien {pl} | Aktien und Anleihen kaufen und verkaufen | Aktien umsetzen | eine Aktie sperren | Aktien aufteilen | gesperrte Aktien | Aktien auf dem Markt abstoßen | sichere Aktien mit hoher Dividende | stark schwankende Aktien | stimmberechtigte Aktie | noch nicht emittierte Aktienshare [Br.]; stock [Am.] | shares; stocks | own shares [Br.]; treasury stock | to trade in stocks and bonds | to trade stocks | to stop a stock | to split stocks; to split shares | stopped stock | to unload stocks on the market | widow-and-orphan stock | yo-yo stock | voting stock | unissued stock [Am.]; unissued shares 1 [Add to Longdo]
Aktienmarkt {m}stock market; equities market [Add to Longdo]
Aktienstreubesitz {m}shares on the market [Add to Longdo]
Aktivierungskennzeichen {n}activation marker [Add to Longdo]
Akzeptmarkt {m}acceptance market [Add to Longdo]
Anführungszeichen {n}; Anführungsstrich {m} | Anführungszeichen unten | Anführungszeichen obenquotation mark; inverted comma [Br.]; quote | quote | unquote [Add to Longdo]
Anhänger {m}; Kennzeichen {n}; Marke {f}tag [Add to Longdo]
Ankörnschablone {f}marking-off template [Add to Longdo]
Anleihemarkt {m}; Obligationenmarkt {m}bond market [Add to Longdo]
Anreißlehre {f}marking gauge [Add to Longdo]
Anreißschablone {f}marking template [Add to Longdo]
Anschlussmarkt {m}; Sekundärmarkt {m}after market [Add to Longdo]
Apostroph {m}; Hochkomma {n}single quotation mark [Add to Longdo]
Arbeitsmarkt {m} | Lage auf dem Arbeitsmarktlabor market [Am.]; labour market [Br.]; job market | job situation [Add to Longdo]
Arbeitsmarktsituation {f}labour-market situation [Add to Longdo]
Auktionsmarkt {m}auction market [Add to Longdo]
Ausrufezeichen {n}; Ausrufungszeichen {n}exclamation mark [Add to Longdo]
Aussprachezeichen {n}diacritical mark [Add to Longdo]
Bankkaufmann {m}; Bankkauffrau {f}bank clerk; stock market clerk [Add to Longdo]
Bauernmarkt {m}farmer's market; country market [Add to Longdo]
Baumarkt {m}DIY superstore [Add to Longdo]
Bedarfsanalyse {f}market analysis [Add to Longdo]
Bedrucken {n}marking [Add to Longdo]
Beitrittsgegner {m}anti-marketeer [Add to Longdo]
Bemerkung {f}; Anmerkung {f} | Bemerkungen {pl} | eine Bemerkung machen (über) | eine spitze Bemerkung | eine taktlose Bemerkung machenremark | remarks | to make a remark (at; about) | a pointed remark | to drop a brick [Add to Longdo]
Benchmarking {n}; Vergleich von Prozessen [econ.]benchmarking [Add to Longdo]
Benchmark-Test {m}; Test auf dem Prüfstand | Benchmark-Tests {pl}benchmark test | benchmarks [Add to Longdo]
Benotung {f}; Benoten {n}mark; marking; grading [Add to Longdo]
Berechtigungsmarkierung {f}authorization flag [Add to Longdo]
Beschnittzeichen {n}crop mark [Add to Longdo]
Beschriftung {f}; Kennzeichnung {f} | Beschriftungen {pl}; Kennzeichnungen {pl}lettering; marking | letterings; markings [Add to Longdo]
Beschriftungseinrichtung {f}marking device [Add to Longdo]
Betonungszeichen {n}stress mark [Add to Longdo]
Bewertung {f}benchmark [Add to Longdo]
Bewertung {f}; Leistungsvergleich {m} (bei DV-Systemen)benchmark test [Add to Longdo]
Bewertung nach Niederstwertprinzipat the lower of cost or market [Add to Longdo]
Bewertungsprogramm {n}benchmark program [Add to Longdo]
Bewuchsmerkmal {n}crop-mark [Add to Longdo]
Binnenmarkt {m}domestic market [Add to Longdo]
