Search result for

magneten

(51 entries)
(0.0357 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -magneten-, *magneten*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา magneten มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *magneten*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I must use a magnet to get them outIch hole sie mit einem Magneten heraus. Two Champions of Death (1980)
What are you afraid of, I got magnet in there or somethin'?Hast du Angst, ich hab da Magneten drin? Popeye (1980)
My guess is... an electromagnetic relay... connected to the crystal ball... through a magnet.- Ich vermute Folgendes. Eine elektromagnetische Schaltung manipuliert die Glaskugel durch einen MagnetenHigh Flying Steele (1984)
Electromagnets, they are charging.Elektromagneten werden geladen. The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension (1984)
- Now, explain to me about the magnet on the helicopter.Jetzt erklär mir mal die Sache mit dem Magneten am Helikopter. Cannonball Run II (1984)
Hit the button on the magnet!Drück den Knopf am MagnetenCannonball Run II (1984)
You don't hear from me by morning, tell your friend, the cop to drag the river with a magnet.Wenn du bis morgen nichts von mir hörst, sag deinem Freund dem Cop, er soll den Fluss mit Magneten absuchen. City Heat (1984)
Do you have a magnet?Hast du 'n MagnetenWheels on Meals (1984)
Then why do you want to lower the magnet into the sewer?Warum willst du dann einen Magneten in den Gully hinablassen? Wheels on Meals (1984)
No wonder you need a magnetDafür brauchst du einen MagnetenWheels on Meals (1984)
- The impact causes temporary molecular structural alignment in iron.Was? Ich hab versucht, mir einen Magneten herzustellen. Nightmares (1986)
- Taking out the magnet.- Ich hole den MagnetenThe Human Factor (1986)
- Magic or magnet?Magie? Oder MagnetenRaw Deal (1986)
Can I help you?-Ja, ich hab angerufen wegen dem... Al-Nico-MagnetenThe Big Easy (1986)
What's her problem?-Das Hauptbeweisstück wurde gelöscht, weil jemand im Assortimentenraum einen starken Magneten daneben platziert hat. The Big Easy (1986)
I had that magnet placed in the property room next to the video tape.Ich hab den Magneten zwischen die Beweisstücke gestellt. Neben den Videofilm. Der Verwalter schuldete mir noch was. The Big Easy (1986)
I need somebody with box-office clout.Ich brauche einen KassenmagnetenPlaying for Keeps (1987)
An electromagnet.Einen ElektromagnetenPhoenix Under Siege (1987)
On Earth, a kind of magnet draws you to the centre.Aber auf der Erde wird man wie von einem Magneten angezogen. Richtung Mittelpunkt. Sound and Fury (1988)
I'd bet they're gonna charge up that magnet, and, yes, it can store enough energy to do what they said they'd do.Sie versuchen, diesen Magneten zu laden. Und darin lässt sich tatsächlich so viel Energie für ihr Vorhaben speichern. Easy Target (1989)
As a lieutenant on the Potemkin, his solution to a crisis was to shut down power and hang over a planet's magnetic pole, confusing his opponent's sensors.Und als Lieutenant auf der Potemkin erdachte er folgende Kampflist: Er schwebte über einem Magnetenpol, um den Gegner zu überwältigen. Peak Performance (1989)
- We're waiting for that magnet!- Was ist mit dem MagnetenThe Dauphin (1989)
- lt can be attracted to other magnets...- Magneten ziehen ihn an... Dark Angel (1990)
Turn off the magnet!Macht den Magneten aus! L.A. Story (1991)
Turn off the magnet!Macht den Magneten aus! L.A. Story (1991)
- Right. You need another magnet to reverse the polarity.Sie brauchen einen anderen Magneten, um die Polarität umzukehren. The Prometheus Syndrome (1991)
The Greek philosopher Thales, as early as the sixth century B.C observed the extraordinary ability of lodestones to attract other pieces returned to its original value.Der griechische Philosoph Thales, der schon im 6. Jahrhundert v. Chr. die Fähigkeit von Magneten, andere Teile anzuziehen, entdeckte kehrt zum Ursprungswert zurück. Memoirs of an Invisible Man (1992)
I'm stuck to a big magnet.Ich häng an diesem Magneten fest. The Twin Dragons (1992)
Magnets-- always with the magnets.Magneten. Immer die MagnetenDog of Death (1992)
Mother was wrong about magnetic pulls.Mutter hatte Unrecht mit den MagnetenArizona Dream (1993)
What we need is a magnet!Wir brauchen einen MagnetenBattle Lines (1993)
To find a piece of metal, you use a magnet.Man braucht einen Magneten, um Metall zu finden. Battle Lines (1993)
I'm deathly afraid of magnets.Ich fürchte mich zu Tode vor MagnetenThe Legend of Ironhead Haynes (1994)
I mean, the solenoids will take everything we got, and then some.Die Tauchmagneten verbrauchen zu viel Energie. By Any Other Name (1994)
I don't know. I think we're like some kind of magnets.Keine Ahnung, wir wirken eben wie Magneten auf solche Männer. The One with the Candy Hearts (1995)
And if we could get a big enough magnet, we could suck them all out of you.Mit einem großen Magneten könnten wir sie aus dir ziehen. Super Mann (1995)
But those players you mentioned are marquee players.Aber die Spieler, die du erwähntest, sind PublikumsmagnetenJerry Maguire (1996)
- Marquee?- MagnetenJerry Maguire (1996)
I'll need a claw hammer, a vacuum hose, some Band-Aids and a magnet.Beruhige dich, ich hab Erste Hilfe gelernt. Ich brauche einen Splitthammer, einen Staubsauger, Pflaster und MagnetenShopping Around (1996)
Man, I can't wait to hear what the chicks have to say when I pull up in this babe magnet.Ich kann kaum erwarten, was die Mädels sagen werden... wenn ich mit diesem Babe-Magneten ankomme. Requiem for a Chevyweight: Part 2 (1996)
Nonetheless, we are Starfleet officers and Starfleet officers do not brawl with each other.Molly ist noch ein Kind. Wir spielen mit MagnetenBar Association (1996)
Sort of like using a magnet to move a compass needle.Als ob man mit einem Magneten eine Kompassnadel bewegt. False Profits (1996)
From fridge magnets to frisbees, we'll be ready.Vom Kühlschrankmagneten zur Frisbeesscheibe. Bean (1997)
Like putting a magnet near a compass.Wie bei einem Magneten und einem Kompass. Tomorrow Never Dies (1997)
How does a movie about a sex superhero become a box-office smash?Wie wird ein Film über einen Sex- Superhelden zum absoluten KassenmagnetenOrgazmo (1997)
All energy flows according to the whims of the Great Magnet.Alle Energie fließt gemäß den Launen des großen MagnetenFear and Loathing in Las Vegas (1998)
You've reversed the polarity of your magnet.Sie haben die Polarität Ihres Magneten umgekehrt. Wild Wild West (1999)
You never know when a high-powered magnet might come in handy.Und vielleicht brauchen wir ja einen MagnetenWild Wild West (1999)
Gannet magnets, fire them left and right. And let 'em run all chutes.Gannet-Magneten abfeuern, Partikelkaskade hinterher. Galaxy Quest (1999)
The end table is wrong, the couch looks bizarre... and don't even get me started on the refrigerator magnets.Das Ende Tabelle ist falsch, die Couch sieht bizarr ... und nicht einmal mich begonnen auf den MagnetenThe One Where Phoebe Runs (1999)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elektromagnet {m} | Elektromagneten {pl}; Elektromagneteelectromagnet | electromagnets [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top