Binnenmarkt {m}Single Market [Add to Longdo]
Bodenmerkmal {n}soilmark [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Danemark|m| ประเทศเดนมาร์ก, See also: Related: danois

Japanese-English: EDICT Dictionary
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
ヽ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in katakana [Add to Longdo]
ヾ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in katakana [Add to Longdo]
ゝ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in hiragana [Add to Longdo]
ゞ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in hiragana [Add to Longdo]
[おなじ;おなじく, onaji ; onajiku] (n) ditto mark [Add to Longdo]
[どうじょう, doujou] (n) "as above" mark [Add to Longdo]
[しめ, shime] (n) end or closure mark [Add to Longdo]
[, -] (n) (known as ちょうおん) long vowel mark (usually only used in katakana) [Add to Longdo]
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
[アットマーク, attoma-ku] (n) "at" mark [Add to Longdo]
[さんかく, sankaku] (n) (See 三角) average (e.g. as a mark for homework); weak [Add to Longdo]
HTML[エッチティーエムエル, ecchitei-emueru] (n) {comp} hypertext markup language; HTML [Add to Longdo]
JASマーク[ジャスマーク, jasuma-ku] (n) JAS mark [Add to Longdo]
RU486[アールユーよんはちろく, a-ruyu-yonhachiroku] (n) (See ミフェプリストン) RU-486 (trademarked development name of mifepristone); RU 486 [Add to Longdo]
Vシネマ[ブイシネマ, buishinema] (n) film released direct-to-video (trademark of Toei Company) (wasei [Add to Longdo]
XML[エックスエムエル, ekkusuemueru] (n) {comp} (See HTML) extensible markup language; XML [Add to Longdo]
ああ言えばこう言う[ああいえばこういう, aaiebakouiu] (exp) to have a comeback (i.e. a reason, or rationalization) for every remark [Add to Longdo]
いい鴨;好い鴨[いいかも;いいカモ, iikamo ; ii kamo] (exp) (uk) desirable prey; easy game; easy mark; easy prey; easy target [Add to Longdo]
うまい棒[うまいぼう, umaibou] (n) Umaibo; small, puffed, cylindrical corn snack (trademarked) [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お気に入り(P);御気に入り[おきにいり, okiniiri] (exp) (1) (See 気に入り) favorite; favourite; pet (e.g. teacher's pet); (2) bookmark (in web browser); (P) [Add to Longdo]
お人好し;お人よし[おひとよし, ohitoyoshi] (adj-na,adj-no,n) softhearted (good-natured, credulous) person; easy mark; soft touch; simple soul [Add to Longdo]
かい(P);かえ[, kai (P); kae] (prt) (fam) marks yes-no question; (P) [Add to Longdo]
くの字点[くのじてん, kunojiten] (n) (See 踊り字) iteration mark shaped like the hiragana "ku" (used in vertical writing to represent repetition of two or more characters) [Add to Longdo]
ぐんと[, gunto] (adv) (on-mim) remarkably; noticeably [Add to Longdo]
ご挨拶;御挨拶[ごあいさつ, goaisatsu] (n) (1) (pol) (See 挨拶) greeting; (2) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark) [Add to Longdo]
だい[, dai] (prt) (1) (fam) marks wh-question (what, where, who); (2) (chn) strengthens one's judgment or conclusion; (P) [Add to Longdo]
ちょんちょん[, chonchon] (n,adv,adv-to) (1) (on-mim) sound of wooden clappers clapping; (n) (2) punctuation marks such as the dakuten [Add to Longdo]
つぶしが利く;潰しが利く[つぶしがきく, tsubushigakiku] (exp,v5k) to be valuable as scrap; to be able to do other work; to have marketable skills [Add to Longdo]
[, ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) [Add to Longdo]
はけ口;捌け口;さばけ口[はけぐち(はけ口;捌け口);さばけぐち(捌け口;さばけ口), hakeguchi ( hake kuchi ; hake kuchi ); sabakeguchi ( hake kuchi ; sabake kuchi )] (n) (1) outlet (e.g. for water or gas); (2) market (for something); (3) outlet (e.g. for excess energy); vent (e.g. for emotions) [Add to Longdo]
はてなマーク[, hatena ma-ku] (n) question mark [Add to Longdo]
ばっちり[, bacchiri] (adv) perfectly; properly; right on the mark; sure thing [Add to Longdo]
ぷちぷち;プチプチ[, puchipuchi ; puchipuchi] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sound of bubbles (or other small objects) being popped; (2) (on-mim) lumpy sensation (e.g. of food); (n) (3) little bits; small grains; (4) (プチプチ only) (See 気泡緩衝材) bubble wrap (trademark of Kawakami Sangyo Co.) [Add to Longdo]
ぽちぽち[, pochipochi] (adv,adv-to) (1) spattering; splotching; (2) step-by-step; little-by-little; (3) soon; (n) (4) dots; (5) ditto mark [Add to Longdo]
めっきり[, mekkiri] (adv) remarkably; (P) [Add to Longdo]
をば[, woba] (prt) (arch) (See を) marks object of action, etc. (also adds emphasis) [Add to Longdo]
アクセント記号[アクセントきごう, akusento kigou] (n) accent mark [Add to Longdo]
アフィリエイトマーケティング;アフィリエートマーケティング[, afirieitoma-keteingu ; afirie-toma-keteingu] (n) {comp} affiliate marketing [Add to Longdo]
アングル括弧[アングルかっこ, anguru kakko] (n) {comp} less-than mark; left angle bracket [Add to Longdo]
イヤマーク[, iyama-ku] (n) earmark [Add to Longdo]
インスト[, insuto] (n) (abbr) instant; installation; instructions (e.g. briefings for market researchers) [Add to Longdo]
インターネットマーケティング[, inta-nettoma-keteingu] (n) {comp} Internet marketing [Add to Longdo]
インタロゲーションマーク;インタロゲイションマーク[, intaroge-shonma-ku ; intarogeishonma-ku] (n) interrogation mark [Add to Longdo]
インテグレーテッドマーケティング[, integure-teddoma-keteingu] (n) integrated marketing [Add to Longdo]
インバー[, inba-] (n) Invar (trademarked nickel-steel alloy) [Add to Longdo]
ウールマーク[, u-ruma-ku] (n) wool mark [Add to Longdo]
エクスクラメーションマーク[, ekusukurame-shonma-ku] (n) (See 感嘆符) exclamation mark [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アフターサービス[あふたーさーびす, afuta-sa-bisu] aftermarket service [Add to Longdo]
ダイアクリティカルマーク[だいあくりていかるまーく, daiakuriteikaruma-ku] diacritic mark [Add to Longdo]
テープマーク[てーぷまーく, te-puma-ku] tape mark [Add to Longdo]
テープ始端マーカ[テープしたんマーカ, te-pu shitan ma-ka] beginning-of-tape marker, BOT marker (abbr.) [Add to Longdo]
テープ終わりマーク[テープおわりマーク, te-pu owari ma-ku] end-of-tape mark [Add to Longdo]
テープ終端マーカ[テープしゅうたんマーカ, te-pu shuutan ma-ka] end-of-tape marker, EOT marker (abbr.) [Add to Longdo]
テレマーケティング[てれまーけていんぐ, terema-keteingu] telemarketing [Add to Longdo]
ニッチ市場[にっちしじょう, nicchishijou] niche market [Add to Longdo]
ファイル終わりマーク[ファイルおわりマーク, fairu owari ma-ku] end-of-file mark [Add to Longdo]
ブックマーク[ぶっくまーく, bukkuma-ku] bookmark [Add to Longdo]
ブックリスト[ぶっくりすと, bukkurisuto] booklist, bookmark file [Add to Longdo]
ベンチマーク[べんちまーく, benchima-ku] benchmark [Add to Longdo]
ベンチマークテスト[べんちまーくてすと, benchima-kutesuto] benchmark test [Add to Longdo]
ベンチマーク試験[ベンチマークしけん, benchima-ku shiken] benchmark test [Add to Longdo]
マーカ[まーか, ma-ka] marker [Add to Longdo]
マーカ種[マーカしゅ, ma-ka shu] marker type [Add to Longdo]
マーカ倍率[マーカばいりつ, ma-ka bairitsu] marker size scale factor [Add to Longdo]
マーカ列[マーカれつ, ma-ka retsu] polymarker [Add to Longdo]
マーカ列束表[マーカれつたばひょう, ma-ka retsutabahyou] polymarker bundle table [Add to Longdo]
マーク[まーく, ma-ku] markup, Mach [Add to Longdo]
マーク規則[マークきそく, ma-ku kisoku] markup convention [Add to Longdo]
マーク区間[マークくかん, ma-ku kukan] marked section [Add to Longdo]
マーク区間の有効状態[マークくかんのゆうこうじょうたい, ma-ku kukannoyuukoujoutai] effective status of a marked section [Add to Longdo]
マーク区間開始[マークくかんかいし, ma-ku kukankaishi] marked section start [Add to Longdo]
マーク区間終了[マークくかんしゅうりょう, ma-ku kukanshuuryou] marked section end [Add to Longdo]
マーク区間宣言[マークくかんせんげん, ma-ku kukansengen] marked section declaration [Add to Longdo]
マーク最小化機構[マークさいしょうかきこう, ma-ku saishoukakikou] markup minimization feature [Add to Longdo]
マーク宣言[マークせんげん, ma-ku sengen] markup declaration [Add to Longdo]
マーク読取り[マークよみとり, ma-ku yomitori] mark scanning, optical mark reading [Add to Longdo]
マーク読取り装置[マークよみとりそうち, ma-ku yomitorisouchi] mark reader [Add to Longdo]
マーク認知開始文字[マークにんちかいしもじ, ma-ku ninchikaishimoji] markup-scan-in characters [Add to Longdo]
マーク認知終了文字[マークにんちしゅうりょうもじ, ma-ku ninchishuuryoumoji] markup-scan-out characters [Add to Longdo]
マーク認知抑止文字[マークにんちよくしもじ, ma-ku ninchiyokushimoji] markup-scan-suppress characters [Add to Longdo]
マーク付け[マークづけ, ma-ku duke] mark up [Add to Longdo]
マーク文字[マークもじ, ma-ku moji] markup character [Add to Longdo]
マーケットアウェアネス[まーけっとあうえあねす, ma-kettoaueanesu] market awareness [Add to Longdo]
マーケティング[まーけていんぐ, ma-keteingu] marketing [Add to Longdo]
マーケティング情報システム[マーケティングじょうほうシステム, ma-keteingu jouhou shisutemu] Marketing Information System, MIS [Add to Longdo]
マルコフモデル[まるこふもでる, marukofumoderu] Markov model [Add to Longdo]
マルコフ解析[マルコフかいせき, marukofu kaiseki] Markov analysis [Add to Longdo]
マルコフ連鎖[マルコフれんさ, marukofu rensa] Markov chain [Add to Longdo]
レコード終わりマーク[レコードおわりマーク, reko-do owari ma-ku] end-of-record mark [Add to Longdo]
引用符[いんようふ, inyoufu] quotation mark [Add to Longdo]
隠れマルコフモデル[かくれマルコフモデル, kakure marukofumoderu] hidden Markov model [Add to Longdo]
開いているマーク区間宣言[ひらいているマークくかんせんげん, hiraiteiru ma-ku kukansengen] open marked section declaration [Add to Longdo]
基準試験[きじゅんしけん, kijunshiken] benchmark (test) [Add to Longdo]
記述的マーク[きじゅつてきマーク, kijutsuteki ma-ku] descriptive markup [Add to Longdo]
疑問符[ぎもんふ, gimonfu] question mark (?) [Add to Longdo]
光学マーク読取り[こうがくマークよみとり, kougaku ma-ku yomitori] mark scanning, optical mark reading [Add to Longdo]
光学式マーク読み取り装置[こうがくしきマークよみとりそうち, kougakushiki ma-ku yomitorisouchi] Optical Mark Reader, OMR [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
切手[きって, kitte] Briefmarke [Add to Longdo]
印紙[いんし, inshi] Stempelmarke, Wertmarke [Add to Longdo]
[し, shi] Markt [Add to Longdo]
市場[しじょう, shijou] Markt, Marktplatz [Add to Longdo]
市場[しじょう, shijou] Markt, Marktplatz [Add to Longdo]
市場分析[しじょうぶんせき, shijoubunseki] Marktanalyse [Add to Longdo]
市況[しきょう, shikyou] Marktlage, Markt [Add to Longdo]
市販[しはん, shihan] Marketing [Add to Longdo]
[ひょう, hyou] ZEICHEN, MARKIERUNG [Add to Longdo]
流通[りゅうつう, ryuutsuu] Umlauf, Zirkulation, Marketing [Add to Longdo]
相場[そうば, souba] Marktpreis, Kurs [Add to Longdo]
[ふ, fu] ZEICHEN, MARKIERUNG, AMULETT [Add to Longdo]
符号[ふごう, fugou] Zeichen, Marke, Symbol [Add to Longdo]
脊髄[せきずい, sekizui] Rueckenmark [Add to Longdo]
記念切手[きねんきって, kinenkitte] Sondermarke, Sonderbriefmarke [Add to Longdo]
販路[はんろ, hanro] Absatzgebiet, Markt [Add to Longdo]
銘柄[めいがら, meigara] Handelsmarke, Warenzeichen [Add to Longdo]
青空市場[あおぞらいちば, aozoraichiba] Markt_im_Freien [Add to Longdo]
骨髄[こつずい, kotsuzui] Knochenmark [Add to Longdo]
[ずい, zui] MARK, KNOCHENMARK [Add to Longdo]
魚市場[うおいちば, uoichiba] Fischmarkt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top